Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1750. aasta kohta
Valitud aasta (1750) kohta sissekanded puuduvad! Proovige uuesti
 1750. aastal sündinud isikud
 1750. aastal loodud asutised
Valga kreisikool // linnakool // kõrgem algkool // Valga 6. algkool 1750-  mainitud:   1805 11.01.1805 :  Avatakse Valga Kreiskool senise alamrahvakooli baasil 29 õpilasega.   1826 1826 :  Läänemere-äärsete kubermangude 1826. aasta aadressraamatu andmetel rajas Valga linna 1334 …   1840 1840 :  Liivimaa 1840. aasta aadressraamatu järgi oli **linnavalitsus** järgmine: - **linnapea** …   1872 31.05.1872 :  Keiser Aleksander II kinnitab riiginõukogu otsuse kreiskoolide reorganiseerimisest linnakoolideks, millised …   1879 1879 :  Linnaseaduse maksmapanemisega (1874. a) ja kauplemise ning käsitöö vabanemisega oli …   1883 03.04.1883 :  Vene senaator Manassein koos kolme ametnikuga käis Valgas revideerimas kohtuid. …   1884 28.08.1884 :  Endine linnakoolide juhataja ja kreisikooli inspektor T. Dabbert suri Tartus, …   1885 23.12.1885 :  Riigi nõukogu hääksarvamise järele 23. jõulukuu päevast peavad Rakvere, Haapsalu, …   1888 august 1888 :  Tartu õppekonna kuraator teatab, et Võru, Valga ja Viljandi linnakoolides …   1892 juuni 1892 :  Valga on järjest enam eestlaste linn. Kõige pikemas, Moskva uulitsas, …   1892 06.06.1892 :  Valga linnakoolis toimusid eksamid. 22 õpilasest said edukalt läbi 7. …   1893 28.02.1893 :  Rahvakoolide inspektor P. Wember käsi Valga linna ja muid koole …   1894 08.12.1894 :  Valga linnakooli juures alustas käsitööklass. Tellitud tööriistad jõudsid nii hilja …   1897 16.07.1897 :  Valga linnakooli inspektor Alexander Weber lahkub 25-aastase teenistuse järel Valgast …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi olid Valga linnakooli inspektor …   1902 13.01.1902 :  Kohaliku linnakooli ruumides avatakse maksuta pühapäevakool. Õppeaineteks on vene keel, …   1902 mai 1902 :  Linnakooli aukuraator insener Welenejew kinkis koolile 125 rubla.   1902 20.08.1902 :  Valga linnakoolis avatakse 20. augustil kasvatusteaduslik kursus, mis kestab üks …   1903 jaanuar 1903 :  Valga linnakooli kooliõpetaja Theodor Dienstmann sai Stanislavi ordeni 3. järgu …   1903 11.01.1903 :  Maakonna arst A. Alver oli ametisõidul olles ühes Smilteni pristaviga, …   1903 03.03.1903 :  3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …   1903 mai 1903 :  1902. aastal avati linnakooli juures kasvatuslikud kursused koolõpetajaks saamiseks neile …   1903 20.08.1903 :  Valga linnakooli juures algavad järjekordsed pedagoogilised kursused neile linnakooli lõpetanutele, …   1904 juuni 1904 :  Valga linnakooli juures eelmisel kooliaastal toimunud kasvatusteadlikust kursusest võttis osa …   1904 04.06.1904 :  Kasvatusteaduslikud kursused Valga linnakooli juures lõpetavad 12 noormeest.   1904 16.06.1904 :  Õpperingkonna taotlusel lubab rahvahariduse minister õpetada Valga linnakoolis klassiväliselt täiendava …   1904 juuli 1904 :  Valga linnakooli juures kuulutatakse välja uute õpilaste vastuvõtt kasvatusteaduse kursustele. …   1904 oktoober 1904 :  Kurdetakse et linnakoolis on II klassi vanema jao lapsi pandud …   1905 07.05.1905 :  Riia õpperingkonna ülema loal tähistab Valga linnakool oma asutamise 100. …   1905 juuni 1905 :  Valga linnakooli juures lõpetas pedagoogika kursused 16 noormeest.   1905 20.08.1905 :  Valga linnakooli juures algavad järjekordsed üheaastasted pedagoogika kursused, mis valmistavad …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1906 10.06.1906 :  Valga linnakooli kasvatusteadlise kursuse lõpetavad algkooliõpetaja kutsega hilisem pedagoogikadoktor Juhan …   1906 20.08.1906 :  Valga linnakooli juures algavad järjekordsed pedagoogikakursused. Õppemaksu ei ole ja …   1907 jaanuar 1907 :  Eelmisel sügisel oli luba antud poisslaste linnakoolis kohalikke keeli õpetada, …   1907 juuni 1907 :  Valga Poeglaste Linnakooli kasvatusteadusliku kursuse lõpetab algkooliõpetaja kutsega kuus eestlast, …   1907 juuni 1907 :  Poisslaste lõunakoolis[?] tõstetakse õppemaksu teises klassis kahe rubla võrra 22 …   1907 juuni 1907 :  Valga kroonu linnakooli õppeaasta lõppes 1. juunil ja ilmus ülevaade, …   1907 15.12.1907 :  Linnakooli õpilaste pidu toimus Läti seltsis 15. detsembril. Kohal oli …   1908 10.03.1908 :  Rahvakoolide direktor A. Wiljew on Valgas koole üle vaatamas. Esimese …   1908 juuni 1908 :  Valga linnakooli pedagoogika kursused lõpetasid 6 lätlast, 2 venelast ja …   1908 juuni 1908 :  Linnakooli lõpetavad 23 õpilast, neist 4 märgitakse eestlastena, kuigi lõpetavate …   1909 juuni 1909 :  Valga linnakooli juures tegutseva pedagoogikakursuse lõpetasid 4 lätlast ja 6 …   1909 juuni 1909 :  Valga kolmeklassilise linnakooli kursuse lõpetasid: - 9 eestlast -Aug. Waldmann, …   1910 24.02.1910 :  Linnakoolis oli õpilaste peoõhtu, kus esitati ilulugemisi "Kalevipoja mõõgapidu", H. …   1910 juuni 1910 :  Valga linnakooli pedagoogikaklassi lõpetasid: eestlased J. Wiira, J. Habiht, E. …   1910 september 1910 :  Linnakooli juures toimuvad pedagoogikakursused on muudetud kaheaastasteks. Õppekava on palju …   1911 juuli 1911 :  Valga linnakoolis on uuel õppeaastal rida uuendusi, Avatakse paralleelklass 3. …   1911 juuli 1911 :  Linnakooli juures toimuvate pedagoogikakursuste juures avatakse uuel õppeaastal 2. klass.   1911 24.08.1911 :  Valga linnakooli juures algab vastuvõtt järjekordsetele pedagoogikakursustele. Kursused kestavad kaks …   1911 september 1911 :  Linnakooli vastuvõtueksamid toimuvad veel 5. ja 9. septembril. Lisamaksu eest …   1911 september 1911 :  Haridusministeerium on esitanud kava Valga linnakooli remontimiseks 1295 rubla eraldamiseks …   1911 05.09.1911 :  Valga linnakool asub vastu võtma linnakooli lõpetanuid Pedagoogika kursustele, et …   1911 09.09.1911 :  9. septembril alustati kõikides koolides (reaalkoolis, tütarlastegümnaasiumis, linnakoolis ja algkoolides) …   1912 juuni 1912 :  Vaatama sellele, et Valgas töötavad reaal-, kaubandus- ja teised koolid …   1912 02.06.1912 :  Valga linnakooli juures tegutsevad kaheaastased pedagoogikakursused lõpetasid sel aastal ja …   1912 juuli 1912 :  