Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Johan Müllerson 1870-1942

ukj: 6.07.1870 Restu
Valga
maetud: Urvaste kalmistu
Walga Wabatahtl. tuletõrje seltsi esimees dr. Joh. Müllerson (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.2111.1.14726.3 19.05.2020)
Walga Wabatahtl. tuletõrje seltsi esimees dr. Joh. Müllerson (Allikas: Rahvusarhiiv , EAA.2111.1.14726.3 19.05.2020)

Johan Müllerson sündis Valgamaal Sangaste vallas Restu külas Jakobi talus talupidaja pojana. Tema vend Hans Müllerson oli krahv Bergi kutsar (peakutsar).

Alghariduse omas koduvallas. Edasipüüdja poiss ei leppinud algharidusega, vaid tal õnnestus, kuigi läbi raskuste, omandada keskharidus Hugo Treffneri Gümnaasiumis (küpsuseksamid tegi Tartu Kreiskooli juures) ja seejärel 1992. aastal astuda Tartu Ülikooli arstiteaduskonda. Ülikooli lõpetas ta 1897. a. ja asus siis arstina tegutsema Karulasse. Ta täiendas end Berliinis ja sai 4. mail 1899 maakonnaarsti nimetuse.

Karulas ei töötanud ta kaua, vaid juba 10. juulil 1904. a. määrati ta Valka riigi- ja linnaalgkoolide arstiks, millisel kohal töötas 10 aastat. Tema arstikabinet asus Moskva 7 Nikolai v. Grothele kuuluvas majas. 1908. aastal valmis tema enda maja Pihkva 10 // 26 [Vabaduse 26].

1. aprillil 1914. a. määrati dr. J. Müllerson Valga linna sanitaararstiks, millisel kohal teenis kuni vene sõjaväkke astumiseni 1917. a, Vene sõjaväes teenis dr. Müllerson arstina kuni 13. märtsini 1918. a. ja tema edukat tööd hinnati Vene Punase Risti poolt 3. järgu Stanislause aumärgiga.

Vabadussõjast võttis dr. Müllerson osa alates 30. dets. 1918. a. olles pikemat aega Tartu 2. sõjaväehaigla ülemarstiks ning hiljem Soomusrongide diviisi arstiks, omades sanitar-koloneli auastme. Ülesnäidatud suurte teenete eest Vabadussõjas annetas tookordne Vabariigi valitsus 1922. a. dr. Müllersonile Vabaduseristi I liigi II järgu ja rahalise autasuna 300 krooni.

Vabadussõja lõppedes, kui algas kõikjal ülesehitustöö ja selleks vajati energilisi ja asjatundlikke mehi, siis oli dr. Müllerson see, kes ei keelanud oma tööjõudu kodulinna heaks. 2. märtsil 1921. a. valiti ta Valga linnapeaks. Linnapea ametikoha tingimus oli abieluseisus ja 1922. aastal abiellus ta Emma Lohkiga. Abielu jäi lastetuks.

Arstikutse oli talle siiski südamelähedasem ja kuna pingerikas töö linnaomavalitsuse juhtimisel ei võimaldanud talle kogu tööjõudu rakendada oma armsale ja õpitud tööalale, siis 1922. a. sügisel lahkus dr. Müllerson linnapea kohalt.

Ta asus nüüd kogu energiaga korraldama linna tervishoiuala linnaarstina, millisele kohale asus 1. nov. 1922. a. Samal ajal oli ta ka haigla juhatajaks. Nendel vastutusrikastel kohtadel teenis dr. Müllerson kuni 1. veebr. 1940. a., mil ta omal palvel vabastati. Selle juures pälvib eriti mainimist dr. Müllersoni ulatuslik töö ja tema asjatundlik nõuanne Valga haigla ümberkujundamisel ajakohaseks haiglaks 1938. a. Seda tööd hinnati ka kõrgemal pool ja kui ta 1940. a. linnaarsti ja haigla juhataja kohalt lahkus, avaldas Tervishoiu valitsus talle sügavamat tänu hoolsa ja kohusetruu ülesannete täitmise eest.

Bolševike ajal pühendas dr. Müllerson end täielikult arstikutsele, ja kui maa oli bolševikest vabastatud, asus ta jälle linnahaigla juhataja kohale, kus töötas kuni surmani.

