Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

26.10.1922 : Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: ...

19221025_art_7035 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 25.10.1922)
19221025_art_7035 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 25.10.1922)
Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. Linnapea valimine. Üllatuseks oli A. Kokkult esitanud tagasiastumispalve. Tema asemel valiti linnapeaks adv. Kreideberg.
3. Linnavolikogu esimehe abi valimine. Valiti hr Seemann.
4. Linnavalitsuse liikmete tööjaotuse kinnitamine. Jäeti uue linnapea valimise tõttu päevakorrast välja.
5. Põlise rendile maasaajate nimestiku kinnitamine.
6. Linna kaupluse likvideerimise korra kindlaks määramine. Komisjoni valiti kaks liiget, kuna kolmas jäi valimata, sest ükski kandidaat kahest pakutust ei saanud piisavalt hääli.
7. Revisjonikomisjoni aruanne linnanõunik Grossi vastu tõstetud kaebuse asjus. Leiti mitmeid puudusi ja revisjonikomisjon esitas oma akti. Hiljem tundis asja vastu ka prokuratuur.
8. Linna II algkooli hoolekogu liikme valimine. Valiti Jaan Soo ja Elmar Peterson.
9. Soomusrongi nr 2 ülema palve 17. sept. toimepandud spordipidu linna lõbustusmaksust vabastada. Vabastati.
10. Proua Tobiase palve 10. sept. toimepandud plastikaõhtu linna lõbustusmaksust vabastada. Vabastati.
11. Valga vabatahtliku tuletõrjujate seltsi palve 16. juulil ja sept toimepandud peod linna lõbustusmaksust vabastada. Vabastati.
12. Õlleladude avamiseks ja õllemüügiks 1923. aasta peale loa andmine. Lubati avada neli ja Põder, poeg ja Mittri ärile anti luba õllemüügiks äraviimiseks.

Päevakorda püüti võtta ka Puraküla küsimust, kuid see ei leidnud toetust.
Hiljem selgus, et vormilistel põhjustel jäi volikogu koosoleku protokoll kinnitamata ja peaaaegu sama päevakorraga koosolek tuli uuesti ära pidada 13. novembril.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 25.10.1922 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 80, lk 3, 01.11.1922 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 3, 04.11.1922 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 83, lk 3, 11.11.1922 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 84, lk 3, 15.11.1922 

27.11.2020/admin
 108
seotud pildid
19221025_art_7035 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 78, lk 3, 25.10.1922) 19221101_art_7035 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 80, lk 3, 01.11.1922) 19221104_art_7035 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 81, lk 3, 04.11.1922)