Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1865. aasta kohta
 1865. aastal sündinud isikud
Jaan Jänes 1865-1938  mainitud:   1912 veebruar 1912 :  Karskusseltsi aastakoosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne, millest on näha sissetulekuid …   1916 29.02.1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Hr Uusi, kes eelmisel koosolekul oli …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 29.12.1918 :  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …   1919 jaanuar 1919 :  Enamlaste läbi sai Valga linn palju kannatada. Rööviti ja viidi …   1919 juuni 1919 :  Pihkvast tulnud teadete järgi on enamlased maha lasknud Eesti koguduse …   1919 november 1919 :  Venemaaga vahetatavate pantvangide nimekirjas on ka hr Wassil ja linna …   1920 jaanuar 1920 :  Pantvangide vahetuseks on käimas läbirääkimised nõukogude Venemaaga. Endiselt on vangis …   1920 10.02.1920 :  Pihkva lähedal toimus pantvangide vahetus, kus valgalastest vabanesid Wassil ja …   1920 august 1920 :  Linnavalitsuse sekretär O. Edenberg lahkus ametist, jätkates õpinguid. Linnavalitsuse sekretäri …   1920 oktoober 1920 :  Riigikogu valimisteks on Valga linnas kokku seatud valijate nimekirjad, millega …   1921 26.05.1921 :  Linnavolikogu istung toimus raekojas. Kohal oli 36 volikogu liiget. Volikogu …   1921 30.06.1921 :  30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees …   1921 10.10.1921 :  Ühel päeval toimus koguni kaks linnavolikogu erakorralist koosolekut. Peamiseks tüliküsimuseks …   1921 24.11.1921 :  Linnavolikogu istungil päevakorras: **1. 1920. a. linna sissetulekute ja väljaminekute …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1922 30.11.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …   1922 28.12.1922 :  1922. a rahvaloenduse andmetel oli Valgas koos Purakülaga 66 tänavat …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1924 26.06.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …   1926 04.03.1926 :  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …   1926 juuni 1926 :  Perekonnaseisuametnikuks võib seaduse alusel määrata linnasekretäri või linnavalitsuse liikme. Valgas …   1926 juuli 1926 :  Linnasekretär J. Jänes esitas linnavolikogule lahkumispalve, sest soovis pensionile jääda. …   1926 juuli 1926 :  Linnavalitsus korraldas linnasekretäri leidmiseks avaliku konkursi, millest osavõtt oli elav. …   1926 august 1926 :  Linnavalitsus otsustas uue linnasekretäri valimise jätta detsembris valitavale uuele koosseisule. …   1926 16.12.1926 :  Linnavolikogu selle koosseisu viimasel koosolekul raekojas oli päevakorras: - **Päevakorra …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …   1927 27.01.1927 :  Uus linnavolikogu pidas raekojas oma esimese istungi. Puudus ainult tööerakonna …   1927 01.02.1927 :  1. veebruaril lahkus linnasekretär Jaan Jänes omal soovil ametist ja …
Peeter Grünfeldt 1865-1937  mainitud:   1889 jaanuar 1889 :  Dr J. Hurda poolt läbi viidava Eesti vanavara korjamise aruande …   1889 jaanuar 1889 :  1889. aastal algusest kajastab "Postimees" Valga uudiseid rubriigis "Eesti maalt". …   1893 16.11.1893 :  Esmaspäeval avas Eesti kirjanik ja luuletaja P. Grünfeldt hotell "Peterburi" …   1894 06.01.1894 :  Kolmekuningapäeval pidas karskusselts järjekordse koosoleku hr Wirkowi majas. Valga Eesti …   1894 23.01.1894 :  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …   1894 27.02.1894 :  Karskusseltsi koosolekul tegid ettekandeid esimees J. Kütt. K.Hiob ja P. …   1894 26.03.1894 :  Pärisorjusest vabastamise ehk eestlaste priiuse saamise tähistamiseks oli 26. märtsil …   1894 07.08.1894 :  Üle suve oli karskusseltsil esimene koosolek. Ettekanded tegid hr Grünfeldt …   1894 september 1894 :  Rõõmustavalt on erinevad Eesti seltskonnad Valgas hakanud karskusseltsi kirjatoimetaja hr …   1894 27.11.1894 :  Valga Eesti Karskuse selts pidas koosolekut, mille alustas P. Grünfeldt …   1894 18.12.1894 :  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …   1894 26.12.1894 :  Teisel jõulupühal pidas karskusselts lõbuõhtut jõulupuu ja einelauaga. Laulsid mees- …   1894 31.12.1894 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetusi kogunud P. Undritz. P. Grünfeldi …   1895 08.01.1895 :  8. jaanuaril pidas Valga Eesti Karskuse Selts esimest üleüldist koosolekut. …   1895 19.02.1895 :  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …   1895 19.03.1895 :  Valga karskusseltsis toimus kirjanduse- ja lõbuõhtu. Ettekandeid tegid abipresident Z. …   1895 01.10.1895 :  Üle pika aja pidas karskusselts oma koosolekut. President hr Grünfeldt …   1895 22.10.