Valga linnakooli kaotatakse I alam klass ära ja edaspidi on …   1912 juuli 1912 :  Valga linnas on umbes 20000 elanikku ja palju erinevaid rahvusi. …   1912 29.09.1912 :  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …   1912 november 1912 :  Linnakoolis on õppetöö sarlakite pärast 8. detsembrini peatatud. On tulnud …   1912 detsember 1912 :  Sarlakihaigus levib Valga laste seas. Linnakool ja Saksa tütarlastekool seisavad. …   1913 13.01.1913 :  13. jaanuaril oli "Sädes" linnakooli pidu kooli juures tegustseva algkooliõpetajate …   1913 18.04.1913 :  Kauaaegse linna algkooli juhataja Gustaw Behtzi põrm sängitati endiste kasvandike …   1913 august 1913 :  Valga linnakool muudeti kõrgemaks (ülemaks) algkooliks.   1913 september 1913 :  Kõrgema algkooli juures toimuvate pedagoogikakursuste nõukogu tegi ettepaneku nimetatud kursuste …   1913 september 1913 :  "Säde" endine muusikajuht A. Wirkhaus asus kõrgemas algkoolis (endises linnakoolis) …   1913 08.12.1913 :  Kõrgema algkooli juures asuvate kasvatusteaduste kursuse kasvandike pidu "Säde" saalis …   1914 24.04.1914 :  Kohalikes kõrgemates koolides algasid lõpueksamid. Kõrgema algkooli juures tegutsevate kasvatusteaduste …   1914 10.05.1914 :  Riia õppekonna kuraator Sthserbakow külastas Valga linna koole. Ta ilmus …   1914 29.05.1914 :  Toimuvad vastuvõtueksamid kõrgemasse algkooli kõikidesse klassidesse. Uue kooliseaduse järgi võetakse …   1914 juuni 1914 :  **Valga kõrgema algkooli** lõpetasid: - **eestlased** - A. Wellner, E. …   1914 04.06.1914 :  Kõrgemas algkoolis lõpevad eksamid. Ka kooli juures asuvatel pedagoogikakursute eksamid …   1914 08.07.1914 :  Endine linnakooli õpetaja Theodor Dienstmann suri 63-aastaselt Stockholmi lähedal Lindingönis. …   1914 september 1914 :  Valga kõrgemast algkoolist lahkus kooliõpetaja J. Dobroschinski ja tema asemele …   1915 märts 1915 :  Valga koolidest on mitmed kasvandikud salaja sõjavälja poole teele asunud. …   1915 10.03.1915 :  Valka jõudis teade Peremõshli kindluse vallutamisest. Linnas olid väljas lipud …   1915 mai 1915 :  Valga kõrgema algkooli lõpetasid 40 õppijat, neist 17 eestlast. Kooli …   1915 august 1915 :  Valga kõrgemas algkooli lõpetatakse kohustuslik saksa keele õpe ära. Soovijad …   1915 03.08.1915 :  Eksamid kasvatusteaduste kursustele kõrgema algkooli juures toimuvad 3. augustil, et …   1915 24.08.1915 :  Valga kõrgemas algkoolis algab õppetöö 24. augustil. Selleks päevaks saavad …   1916 jaanuar 1916 :  Valga kõrgema algkooli kooliõpetaja P. Mikkelsaar on hoolsa koolitöö eest …   1916 veebruar 1916 :  Et linna algkooli õpetajatele kallil ajal palgalisa maksta, otsustas koolikolleegium …   1916 01.09.1916 :  Kõrgema algkooli juures avati kahe-aastased maamõõtjate kursused, kuhu võetakse vastu …   1916 12.09.1916 :  Valga kõrgema algkooli juures loodud maamõõtjate kursused alustasid 19 õpilasega, …   1917 aprill 1917 :  **Valga kõrgema algkooli** lõpetasid 38 õpilast, nendest 20 lätlast, 4 …   1917 oktoober 1917 :  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …   1918 02.09.1918 :  