Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

30.06.1921 : 30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees...

19210628_art_735 (Allikas: Rajalane, nr. 97, lk 3-4, 28.06.1921)
19210628_art_735 (Allikas: Rajalane, nr. 97, lk 3-4, 28.06.1921)
30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. Villa ja protokollis linnasekretär J. Jänes. Alguses oli kohal 30 liiget 40st, hiljem liitus 3. Päevakorras oli:
1. Linnateenijate ja linnavalitsuse liikmete palga tõstmise küsimus. Pärast vaidlusi ja hääletamist otsustati maksta kõrgemat palka alates 1. jaanuarist. Linnavalitsuse liikmetele määrati ühekordsed toetusrahad: linnapeale 3500 ja neljale nõunikule 10 500 marka.
2. Linna 1921. a. eelarve. Eelarve suuruseks oli 17,7 mln marka. Linna eelarve vastuvõtmisel tekkis olukord, kus osa volikogu liikmetest istungilt protestiks lahkus, sest nende jaoks ei olnud rahanumbrid selged. Ka volikogu juhataja lahkub ning edasi juhatab istungit hr Kont. Eelarve ülevaatamiseks määratakse 15. juuli.
3. Lepituskoja eelarve 1921. teise poole kohta. Lükatakse otsustamine edasi.
4. 2. diviisi remontkomisjoni ettepanek Klasmanni kasarmud ostu teel linnale omandada ja seejärel sõjaministeeriumile kinkimiseks. Otsustati Peetri tänaval asuv linna maja ühes maaga sõjaministeeriumile kinkida tingimusega, et sõjaministeerium ise Klasmanni kasarmud sõjaväe majutamiseks ise ära ostaks.
5. Seisukoha võtmine endise linnavalitsuse poolt linnakassasse jäetu 17 500 duuma rubla kohta. Otsustati raha jätta ajutiselt linnakassasse.
6. "Noorte püha" peo toimkonna palve linna pargis peetud peo lõbustusmaksust vabastamiseks. Otsutati vähendada maks 15%ni.
7. Sunduslik määrus korstnapühkimise kohta. Otsustati järgmise koosoleku peale edasi lükata.
8. Osoli mõisas asuva linna vana hoone kasutamisest. Linnavalitsusel lubati küün maha lõhkuda ja materjali omal äranägemisel kasutada.
9. Sauna korralduse küsimus. Volikogu andis ülesande linnavalitsusele läbirääkimiste pidamiseks saunade omanikega linnasauna avamiseks.
10. Aktsiisivalitsuse ettepanek restoranide korra sundusliku määruse muutmise osas.
11. Valga Peetri koguduse palve maa-ala eraldamiseks uue surnuaia jaoks. Moodustati komisjon läbirääkimisteks riigimaadelt lisamaa saamiseks.
12. Linnavalitsuse õiguse andmine linnale kuuluvate maatükkide edasimüümiseks. - ei olnud istungil.
13. Linna pensionäride pajuki suurendamine. Linna pensionäride pajukiraha suurendati 250 marga peale.
14. Lepituskoja liikmete asemike valimine. - ei olnud istungil.
15. Trahteripidajate palve trahterimaksu vähendamiseks. - ei olnud istungil.
16. Skautide maleva palve nende hobused linnamaksust vabastada. Lükati tagasi.
17. Linna 5 miljonilise laenu pikendamise küsimus. - ei olnud istungil.
18. Linna liikumata varanduse pealt võetava maksu määramine. - ei olnud istungil.
19. Altlinna kaupmeeste ja majaomanike palve, et linna turgu esmaspäeviti ja neljapäeviti Jaani kiriku juures peetaks. Ettepanek lükati tagasi, sest seda kohta ei peetud sündsaks turu jaoks, kuid moodustati komisjon, kes peaks parema koha.
20. Kodanik Hans Muri palve restorani avamiseks Pihkva tänavas Einer majas. Anti luba. Samuti sai loa Jakob Horn restorani avamiseks Riia 20.
21. Kino "Illusion" omaniku palve kaheks kuuks lõbustusmaksu alandamiseks 15% peale. Toetati ühehäälselt.
22. Valga vangimaja kuraatori valimine. - ei olnud istungil.

6. jalaväepolgu taotlus peo sissetulek lõbustusmaksust vabastada lükati tagasi. Linna kontrolöri ametisse seadmine ning sündide, surmade ja abielude registreerimise küsimus lükati järgmise koosoleku peale edasi.

  1. Rajalane, nr. 97, lk 3-4, 28.06.1921 

  2. Rajalane, nr. 99, lk 3, 02.07.1921 

  3. Rajalane, nr. 100, lk 3-4, 05.07.1921 

31.01.2021/admin
 152
seotud pildid
19210628_art_735 (Allikas: Rajalane, nr. 97, lk 3-4, 28.06.1921) 19210705_art_735_0 (Allikas: Rajalane, nr. 100, lk 3-4, 05.07.1921) 19210705_art_735_1 (Allikas: Rajalane, nr. 100, lk 3-4, 05.07.1921)