Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 9. september 1844 (vkj) kohta
 9. september teistel aastatel:
 9. septembril sündinud isikud
Woldemar Conrad von Dahl 1844-1908  mainitud:   1892 1892 :  Liivimaa 1892 aadressraamatu järgi: Kreisipolitsei asutus (Уездныя полицейская управленея): Kreisiülem …   1892 1892 :  Valga linna volikogu ja linnavalitsuse koosseisud on Liivi kubermangu aadress-kalendri …   1892 07.06.1892 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir Aleksandrovitš külastab Baltimaade sõjaväeosasid. Selle käigus …   1892 21.08.1892 :  Valga tulekaitse selts pidas oma 25-aastast sünnipäeva. Pidustused olid uhked …   1894 märts 1894 :  Valga linnapeaks on Woldemar von Dahl, linnanõunikeks Johann Thalberg ja …   1894 15.06.1894 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …   1895 18.09.1895 :  Valga linnavalitsus annab teada, et Liivimaa kuberneri loal 28. oktoobril …   1896 18.05.1896 :  Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …   1896 31.05.1896 :  Sangaste Põllumeeste Selts annab teada, et korraldab Valgas 13.-15. juulini …   1898 veebruar 1898 :  Valga linnapeaks valiti ühehäälselt W. v. Dahl. (Walkischer Anzeigeri andmetel)   1899 jaanuar 1899 :  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …   1899 jaanuar 1899 :  Liivimaa 1898/99 aasta aadressraamatu järgi oli Valgas 23 liikmeline volikogu. …   1899 jaanuar 1899 :  Kindlustus- ja rahandusasutustest tegutsesid Valgas 1898/99. aastal Valga laenu- ja …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadresraamatu järgi (lk 69): Valga linnapea …   1901 mai 1901 :  Valga linnavolikogu arutas viimasel istungil linna tütarlastekooli palvet eraldada eestikeelse …   1902 16.02.1902 :  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …   1903 15.04.1903 :  Woldemar von Dahl on Valga maakonna väeteenistuse-komisjoni asjaaajaja kohuste täitjaks …   1903 november 1903 :  Linnavalitsus sulges 1902. aastal ametnike pajuki-kassa ja maksis sissemakstud osa …   1908 veebruar 1908 :  1907. aastal otsustas linnavolikogu uurida, kas eelmisele linnapeale makstav pension …   1908 08.12.1908 :  Suri endine Valga linnapea Woldemar von Dahl, kes siin kogu …   1908 30.12.1908 :  Aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu linna eelarve. Muudest küsimustest …
dr Willis Graudin 1866-?  mainitud:   1899 jaanuar 1899 :  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …   1901 07.12.1901 :  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …   1902 16.02.1902 :  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1902 27.09.1902 :  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …   1903 24.01.1903 :  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …   1903 veebruar 1903 :  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …   1903 28.03.1903 :  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …   1903 23.05.1903 :  23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised …   1903 24.10.1903 :  Valga linnavolikogu koosolek 24. oktoobril: 1. Linnavalitsuse ettepanek uue raudtee …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1904 12.03.1904 :  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …   1904 29.10.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjon (W. Graudin, H. …   1905 jaanuar 1905 :  Valga linnavolinik dr W. Graudin on saanud kutse sõjaväljale arstiks …   1905 21.01.1905 :  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …
 9. septembril surnud isikud
 9. septembril loodud asutised
Valga Muusikakool 1922-  mainitud:   1921 20.12.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul anti teada, et linnavolinik A. Printsmanni asemele …   1922 14.06.1922 :  Valga Kunsti Seltsi asutamise koosolek toimus tütarlaste gümnaasiumi ruumides. Põhikiri …   1922 01.07.1922 :  Valga Kunsti Seltsi põhikiri sai kinnituse ja peeti esimene üldkoosolek …   1922 15.07.1922 :  Koosolekul valiti kunstiseltsi esimeheks V. Peerna, abiesimeheks J. Pommer, kassapidajaks …   1922 28.08.1922 :  Valga muusikakool teatab, et sügisel avatava kooli kantselei asub "Säde" …   1922 09.09.1922 :  Muusikakool alustas tegevust 85 õpilase ja 7 õppejõuga. Õpetajaid leiti …   1922 09.09.1922 :  Kell 8 õhtul toimus Valga Kunsti Seltsi avapidu "Säde" saalis. …   1922 05.11.1922 :  Valga Muusikakooli korraldusel on tütarlastegümnaasiumi saalis hr A. Frankowsky kõne …   1922 26.11.1922 :  Valga Kunsti Selts korraldab Valga muusikakooli heaks loterii. Kokku on …   1922 detsember 1922 :  Valga linnas tegutseb: **5 keskkkooli**, milles kokku õpib 1034 õpilast …   1922 08.12.1922 :  Valga muusikakool korraldab "Säde" ruumides kontsertõhtu, kuse esineb klaverikunstnik Aleksander …   1922 11.12.1922 :  Valga muusikakool on hästi käima läinud ja võetakse juurde uusi …   1923 jaanuar 1923 :  Aasta alguses suurendati muusikakooli koosseisu ja kutsuti juurde kaks klaveri-, …   1923 26.01.1923 :  Prof. Artur Lemba annab muusikakooli korraldamisel "Sädes" klaverikontserdi.   