Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

31.01.1929 : Linnavolikogu koosolek toimus raekojas ja kestis ainult 45 minutit. ...

19290202_art_9405_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 6, 02.02.1929)
19290202_art_9405_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 6, 02.02.1929)
Linnavolikogu koosolek toimus raekojas ja kestis ainult 45 minutit.
Enne päevakorra algust andis vande uus volinik Pawlowitsh.
Päevakorras:
- Päevakorra kinnitamine Volinik A. Kokkult tegi ettepaneku osa punkte päevakorrast välja jätta, mis ühel häälel heaks kiideti.
- Alkohoolsete jookide müügikeelu otsustamiseks korraldatavate kohaliku rahvahääletamise ringkonna komitee ja jaoskondade komisjonide liikmete, juhatajate ja sekretäride valimine. Ringkonnakomiteesse valiti A. Kokkult, A. Kõiw, J. Tamm. Valiti ka osa jaoskonnakomisjonide liikmeid.
- H. Luiga palve kino "Apollo" avamise asjus Riia tn 5 "Musse" ruumides rahuldati.
- Linnateenijatele pühadeks ühekordse toetuse määramise küsimus rahuldati.
- Veovoorimeeste takside kindlaks määramine - jäi päevakorrast välja
- 1929. a. tulumaksu osa arvel avansi palumine rahuldati 10 000 kr ulatuses.
- Emade ja rinnalaste nõuandepunkti avamise küsimus - jäi päevakorrast välja
- W. Traussile bensiini ja petrooleumi resrvuaaride ülesseadmiseks loaandmise küsimus lükati tagasi.
- Linna lastekodu kodukorra § 12 osalise muutmise küsimus otsustati jaatavalt.
- Elektri sisseseade tööde tegemise kohta Valga linn elektrijaama vooluvarustuspiirkonnas sundmääruse vastuvõtmine Seni võis igaüks elektri sisse vedamist toimetada igaüks ja see tõi kaasa palju rikkeid ka elektrijaamale, siis nüüd võib seda teha ainult isik, kellel on elektrimontööri kutse ja linnavalitsuse luba. - jäi päevakorrast välja
- Kinnisvaramaksust vabastamise palved - vähendati A. Neulandil, M. Pästlasel ja Wiidingul.
- Valga muusikakooli palve toetust määrata sai rahuldatud 150 krooni ulatuses.
- J. Solowei palve teda reklaammaksust vabastada jäeti tähelepanemata.
- Lõbustusmaksust vabastamise palved rahuldati naisselti 1. veebruari peo osas, aga Läti seltsi palved lükati tagasi.
- Korterite ehitusfondi kapitali hoidmise asukoha kindlaks määramine. Otsustati määrata Valga Pank.
- A. Tammiku palve tema alkoholita einelaua üleviimise asjus Kungla 4 Riia 5 "Musse" ruumidesse sai toetuse.
- Juudi algkooli avalikkude koolide võrku ülevõtmise küsimus - jäi päevakorrast välja.

Pärast linnavolikogu koosoleku lõppu algusega kell 9 toimus raekoja saalis pidulik koosolek linna vabastamise mälestamiseks, mille avab volikogu juhataja M. Kont. Kõnega esineb linnapea abi Jaan Soo, kes tervitab ka linnapea H. Leiuri nimel, kes haiguse tõttu eemale on jäänud. Edasi võtavad sõna volinikud Wibo ja Melts. Pidulikkust lisab koosolekule orkester.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 9, lk 3, 22.01.1929 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 4, 29.01.1929 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 13, lk 2, 31.01.1929 

  4. Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 5, 02.02.1929 

  5. Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 6, 02.02.1929 

  6. Uus Rajalane, nr. 5, lk 3, 01.02.1929 

09.03.2021/admin
 85
seotud pildid
19290129_art_9405 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 3, 29.01.1929) 19290129_art_9405_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 12, lk 4, 29.01.1929) 19290202_art_9405 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 5, 02.02.1929) 19290202_art_9405_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 14, lk 6, 02.02.1929)