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas üldkoosolekut, millest palju rahvast osa …   1895 11.11.1895 :  11. novembril pidas Valga "Lõbuselts" ehk Läti selts oma 10. …   1895 12.11.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest väga palju …   1895 26.11.1895 :  "Lõbu" seltsi saalis oli lõbus teeõhtu, mille korraldas karskusselts. Õhtut …   1895 10.12.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis …   1896 28.01.1896 :  28. jaanuaril pidas karskusselts oma aastakoosolekut Eesti koguduse õpetaja uues …   1896 veebruar 1896 :  Erinevad eestlaste kogukonnad on jälle ühisel meelel tegutsemas. Seda tunnistab …   1896 20.02.1896 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosolekut Eesti koguduse õpetajamajas. …   1896 25.03.1896 :  Valga karskusselts korraldas lihavõtte keskmisel pühal, 25. märtsil Läti "Lõbu" …   1896 01.10.1896 :  Karskusselts avas oma ruumides Kesk 28 teemaja, mille pidajaks on …   1896 06.10.1896 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi uute ruumide ja teemaja pidulik avamine …   1896 november 1896 :  Kolme aasta eest oli Valga Eesti Karskuse Selts tülide tõttu …   1896 06.11.1896 :  Kolmapäeval 6. novembril peeti karskusseltsi kauaaaegse tegelase hr A.[?] lahkumisõhtu. …   1896 17.11.1896 :  Karskusselts pidas oma ruumides perekonnaõhtut. Seltsi sega- ja meeskoor alustasid …   1898 jaanuar 1898 :  Peeter Grünfeldt lahkumisega Valgast 1898. aasta alguses jäid Postimehe veergudel …
 1865. aastal loodud asutised
 1865. aastal valminud kohad
Sepa 1 // Kesk 11 (raekoda) 1865-  mainitud:   1855 1855 :  Pärast Krimmi sõda oli linnas rahapuudus sedavõrd suur, et mitmed …   1865 1865 :  Linna raekoda kolis Riia tänavalt vastvalminud uude hoonesse.   1865 08.02.1865 :  Valga Linnaraamatukogu (saksa keeles *Walksche Stadt Bibliothek*) põhimääruse kinnitas Valga …   1868 21.05.1868 :  Valgas peetakse kolmandal nelipühal (21. mail) lätikeelne laulupidu. Ennelõunal kell …   1892 21.08.1892 :  Valga tulekaitse selts pidas oma 25-aastast sünnipäeva. Pidustused olid uhked …   1892 17.10.1892 :  17/18. oktoobri ööl käisid vargad õigeusu kirikus ja riisusid sealt …   1896 18.05.1896 :  Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …   1896 08.09.1896 :  Valga vabatahtlik tuletõrjujate selts pidas oma 29. sünnipäevapidu. Kell 5 …   1899 jaanuar 1899 :  1898/99. aasta Liivimaa aadressraamatu järgi oli Valga maakonna (kreisi) suurus …   1902 märts 1902 :  Valga vaatleja saadab viimase aja sündmustest humoorika ja iroonilise analüüsi, …   1902 18.04.1902 :  Valga vaatleja kirjeldab linnavalitsuse ülevõtmist uute linnavõimude poolt.Tegemisel on revisjon, …   1902 04.07.1902 :  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …   1903 veebruar 1903 :  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …   1903 28.03.1903 :  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1908 23.07.1908 :  Riia ringkonnakohtu istungid toimusid raekojas. Arutusel oli mitmeid kriminaal- ja …   1910 aprill 1910 :  Kui rahukogud ja rahukohtud sisse seati, siis pakuti ka Valgat …   1912 04.02.1912 :  Õhtul kell 10, kui raekojas teisel korrusel elanud linnavalitsuse ametnikud …   1912 29.09.1912 :  Riigivolikogu 4. koosseisu valimised toimuvad 1. kuurias 29. septembril ja …   1912 29.09.1912 :  Valgas valiti Riigivolikogu 1. kuurias valijameheks linnapea Märtson 108 poolt- …   1914 30.