Seltskondlikust tegevusest võttis dr. Müllerson osa väga aktiivselt. Ta oli paljudes organisatsioonides juhtival kohal. Tuletõrjes, mis oli talle kõige lähedasem töötas ta alates 1904. aastast saadik. Tuletõrjele pühendas ta kogu oma vaba aja. Tema töö tuletõrje organiseerimisel ja juhtimisel on võrreldamatult suur. Dr Müllerson oli ka Eesti Vabatahtliku Tuletõrje Liidu juhatuse liige.
Alates 1927. a. oli ta Valga Vabatahtliku Tuletõrje ühingu esimeheks, enne seda 1921. aastast peamees ning 6. märtsist 1937, a. ühtlasi Tuletõrje Valgamaa brigaadi pealik. Selle töö tunnustuseks annetati talle kõik tuletõrje aumärgid. Peale selle omas ta Läti ja Leedu tuletõrje aumärke.

Dr Müllerson oli aktiivselt tegev ka „Säde“ seltsis, mille esimeheks oli ta 16. juunist 1914 - 24. septembrini 1918 ja 22. märtsist 1929 - 31. juulini 1940.

Dr Müllerson oli Kaitseliidu Valga maleva üks asutajatest ja pikaajaline maleva sanitaarpealik. Johan Müllerson juhtis langenud sõjaväelaste haudade korraldamise komisjoni, kelle vedamisel püstitati Valga linnaparki Vabadusssõjas langenute mäletustuseks Vabadussõja ausammas.

Peale selle on dr. Müllerson tegev olnud juhtivalt: Punase Kisti komitees, Tiisikuse vastu võitlemise seltsis, Valga Pangas nõukogu esimehena, Eesti Rahva Ühisabi komitees ja mitmes teises organisatsioonis.

Eesti rahvale osutatud teenete eest annetati 24. veebr. 1938. a. riigihoidja poolt Valgetähe 3. kl. teenetemärk.

Dr Johan Müllerson suri 10. novembril 1942 pärast mitmenädalast raske kopsupõetiku põdemist. Matused peeti 14. novembril hüvastijätuga "Säde" saalis, seejärel leinatalitusega linnakirikus. Ta oli äärmiselt populaarne rahvamees ning tema matustele kogunes peaaegu kogu linnarahvas.

Maeti Valga vanale linnakalmistule (Jaani koguduse kalmistu). 1965. aastal kalmistu likvideerimisel maeti ta ümber sünnikanti Urvaste kalmistule.

28. märtsil loodi tema testimendi alusel temanimeline erifond toetuste saamiseks haigestunud tuletõrjujatele.

Mainimisi aastatel: 1870: 1  1897: 1  1903: 2  1905: 1  1906: 3  1907: 6  1908: 3  1909: 2  1910: 3  1911: 1  1912: 3  1913: 1  1914: 8  1915: 1  1916: 1  1917: 1  1918: 1  1920: 3  1921: 11  1922: 11  1923: 3  1924: 7  1925: 7  1926: 6  1927: 11  1939: 3  1942: 5 