1923 veebruar 1923 :  Valga muusikakoolis avatakse tšelloklass.   1923 veebruar 1923 :  Kohaliku muusikakooli direktoriks valiti hr Pehka. Kooli organisaator ja senine …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 18.02.1923 :  Valga muusikakooli juures alustab tegevust sümfooniaorkester. Mängida soovijatel peab oma …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 25.03.1923 :  Valga muusikakool korraldab "Sädes" suure kontsert-balli, kus muu hulgas kantakse …   1923 mai 1923 :  Valga muusikakoolis on käimas juba teine semester 100 õpilase ja …   1923 27.05.1923 :  27. mail toimus linnapargis muusikakooli toetuseks Valga maakonna laulukooride kontsert. …   1923 27.05.1923 :  "Säde" saalis algas kell 9 õhtul muusikakooli esimese kooliaasta lõppaktus …   1923 08.07.1923 :  Valga muusikakool loosib välja loteriivõidud "Säde" väikeses saalis. Peavõit oli …   1923 september 1923 :  Muusikakooli endistest õpetajatest lahkus teooriaõpetaja hr Künnap ja tema asemel …   1923 03.09.1923 :  Muusikakoolis algas õppetöö. Senine koolijuhataja V. Peerna lahkus kevadel väljamaale …   1923 13.10.1923 :  Valga Muusikakool korraldab "Sädes" kontsertballi, millel esinevad kunstiseltsi ja muusikakooli …   1923 25.11.1923 :  Muusikakool korraldab "Sädes" oma tegevuse toetuseks loterii-allegrii ja kontsertballi. Esinevad …   1923 29.11.1923 :  "Sädes" andsid kontserdi muusikakooli õpilased klaveri-, viiuli- ja lauluerialadel. Laste …   1924 16.01.1924 :  Kunstiseltsi juhatus valis muusikakoolile uueks juhatajaks hr Wilmanseni.   1924 10.02.1924 :  Valga kunstiselts pidas oma peakoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides. Päevakorras on aruannete …   1924 16.02.1924 :  Valga tütarlastegümnaasiumi ruumides on muusikakooli õpilaste kontsertõhtu. Õpilased esitasid võrdlemisi …   1924 22.03.1924 :  Valga kunsti seltsis korraldatud maskiballil saadi üle 21 tuhande marga …   1924 12.04.1924 :  Valga muusikakool korraldab "Sädes" segaõhtu, kus esitatakse nii soolo- kui …   1924 24.05.1924 :  "Sädes" toimub muusikakooli heaks loterii-allegrii koos ettekannete õhtuga. Peale selle …   1924 05.06.1924 :  Muusikakooli õpilased korraldasid muusikaõhtu naisgümnaasiumi ruumides. Edusammud pillimänguoskustes olid märkimisväärsed, …   1924 22.06.1924 :  Linnapargis oli muusikakooli loterii-allegrii, kus olid mitmed esinemised, lõbusad mängud …   1924 15.09.1924 :  Valga muusikakool alustab õppetööd. Vastuvõtueksamid oli 7. ja 8. septembril.   1924 16.11.1924 :  Valga muusikakoolil on tegevuse jätkamisega rahalisi raskusi ja seetõttu koguneb …   1925 15.01.1925 :  Valga muusikakoolis toimub talvine vastuvõtt ja algab õppetöö.   1925 17.05.1925 :  Muusikakool korraldab enda toetuseks linnapargis loterii-allegrii.   1925 01.09.1925 :  Valga Muusikakool alustab oma neljandat tegevusaastat. Koolil on korda läinud …   1925 oktoober 1925 :  Septembri lõpus oli kunstiseltsi koosolek, kus arutati muusikakooli tegevuse jätkamist. …   1925 november 1925 :  Valga kunstiselts sai Haridusministeeriumilt 10 000 marka toetust [muusikakoolile].   1925 03.12.1925 :  "Sädes" annab kontserdi viiuldaja Salme Herman. Kontserdi tulu läheb muusikakooli …   1926 30.01.1926 :  Kunstiselts korraldas "Sädes" peo muusikakooli toetuseks. Eeskavas olid näidend, klaverimäng, …   1926 29.04.1926 :  Linnavolikogu koosolekut juhatas esimees M. Kont. Päevakorras: - 1.**Päevakorra kinnitamine** …   1926 09.05.1926 :  Kunstiselts pidas oma peakoosoleku muusikakooli ruumides.   1926 16.05.1926 :  Valga muusikakool korraldas pea "Sädes". Esinesid õpilased, kes esitasid soololaule, …   1926 17.05.1926 :  Kunstiseltsi peakoosolekule oli tulnud uus liikmeid. Uude juhatusse valiti preilid …   1926 september 1926 :  Saksamaal vangistati endine lühemat aega Valgas elanud Otto Schlesinger, kes …   1926 14.09.1926 :  Valga muusikakool alustab õppetööd laulu-, viiuli-, klaveri- ja puhkpillide erialadel. …   1926 14.09.1926 :  Linna muusikakool on raskustest üle saanud ja esmaspäeval 13. septembril …   1926 20.11.1926 :  Muusikakool korraldas "Sädes" peo, kus esinesid kunstiseltsi liikmed väga mitmekesise …   1926 11.12.1926 :  Muusikakool korraldas õpilaste muusikaõhtu "Sädes", mille sissetulek läks kooli heaks. …   1927 10.01.1927 :  Valga muusikakoolis on talvised vastuvõtueksamid ja algab õppetöö. Õpe toimub …   1927 26.03.1927 :  Valga Muusikakool korraldas L. v. Beethoveni 100. surma-aastapäeva mälestamiseks "Sädes" …   1927 28.04.1927 :  Valga kunstiseltsi peakoosolek toimus muusikakooli ruumides - Säde majas.   1945 01.10.1945 :  Kuna Valga muusikakooli ei lubatud uuesti avada, alustab tegevust Valga …   1949 01.09.1949 :  Avatakse Valga Lastemuusikakool 52 õpilasega seniste muusikakursuste baasil.   1981 01.09.1981 :  Tõrvas avatakse Valga muusikakooli filiaal, millest kujuneb Tõrva Muusikakool