Valga koolidest alustasid õppetööd järgmised: - kõrgem reaalkool - kõrgem …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …   1920 31.08.1920 :  31. augustil valis Iinna koolivalitsus Eesti kõrgema algkooli juhatajaks koolinõuniku …   1920 20.09.1920 :  Valga kõrgem algkool alustab uues kohas, endise Wolfi progümnaasiumi ruumides, …   1920 27.09.1920 :  Valga linna koolivalitsus annab teada, et õppetöö algab 27. septembril …   1921 06.09.1921 :  Linna koolivalitsus annab teada, et uuel õppeaastal töötavad järgmised linna …   1922 veebruar 1922 :  Kõrgemas algkoolis on palju õpilasi ja õpetajad haigeid ning seetõttu …   1922 28.08.1922 :  Valgas algab õppetöö kõigis linna algkoolides. Koolisunduse alla käivad kõik …   1922 detsember 1922 :  Valga linnas tegutseb: **5 keskkkooli**, milles kokku õpib 1034 õpilast …   1923 21.01.1923 :  Üürnike selts peab oma üldkoosoleku linna 6. algkooli ruumides. Lisaks …   1923 02.06.1923 :  Valga koolinoorsoo III noortepüha läks halvale ilmale vaatamata päris hästi …   1923 27.08.1923 :  Valga linna koolides algab õppetöö. Algkoolid: I algkool eesti õppekeelega, …   1923 20.10.1923 :  Karskusliikumine on jälle hoogustumas. Valga linna 6. algkooli karskusühing pidas …   1924 jaanuar 1924 :  Koolidest tegutsesid Valgas 1923/1924 õppeaastal: **gümnaasiumid**: Mees-reaalgümnaasium, Kuperjanovi 8 Nais-reaalgümnaasium, …   1924 10.02.1924 :  Valga üürnike selts pidas aasta peakoosolekut 6. algkooli ruumides Puškini …   1924 05.05.1924 :  ÜENÜ Valga osakonna liikmete koosolekul 6. algkooli ruumides Puškini 23 …   1924 06.06.1924 :  Kuuenda algkooli kuuenda klassi lõpetasid: Maimo Inn, Helmi Ilisson, Klaudie …   1924 08.09.1924 :  Algas õppetöö kõigis linna algkoolides. Töötavad järgmised koolid: I algkool …   1925 juuni 1925 :  Valga linna VI algkooli VI klassi lõpetasid 24 õpilast: Olga …   1925 31.08.1925 :  Õppetööd alustatakse seitsmes linna algkoolis, millest viis on eestikeelsed, üks …   1925 14.09.1925 :  VI algkooli juhatajal J. Peep'il oli 25aastase koolitöö juubel. Samal …   1926 13.05.1926 :  Taevaminemispühal korraldas Valga Naisselts emadepäeva, mille puhul oli hommikul jumalateenistus …   1926 13.09.1926 :  Valga linna algkoolides algab õppetöö. Endine VII algkool nimetati ümber …   1926 26.09.1926 :  Algab kohaliku volikogu valimisvõitlus. Hiljuti registreeritud käsitööliste ühing koguneb VI …   1926 14.11.1926 :  Valga käsitööliste ühing peab peakoosolekut Kungla 23 6. algkooli ruumides.   1926 20.11.1926 :  Tööstuskool korraldas 6. algkooli saalis oma esimese peoõhtu, kus kanti …   1926 01.12.1926 :  Haridusministeerium tõstis palgaastmeid Valga linna kolmel kooliõpetajal: 6. algkooli juhataja …   1926 10.12.1926 :  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …   1927 15.01.1927 :  Naisselts korraldas VI algkooli ruumides kõnekoosoleku, kus räägiti teemal "Emade …   1927 05.05.1927 :  Valga Eesti naisselts korraldas oma liikmetele 6. algkooli ruumides Kungla …   1927 21.05.1927 :  6. algkool korraldas kooliruumides peo ja loterii. Lauluõpetaja E. Ilwes …