Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1846. aasta kohta
Valitud aasta (1846) kohta sissekanded puuduvad! Proovige uuesti
 1846. aastal sündinud isikud
Zimm Ainson (Aintson) 1846-1919  mainitud:   1885 juuni 1885 :  Valgas asutati Aleksandri-kooli komitee kubermanguvalitsuse loal. Liikmeteks on kaupmees Alver, …   1890 16.12.1890 :  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …   1891 17.03.1891 :  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …   1891 24.11.1891 :  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …   1892 29.03.1892 :  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …   1893 11.04.1893 :  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …   1894 06.01.1894 :  Kolmekuningapäeval pidas karskusselts järjekordse koosoleku hr Wirkowi majas. Valga Eesti …   1894 23.01.1894 :  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …   1894 18.09.1894 :  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …   1894 18.12.1894 :  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …   1894 31.12.1894 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetusi kogunud P. Undritz. P. Grünfeldi …   1895 19.02.1895 :  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …   1895 19.03.1895 :  Valga karskusseltsis toimus kirjanduse- ja lõbuõhtu. Ettekandeid tegid abipresident Z. …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 02.03.1897 :  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …
 1846. aastal loodud asutised
 1846. aastal valminud kohad
Nikolai koguduse puukirik 1846-1913  mainitud:   1881 1881 :  1881. aastal, aasta hiljem, kui moodustati Jaani kiriku juurde eesti …   1883 03.04.1883 :  Vene senaator Manassein koos kolme ametnikuga käis Valgas revideerimas kohtuid. …   1892 07.06.1892 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir Aleksandrovitš külastab Baltimaade sõjaväeosasid. Selle käigus …   1892 17.10.1892 :  17/18. oktoobri ööl käisid vargad õigeusu kirikus ja riisusid sealt …   1894 aprill 1894 :  Valka kavandatakse uut õigeusu kirikut. Plats Friedrichhofi puiestiku juures põllul …   1894 15.06.1894 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …   1896 18.05.1896 :  Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …   1896 08.09.1896 :  8. septembril otsustas Valga Eesti Karskuse Seltsi eestseisus asutada oma …   1897 15.05.1897 :  Riia-Miitawi Kreeka õigeusu ülempiiskop Arseni jõudis 15. mail kel ½8 …   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 02.10.1899 :  Nikolai kirikusse on öösel vastu laupäeva sisse murtud ja kõik …   1902 24.01.1902 :  Uue linnavolikogu vannutamine toimus Jaani kirikus ja ap.-õigeusu Nikolai kirikus. …   1902 04.07.1902 :  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …   1902 november 1902 :  J. Lilienthal avab oma habemeajmise ära Moskva uul 31 vana …   1904 22.03.1904 :  Õhtul kella 8-11 vahel on Balti ja Riia-Pihkva raudtee vabriku- …   1904 september 1904 :  "Säde" selts on Nehse pärijate majja (kreeka-õigeusu Nikolai kiriku vastas) …   1912 juuli 1912 :  Valga linnavalitsus on kohustanud majaomanikke korralikke kõnniteesid ehitama, mis peavad …   1913 29.01.1913 :  Linnavolikogu koosolekul - Otsustati Romanovite dünastia juubeli puhul linnas pidustusi …   1913 17.11.1913 :  Tulekahjus hävines 1846. a ehitatud Nikolai koguduse puukirik. Umbes kell …   1913 detsember 1913 :  Mahapõlenud Nikolai kiriku asemele on uue kiriku ehitamise plaanid käimas. …   1920 jaanuar 1920 :  Algselt sooviti J. Kuperjanovi ausammas ehitada Vladimiri-Pihkva tänava nurgale ärapõlenud …   1920 veebruar 1920 :  Valga linnavalitsus kaalub Nikolai kiriku endise krundi eksproprieerimist [sundvõõrandamist], et …   1922 märts 1922 :  Moskva-Pihkva-Kuperjanovi nurgale on pikka aega olnud plaanis ehitada jas ausammas …   1922 november 1922 :  Linna ilustamise komisjon on teinud esialgsed ettepanekud, mille järgi linnakiriku …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1924 mai 1924 :  Endise Nikolai puukiriku krundi, millele linnavalitsus soovis püstitada Vabadussõja ausammast, …   1924 10.11.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste mälestussamba komitee otsustas, et 1925. aasta suvel …   1924 27.11.1924 :  LInnavolikogu koosolekul oli tähtsaimaks **langenud sõjaväelaste mälestussamba küsimus**. Ülevaate ettevalmistustest …   1924 11.12.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelastele ausamba komisjon koguneb, et arutada samba asukohta. …   1925 august 1925 :  Vabadussõjas langenute mälestuseks prof Amandus Adamsoni kavandi järgi pronksi valatud …   1926 29.08.1926 :  Vabadussõjas vigastatud sõjameeste heaks toimub karbikorjandus kütte muretsemiseks. Raudteejaama aias …