Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

31.08.1922 : Valga linnavolikogu koosolekut juhatas hr Villa. Välja kuulutatud päevakorras oli: ...

19220830_art_6997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 30.08.1922)
19220830_art_6997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 30.08.1922)
Valga linnavolikogu koosolekut juhatas hr Villa. Välja kuulutatud päevakorras oli:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Linnavolikogu juhataja abi valimine.
3. Riikliku ehituslaenu küsimus.
4. Põlise rendilepingu punktide muutmine.
5. Põlise rendile saajate nimekirja kinnitamine.
6. Revisjonikomisjoni aruanne linnapoe tegevusest ja seisukoha võtmine kaupluse edasisest tegevusest.
7. Pärandusmaksu seaduse muutmise küsimus.
8. Äri sildimaksu määruse täiendamine.
9. Korstnapühkimise taksi muutmine.
10. Piima, koore ja võiga kauplemise määruste osaline muutmine.
11. Spordiplatsi koha ja suuruse kindlaksmääramine.
12. Linna ilustuse komisjoni liikmete valimine.
13. Mõnede linnatänavate ümbernimetamise küsimus.
14. Eelarvekomisjoni liikme valimine.
15. Valga maakonna Kaitseliidu jahisalga palve einelaua trahtrerimaksu vähendamiseks.
16. Valga Läti Seltsi palve einelaua trahtrerimaksu vähendamiseks.
17. Teatri ja kunstiühingu "Ugala" palve 19. ja 20. augustil "Sädes" toimepandud näitemängu õhtud linna lõbustusmaksust vabastamiseks.
18. Tartu õppurite ühingu kunstiühingu palve 26. skp "Sädes" toimepandud kontsert-balli linna lõbustusmaksust vabastamiseks.

Koosoleku eel olid volikogust lahkunud üürnike rühma esindajad M. Kont ja M. Teder. Nende asemele tulid E. Peterson ja A. Simberg.
Koosolek tuli aga kokku ja algas suurte segaduste ja vaidlustega. Tüliküsimuseks osutus uuesti üles seatud linnavalitsuse liikmete valimise punkt, milles üksmeelt ei leitud. Otsustati uus koosolek pidada 4. septembril.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 30.08.1922 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 2, 02.09.1922 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 09.09.1922 

05.12.2020/admin
 82
seotud pildid
19220830_art_6997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 62, lk 3, 30.08.1922) 19220902_art_6997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 63, lk 2, 02.09.1922) 19220909_art_6997 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 65, lk 3, 09.09.1922)