Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Johann (Juhan) Äniline 1866-1923

ukj: 4.03.1866 Kissa talu, Morna küla, Viljandimaa
Valga
maetud: Luke kalmistu

Kreisipolitsei lauaülem, Säde seltsi asutaja, juhatuse liige ja kirjatoimetaja. Maakonnavalitsuse ametnik.

Mainimisi aastatel: 1866: 1  1895: 2  1896: 2  1897: 2  1900: 1  1901: 1  1902: 5  1903: 1  1904: 1  1905: 1  1906: 1  1907: 2  1908: 1  1909: 2  1911: 1  1914: 1  1915: 1  1916: 1  1917: 1  1918: 1  1919: 1  1920: 2  1921: 1  1923: 1  1926: 1  1927: 1 

Juhan Äniline geni.com , 6000000029687292071 12.04.2020
Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 3 12.04.2020
Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 1 17.10.1923
Postimees (1886-1944) , nr. 273, lk 2 08.12.1897
12.04.2020/admin

"Säde" selts 1902-1940Valga maakonnavalitsus // maavalitsus 1919-2017

Luke kalmistuNikolai 14

19210311_art_6569 (Allikas: Rajalane , nr. 54, lk 4 11.03.1921) 19231017_isik_29_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 3 12.04.2020) 19231017_isik_29_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 1 17.10.1923) 19231017_isik_29_2 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 80, lk 4 17.10.1923) 19241011_org_2 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 66, lk 2 11.10.1924) "Säde" seltsi asutajate nimekiri (Allikas: Walga linnas Liiwi kubermangus asuwa Seltsliku Ühenduse "Säde" põhjuskiri Eesti Kirjandusmuuseum , A 7582 1902) 19260303_art_x (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 13, lk 2 03.03.1926) 19270305_art_966 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 18, lk 3 05.03.1927)

 Mainitud kroonikas:
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest väga palju …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis …
  Valga Eesti karskusselts pidas koosolekut õpetajamaja leerisaalis. Aupresident Undritz avas …
  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …
  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …
  Peterburi Eesti Heategevusseltsi eestvedamisel korjatakse jälle annetusi eesti soost üliõpilaste …
  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …
  Eesti üliõpilaste toetuseks on Valgast annetuse 200 kop (2 rbl) …
  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …
  Valga maakonna politseivalitsuse lauaülemaks kinnitati Äniline.
  St. Peterburgi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel korjab eesti üliõpilaste jaoks …
  Eesti üliõpilaste toetuseks annetuste kogumise esindaja Valgas on J. Äniline.
  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …
  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …
  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel Eesti üliõpilaste toetuseks korjavad Valgas annetusi …
  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …
  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …
  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …
  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …
  Ametikõrgenduseks on Valga kreisiülema noorem abiline Taube (Smiltenis) ja kreisipolitsei …
  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …
  Valgas võtavad annetusi Eesti soost üliõpilaste toetuseks vastu J. Äniline, …
  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …
  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …
  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …
  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linnasekretäriks advokaat Joh. Sepp. Linnavalitsuse sekretäriks …
  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …
  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …
  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …
  Maakonnavalitsuse administratiivosakonna asjaajajaks valiti Juhan Äniline.
  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …
  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …
  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …
  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …