Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Hans Einer 1856-1927

ukj: 17.06.1856 Kingu talu, Uniküla vald, Sangaste kihelkond
Valga
maetud: Luke kalmistu, Valka
Hans Einer
Hans Einer

Eesti pedagoog, kooliõpikute autor, kultuuri- ja ühiskonnategelane.

Hans Einer sündis 17. juunil 1856. aastal Sangaste kihelkonnas Uniküla valla Kingu talus. Lugemisoskuse omandas ta kodus juba 7-aastasena. Koolitee algas Hansul Uniküla vallakoolis ja jätkus Sangaste kihelkonnakoolis. Vanemate varase surma tõttu polnud kooli eeskujulikult lõpetanud noorukil võimalik õpinguid jätkata. Tänu Uniküla mõisaomanikule Balthasar von Campenhausenile, kes tasus Hansu koolitamiskulud (120 rubla aastas), sai püüdlik noormees jätkata õpinguid Valga Kihelkonnakooliõpetajate Seminaris (Cimze seminaris), kuhu ta asus õppima 1874. aastal. 1878. a. sooritas ta seal edukalt lõpueksamid.

1878. peale Cimze seminari lõpetamist asus Hans Einer tööle õpetajana Tori kihelkonnakoolis. 1880. aasta augustis määrati 24-aastane noormees Valga Linna Peetri Kirikukooli juhataja kohale. Tegu oli esimese eestikeelse kooliga Valga linna ajaloos. Kooli hakati õige pea tema juhataja järgi nimetama Eineri kooliks. Kool tegutses kokku 37 aastat, kuni ta 1917. aasta oktoobris majandusraskuste tõttu ajutiselt suleti. Uuesti seda kooli aga ei avatudki. Kokku sai selles koolis alghariduse üle 3000 eesti soost noore. Aastate vältel töötas Hans Einer õpetajana veel Cimze seminaris, Valga Linnakoolis, Valga Tütarlaste Gümnaasiumis, Valga Reaalkoolis ja Valga Raudtee-algkoolis.

Pärast 1918. aastat oli ta mõnda aega riigiteenistuses.

Veel jõudis Hans Einer aktiivselt osaleda Valga kultuuri- ja ühiskonnaelus sh kõigis kolmes suuremas seltsis: "Säde" seltsis, karskusseltsis ja Läti seltskondlikus ühingus. Ta oli ka Vene Lloyd kindlustuse esindaja Valgas. Talle kuulus lisaks Valgas olevale majale (Moskva 33) ka umbes nelja versta kaugusel Valgast Kaagjärve vallas asunud Piina talu (jäi Eesti-Läti piiriajamisega Läti poolele), mida rahvas kutsus ka karjamõisaks.

Tema juhatusel kanti 1881. aastal Valgas ette esimene eestikeelne näitemäng (J. Kantswey „Mihkel ja Liisa ehk vaata, mis rikkuse ahnus võib teha“).
Samal aastal (1881) rajas ta linna ka esimese eestlaste laulukoori.
1891. aastal valiti Hans Einer Valga esimese eesti seltsi, Valga Eesti Karskusseltsi esimeheks ja oli selleks kuni 11. aprillini 1893.
1902. aastal valiti Hans Einer vastasutatud „Säde“ seltsi vanemate kogu liikmeks.
1903. aastal valiti Hans Einer „Säde“ Laenu- ja hoiukassa üheks kolmest direktorist (ülejäänud kaks olid J. Märtson ja T. Grünberg).
1907. aastal valiti Hans Einer Eesti Kirjanduse Seltsi asemikkude kogu liikmeks.
1917. aastal oli Hans Einer lühikest aega Valga linnapea.
1925. aastal korraldas noor Valga maakond esimese laulupeo. Selle korraldamisel olid suured teened Hans Eineril.

Hans Einer oli abielus Marie Kogeriga, Seeli mõisaomaniku Jaak Kogeri tütrega. Neil oli kokku 8 last, kellest 3 surid lastena ja üks noorukieas.

