Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Johannes Märtson 1868-1935

ukj: 25.08.1868 Lõve vald
Tõrva
maetud: Helme kalmistu
Ilmunud Postimehes 25.08.1928, 10.01.1935
Ilmunud Postimehes 25.08.1928, 10.01.1935

Sünniaeg vkj 13.08.1868 ukj 25.08.1868.
Eesti poliitik. Õppis Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas rohuteadust, lõpetas 1896. Akadeemiliselt kuulus Fraternitas Esticasse. 1896–1902 Tõrva apteegi omanik, oli seal tuletõrjeseltsi esimees, seejärel asus Valka, oli sealse apteegi omanik ja aurahukohtunik, 1902–1917 linnapea. 1917 asus Tartusse, oli seal 1926–1929 linnanõunik, juhatas töö- ja hoolekandeosakonda. 11. veebruaril 1921 pääses Hugo Rahamägi asemel I Riigikokku ning hiljem valiti ka II Riigikogu koosseisu. Kristliku Rahvaerakonna liige. Alates 1931. aastast elas Tõrvas. Johannes Märtson maeti 13. jaanuaril 1935 Helme kalmistule.

Mainimisi aastatel: 1868: 1  1901: 1  1902: 9  1903: 16  1904: 6  1905: 4  1906: 10  1907: 16  1908: 7  1909: 3  1910: 6  1911: 2  1912: 5  1913: 4  1914: 6  1916: 1  1917: 6  1935: 1 
15.10.2019/admin

Valga linn 1584-Valga linnavalitsusValga linnavolikogu koosseis (1902-1906) 1901-1906Valga linnavolikogu koosseis (1906-1910) 1906-1910Valga linnavolikogu koosseis (1910-1914) 1910-Valga linnavolikogu koosseis (1914-1917 juuli) 1914-

Ilmunud Postimehes 25.08.1928, 10.01.1935 19020326_art_41 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 70, lk 3 26.03.1902) 19060327_art_164 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 71, lk 3 27.03.1906) 19060328_art_164 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 72, lk 2 28.03.1906) 19100804_art_4706 (Allikas: Tallinna Teataja , nr. 139, lk 3 04.08.1910) 19131116_art_5161 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 265, lk 5 16.11.1913) "Säde" seltsi asutajate nimekiri (Allikas: Walga linnas Liiwi kubermangus asuwa Seltsliku Ühenduse "Säde" põhjuskiri Eesti Kirjandusmuuseum , A 7582 1902) 19260310_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 2 10.03.1926) 19260512_org_2927 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 32, lk 2 12.05.1926)

