Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1822. aasta kohta
 1822. aastal sündinud isikud
 1822. aastal loodud asutised
Valga poiste elementaarkool // linna algkool // 7. algkool // 1. algkool 1822-  mainitud:   1820 1820 :  Hariduselu korraldamiseks loodi Valga Linna Koolikolleegium. Selles oli kaks linna …   1840 1840 :  Liivimaa 1840. aasta aadressraamatu järgi oli **linnavalitsus** järgmine: - **linnapea** …   1879 1879 :  Linnaseaduse maksmapanemisega (1874. a) ja kauplemise ning käsitöö vabanemisega oli …   1887 1887 :  Balti kubermangu kooliasjades toimus Tartu (Riia) õpperingkonna kuraatori käsul piirkondade …   1887 november 1887 :  Kroonu elementaarkoolid on 1887. teisel poolaastal oma õpetamist vene keeles …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1901 veebruar 1901 :  Valga linna algkooli õpetaja Kampar nimetati kubermangusekretäriks.   1901 25.08.1901 :  25. augusti pealelõunal toimusid Valga algkooliõpetaja Kampari matused. Saatmas olid …   1901 12.12.1901 :  Valga linna koolinõukogu valib Valga poeglaste algkoolile teist koolõpetajat.   1902 märts 1902 :  Valga linna koolinõukogu otsib linna algkoolile poisslastele teist õigeusklikku kooliõpetajat.   1905 05.12.1905 :  Rahutused süvenevad. 5. detsembril röövivad vabrikutöölised rongidest peamiselt relvi. Nekrutid …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1907 november 1907 :  ENKS Valga osakond määras abirahad linna algkoolide vaesemate õpilaste toetuseks. …   1908 18.08.1908 :  Linna poisslaste algkoolis algab õppetöö. Veel natuke enne seda nirises …   1910 16.08.1910 :  Valga poisslaste algkooli juhataja J. Pullisaar teatab et koolitöö algab …   1911 31.10.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …   1911 30.11.1911 :  Linnavolikogu koosolekul võeti vastu 1912. aasta eelarve, mille suuruseks kujunes …   1913 18.04.1913 :  Kauaaegse linna algkooli juhataja Gustaw Behtzi põrm sängitati endiste kasvandike …   1915 24.08.1915 :  Valga linna poisslaste algkoolis algab uute õpilaste vastuvõtmine 22. augustil …   1915 september 1915 :  Tukkumi kommertskoolii vanemate klasside õppetöö tuuakse Valka kooliõpetajate ühisuse kaubandukooli …   1915 november 1915 :  Koolikolleegium otsustas maksta poisslaste algkooliõpetajatele alates 1. novembrist lisapalka 15 …   1915 detsember 1915 :  Linna kommertskooli ruumides tegutseb kooliaasta algusest kokku kolm kooli - …   1916 12.08.1916 :  Valga linna poisslaste algkool J. Pullisaare juhtimisel alustab uute õpilaste …   1922 28.08.1922 :  Valgas algab õppetöö kõigis linna algkoolides. Koolisunduse alla käivad kõik …   1922 detsember 1922 :  Valga linnas tegutseb: **5 keskkkooli**, milles kokku õpib 1034 õpilast …   1923 27.08.1923 :  Valga linna koolides algab õppetöö. Algkoolid: I algkool eesti õppekeelega, …   1923 30.08.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. …   1924 jaanuar 1924 :  Koolidest tegutsesid Valgas 1923/1924 õppeaastal: **gümnaasiumid**: Mees-reaalgümnaasium, Kuperjanovi 8 Nais-reaalgümnaasium, …   1924 08.09.1924 :  Algas õppetöö kõigis linna algkoolides. Töötavad järgmised koolid: I algkool …   1925 31.08.1925 :  Õppetööd alustatakse seitsmes linna algkoolis, millest viis on eestikeelsed, üks …   1925 14.09.1925 :  VI algkooli juhatajal J. Peep'il oli 25aastase koolitöö juubel. Samal …   1926 13.05.1926 :  Taevaminemispühal korraldas Valga Naisselts emadepäeva, mille puhul oli hommikul jumalateenistus …   1926 juuli 1926 :  Tööstuskooli rauatöö õpetaja-instruktor Kohlmann lahkus ja uueks instruktoriks valiti hr …   1926 13.09.1926 :  Valga linna algkoolides algab õppetöö. Endine VII algkool nimetati ümber …   1927 06.02.1927 :  Esperantistide selts "Esperantista Mondo" pidas oma üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Osavõtt …