Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

28.04.1921 : Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused: ...

19210426_art_6616 (Allikas: Rajalane, nr. 73, lk 4, 26.04.1921)
19210426_art_6616 (Allikas: Rajalane, nr. 73, lk 4, 26.04.1921)
Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused:
1. 18. märtsi koosoleku protokolli kinnitamine. Kinnitati muudatustega.
2. Valga II Vastastikkuse Krediit Ühisusele 45 000 marga suuruse võla küsimus. Okupatsioonipäevadel oli tolleaegne linnavalitsus võtnud laenu, mille kohta puudub korralik dokumentatsioon. Selletõttu lükkas volikogu pärast arutelu krediidiühisuse taotluse tagasi.
3. H. Suija palve, tema äri mitte kohvimajaks lugeda ja linnamaksust vabastada. Lükati tagasi.
4. ** Linna maksude kindlaks määramine.
a) jalgrattasõidu lubade eest - 200 marka jalgratta pealt
b) hobuste ja koerte pealt - koera pealt 200 marka, veo- ja sõiduvoorimeeste hobustelt 500 marka, sõiduhobuste pealt 1500 marka aastas
c) sõiduhobuste ja sõiduriistade pealt - kalesside pealt 1000 marka
d) ehitusplaanide kinnitamise pealt - kivimaja ehitamisel 1000, puumaja ehitamisel 750 marka. Ümberehitamisel vastavalt 500 ja 350 marka.
e) linnakaalude kasutamise eest - 1 mark puuda pealt
f) lõbustusmaks - 30% pileti hinnast. Tuletõrjujate enda heaks korraldatud pidudelt maksu ei võeta . Samuti on linnavalitsuse üksikute juhtudel võimalik alandada maksumäära 15%ni.
g) kuulutuste ja reklaamide pealt - äride siltidelt I järgu äridel 300 marka, II järgu äridel 200 marka, III järgu äridel 100 marka aastas. Lisaks iga kuuluse ja reklaami pealt ühekordne maks vastavalt vastuvõetud määrusele.
5.
Lastekaitse Ühingu palve abiraha andmiseks. Otsustati köögi rajamiseks toetuse palve tagasi lükata, sest lapsevanemad eelistavad pigem kuivtoidu väljajagamist koduseks valmistamiseks.
6.
18. märtsil valitud komisjonide ümbervalimine. Valiti hoolekandekomisjoni Tamm, Päew, Fischmann, Egel. Lepituskomisjoni: Sõjamägi, Pästlane, Wassil, Saar.
7.
Uus kavatsetav üüriseadus. Üürnike rühma ettepanekud Riigikogu poole pöördumiseks üüriseaduse muutmiseks, lükati tagasi.
Istungil lisati päevakorrapunktid:
8.
Trahterimaksu küsimus Otsustatakse 21 häälega, 3 vastu, 14 erapooletut, trahteripidajate taotlus alandada maksu 5 mln margalt 2 mln margale tagasi lükata.
9.
Muusikaküsimus linnapargis. Otsustatakse vabastada lõbustusmaksust Valga Liidu poolt korraldatavad suvekontserdid linnapargis.
10.
Skautide palvet vabastada nad jalgrattamaksust toetati.
11.
Linna teenijate palkade ühtlustamine. Otsustatakse 24 häälega 13 vastu ühtlustada linna teenijate palgad riigiteenijate palkadega 1. jaanuarist 1921.
12.
Sotsiaaldemokraatide arupärimine linna maade asjus** Seletusi andis linnanõunik W. Gross, et maad anti välja nii nagu volikogu seda soovis.

Koosolek lõppes pärast südaööd.

  1. Rajalane, nr. 73, lk 4, 26.04.1921 

  2. Rajalane, nr. 76, lk 1-2, 03.05.1921 

11.12.2020/admin
 125
seotud pildid
19210426_art_6616 (Allikas: Rajalane, nr. 73, lk 4, 26.04.1921) 19210503_art_6616_0 (Allikas: Rajalane, nr. 76, lk 1-2, 03.05.1921) 19210503_art_6616_1 (Allikas: Rajalane, nr. 76, lk 1-2, 03.05.1921)