Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Simon Woldemar Gustav Haynberg 1853-1939

ukj: 3.02.1853 Võru
Aurikul "der Deutsche"

Kaupmees, Säde seltsi juhatuse liige

Mainimisi aastatel: 1853: 1  1893: 1  1895: 1  1896: 3  1897: 1  1898: 1  1899: 2  1901: 1  1902: 2  1904: 1  1907: 3  1908: 2  1912: 1  1913: 1  1918: 2  1920: 1  1921: 2  1922: 1  1923: 1  1924: 1  1927: 1  1939: 1 

Lõuna-Eesti , nr. 72, lk 3 22.11.1924
Postimees (1886-1944) , nr. 39, lk 4 17.02.1894
Uus Eesti , nr. 299, lk 2 02.11.1939
Dr. Simon Voldemar Gustav Haynberg geni.com , 6000000051257638959 08.12.2019
Rahvusarhiiv , EAA.1299.1.182, lk 62, kaader 48 22.06.2019
10.05.2020/admin

S. W. Haynbergi äri"Säde" selts 1902-1940Valga linnavolikogu koosseis (1921-1923) 1921-1923

1899_SWHaynberg_reklaam (Allikas: Hollmann, H.  Livländisches Verkehrs- und Adressbuch für 1898/99 , lk XIII (raam 113) 15.07.2019) Simon Haynberg Store Front (Allikas: Dr. Simon Voldemar Gustav Haynberg geni.com , 6000000051257638959 08.12.2019) 19210323_art_5837 (Allikas: Riigi Teataja (1918-1944) , nr. 20, lk 127-128 23.03.1921) 19231215_art_7358 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 97, lk 2 15.12.1923) 19240126_org_3048 (Allikas: Riigi Teataja (1918-1944) , nr. 14/15, lk 192 26.01.1924) 19240628_art_7640_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 48, lk 2-3 28.06.1924) 19241122_isik_32 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 72, lk 3 22.11.1924) 19250404_obj_38 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 14, lk 3 04.04.1925) "Säde" seltsi asutajate nimekiri (Allikas: Walga linnas Liiwi kubermangus asuwa Seltsliku Ühenduse "Säde" põhjuskiri Eesti Kirjandusmuuseum , A 7582 1902) 19270416_art_8723 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 30, lk 3 16.04.1927)

 Mainitud kroonikas:
  Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi eestseisuse kolm liiget pidasid koos kohalike …
-   Kahel õhtul järjest esineb Tartu meeskvartett Kalevala. 22 aprillil kell …
  Sangaste Põllumeeste Selts annab teada, et korraldab Valgas 13.-15. juulini …
  Tohter F. Barth kolib Sakkiti majast S. W. Haynbergi majja, …
  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …
-   Sangaste Põllumeeste Selts korraldas põllutöö väljanäituse 12.-14. juulini Valgas. Näitusele …
-   Sangaste, Helme ja Karula Põllumeeste Seltsid peavad Valgas 11.-13. juulini …
  Liivimaa 1898/99 aasta aadressraamatu järgi oli Valgas 23 liikmeline volikogu. …
  Seltsidest tegutsesid Valgas 1898/99: Naisteklubi (Frauen-Verein) Asutatud 24. 8. 1891 …
-   14.-16. juulil peetud Sangaste Põllumeeste Selts korraldab Valgas põlluasjandusliku näituse. …
  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …
  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …
  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …
-   15. novembrist eelmisest aastast on seaduse alusel kehtestatud "pühapäevarahu", millest …
  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …
-   Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …
  13. märtsil toimus tuletõrjujate seltsi üldkoosolek, kus juhatus valiti ühel …
  Riias tuletõrjujate päeval valiti Balti ringkonna uude nõukogusse 5 aastaks …
  Valgas valiti Riigivolikogu 1. kuurias valijameheks linnapea Märtson 108 poolt- …
  Tulekahjus hävines 1846. a ehitatud Nikolai koguduse puukirik. Umbes kell …
-   Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …
  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …
  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …
-   Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …
  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …
  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …
-   Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …
  Ajalehes "Lõuna-Eesti" ilmub ülevaade Valga kaubandusest. Selles tuuakse välja järgmised …