 Mainitud kroonikas:
  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …
  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …
  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …
  Liivimaa kubermanguvalitsus kinnitas Valga linnavalitsuse liikmed. 27.märtsil andis vana linnavalitsus …
  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …
  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …
  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …
  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …
  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …
  Liivimaa abikuberner t. r. n. Nelkjudow käis koos maakonnaülema hr …
  Valga maakonna-arsti dr A. Alver sängitati pärast lõunat Valga Läti …
  19. jaanuaril peetud "Säde" seltsi peakoosolekul valiti seltsi esimeheks kadunud …
  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …
  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …
-   3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …
  29. aprillil toimus erakorraline linnavolikogu koosolek. Arutati asutatava reaalkooli maja …
  22. mail kell ½4 pl jõudis Riiast Valka suurvürst Vladimir …
  23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised …
  Liivimaa kuberner andis J. Märtsonile loa avada ka teine apteek.
  31. juulil kell 7 hommikul, seoses sõjaväemanöövritega, jõudis Valka suurvürst …
  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …
  Senini oli Valgas vaid Rückeri apteek. Novembri algul avas linnapea …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …
  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …
  4. detsembril toimus Läti seltsi saalis Valga Põllumeeste Seltsi asutajate …
  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …
  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …
  Professor Köleri ausamba ehituse heaks on Valgas moodustatud abikomitee, mille …
  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …
  Valga linnavalitsus kuulutab välja avaliku pakkumise uulitsate prügimiseks (kivikatte ehitamiseks).
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …
  Valga linnavalitsus korraldab ehituse pakkumise uue väikese pritsimaja ehitamiseks.
  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …
  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …
  Valga linnavalitsus otsib pritsimaja ehitajat.
-   Valgas peetakse Liivimaa õpetajate sinod. Uuendusena alustatakse seekord pühapäeval. Kokku …
-   Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …
  Linnavolikogu valimiste kohta on sakslastest koosneva nimekirja esindajad saatnud kaebekirja …
  24. märtsil toimus volikogu istung. Linnapea Märtson teatas, et H. …
  Valga valijate koosolekul esitasid sakslased oma kandidaadina õllevabrikandi E. Schmidti. …
  Liivimaa linna-hüpoteegi seltsi esindaja Valgas on linnapea J. Märtson.
  Vene impeeriumi Riigivolikogu (I Riigiduuma) valimistel said eesti-läti kandidaadid hiigava …
  Riigivolikogu valimised toimuvad Valga linnas 6. aprillil kell 9 hommikul …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …
  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …
  Eesti ja läti ringkondade poolt on Riigivolikogu valijameeste esinumbritena ühiselt …
  Valga Eesti Peetri koguduse aruandest: Sündis 77 poeglast ja 59 …
  Riigivolikogu valimiskoosolek Läti seltsi saalis läks väga tuliseks. Koosoleku avasid …
  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …
  Valga linnavalitsus korraldab puudeveo pakkumise linna metsast linna tarviduste jaoks.
  Riigivolikogu valimised toimusid Valga linnas 19. jaanuaril 1907. Valiti kaks …
  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …
-   15. novembrist eelmisest aastast on seaduse alusel kehtestatud "pühapäevarahu", millest …
  Valga linnapea on kolleegiumisekretäriks ja linnavalitsuse liige Alwer kolleegiumiregistraatoriks nimetatud.
  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …
  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …
  Valga linnavalitsus kutsub kõiki, kel selleks õigus järjekordseteks Riigivolikogu valimisteks …
  Toimusid valimiste koosolekud ja arutelu käigus seati üles järgmised kandidaadid: …
-   Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …
  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …
  Detsembris vaatasid dr Müllerson ja Märtson vastvalminud linna haigemaja ruumid …
  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …
  Laupäeva õhtul puhkes tulekahju linnapea J. Märtsoni hoovi peal asuvas …
  Valga Vastastikkuse krediit-ühisuse üldkoosolek toimub "Säde" seltsi ruumides. Seltsil on …
  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …
  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …
  Valga linnapea saatis kõrgemale poole palve ühendada Valga ümbruse alevikud …
  Valga Eesti Peetri kirikukool otsib koolijuhatajat. Palk 450 rubla, prii …
  Valga linnapea J. Märtson nimetati Wõnnu-Valga aurahukohtunikuks.
  Valga Eesti Peetri koguduses toimus kiriku nõukogu ja koguduse volinike …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …
  Peeti "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse aastakoosolekut. Kohal …
-   Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …
  Linnavolikogu koosolekul valiti Valga linnapeaks kolmandat korda järjest J. Märtson. …
  Liivimaa kuberner kinnitas J. Märtsoni Valga linnapeaks järgnevaks neljaks aastaks.
  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …
  Valga linnapea J. Märtson ülendati nimenõunikuks.
-   Liivimaa õpetajate 77. sinod peetakse Valgas ja sellel osaleb umbes …
  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …
  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …
  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …
  Riigivolikogu valijameeste kandidaatideks on eestlaste poolt 1. kuurias üles seatud …
  Valgas valiti Riigivolikogu 1. kuurias valijameheks linnapea Märtson 108 poolt- …
  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …
  Valgas taheti korraldada tiisikusehaigete toetuseks valge lille päeva. Möödunud aastal …
  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …
  Valga tütarlastegümnaasiumi vanematekomitee valimised õnnestusid teisel korral ja 1913./14. õppeaastaks …
  Linnavolikogu valimisteni on jäänud alla aasta ja juba on siit-sealt …
  Joh. Märtson on ENKS Marienburi[?] haruseltsi auliige. Seltsi koosolekul anti …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …
-   Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …
  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …
  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …
  Valga tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi kooseisu liikmeteks valis linnavolikogu kolmeks aastaks linnapea …
  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …
  Hommikul kell 8 peatus Valga raudteejaamas rong, milles olid Vene …
  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …
-   Valga linnapääd Märtsoni süüdistati selles, et ta ei ole hakkama …
  Valga linna esimene Eesti linnapea Joh. Märtson, kes 1902. a …
  Linnavolikogu koosolekul valiti tagasiastunud Märtsoni asemel linnapeaks H. Einer, tema …