Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

26.05.1921 : Linnavolikogu istung toimus raekojas. Kohal oli 36 volikogu liiget. ...

19210526_art_6636 (Allikas: Rajalane, nr. 84, lk 3, 26.05.1921)
19210526_art_6636 (Allikas: Rajalane, nr. 84, lk 3, 26.05.1921)
Linnavolikogu istung toimus raekojas. Kohal oli 36 volikogu liiget.
Volikogu koosseisus olid järgmised muudatused:
- sotsiaaldemokraatide rühmast oli tagasi astunud A. Saarwa ja tema asemele asus hr Korb
- erapooletute rühmast astus välja Sirnis ja tema asemele tuli Aerfeldt

Päevakord:
1. Volikogu sekretäri palga kindlaks määramine ja sekretäri valimine. Sekretäri palgaks määrati 250 marka kuus ja valiti linnavalitsuse sekretär Jänes.
2. 25. aprilli koosoleku punktide 4, 8 ja 11 uuesti otsustamine. Ettekirjutuse tõttu muudeti lõbustusmaksust vabastamise korda.
3. Ärimaksu komisjoni 3 liikme ja nende asendajate valimine. Valiti Jaan Klassmann, Korb ja Frünthal.
4. Liikumata varanduse hindamise komisjoni 4 liikme ja nende asendajate valimine. Valiti neljaliikmeline komisjon.
5. Volikogu kodukorra komisjoni valimine. Valiti 5 isikut.
6. Reaalgümnaasiumi juhataja palve kooli liuvälja möödunud talve lõbustusmaksust vabastamine. Volikogu rahuldas palve.
7. Sunduslik määrus korstnate pühkimise kohta Valga linnas. Võeti istungi eel tagasi, et oludega veel tutvuda.
8. Sunduslik määrus viinaga kauplemise korrast restoranides ja einelaudades. Võeti vastu.
9. Sepa tänava piiripunkti avamise küsimus. Piiripunkti avamise küsimu jäeti häältega 18:17 päevakorrast välja.
10. Linna kaubandusosakonna juhataja aruanne 1920. a. sisseostetud tallanaha kohta. Selgus et endine linnanõunik W. Kattai oli nahka ostnud turuhinnast kallimalt, mistõttu nüüd kaup seisab ja linn kannab kahju. Otsustati uurida, kas tegemist võis olla kuriteoga.
11. Kino "Rekord" omaniku palve lõbustusmaksu alandamiseks suveks. Lubati vähendada juuniks ja juuliks.
12. Linna trahterite omanike palve trahterimaksu alandamiseks. Jäeti päevakorrast välja.
13. Valga tööliste ametiühisuse, Jakob Horni ja Jüri Rattasepa palved alkoholiga einelaudade avamiseks. Toimunud hääletuse tulemusel sai loa ainult J. Rattasepp.
14. Linnateenijate palkade normi kindlaksmääramine. Päevakorda täiendati istungi ajal ja lisati ka linnanõunikud. Sellega tegelemiseks valiti viieliikmeline komisjon.
Lisati istungi eel, kuid jäi kvoorumi puudumisel arutamata:
15. Lepituskoja liikmete valimine.
Koosolek lõppes poolt tundi pärast südaööd.

  1. Rajalane, nr. 84, lk 3, 26.05.1921 

  2. Rajalane, nr. 85, lk 1, 28.05.1921 

28.10.2020/admin
 125
seotud pildid
19210526_art_6636 (Allikas: Rajalane, nr. 84, lk 3, 26.05.1921) 19210528_art_6636 (Allikas: Rajalane, nr. 85, lk 1, 28.05.1921)