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …   1914 august 1914 :  Tagavara- ja maakaitseväe meeste mobilisatsioon on läbi viidud ja nad …   1915 oktoober 1915 :  Linnavalitsus sai suurema kogust suhkrut, mis jagati kaupmeeste vahel ära. …   1916 aprill 1916 :  Postimehes ilmub ülevaade sõjaaja Valga eluolust. Seltside ruumid on enam-vähem …   1917 04.03.1917 :  Veebruarirevolutsiooni mõjud jõudsid Valka. Siiasaabunud väesalk tagandas võimult politsei ja …   1917 10.03.1917 :  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …   1917 28.03.1917 :  Vene klubis 39 Valga linna seltskondlike organisatsioonide esindajate poolt valiti …   1917 aprill 1917 :  Raekoja sõjaväelise valve alla võtmine vihastas tööliste ja sõdurite nõukogu …   1917 20.04.1917 :  Paarsada inimest kogunes raekotta, kus nõuti leivaga varustamise parandamist. Kuigi …   1917 16.11.1917 :  Valga raekojas peeti Läti Ajutise Rahvusnõukogu (Latviešu Pagaidu Nacionālā padome) …   1918 11.01.1918 :  Hommikul ilmus sõdurite saatel enamlaste nõukogu täidesaatev komitee ja võttis …   1918 12.01.1918 :  Raekojas asus nüüd tööliste ja sõdurite nõukogu täidesaatev komitee tundmatute …   1918 22.02.1918 :  Vene vägedest maha jäetud linnas kutsuti linnavalitsusse kokku. Puhkes vaidlus, …   1918 29.12.1918 :  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …   1919 mai 1919 :  Suur-Sepa 1 [?] hoovimajas hakkas tegustema kaardimoor, kes on osutunud …   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 11.09.1920 :  Tuletõrjujate selts peab oma 53. sünnipäeva tantsuõhtuga. Pühapäeval toimus traditsiooniline …   1921 08.02.1921 :  Neljal päeval 8.-11. veebruarini väljastatakse linna raekojas linnavolikogu valimisteks valijakaart. …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 07.03.1921 :  Linnavolikogu koosolekul oli päevakorras: 1. Eelmise protokolli kinnitamine 2. Komisjonide …   1921 18.03.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 38 liiget (puudusid Protopopow ja …   1921 19.04.1921 :  Linnapea dr Müllersoni eestvedamisel koguneti raekotta invaliidide päeva ettevalmistust arutama. …   1921 28.04.1921 :  Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused: …   1921 mai 1921 :  Valga linna üüriküsimuste lepituskoda tegutses igal äripäeva õhtul raekojas. Sekretäriks …   1921 08.05.1921 :  Valgas toimuvad invaliidide päeva puhul mitmed üritused linnapargis ning Sõdurite …   1921 15.08.1921 :  Valga üürnike selts pidas erakorralist koosolekut raekojas. Seltsi esimees on …   1922 jaanuar 1922 :  Linnavalitsus võttis piiritusemüügi endale. Selleks väljastab linnavalitsus raekojas piiritusekaarte 24 …   1922 07.01.1922 :  Valga linnavalitsus müüb raekoja juures linna tööks kõlbmatut hobust.   1922 29.01.1922 :  Valga üürnike seltsi "Üürnik" aasta peakoosolek peeti raekojas. Osales üle …   1922 08.02.1922 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas: **Valiti ärimaksu komisjoni** Oskar Saar. **Rahvahääletuse komisjoni …   1922 26.10.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …   1922 13.11.1922 :  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …   1923 04.01.1923 :  Erakorralisel linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **Volikogu päevakorra kinnitamine.** **Valga-Võru-Petseri …   1923 10.01.1923 :  Valga linnavalitsus müüb Naha tänaval asuva saunahoone ja suletud linnapoe …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 27.03.1923 :  Linna raekojas korraldab linnavalitsus avaliku pakkumise linnapargi einelaua rendile andmiseks …   1923 26.04.1923 :  Valga linnavolikogu koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 05.05.1923 :  Toimuvad II Riigikogu valimised. Valgas on valimisjaoskonnad: I - raekoda …   1923 14.06.1923 :  Valga linnavolikogu erakorralisel koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kindlaks …   1923 12.07.1923 :  Linnavolikogu erakorralise koosolek peeti raekojas ja päevakorras oli: 1. **Päevakorra …   1923 26.07.1923 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 22 volinikku. Juhatas aseesimees Seemann. …   1923 30.08.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine.** 2. …   1923 16.09.1923 :  Eraettevõtja Oja avas Ed. Kivi ja M. Grossi Valgas tegustevas …   1923 27.09.