Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

24.04.1930 : Valga linnavolikogu koosolek toimus raekojas ja kestis viis tundi. Juhatas...

19300426_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 2, 26.04.1930)
19300426_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 2, 26.04.1930)
Valga linnavolikogu koosolek toimus raekojas ja kestis viis tundi. Juhatas J. Martinson. Palju vaidlusi oli linnaeelarve üle.
Enne päevakorra arutamise juurde asumist andis Aug. Asmann, kes esimest korda volikogu koosolekul, voliniku vandetõotuse.

Päevakorras:
- Päevakorra kinnitamine
- kohtu-siseministeeriumi protest 27. märtsi punkt 17 (eelarve-majanduskomisjoni valimine) osas rahuldati ja valimised otsustati tühistada
- Linna avaliku raamatukogu hoidmise eest tasu määramine. 1. aprillist tõsteti raamatukogu hoidja palka 15 kroonilt 30 kroonini.
- Linna 1930/31. aasta eelarve vastuvõtmine ja kinnitamine. Linnapea abi Artur Kokkult andis ülevaate eelarve koostamisest ja tähendas, et iga aastaga läheb eelarve koostamine raskemaks, sest tulud kahanevad, aga uusi kohustusi tuleb juurde. Seejärel hakati eelarvet põhjalikult läbi vaatama. Peeti palju sõnavõtte. Muu hulgas otsustati Kungla tänavale ehitada jalgrattatee. Pärast pikki vaidlusi võeti eelarve vastu.
- Linna tapamaja takside muutmine. Otsustati natuke kõrgendada.
- Sundmääruse turul kauplemise kohta Valga linnas muutmine
- Lastekodu hoolekogu liikmete valimine. Valiti K. Rode ja P. Põder.
- Kinnisvara maksu vähendamine ja sellest vabastamise palved rahuldati.

  1. Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 12, 19.04.1930 

  2. Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 2, 26.04.1930 

18.12.2021/admin
 50
seotud pildid
19300419_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 43, lk 12, 19.04.1930) 19300426_art_9919 (Allikas: Lõuna-Eesti, nr. 45, lk 2, 26.04.1930)