Hans Einer suri 23. veebruaril 1927. aastal. Ärasaatmine toimus 28. veebruaril Valga Jaani kirikust ja ta maeti Valka Luke kalmistule.

Mainimisi aastatel: 1856: 1  1863: 1  1870: 1  1879: 1  1880: 2  1881: 4  1882: 1  1883: 1  1884: 1  1885: 1  1889: 1  1890: 2  1891: 6  1892: 3  1893: 2  1894: 3  1895: 2  1896: 2  1897: 6  1898: 1  1899: 2  1900: 2  1901: 4  1902: 7  1903: 9  1904: 7  1905: 5  1906: 9  1907: 9  1908: 6  1909: 5  1910: 4  1911: 5  1912: 5  1914: 4  1915: 2  1916: 1  1917: 7  1918: 4  1920: 1  1921: 3  1922: 3  1923: 1  1925: 2  1926: 6  1927: 5 

Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 4 26.02.1927
Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 1 26.02.1927
Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926
Lõuna-Eesti , nr. 92, lk 2 13.12.1922
Rajalane , nr. 7, lk 4 20.01.1920
Postimees (1886-1944) , nr. 49, lk 6 01.03.1911
Elu , nr. 175, lk 4 06.08.1908
Postimees (1886-1944) , nr. 80, lk 2 14.04.1893
Postimees (1886-1944) , nr. 146, lk 2 06.07.1892
Hans Einer geni.com , 6000000012640816338 06.04.2020
Hans Einer Vikipeedia , Hans_Einer 06.04.2020
21.08.2020/admin

Läti Seltskondlik Ühing "Lõbu" (Läti selts) 1885-Valga (Cimze) seminar 1839-1887Valga linn 1584-Valga linnavalitsusValga linnavolikogu koosseis (1902-1906) 1901-1906Valga linnavolikogu koosseis (1906-1910) 1906-1910Valga linnavolikogu koosseis (1910-1914) 1910-Valga linnavolikogu koosseis (1914-1917 juuli) 1914-Valga Peetri kogudus 1880-Valga Peetri koguduse kirikukool (Eineri kool) 1880-1917

Moskva // Kesk 33 (J. Kogeri maja/H. Eineri maja) -?

Hans Einer 18990728_art_3397 1900_art_3495 (Allikas: Eesti keele õpetus algkoolidele digar.ee , nlib-digar:100088 23.07.2019) 1885_art_3496 (Allikas: Valga Muuseum , VaM Fp 3020 Ar. 1880:3 23.07.2019) 19080806_isik_7 (Allikas: Elu , nr. 175, lk 4 06.08.1908) 19110301_isik_7 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr. 49, lk 6 01.03.1911) 19210521_art_6630 (Allikas: Rajalane , nr. 82, lk 4 21.05.1921) 19210609_art_6648 (Allikas: Rajalane , nr. 90, lk 1 09.06.1921) 19211117_art_6752 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 18, lk 3 17.11.1921) 19220322_art_6853 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 23, lk 1 22.03.1922) 19220520_art_6904 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 35, lk 3 20.05.1922) 19220603_art_6916 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 38, lk 3 03.06.1922) 19220610_art_6916 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 39, lk 3 10.06.1922) 19230707_art_7276 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 51, lk 3 07.07.1923) 18910615_art_2828 (Allikas: Postimees (1886-1944) , nr.69, lk 3 15.06.1891) 19240906_art_2816 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 61, lk 1 06.09.1924) 19250620_art_887 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 25, lk 1 20.06.1925) 19250822_org_2 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 34, lk 1-2 22.08.1925) 19251219_art_901 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 51, lk 3 19.12.1925) "Säde" seltsi asutajate nimekiri (Allikas: Walga linnas Liiwi kubermangus asuwa Seltsliku Ühenduse "Säde" põhjuskiri Eesti Kirjandusmuuseum , A 7582 1902) 19260123_art_8120 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 4, lk 3 23.01.1926) 19260206_art_8140 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 7, lk 2 10.02.1926) 19260224_art_x_2 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926) 19260224_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926) 19260224_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 11, lk 2 24.02.1926) 19260227_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 12, lk 2 27.02.1926) 19260303_art_x (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 13, lk 2 03.03.1926) 19260306_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 14, lk 2 06.03.1926) 19260310_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 15, lk 2 10.03.1926) 19260317_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 2 17.03.1926) 19260320_art_x_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 18, lk 2 20.03.1926) 19260324_obj_674_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 2 24.03.1926) 19260324_obj_674_1 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 2 24.03.1926) 19260324_obj_674_2 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 19, lk 2 24.03.1926) 19260327_art_8224 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 20, lk 3 27.03.1926) 19260327_art_x_0 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 20, lk 2 27.03.1926) 19260424_art_39 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 27, lk 3 24.04.1926) 19260616_art_927 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 41, lk 1 16.06.1926) 19260619_art_927 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 42, lk 3 19.06.1926) 19260918_art_8441 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 68, lk 2 18.09.1926) 19261218_art_8564 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 94, lk 2 18.12.1926) 19270108_art_8614 (Allikas: Uus Rajalane , nr. 1, lk 3 08.01.1927) 19270226_art_963 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 1 26.02.1927) 19270226_isik_7 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 16, lk 4 26.02.1927) 19270302_art_965 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 3 02.03.1927) 19270302_art_8656 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 17, lk 3 02.03.1927) 19270305_org_13 (Allikas: Lõuna-Eesti , nr. 18, lk 1 05.03.1927)

