Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Aleksandr A. Grinewski

Valga kreisiülem 1893 aprill - 1906 detsember
(vn k Александръ Александров. Гриневскiй)

Mainimisi aastatel: 1893: 2  1894: 3  1895: 2  1896: 2  1899: 3  1900: 1  1901: 3  1902: 5  1903: 6  1904: 1  1905: 2  1906: 7  1910: 2  1911: 1 

Liivimaa kubermangu aadress-kalender 1901 1901
Postimees (1886-1944) , nr. 78, lk 3 12.04.1893
15.10.2019/admin

Valga kreis 1783-

 Mainitud kroonikas:
  Siseminister on Valga kreisiülema, hoovinõunik Jelashevski tema palve peale ametist …
  Valgast kiidab kirjasaatja, et uus kerisiülem Grinewsky on väga mõistlik …
  Valga kreisiülem Grinewski on teinud Liivimaa kubernerile ettepaneku Valga kreisi …
-   Pärisorjusest vabastamise ehk eestlaste priiuse saamise tähistamiseks oli 26. märtsil …
  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …
  Kohtuminister Murawjew jõudis 30. septembril koos Liivimaa kuberneri kindral-leitnant Zinowjewi …
  Tartu kreisiülema noorem abiline Nuustakul G. Wõssatski on Valga kreisiülema …
  Liivimaa kuberner on huvi tundnud ja läbi Valga kreisiülema saatnud …
  Valga-Pärnu raudtee pidulik avamine toimus laupäeval 5.oktoobril. Kohal olid Liivimaa …
  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …
  Seltsidest tegutsesid Valgas 1898/99: Naisteklubi (Frauen-Verein) Asutatud 24. 8. 1891 …
  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …
  Valga rahukohtus oli arutusel raamatukaupmehe Rudolffi süüasi, kes keeldus 28. …
  Valga kreisivanglal oli oma eestkostjate koda, kuhu kuulusid kreisi kõige …
  Kreisivalitsuse majas tegutses Valga kreisi karskuse kuratoorium, mille esimeheks oli …
  Valga maakonna ülem Grinewski tõsteti kolleegiumiassessorist õuenõunikuks.
  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …
  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …
  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …
  Maakonnaülema ringkirja kohaselt on Valga linnaäärsed kohad Lugaži platsil Tartu …
  Liivimaa abikuberner t. r. n. Nelkjudow käis koos maakonnaülema hr …
-   3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …
  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …
  Kreisiülemal kolleegiuminõunik A. v. Grinewskyl sai 10 aastat Valga maakonnaülema …
  22. mail kell ½4 pl jõudis Riiast Valka suurvürst Vladimir …
  31. juulil kell 7 hommikul, seoses sõjaväemanöövritega, jõudis Valka suurvürst …
  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …
  Hiljuti olla avatud lõbumaja sellisesse tänavasse, kus neid veel enne …
  Valga maakonnaülema noorem abi Tscherski, kes elab Smiltenis, oli 8. …
  Varahommikul pandi üles maakonnaülema allkirjaga kuulutus, kus kindralmajor Orlowi käsul …
  Valga kreisiülem pani välja Riigivolikogusse valimiste kuulutuse.
  23. jaanuaril saadeti jälle 38 ülekuulatud meest Pihkvasse, kuid kellest …
  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …
  Öösel on liikumine kella 12-6 keelatud. Kui keegi tahab öise …
  Pristav krahv de Cornetto (endine ohvitser) on sisse seadnud korra, …
  Valka hakkasid kogunema nekrutid. Järgmisel päeval anti kreisiülema allkirjaga teada, …
  Kauaaegne kreisiülem Grinewski peab lahkuma ja andis ajutiselt ameti üle …
  1906. aastal revideeriti Valga politseivalitsust (kreisivalitsust) ja tuli ilmsiks, et …
  1906. aastal revideeriti Valga politseivalitsust (kreisivalitsust) ja tuli ilmsiks et …
  1906. aastal revideeriti Valga politseivalitsust (kreisivalitsust) ja tuli ilmsiks et …