Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

04.09.1922 : Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. ...

19220906_art_775 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 06.09.1922)
19220906_art_775 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 06.09.1922)
Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord.

1. Päevakorra kinnitamine.
Lisatud on päevakorda linnavalitsuse suuruse kinnitamine ja liikmete valimine.
Linnavalitsuse suurus määrati kolmeliikmeliseks. Tagasi astunud dr Müllersoni asemel valiti linnapeaks A. Kokkult. Ametisse jäid hr Gross ja Pahla. Seega moodustus pikalt jutuks olnud kolmeliikmeline linnavalitsus (senini viieliikmeline).
Endine linnapea dr Müllerson ja linnavolikogu liige J. Pullisaar, kes juba varem olid esitanud lahkumisavaldused, vabastati ametist.

2. Linnavolikogu juhataja abi valimine. Jäetakse valimata.
3. Riikliku ehituslaenu küsimus. Otsustatakse 5-miljonilist laenu paluda valitsuselt elukorterite ehitamiseks.
4. Põlise rendilepingu punktide muutmine. Lisatakse kohustus, et rentnik peab kolme aasta jooksul eluhoone püstitama, muidu öeldakse leping üles. Muudetakse ka juba tehtud lepinguid.
5. Põlise rendile saajate nimekirja kinnitamine. Kinnitatakse Peeter Kõiwile Puu ja Peetri tänava nurgal ning Hendrik Pekule Metsa ja Peetri tänava nurgal.
6. Revisjonikomisjoni aruanne linnapoe tegevusest ja seisukoha võtmine kaupluse edasisest tegevusest. Kuulatakse aruanne ära, aga jäetakse tulevikuküsimus lahtiseks.
7. Pärandusmaksu seaduse muutmise küsimus. Otsustatakse valitsusele märgukiri koostada.
8. Äri sildimaksu määruse täiendamine. Vaadatakse üle maksumäärad, mis kujunevad 100-300 marga suuruseks aastas vastavalt äri suurusele.
9. Korstnapühkimise taksi muutmine. Kinnitatakse muudatused.
10. Piima, koore ja võiga kauplemise määruste osaline muutmine. Kinnitatakse muudatused.
11. Spordiplatsi koha ja suuruse kindlaksmääramine. Kinnitatakse kuue vakamaa suurune plats Kuperjanovi tänava lõpus.
12. Linna ilustuse komisjoni liikmete valimine. Valitakse S. Haynberg, A. Morel, A. Seemann ja P. Päew.
13. Mõnede linnatänavate ümbernimetamise küsimus. Küsimuse arutamine jäetakse linna ilustamise komisjoni hoolde.
14. Eelarvekomisjoni liikme valimine. Valitakse A. Wibo.
15. Valga maakonna Kaitseliidu jahisalga palve einelaua trahtrerimaksu vähendamiseks. Antakse komisjoni arutada.
16. Valga Läti Seltsi palve einelaua trahtrerimaksu vähendamiseks. Jäetakse läbivaatamata.
17. Teatri ja kunstiühingu "Ugala" palve 19. ja 20. augustil "Sädes" toimepandud näitemängu õhtud linna lõbustusmaksust vabastamiseks. Lükatakse tagasi.
18. Tartu õppurite ühingu kunstiühingu palve 26. skp "Sädes" toimepandud kontsert-balli linna lõbustusmaksust vabastamiseks. Lükatakse tagasi.

Lisaküsimused:
- Sõjaministeeriumile antakse 1713 ruutsülla suurune maaplats põlisele rendile kasarmuplatsi laiendamiseks.
- Otsustati linna planeerimise asjus maamõõtjaga läbi rääkida ja selles asjas ülevaade saada.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 06.09.1922 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 3, 13.09.1922 

08.12.2020/admin
 123
seotud pildid
19220906_art_775 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 64, lk 3, 06.09.1922) 19220913_art_775 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 66, lk 3, 13.09.1922)