Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Anton (Hans) Irv 1886-1919

ukj: 17.09.1886 Ruudiküla, Viljandi vald
Strenči lähistel, Läti
maetud: Vabadussõjas langenute ühiskalmistu Viljandis
Anton Irv (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav , KLM FT 1105:3 F 17.09.2020)
Anton Irv (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav , KLM FT 1105:3 F 17.09.2020)

Tsaari-Venemaa ja Eesti sõjaväelane (kapten), üks Vabadussõja populaarsemaid väejuhte.

Pärast seda kui Eesti Ajutine Valitsus oli formaalselt Tallinnas võimu üle võtnud, määrati kapten Irv 11. novembril 1918 Kaitseliidu ülemaks Valga linnas. 23. novembril 1918 andis ta oma ameti Valgas üle ning siirdus tagasi Tallinnasse ohvitseride reservi. Formeeris seejärel Tallinnas koos Johan Pitka ja Karl Partsiga laiarööpmelist soomusrongi nr 1.

Kapten Irvel oli harjumuseks juhatada ka Soomusrongide divisjoni ülemana tähtsamaid lahinguid alati isiklikult, olles seejuures ikka võitlejate esireas. Ja ühes sellistest lahingutest ta 27. aprillil 1919. aastal langeski.

10. veebruaril 1919 moodustati Soomusrongide divisjon, mille koosseisu kuulus 4 laiarööpmelist ja 4 kitsarööpmelist soomusrongi, samuti remondi-, varustus-, tehnika-, side- ja muud allüksused. Kõigi soomusrongide koosseisu kuulusid peale suurtükiväe- ja kuulipildujaüksuste ka jalaväeüksused.

Määrati Soomusrongide divisjoni ülema kohusetäitjaks ning juhtis divisjoni allüksusi Lõunarindel kuni surmani.

Seoses 3. Diviisi moodustamise ja vägede ümberkorraldamisega lõunarindel, määras sõjavägede ülemjuhataja kindralmajor J. Laidoner 27. märtsil 1919 Soomusrongide divisjoni ülema kapten Anton Irve alluvusse (lisaks laia- ja kitsarööpalistele soomusrongidele ja soomusautodele) ka Kuperjanovi partisanide pataljoni, Kalevlaste Maleva, Skautide pataljoni, Võru kaitsepataljoni ja suurtükiväge.

Anton Irv langes Põhja-Lätis Strenči (saksapäraselt Stakeln) lähistel, Egle kõrtsi ja Kauči talu naabruses, Egle raudteejaama lähistel.

Pärast sõda anti tema nimi endisele Wolmari (nüüdisajal Raudtee) tänavale.

Mainimisi aastatel: 1886: 1  1918: 1  1919: 2 
17.09.2020/admin

Valgamaa Maakonna Kaitseliit // Valga Malev // Kaitseliidu Valgamaa Malev 1918-

19181116_art_628 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 216, lk 1 16.11.1918) 19190503_art_5877 (Allikas: Rajalane , nr. 24, lk 4 03.05.1919) Anton Irv (Allikas: Eesti Muuseumide Veebivärav , KLM FT 1105:3 F 17.09.2020)