Juzar, M. Dr Johann Müllerson Peatükke Valga meditsiini ajaloost , lk 16-18 2008
Valga Teataja (1941-1944) , nr. 133, lk 2 12.11.1925
Valga Teataja (1941-1944) , nr. 132, lk 4 10.11.1942
Lõuna-Eesti , nr. 135, lk 2 25.11.1938
Lõuna-Eesti , nr. 38, lk 1 19.09.1925
Johan Müllerson geni.com , 6000000010548954874 19.05.2020
Johan Müllerson Vikipeedia , Johan_M%C3%BCllerson 06.04.2020
26.06.2020/admin
 Mainitud kroonikas:
  Tulevane Valga linnapea Johan Müllerson teatab, et ta on Karula …
  Doktor Johan Müllerson teatab, et asus Valka elama ja asub …
  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …
  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …
  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …
  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …
  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …
  Valgas asutati Eesti Eduerakonna osakond. Esialgne juhatus on juhataja dr …
  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …
  Toimusid valimiste koosolekud ja arutelu käigus seati üles järgmised kandidaadid: …
-   Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …
  Detsembris vaatasid dr Müllerson ja Märtson vastvalminud linna haigemaja ruumid …
  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …
  Eduerakonna Valga osakonnal toimub aastakoosolek "Säde" seltsi ruumides. Kohale oli …
-   18.-20 aprillil andsid vanemuislased 3 teatrietendust Läti seltsi saalis. 18. …
  Silma- ja närvihaigeid hakkab pühapäeviti J. Müllersoni juures vastu võtma …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …
  Linnavolikogu valis kahe kandidaadi (dr Tamberg ja dr J. Müllerson) …
-   Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …
  "Säde" seltsi koosolekul võeti linna käest renditud majaplatsi leping vastu. …
  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …
  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …
  6. mail oli Valgas lillepidu, mis ilusa ilma tõttu hästi …
  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …
  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …
  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …
  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …
  Liivimaa kuberneri käsul on alates 10. veebruarist Valga linnavalitsuse juurde …
  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linna sanitaararstiks siirdunud dr Müllersoni asemel …
  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …
-   Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …
  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …
  Kaagjärve mõisas avatakse evang. sõjameeste laatsaret, mille juhatajaks on Valga …
  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …
  Valga tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi kooseisu liikmeteks valis linnavolikogu kolmeks aastaks linnapea …
  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …
  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …
  Dr Müllerson teatab, et on Valgas ja võtab patsiente vastu.
  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …
  Bergmanni abiraha fondi "Eesti kirjanduse edendamiseks ja eesti soost õppiva …
  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …
-   Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …
  Iseseisvumise kolmanda aastapäeva pidustused algasid kell 12 paraadiga turuplatsil, kuhu …
  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …
  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …
  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …
  Linnapea dr Müllersoni eestvedamisel koguneti raekotta invaliidide päeva ettevalmistust arutama. …
  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate selts on jälle oma tegevuse täies mahus …
  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …
  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …
  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …
  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …
  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …
  4. Eesti vabadus-aastapäeva puhul oli linn lipuehtes. Kell 12 toimus …
  Valga paraadil annetati 1. liigi 2. järgu vabaduse rist teiste …
  Linnapea dr Müllerson ja linnanõunik Pullisaar andsid ametist lahkumise palve. …
  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …
  Valga vabatahtlike tuletõrjujate seltsi juhatus koosseisus peamees J. Müllerson, seltsi …
  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …
  Dr Johan Müllerson asus tööle linnaarstina ning samal ajal oli …
  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …
  Dr Müllerson pühitses oma arstitegevuse juubelit.
  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …
-   Valga linna tervishoiu osakonna juhataja dr J. Müllerson annab teada, …
-   Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …
  1924. aasta kalendri järgi võtsid Valgas vastu patsiente **arstid**: Dr …
  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …
  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …
  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …
  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …
  Tuletõrjujate peol Tambre ringkiigel Priimetsas kukkus üks noormees ja murdis …
  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli algses päevakorras 21 punkti, kuid …
  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …
-   Linna tervishoiuosakonna juhataja dr Johan Müllerson annab teada, et tütarlaste …
-   Valga tuletõrjeselts pidas oma aastapäeva. Esimese päeva õhtul toimus "Sädes" …
  Valga maakonna arst Dr A. Tamberg teatab, et on 1. …
  Avati prof Adamsoni kavandi järgi valmistatud **vabadussõdalaste ausammas** linnapargis ja …
  Ühe nädala jooksul vapustas Valgat kaks enesetapmist. 23. novembril leiti …
  Kaitseliitlastele algasid poeglaste gümnaasiumi ruumides sanitaar-kursused, mille juhendajaks on Dr. …
  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …
  Tuletõrjujate seltsi juhatus pidas koosolekut ja jaotas omavahel ära ametid. …
  Linnavolikogu koosoleku algus venis, sest kvoorumit ei saadud kokku. - …
  Valga Põllumeeste kogu pidas oma esimese koosoleku peale põhikirja registreerimise. …
  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …
-   Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …
-   Valga linnavolinikeks valiti 8. ja 9. jaanuaril toimunud valimistel perioodiks …
  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul kinnitati 1926. aasta aruanne, mille järgi oli muu …
  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …
  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …
  Linnavolikogust esitasid tagasiastumispalve dr Müllerson (majaomanike rühm) ja hr Kruustük …
  Tervishoiunädala alguse puhul pidas linnaarst dr Müllerson "Sädes" kõne, kus …
  Sõjaväe mototsikletiga juhtus õnnetus, kui sõiduki juht, kes viis koju …
  Linna tervishoiukomisjon, kuhu kuulusid dr Müllerson, dr Gens, linnapea abi …
  Tuletõrje selts korraldas suvepeo koos loteriiga uue autopritsi heaks. Pidupäev …
-   Augustis pühitses Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts oma 60. juubelit. Seltsi …
  Linn oli politsei korraldusel lipuehtes. Hommikul saabusid pidupäevale kutsutud külalised. …
  Pühitseti Valga linnakiriku 125. aasta juubelit. Kõrgetest külalistest osalesid Piiskop …
  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …
  Valga linnakiriku 125. aasta juubeli pühitsemine jätkus piduliku jumalateenistusega algusega …
  Valga linna vabatahtlikuu tuletõrje tähistas suurejooneliselt 75. aastapäeva. Kohale oli …
  Varahommikul kell ½6 suri raskekujulise kopsupõletiku tagajärjel dr J. Müllerson.
  13. novembril toimus dr Müllersoni põrmu kirstupanek. "Säde" saali viidud …
  Dr Johan Müllersoni matusepäeval kell 10-12 olid "Säde" seltsi saali …