 Mainitud kroonikas:
  H. Eineri mälestuste järgi oli Valga mihklilaat ümbruskonna suurim, kus …
  1926. aastal avaldatud H. Eineri märkmetest: **Walk 50 aasta eest** …
  Linnaseaduse maksmapanemisega (1874. a) ja kauplemise ning käsitöö vabanemisega oli …
  Hans Einer kirjutab: "Varsti tundsin, et kirikus ja koolis töötamisest …
  Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, …
  Esimene eesti näitemänguna Valgas kanti ette Musse seltsi saalis 7. …
-   Liivimaa rahvakoolmeistrite seminar peeti 1. ja 2. juulil Valgas. Osavõtjate …
  Esimene eesti näitemüük Valgas peeti 5. (17.) juulil 1881. a …
  20. oktoobril maeti seminari direktori Joh. Cimze. Matusest võttis osa …
  Eesti Kirjameeste Seltsi poolt on Valgas seltsi liikmete aastamaksu vastuvõtjaks …
  Ära tundes, et eesti seltskonna vaimline kui ka aineline arenemine …
  Eesti Kirjameeste seltsi esindajaks Valgas on H. Einer.
  Ilmus H. Eineri "Lühike Eesti keele õpetus rahwakoolidele". Trükitud Tartus …
  Köstrihärra Eineri juhatusel loodi laulukoor, kes tegi oma esimesed esinemised …
  Kirjasaatja kirjutab Valga laulukoori kehvast õnnest. Umbes seitsme aasta eest …
  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …
  Neljandaks üleüldiseks laulupeoks on Valga linnast end üles andnud Valga …
  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …
  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …
  Toimus esimene Valga Eesti karskuse seltsi üldkoosolek. Õpetajahärra Undritz avas …
  Hans Einer lahkus Valga Eesti Peetri kirikukoolist. Kool oli uhkesti …
  Valga Eesti karskuse selts pidas üldkoosolekut. Ettekandeid tegid Valga Peetri-kooli …
  Eesti karskusseltside kokkusaamisel Vanemuises valiti Valga seltsi esimees H. Einer …
  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …
  Karskusselts korraldas "Tee- ja lõbuõhtu" Läti seltsi saalis. Ettekandeid tegid …
  Karskusselts korraldas Läti seltsi saalis tee- ja kirjandusõhtu. Kanti ette …
  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …
  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …
  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …
  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetusi kogunud P. Undritz. P. Grünfeldi …
  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas üldkoosolekut, millest palju rahvast osa …
  1896. a üüris Valga Eesti Karskuse Selts endale esimesed ruumid …
  28. jaanuaril pidas karskusselts oma aastakoosolekut Eesti koguduse õpetaja uues …
  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas "seltsilikku õhtut" laulude ja ettekannetega. …
  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …
-   Valga Eesti Karskuse Seltsi uued ruumid õnnistas sisse Valga Luke …
  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …
  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …
  Valga Eesti kirikukool otsib abikooliõpetajat. Ühendust palutakse võtta koolijuhataja H. …
  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …
  H. Einer pakub koolipoistele Valgas korterit ja koolitööde järelevaatamist.
  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …
  Ilmus H. Eineri Eesti keele õpetus algkoolidele.
  Valga Peetri koguduse kirikukooli õpetaja Hans Einer sai teenete eest …
  1901. a detsembril jõudsid uue linnavolikogu ja linnaametnike valimised kätte. …
  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …
  Valga linnavolikogu valimised toimusid 7. detsembril. Hääletamine toimus saksa seltsi …
  Uue linnavolikogu vannutamine toimus Jaani kirikus ja ap.-õigeusu Nikolai kirikus. …
  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …
  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …
  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …
  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …
  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …
  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …
  Peeti Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek, kus päevakavas oli eelmise …
  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …
  17. augustil toimus karskusseltsis kirjandusõhtu, kus seltsi esimees Hans Einer …
  Pühapäeval 29. augustil pühitses Hans Einer karskusseltsi saalis oma 25aastast …
  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …
  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …
  4. detsembril toimus Läti seltsi saalis Valga Põllumeeste Seltsi asutajate …
  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …
  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …
  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …
  Professor Köleri ausamba ehituse heaks on Valgas moodustatud abikomitee, mille …
  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …
  22. oktoobril peetud karskusseltsi koosolekul luges seltsi liige Murrik ette …
  Valga linnavolikogu istungil: 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjon (W. Graudin, H. …
  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …
  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …
  Linnavolikogu istungil: 1. Linnametsast tasuta puude andmise punkti all kuulati …
  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …
  Müügile jõuab Valga kooliõpetaja Hans Eineri “Eesti keele õpetus koolidele” …
-   Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …
  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …
  Linnavolikogu valimiste tulemused on kuberneri poolt kinnitatud ja toimus volikogu …
  2. aprillil pühitses kaupmees Põder "Musse" seltsi ruumides oma kaubaäri …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …
  17. septembril oli poeglaste progümnaasiumi lastevanemate koosolek, kus koolijuhataja T. …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Jahn Breedis valiti esindaja Valga kreisikomisjoni, …
  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …
  1. jaanuaril oli "Säde" seltsi saalis ilus piduõhtu. Uue aasta …
  Riigivolikogu valimiskoosolek Läti seltsi saalis läks väga tuliseks. Koosoleku avasid …
  18. märtsil oli "Säde" seltsis Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Valga …
  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …
  Kolmandal ülestõusmispühal soovis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga osakond "Säde" …
  5. mail toimus "Sädes" ENKSi varem ära jäänud kõneõhtu, kus …
  3. juunil toimus "Sädes" ENKSi aiapidu "Sädes", kus esimesena esines …
  Pühapäeval toimus karskusseltsi matusekassa liikmete erakorraline üldkoosolek "Säde" seltsi ruumides, …
  Linnavolikogu istungil: - Otsustati kõrgemale poole saata plaan kinnitamiseks, millega …
  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …
  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …
  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …
  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …
  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …
  H. Eineri pesuköögist varastati esmaspäeva öösel vastu teisipäeva 160 rbl …
  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …
  Karskusseltsi ruumides oli kõneõhtu, kus kooliõpetaja H. Einer rääkis "Eesti …
  H. Einer lasti lahti tütarlastegümnaasiumi usu- ja eestikeele õpetaja kohalt. …
  Linnavolikogu koosolekul oli Eesti Peetri koguduse kirikukooli abiraha arutusel. Kool …
  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …
  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …
-   Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …
  Karskusseltsis oli pidusöök, kus tervituskõne pidas H. Einer, rääkides seltsi …
  Valga Peetri koguduse kirikukool valib teist kooliõpetajat. Palk on 300 …
  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …
  Paarikümne aastaga on Valga tõusnud vaiksest saksa-läti asulast tugevaks eestikeelseks …
  22. oktoobril tähistati karskusseltsis "Kalevipoja" juubelit. Pidu algas vägevalt lauluga …
  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …
  Nikolai von Grote, endine Kaagjärve ja Karula mõisa omanik maeti …
  Karskusseltsi aastakoosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne, millest on näha sissetulekuid …
  Eesti Noorsoos Kasvatuse seltsi Valga osakond pidas aastakoosolekut. Enne koosolekut …
  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …
  Linnavolikogu koosolekul arutati olulisematest küsimustest elektrivalgustuse ja üleüldise tasuta alghariduse …
  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …
  20. aprillil peeti karskusseltsi koosolek seltsi ruumides. Päevakorda oli võetud …
-   J. Cimze 100. sünniaastapäeva pidustuste ajal kahel päeval oli Valga …
-   Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …
  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …
  Linnavalitsuse liige H. Sõrmus astus tagasi ja tema asemele kinnitati …
  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …
  H. Einer astus linna tarbeainete muretsemise komisjoni esimehe kohalt tagasi. …
  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …
  Linnavolikogu koosolekul valiti tagasiastunud Märtsoni asemel linnapeaks H. Einer, tema …
  Linnapea saatis siseministrile järgmise telegrammi: "Teatan, et Liivi kubermangu ajutise …
  Uus linnapea Kishkin sai oma koha peal olla ainult nädala, …
  Eestimaa ja Lätimaa kubermangude piirikomisjoni koosseisu nimetati Eesti poolelt Einer …
  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …
  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …
-   Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …
  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …
  Valga linnapea abi annab teada, et Jüripäev on 6. maile …
  Bürgermeister sakslane O. Raue, Valga linna kauaaegne elanik, andis 2. …
-   Eesti-Läti piiriküsimuste vahekohus kohtus Valgas. Koosolekust võtsid osa kol. Tallents …
  Eesti aktsiisiametnikult Hans Einerilt, kellel on Lätis oma talu, on …
  Aktsiisiametnik H. Einer kirjutab ajaleht "Rajalasele" kirja, kus toob välja, …
  Hans Einer saadab ajaleht "Lõuna-Eesti" toimetusele kirja, kus selgitab, miks …
  Ajalehes Lõuna-Eesti avaldab toimetaja Jaan Pommer pika loo, kus süüdistab …
  Hans Einer kaebas ajalehetoimetaja Jaan Pommeri kohtusse ja selles asjas …
  Ajalehes "Lõuna-Eesti" avaldatakse Hans Eineri pikk kiri, kus ta vastab …
  Talllinas oli kohtupalatis H. Eineri kohtuasi J. Pommeri vastu. Einer …
-   "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …
  Karskusselts pühitses "Musses" oma 35-aastase tegevuse juubelit. Külalisi oli ligi …
  Eesti Kirjanduse Seltsi esindaja Valgas H. Einer kutsub üles seltsi …
  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …
  Riigikogusse kandideerivad Valgast: - Eesti Rahvaerakonna kandidaatide seast ka linnapea …
  Tuntud koolitegelane ja kirjamees Hans Einer pühitses 70. sünnipäeva. See …
  Valga vabatahtlik tuletõrjeselts tähistas 59. sünnipäeva. Hommikul oli tuletõrjujate paraad …
  Ajaleht "Lõuna-Eesti" annab teada, et Hans Einer on raskesti haige …
  Hans Eineri tervis on paranemas. Harilikus gripist süvenes haigus kopsupõletikuks, …
  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …
  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …
-   H. Eineri matused algasid 28. veebruaril, kui kirst tuletõrjujate poolt …