Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Richard Georg Alexander Wühner 1872-1919

ukj: 28.09.1872 Tarvastu
Pihkva
maetud: Valga Jaani koguduse matmispaiga Saksa osakond
Aeg: 1897-1900
EAA.1867.1.149.96 (AIS) (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.1867.1.149.96 18.05.2019)
Aeg: 1897-1900 EAA.1867.1.149.96 (AIS) (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.1867.1.149.96 18.05.2019)

Sündis Tarvastu köstrimajas 16. sept. 1872. a. (vkj) köstri ja kihelkonna kooliõpetaja pojana. Oma noorpõlve veetis Wühner Tartu lähedal asuvas rüütlimõisas ..Kerimõis". Käis Tartus koolis. Kavatses algul õppida inseneriks, hiljem loobus sellest ja asus õppima Tartu ülikoolis usuteadust, lõpetades usuteaduskonna 1895. a. Sooritas konsistooriumi eksamid Riias. Prooviaastal oli Sangastes. Ordineeriti Võru Praostkonna vikaarõpetajaks.

Seejärel tuli Valka ja esialgu töötas siin vikaarõpetajana alates 1897. a. 19. dets. 1898 määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks. Töötas nimetatud koguduste õpetajana ja koolides usuõpetajana Valgas kuni 31. jaan. 1919. a. Sakslaste lahkumise järgi läks võim Valgas enamlaste kätte. Konsistoorium jättis õpetajaile vaba valiku kohale jääda või kõrvale hoida. Suurem osa õpetajaid ja jõukamaid kodanikke põgenes. Ka Wühnerile soovitati põgeneda. Tema aga soovides oma kogudust, mis suuremalt osalt koosnes töölistest ja vaesematest inimestest, kel polnud võimalik kuhugile põgeneda, ka rasketel aegadel teenida, jäi kohale.

Kohe enamlaste valitsuse algul oli üks enamlastega Venemaalt Valka tagasipöördunud tööline valgalane ähvardanud: ."Ärgu arvaku Wühner, et temaga paremini ümber käiakse kui pappidega Venemaal." See ähvardus ei suutnud Wühnerit põgenemisele sundida. Varsti ilmuski sama tööline kahe miilitsamehe ja kahe töölise saatel õpetajamajja Wühneri vangistama. Ta viidi vanglasse lätlasest komissari ette. Komissarile ei meeldinud õpetaja vangistamine. Ta pragas vangistajad läbi ja lasi Wühneri vabaks. Kogu lätlaste enamlaste valitsemise aja jooksul, mis kestis kuus nädalat, pidas Wühner jumalateenistusi ja keegi ei puutunud temasse. Tartu äravõtmise järele eesti vägede poolt koondusid eesti enamlased Valka, kus asusid kirikut üle võtma ja rüvetama. Eesti väed liikusid lõuna poole. Peeti otsustavat lahingut Paju väljadel Valga all. 31. jaan. 1919. a. läks Wühner tookordse Jaani koguduse ajutise õp. Bäuerle juurde nõu pidama eelseisva pühapäeva jumalateenistuse üle. Sellel teel tunti Wühner ära. Umbes neli tundi enne Valga vabastamist Eesti rahvuslike vägede poolt vangistati Wühner enamlaste poolt umbes Eesti-Läti praeguse [1939] piiripunkti kohal. Läti patrullid, kes ta vangistasid viisid ta oma komissari ette. Läti kommunistid põgenesid lõuna poole. Wühner võeti kaasa. Wühner pöördus staabiülema poole, paludes end kui ilmsüütut wabastada. Ta vabastatakse otsekohe ja antakse talle dokument, mille põhjal ta sõjaliinilt läbi koju pidi lastama. Aga Stackelnis tundsid põgenevad eesti kommunistid Wühneri ära ja vaatamata staabiülema dokumendile vangistasid ta ja viisid ta endaga kaasa Pihkvasse, paigutades ta seal vanglasse. Seal ta istus kolm kuud. Pihkva eestlased toonud temale vangimajja toitu ja muud vajalikku. Suurel reedel pöördusid 150 Pihkva eestlast palvekirjaga vangla valitsuse poole vabastada Wühner, et ta võiks ülestõusmispühade ajal jutlustada. Selle läbi sai teatavaks. et Wühner kirikuõpetaja on. Eesti kommunistid panid seal nüüd oma mõju maksma. Palve tagajärg oli: sama päeva ööl, mil palvekiri üle anti, tapeti Wühner enamliste võimude käsul ja korraldusel. Ta maeti Pihkvas ühishauda. Paljude koguduseliikmete soovil ja Peetri koguduse nõukogu otsusel 3. juunist 1919. a. saadetakse esindaja Pihkvasse surnukeha üles otsima ja Valka tooma. Surnukeha toodi Valka ja maeti 13. juunil 1919. a. Valga Jaani koguduse Vabaduse tänaval asuvale matmispaigale Saksa osakonda.

