Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 15. august 1845 (vkj) kohta
 15. august teistel aastatel:
 15. augustil sündinud isikud
 15. augustil surnud isikud
 15. augustil loodud asutised
Valga poeglaste erakool // progümnaasium 1882-1907  mainitud:   1882 15.08.1882 :  Valgas alustab dr Zeidleri juhatusel (Tartust) era-progümnaasium. Alustatakse kahe kõrgema …   1891 juuni 1891 :  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1898 17.08.1898 :  T. Grünbergi erakool gümnaasiumi ja reaalkooli 4 klassi kursustega võtab …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1900 10.01.1900 :  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et 4-klassilisse erakooli gümnaasimi ja …   1901 16.08.1901 :  Kooli eestseisja T. Grünberg teatab, et uute õpilaste vastuvõtmine neljaklassilisse …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 09.01.1903 :  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et õppetöö neljaklassilises erakoolis algab …   1903 03.03.1903 :  3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …   1903 28.03.1903 :  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …   1903 17.12.1903 :  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …   1904 16.08.1904 :  Valga 4-klassiline erakool T. Grünbergi juhatamisel alustab õppeaastat 16. augustil …   1904 17.09.1904 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …   1905 11.02.1905 :  Valga linna volikogu otsustab asutada linna kulul “eesgümnaasiumi,” kuna “raskete …   1905 16.08.1905 :  T. Grünbergi 4-klassiline erakool gümnaasiumi ja reaalkooli kursustega alustab õppetööd.   1905 detsember 1905 :  T. Grünbergi erakool on haridusministeeriumilt saanud kroonukooli progümnaasiumi õigused. Vastuvõtmine …   1906 16.05.1906 :  Valga progümnaasiumis on vastuvõtueksamid.   1906 10.08.1906 :  T. Grünbergi juhatatavas Valga progümnaasiumis algab õppeaasta.   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 17.09.1906 :  17. septembril oli poeglaste progümnaasiumi lastevanemate koosolek, kus koolijuhataja T. …   1906 oktoober 1906 :  Oktoobri algusest hakati poeglaste progümnaasiumis eesti keele tunde andma 2 …   1907 09.01.1907 :  Valga poisslaste progümnaasiumisse võtab T. Grünberg uusi kasvandikke vastu koolimajas …   1907 28.05.1907 :  Poisslaste progümnaasiumis on vastuvõtueksamid ettevalmistamise, I, II, III ja IV …   1907 02.09.1907 :  Pühapäeval toimus T. Grünbergi progümnaasiumis lastevanemate koosolek. Valiti nõukogu, mille …   1907 24.10.1907 :  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …   1907 31.10.1907 :  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …   1907 03.11.1907 :  Valga reaalkoolis algab kasvandike vastuvõtt ettevalmistus- ja kolme alamasse klassi. …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril lõpetab Grünbergi eraprogümnaasium oma tegevuse. Kooli ruumid lähevad …   1908 jaanuar 1908 :  Jaanuaris alustas tegevust rahvahariduse ministri loal avatav riigi reaalkool endises …   1908 mai 1908 :  Reaalkooli inspektor T. Grünbergi volikogu poolt linnapea asendajaks valimine viimase …   1924 18.05.1924 :  Kolmel päeval (18., 19. ja 22. mail) pidasid poeglastegümnaasiumi õpilased …