Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Woldemar Conrad von Dahl 1844-1908

ukj: 21.09.1844 Peterburi
ukj: 21.12.1908 Valga
maetud: Luke kalmistu
Woldemar Conrad von Dahl portree aastatest 1865-1870 (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.1844.1.152.48 12.06.2019)
Woldemar Conrad von Dahl portree aastatest 1865-1870 (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.1844.1.152.48 12.06.2019)

Valga linnapea 1888-1902.
1878-1886 ja 1897 kuni surmani oli Valga laenu- ja hoiukassa direktor.
Korporatsiooni "Livonia" liige.
Õigusteaduste kandidaat (cand. jur.)

Mainimisi aastatel: 1844: 1  1892: 4  1894: 2  1895: 1  1896: 2  1898: 1  1899: 3  1901: 2  1902: 1  1903: 2  1908: 4 

Rahvusarhiiv , EAA.1299.1.182, lk 29, kaader 23 06.01.2020
Isamaa : rahvuslik-vabameelne päevaleht , nr. 289, lk 3 16.12.1908
Postimees (1886-1944) , nr. 64, lk 3 22.03.1894
25.07.2020/admin

Valga linn 1584-Valga linnavalitsus

Woldemar Conrad von Dahl portree aastatest 1865-1870 (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.1844.1.152.48 12.06.2019) 19081216_art_4443 (Allikas: Isamaa : rahvuslik-vabameelne päevaleht , nr. 289, lk 3 16.12.1908) 19081216_art_4443_1 (Allikas: Pernausche Zeitung , nr. 99, lk 2 16.12.1908)

 Mainitud kroonikas:
  Liivimaa 1892 aadressraamatu järgi: Kreisipolitsei asutus (Уездныя полицейская управленея): Kreisiülem …
  Valga linna volikogu ja linnavalitsuse koosseisud on Liivi kubermangu aadress-kalendri …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir Aleksandrovitš külastab Baltimaade sõjaväeosasid. Selle käigus …
-   Valga tulekaitse selts pidas oma 25-aastast sünnipäeva. Pidustused olid uhked …
  Valga linnapeaks on Woldemar von Dahl, linnanõunikeks Johann Thalberg ja …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …
  Valga linnavalitsus annab teada, et Liivimaa kuberneri loal 28. oktoobril …
-   Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …
  Sangaste Põllumeeste Selts annab teada, et korraldab Valgas 13.-15. juulini …
  Valga linnapeaks valiti ühehäälselt W. v. Dahl. (Walkischer Anzeigeri andmetel)
  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …
  Liivimaa 1898/99 aasta aadressraamatu järgi oli Valgas 23 liikmeline volikogu. …
  Kindlustus- ja rahandusasutustest tegutsesid Valgas 1898/99. aastal Valga laenu- ja …
  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadresraamatu järgi (lk 69): Valga linnapea …
  Valga linnavolikogu arutas viimasel istungil linna tütarlastekooli palvet eraldada eestikeelse …
  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …
  Woldemar von Dahl on Valga maakonna väeteenistuse-komisjoni asjaaajaja kohuste täitjaks …
  Linnavalitsus sulges 1902. aastal ametnike pajuki-kassa ja maksis sissemakstud osa …
  1907. aastal otsustas linnavolikogu uurida, kas eelmisele linnapeale makstav pension …
  Suri endine Valga linnapea Woldemar von Dahl, kes siin kogu …
  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …