Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

26.06.1924 : Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. ...

19240625_art_7640 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 25.06.1924)
19240625_art_7640 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 25.06.1924)
Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku.
Päevakorras oli:
Päevakorra kinnitamine
635 000 marga ehituslaenu jagamine Riiklikku ehituslaenu Valgale enam ei eraldatud. Kuna mõnedele isikutele oli juba volikogu poolt lubatud, siis paluti ikkagi tagavarasummadest raha eraldada. Komisjon käis kohal ja leidis viie puhul vajaduse olevat. laenu said Jaan Jänes, Joh. Milt, Johan Allew, Märt Tamm, August Niilus. Lisati ka osa raha linna poolt.
Määrus majade ja korterite rekvireerimise kohta Valga linnas Üürnike rühm tegi ettepaneku, et kui majaomanikud omi maju korras ei hoia, on linnal õigus need rekvireerida. Pärast pikka vaidlust, lükatakse see plaan tagasi.
Tänavate valgustamise sisseseade ümbertegemiseks krediidi määramine Määratakse 66 025 marka krediiti.
Linna tänavate prügitamise kava ja lisaeelarve 1924. aastal viiakse lõpule tööd Köie ja Mihkli tänavatel.
Lembitu tn algkoolimaja inventari muretsemiseks krediidi määramine Volikogu määras 410 000 marka krediiti.
Linna kinnisvara peale obligatsiooni tegemine
Konrad Wenderi palve lubada tal Riia 5 "Musse" seltsi ruumides kino "Linda" avada Linnavalitsuse seisukoht on eitav ja üheks põhjuseks on samas hoones kooli tegustemine. Asja otsustamine lükatakse edasi.
Rein Ainsoni palve talle abiraha määrata Vastatakse eitavalt.
Turupeal kauplemise sundmääruse § 20 muutmine ülesostu aja kohta
Eelarvekomisjonist väljaastunud E. Fischmanni asemele ühe liikme valimine Valitakse Haynberg.
Peale seda punkti lahkuvad osad volikogu liikmed ja pole enam kvoorumit koosoleku jätkamiseks. Arutamata jäi viis punkti sh:
Jaan Tõllasepa palve hobusemaksust vabastamiseks
Linnavalitsuse liikmete puhkuse ajaks asendajate valimine
  1. Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 25.06.1924 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 2-3, 28.06.1924 

05.11.2020/admin
 104
seotud pildid
19240625_art_7640 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 47, lk 3, 25.06.1924) 19240628_art_7640_0 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 2-3, 28.06.1924) 19240628_art_7640_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 48, lk 2-3, 28.06.1924)