Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

27.01.1927 : Uus linnavolikogu pidas raekojas oma esimese istungi. Puudus ainult tööerakonna...

19270129_art_957 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 29.01.1927)
19270129_art_957 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 29.01.1927)
Uus linnavolikogu pidas raekojas oma esimese istungi. Puudus ainult tööerakonna esindaja. Eelnevalt loobus Kaska voliukogu liikme kohast kuna ta oli linnateenija ning tema asemel tuli P. Grabinsky.

Koosoleku alguses tervitas vana linnapea J. Soo.

Päevakorras oli:
1. Linnavolinike pühalik tõotus
Linnapea Soo järel kordavad volinikud tõotuse, milles lubavad Valga linna huve kaitsta.
2. Linnavolikogu juhataja valimine Kuna
rühmade vahel tekkisid viimasel minutil arusaamatused, siis keeldus M. Kont alguses volikogu esimehe kohale kandideerimast. Vaheajal saadi siiski kokkuleppele ja volikogu esimeheks valiti tagasi M. Kont
3. Volikogu juhataja abi ja sekretäri valimine
Abiks valiti E. Sakkeus ning volikogu sekretäriks J. Jänes.
4. Linnavalitsuse liikmete arvu kindlaks määramine Määrati kolm liiget.
5. Linnavalitsuse liikmete palkade määramine. Linnapeale määrati 17 000 ja nõunikele 14 500 marka.

Et rühmade vahel linnavalitsuse liikmete jaotuses kokkulepet ei olnud, siis lükkusid järgmised punktid järgmisele koosolekule:
6. Linnapea, tema abi ja nõuniku valimised
7. Revisjonikomisjoni valimine

  1. Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 15.01.1927 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 3, 26.01.1927 

  3. Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 29.01.1927 

10.12.2020/admin
 88
seotud pildid
19270115_art_957 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 4, lk 1, 15.01.1927) 19270126_art_957 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 7, lk 3, 26.01.1927) 19270129_art_957 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 29.01.1927) 19270129_art_957_1 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 8, lk 3, 29.01.1927)