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul linna raekojas osales 26 volinikku. Alguses juhatas …   1923 01.10.1923 :  Eelseisvateks linnavolikogu valimisteks kutsutakse üles linna majade omanikke tulla raekotta, …   1923 25.10.1923 :  Valga linnavolikogu koosolek toimus linna raekojas ja seda juhatas volikogu …   1923 09.11.1923 :  Valga linnavalitsus ostab vähempakkumise teel 40 puusärki ja tänavate pühkimise …   1923 29.11.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli kohal 23 volikogu liiget. Päevakorras: …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1923 13.12.1923 :  Valga linnavolikogu selle koosseisu viimasel koosolekul raekojas oli alguses kohal …   1924 jaanuar 1924 :  **Valga linnavalitsus** asus raekojas S. Sepa 1. Sealsamas tegutsesid ka …   1924 10.01.1924 :  9. detsembril 1923 valitud uue volikogu koosseisu esimene koosolek toimus …   1924 veebruar 1924 :  Valga tööbörs, mis tegutseb raekojas, annab teada et otsitakse tööpakkumisi …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1924 26.06.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …   1924 31.07.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli algses päevakorras 21 punkti, kuid …   1924 30.10.1924 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas osales 27 volikogu liiget. Päevakorras: **Päevakorra kinnitamine** …   1924 07.12.1924 :  Läti Valga asutused ja organisatsioonid tuli Eesti Valgasse, et suurejoonelise …   1925 jaanuar 1925 :  Valga linnavalitsus väljastab viinaostulubasid raekojas. Samas otsitakse ka piirituse- ja …   1925 07.01.1925 :  Valga linnavalitsus korraldas raekojas linna kaubandus-tööstusettevõtjate ja seltskondlike organisatsioonide osavõtul …   1925 10.02.1925 :  Valga linnavalitsus otsib puusärkide valmistajat. Linna poolt antakse materjal. Samas …   1925 14.09.1925 :  Kaubandus-tööstuskoja valimisteks ja kandidaatide kindlaksmääramiseks toimus Valga linna ja maakonna …   1925 19.09.1925 :  Valga tuletõrjeselts pidas oma aastapäeva. Esimese päeva õhtul toimus "Sädes" …   1925 november 1925 :  Linnavalitsus otsustas üldhaigekassalt, mis tema ruumides tegutses, üüri nõudma hakata.   1926 03.02.1926 :  Töökaitsekomissari ruumides toimub kinnitusnõukogu koosolek. Päevakorras on 10 asja. Tööbörs …   1926 03.02.1926 :  Valga linnavalitsus ostab vähepakkumisega 40 puusärgi tegemise linna poolt antavast …   1926 18.02.1926 :  Toimus linnavolikogu koosolek.   1926 07.03.1926 :  Eesti demobiliseeritud sõjaväelaste liidu Valga osakond pidas peakoosoleku linnavalitsuse ruumides.   1926 25.03.1926 :  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …   1926 26.04.1926 :  KIndral Laidoneri nimelise kapitali Valga osakonna koosolek kogunes linnapea kutsel …   1926 15.05.1926 :  III Riigikogu koosseisu valimised toimusid 15.–17. maini 1926. aastal. Valgas …   1926 01.07.1926 :  Kodanlik registreerimine muutus seadusega kohustuslikuks ja seda võib lugeda linna …   1926 28.08.1926 :  Laupäeval toimus Valga linnavalitsuse eestvedamisel raekojas suurem kohtumine Lõuna-Eesti raudtee …   1926 09.11.1926 :  Valgas linnavolikogu valijate nimekirja on võimalik kontrollida raekojas.   1926 10.12.1926 :  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …   1927 08.02.1927 :  Valga linnavalitsus annab välja raekojas avaliku vähempakkumisega 40 puusärgi valmistamise …   1927 17.02.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …   1927 17.03.1927 :  Valga linnavolikogu erakorraline koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** …   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 28.04.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Uued linnavolinikud, kes asendusliikmena tulid, andsid …   1927 30.04.1927 :  Kohalike keskkoolide karskusringide eestvõttel korraldasid noored maiõhtul linnas rongkäigu. 15 …   1927 30.06.1927 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas algas hilinemisega ja segadustega. Kuna volikogu juhataja …   1927 28.07.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Linna kassapidaja P. Dambergi …   1927 20.08.1927 :  Algasid tuletõrjeseltsi 60. juubeli pidustused. Õhtul kell 6-½8 peeti pritsimaja …   1927 25.08.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Protokolli …