Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Alfred Julius Mõttus 1886-1942

ukj: 12.09.1886 Taheva vald
Sosva laager, Sverdlovski oblast
Mõttus, Alfred Julius - tervishoiu- ja poliitikategelane, haridus- ja sotsiaalminister (Allikas: Rahvusarhiiv , EFA.272.0.167142 31.10.2019)
Mõttus, Alfred Julius - tervishoiu- ja poliitikategelane, haridus- ja sotsiaalminister (Allikas: Rahvusarhiiv , EFA.272.0.167142 31.10.2019)

Töötas aastail 1914–1918 arstina Võrumaal ja Valgas, olles 1915–1916 Valga Punase Risti haigemaja juhataja, 1916–1918 Venemaa Linnade Liidu Valga haigemaja juhataja ja Valga rajooni vanemarst ning 1917–1918 Valga linna tervishoiuarst. Valga tsiviil komissar alates 21. novembrist 1918.

Valgas töötades oli olnud Valga linnavolikogu liige, Säde seltsi (septembrist 1918) esimees, Valga Krediidiühingu esimees.

Osales Eesti Vabariigi sünnist alates elavalt poliitikas. Aastail 1919–1940 töötas Mõttus Tervishoiu Peavalitsuses, alguses juhataja abi, alates 1920. aastast juhatajana. 1919–1923 oli ta Eesti-Läti piirikomisjoni Eesti delegatsiooni juhataja. 1922–1923 ja 1926–1927 oli töö- ja hoolekandeministri abi.

Aastail 1926–1932 oli Mõttus Riigikogu liige ja 1927–1928 haridusminister Jaan Tõnissoni kolmandas valitsuses. 1928–1940 töötas haridus- ja sotsiaalministri (alates 1936 sotsiaalministri) abina. 1936. aastal oli ta Männiku plahvatusohvrite ja nende perekondade abistamise seltskondliku komitee esimees. 1937. aastal kuulus Rahvuskogu esimese koja liikmete hulka ja oli aastail 1938–1940 Riiginõukogu liige (rahvatervishoiu alalt).

Arreteeriti NKVD poolt 13. juunil 1941. Suri Sosva vangilaagris.

Mainimisi aastatel: 1886: 1  1917: 5  1918: 6  1919: 3  1920: 1  1921: 1  1922: 1  1924: 1  1942: 1 

Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 1 13.03.1926
Personaalraamat V (Saru A - V) Rahvusarhiiv , EAA.1295.1.757; 1875-1928 lk 131 31.10.2019
Alfred Julius Mõttus geni.com , 6000000035698133892 31.10.2019
MõTTUS, ALFRED JULIUS Valgamaa kodulooline andmebaas ISIK , index.php?id=340 31.10.2019
Alfred Mõttus Vikipeedia , Alfred_M%C3%B5ttus 31.10.2019
Postimees (1886-1944) , nr. 189, lk 2 14.10.1918
03.07.2020/admin

"Säde" selts 1902-1940

Mõttus, Alfred Julius - tervishoiu- ja poliitikategelane, haridus- ja sotsiaalminister (Allikas: Rahvusarhiiv , EFA.272.0.167142 31.10.2019) era0808_001_0000038_00036_t (Allikas: Ajutise Valitsuse poolt 12. veebr.1919 a. antud ajutised määrused Valga linna ja maakonna valitsemise kohta. Eesti ja Läti valitsuste vahelised lepingud Rahvusarhiiv , ERA.808.1.38, lk 36 14.11.2019)

 Mainitud kroonikas:
-   Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …
  Eestimaa ja Lätimaa kubermangude piirikomisjoni koosseisu nimetati Eesti poolelt Einer …
  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …
  Linna uue volikogu koosolekul valiti volikogu juhatajaks sai lätlaste ettepanekul …
  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …
-   Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …
  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …
  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …
  Valga "Säde" seltsis on näitemängu uue esimehe dr Mõttuse eestvedamisel …
  Okupeeritud Valga linna komissariks on Ajutise Valitsuse poolt määratud dr …
-   Niipea, kui sakslaste seisukord linnas teatavaks sai, algasid kohe tegevust …
  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …
  Ettevalmistamisel on Eesti-Läti segakomisjon piiri asjus, mille töö hakkab toimuma …
  15.-17 septembrini said Eesti-Läti piirikomisjoni liikmed esmakordselt kokku Valga komandantuuri …
-   Valgas algas taas tööd piirikomisjon. PIkem vahe tekkis sellest, et …
  Eesti-Läti piirikomisjon alustab Tallinnas jälle tööd, et teha parandusi nn …
  Taas algab Tallinnas Eesti-Läti piirikomisjoni töö. Eesti liikmetena võtavad osa …
  Valga maakonnavalitsuse uus esimees J. Mõttus haigestus pärast maakonnanõukogu valimisi …