Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

27.03.1930 : Valga linnavolikogu koosolek toimus raekojas ja kujunes üsna pikaks. Volinikke...

19300329_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 29.03.1930)
19300329_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 29.03.1930)
Valga linnavolikogu koosolek toimus raekojas ja kujunes üsna pikaks. Volinikke oli koos 25.

Päevakorras:
- päevakorra kinnitamine
- määratakse 100 kr toetust tuletõrje loteriile
- lisaeelarve nr 3 võetakse vastu tasakaalus 800 kr suuruses õpetajatele arstiabiks eraldatud summadest
- krediitide üleandmine
- linnade ja alevite maaga varustamise seaduse põhjal linnale üleantud maade planeerimise ja ehituse kava kinnitatakse ühel häälel
- tänavate ehitamise ja korrashoidmise kapitali asutamine. Otsustatakse jõuvankrite bensiini summadest asutada vastav kapital tänavate korrashoiuks.
- tapamaja 1929/30. aasta puudujäägi katmine. 1929/30 loodeti tulusid saada 8500 kr, kuid saadi ainult 7000 kr. Otsustati vahe katta tapamaja reservkapitali summadest.
- Läti poole jäänud Eesti Valga majade omanike õiguste kohtu teel lahendamine. Otsustati nõuda Läti poolele jöönud Eesti Valga kinnisvaraomanike õiguste jaluleseadmist kohtu teel.
- tulekustutuse abinõude juurdevedamise taksi muutmine. Esimene vee kohale tooja saab 5 k, teine 3 kr, kolmas 2 kr ja kõik järgmised 50 seniti ning pritside kohale tooja 2 krooni.
- "Räni" talu maade planeerimise küsimus. Otsustatakse asi anda eelarve-majanduskomisjoni lahendada. Talu omanik on ette valmistanud mitu plaani, kuid ükski nendest ei vasta volikogu ootustele.
- Draamastuudio rändteatri palve 5., 11. ja 12. märtsi korraldatud teatrietendused lõbustusmaksust vabastada
- kinnisvaramaksu vähendamise ja sellest vabastamise palved
- R. Siilaki ja A. Gulbise palved neile 1930. aastaks määratud trahterimaksu vähendada
- Maali Zirki palve lubada üle anda Poska 6 söögimaja Liine Mattole
- Peeter Lõokese palve hobusemaksust vabastamiseks
- kinnisvarade hindamise komisjoni liikmete valimine. Valitakse 15 liiget.
- hoolekande komisjoni liikmete valimine. Valitakse viis liiget.
- majanduskomisjoni liikmete valimine. Otsustakse liita eelarvekomisjoniga - eelarve-majanduskomisjoniks.
- algkoolide hoolekogude valimine. Valitakse liikmed kuue algkooli hoolekogu jaoks.
- keskkoolide hoolekogude valimine. Poeglaste gümnaasiumi hoolekogusse valitakse K. Saar, J. Karolin, J. Pastarus. Tütarlaste gümnaasiumi hoolekogusse Aleks. Egel, Joh. Roose, P. Päiw.
- tööstuskooli hoolekogu valimine. Valitakse Hugo Kruustük, Karl Rode ja Oja.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.03.1930 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 29.03.1930 

05.12.2021/admin
 62
seotud pildid
19300325_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 32, lk 3, 25.03.1930) 19300329_art_9885 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 34, lk 2, 29.03.1930)