Õpetajaametis oli Wühner Valgas 1897. kuni 1919. a. Wühneril olevat olnud ka enamlaste käest põgenemise võimalusi. Enne Valgast ärasõitu on ta olnud vagunis kord valveta. Talle on soovitatud põgeneda. Tema polnud sellega nõus. Ka Pihkvast oleks ta saanud põgeneda. Kommunistlikus sõjaväeski leidus neid. kes pakkusid temale põgenemise vöimalusi. Nimelt olnud seal sõdureid eestlasi, ta enda koguduse liikmeid, kelle vahi all ta viibis. Need olid temale põgenemisplaani kirjalikult teatavaks teinud, juhatasid kätte tee, kuhu ta pidi minema, et pääseda. Tema aga ei kasutanud seda, kartes raskeid tagajärgi teda valvavaile sõdureile tema põgenemise avalikuks tuleku puhul. Ta andis end Jumala hooleks olles valmis ka surma minema.

Mainimisi aastatel: 1872: 1  1897: 1  1898: 1  1899: 4  1900: 5  1901: 2  1902: 1  1903: 3  1904: 1  1905: 2  1906: 3  1907: 5  1908: 1  1909: 1  1910: 4  1911: 1  1912: 3  1913: 3  1914: 2  1916: 1  1917: 1  1918: 1  1919: 6  1920: 1  1939: 1 

Rajalane , nr. 70, lk 3 27.04.1920
Rajalane , nr. 5, lk 3 07.03.1919
Valga Peetri ja Luke koguduse endise õpetaja Richard Georg Alexander Vühneri haua mälestusmärgi pühitsemine Eesti Kirik (1923-1940) , nr. 32, lk 6 10.08.1939
14.04.2020/admin

Valga Luke kogudusValga Peetri kogudus 1880-

Jaani koguduse kalmistu

Aeg: 1897-1900
EAA.1867.1.149.96 (AIS) (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.1867.1.149.96 18.05.2019) 19120505_art_4877 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 102, lk 6 05.05.1912) 19260217_org_54 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 9, lk 4 17.02.1926) 19260324_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 2 24.03.1926)

 Mainitud kroonikas:
  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …
  R. Wühner määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks.
  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …
  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …
  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …
  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …
  Uue aasta õhtul (1. jaanuaril) oli karskusseltsis ilus jõulupuu seltsi …
  Valga Eesti kogudus sai loa Eesti kiriku ehitamiseks raha korjata. …
  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …
  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …
-   Valga Eesti koguduse õpetaja Wühner käis 15. oktoobril Ergmäel Lätimaa …
  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi: Valga koguduse eestseisjad: (kl …
  Liivimaa kuberner andis loa Valga linna õpetajale Richard Wühnerile Valga …
  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …
  Pühapäeval 29. augustil pühitses Hans Einer karskusseltsi saalis oma 25aastast …
  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …
  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …
  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …
  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …
  1. september avati pidulikult linna tütarlaste progümnaasium, mille puhul ka …
  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …
  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …
  Pühapäeval 25. märtsil kell 3 pl õpetajamajas hääleõiguslike Eesti koguduse …
  Õpetaja Wühner saadab avaliku kirja, kus palub enda karskusseltsi auliikmest …
  6. märtsil kogunes saksa-läti koguduse õpetaja Dietrichi kutsel Musse saali …
  Õpetaja Wühneri kutsel olid õhtul kell 7 õpetajamajja kogunenud naised, …
  Kevadest on tüli kiriku nõukogu ja kirikukooli juhataja hr Ollino …
  Evangeelne noorte meeste selts pidas aastapidu ja sellest võttis osa …
  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …
  Õpetaja Wühner keeldus võtmast enda juurde leeri ühte Sangaste kihelkonnast …
  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …
  Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri abiliseks valiti õpetajakandidaat Jaan Treumann.
  Uus Eesti koguduse abiõpetaja J. Treumann on sattunud nii kreisipolitsei …
  Luke kirikukonvendil tegi patroon ettepaneku, et kui soovitakse uut õpetajat, …
  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …
  Õpetaja Wühner õnnistas 1. aprillil kirikus altari ees valitud Peetri …
  Luke koguduse uus õpetaja Lange jõuab Valka. Kuna ta eesti …
  Valga Eesti koguduse õpetaja R. Wühner on puhkusele lubatud. Teda …
  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …
  Kohalikes kõrgemates koolides algasid lõpueksamid. Kõrgema algkooli juures tegutsevate kasvatusteaduste …
  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …
  Suri Luke koguduse õpetaja Harald Lange ja maeti Riiga. Harald …
  Valgast pärit noor õhusõitja, esimene eestlasest õhuäss, Jaan Mahlapuu hukkus …
  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …
  Algasid hulgalised läbiotsimised, kinnivõtmised ja mahalaskmised ilma mingisuguseta kohtuotsuseta. Komandandiks …
  Enamlaste läbi sai Valga linn palju kannatada. Rööviti ja viidi …
  Kokku on 107 surnukeha üles leitud, kuid kui palju tapeti …
  Pihkvast tulnud teadete järgi on enamlased maha lasknud Eesti koguduse …
  Enamlaste ohvriks langenud õpetaja Wühner toodi Pihkvast Valka ja maeti …
  Jumalateenistusel linnakirikus mälestatakse ühtlasi ka õpetaja R. Wühnerit. Jutluse peavad …
  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …