Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

23.02.1922 : Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem...

19220222_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 22.02.1922)
19220222_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 22.02.1922)
Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem liitus 2). Algses päevakorras oli 18 punkti, mille järjekorda muudeti ja lisati kaks küsimust.
1. Linnavolikogu esimehe ja tema abi valimine 1922. aastaks. Esimeheks valiti hr Willa ja tema abiks hr Kont.
2. Linnapoe likvideerimine. Linnapea Müllerson teatab, et nüüd on kaupluse inventuur tehtud ja kuna tegevus on kahjumlik, tuleks kaaluda selle lõpetamist. Toimus elav arutelu, kuid otsust vastu ei võetud.
3. Linnavalitsuse liikmete arvu vähendamine. Ühendusrühm teeb ettepaneku linnavalitsus viielt kolmele liikmeliseks vähendada. Väikese arutelu järel lükatakse otsustamine edasi.
4. Põlise rendile antud linna maade ümberhindamise kavatsus. Otsustamine lükatakse edasi.
5. 5-miljoni riigilaenu kindlustamise küsimus. Otsustatakse volitada linnavalitsus valitsuselt laenu pikendamist küsima ja selleks vajadusel linnavara pandiks anda.
6. Omavalitsuse asjade peavalitsuse teadaanne 26. jaanuari koosoleku protokolli p . 4 protestimise kohta Tartu-Võru rahukogus.
7. Siseministeeriumi ettepanek Puraküla linna külge liitumise asjus. Küsimuse otsustamine jäetakse lahtiseks seni, kuni on maakonnavalitsusega kokkuleppele jõutud linnapiiride laiendamise küsimuses.
8. Suworowi tänavas asuva linna koolimaja ehitamise lõpule viimise eelarve kinnitamine. Otsustatakse maja valmis ehitada ja esitatud eelarve järgi kulub selleks 1,8 mln marka.
9. Linna talude küsimus. Jutt käib Läti territooriumile jäänud taludest, kust renditulu enam ei saa. Kahjuks ei aita siin ka Välisministeerium kaasa.. Otsustatakse asjaga edasi tegeleda.
10. Omavalitsuse asjade peavalitsuse ettepanek, linna lõbustusmaksu sunduslikes määruses 26. jaanuaril tehtud otsuse muutmiseks. Volikogu ei nõustu sellega.
11. Linna elektrijaama voolutarvitamise määruste muutmine. Ei muudeta.
12. Valga sõduritekodu vanema palve, sõdurikodu peod linnamaksust vabastada. Ei toetata.
13. Valga Karskuse Seltsi palve peod linna lõbustusmaksust vabastada. Vabastatakse osaliselt.
14. Valga poeg- ja tütarlaste reaalgümnaasiumide VIII klassi õpilaste palve 11. veebruari pidu-õhtu linna lõbustusmaksust vabastada. Ei toetata.
15. Valga tööliste ametiühisuse palve, ühisuse söögimaja pidamiseks luba anda. Luba antakse.
16. Valga maakonna Kaitseliidu kütisalga palve linna trahterimaksu vähendada. Lükatakse tagasi.
17. Komisjonidest tagasiastunute asemele uute liikmete valimised. Valitakse uued liikmed.
18. Siseministeeriumilt linna Vabatahtlike Tuletõrjujate Seltsi auto tagasisaamise küsimus. 5. mail 1919 võttis Valga maakonna riigivaranduse komisjon auto ära ja nüüd otsustati pöörduda valitsuse poole auto tagasisaamiseks.

Istungi alguses lisati kaks päevakorrapunkti:
Postkontori üürimaksu küsimus Moskva tn nurgal asuva kolmekordse maja ees on posti peavalitsus olnud nõus maksma 120 000 marka üüri aastas, kuid nüüd pakub ainult 48 000. Otsustati oma nõudmise juurde jääda.
Linnanõunike päeva- ja sõiduraha määramise küsimus lükati järgmisele koosolekule.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 1, 22.02.1922 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 22.02.1922 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 3, 25.02.1922 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 1, 01.03.1922 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 18, lk 1, 04.03.1922 

11.12.2020/admin
 415
seotud pildid
19220222_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 15, lk 3, 22.02.1922) 19220225_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 16, lk 3, 25.02.1922) 19220301_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 17, lk 1, 01.03.1922) 19220304_art_6837 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 18, lk 1, 04.03.1922)