Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 13. august 1868 (vkj) kohta
 13. august teistel aastatel:
 13. augustil sündinud isikud
Johannes Märtson 1868-1935  mainitud:   1901 07.12.1901 :  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …   1902 16.02.1902 :  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 27.03.1902 :  Liivimaa kubermanguvalitsus kinnitas Valga linnavalitsuse liikmed. 27.märtsil andis vana linnavalitsus …   1902 10.04.1902 :  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1902 04.07.1902 :  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …   1902 27.09.1902 :  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …   1902 detsember 1902 :  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …   1902 14.12.1902 :  Liivimaa abikuberner t. r. n. Nelkjudow käis koos maakonnaülema hr …   1903 16.01.1903 :  Valga maakonna-arsti dr A. Alver sängitati pärast lõunat Valga Läti …   1903 19.01.1903 :  19. jaanuaril peetud "Säde" seltsi peakoosolekul valiti seltsi esimeheks kadunud …   1903 24.01.1903 :  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …   1903 veebruar 1903 :  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …   1903 03.03.1903 :  3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …   1903 29.04.1903 :  29. aprillil toimus erakorraline linnavolikogu koosolek. Arutati asutatava reaalkooli maja …   1903 22.05.1903 :  22. mail kell ½4 pl jõudis Riiast Valka suurvürst Vladimir …   1903 23.05.1903 :  23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised …   1903 juuli 1903 :  Liivimaa kuberner andis J. Märtsonile loa avada ka teine apteek.   1903 31.07.1903 :  31. juulil kell 7 hommikul, seoses sõjaväemanöövritega, jõudis Valka suurvürst …   1903 22.09.1903 :  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …   1903 november 1903 :  Senini oli Valgas vaid Rückeri apteek. Novembri algul avas linnapea …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1903 04.12.1903 :  4. detsembril toimus Läti seltsi saalis Valga Põllumeeste Seltsi asutajate …   1903 17.12.1903 :  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …   1904 01.02.1904 :  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …   1904 märts 1904 :  Professor Köleri ausamba ehituse heaks on Valgas moodustatud abikomitee, mille …   1904 12.03.1904 :  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …   1904 21.04.1904 :  Valga linnavalitsus kuulutab välja avaliku pakkumise uulitsate prügimiseks (kivikatte ehitamiseks).   1904 17.09.1904 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepane, et linn …   1904 20.10.1904 :  Valga linnavalitsus korraldab ehituse pakkumise uue väikese pritsimaja ehitamiseks.   1905 21.01.1905 :  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1905 14.06.1905 :  Valga linnavalitsus otsib pritsimaja ehitajat.   1905 21.08.1905 :  Valgas peetakse Liivimaa õpetajate sinod. Uuendusena alustatakse seekord pühapäeval. Kokku …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 veebruar 1906 :  Linnavolikogu valimiste kohta on sakslastest koosneva nimekirja esindajad saatnud kaebekirja …   1906 24.03.1906 :  24. märtsil toimus volikogu istung. Linnapea Märtson teatas, et H. …   1906 28.03.1906 :  Valga valijate koosolekul esitasid sakslased oma kandidaadina õllevabrikandi E. Schmidti. …   1906 aprill 1906 :  Liivimaa linna-hüpoteegi seltsi esindaja Valgas on linnapea J. Märtson.   1906 06.04.1906 :  Vene impeeriumi Riigivolikogu (I Riigiduuma) valimistel said eesti-läti kandidaadid hiigava …   1906 06.04.1906 :  Riigivolikogu valimised toimuvad Valga linnas 6. aprillil kell 9 hommikul …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1906 30.12.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …   1907 jaanuar 1907 :  Eesti ja läti ringkondade poolt on Riigivolikogu valijameeste esinumbritena ühiselt …   1907 jaanuar 1907 :  Valga Eesti Peetri koguduse aruandest: Sündis 77 poeglast ja 59 …   1907 11.01.1907 :  Riigivolikogu valimiskoosolek Läti seltsi saalis läks väga tuliseks. Koosoleku avasid …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 16.01.1907 :  Valga linnavalitsus korraldab puudeveo pakkumise linna metsast linna tarviduste jaoks.   1907 19.01.1907 :  Riigivolikogu valimised toimusid Valga linnas 19. jaanuaril 1907. Valiti kaks …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 20.02.1907 :  15. novembrist eelmisest aastast on seaduse alusel kehtestatud "pühapäevarahu", millest …   1907 märts 1907 :  Valga linnapea on kolleegiumisekretäriks ja linnavalitsuse liige Alwer kolleegiumiregistraatoriks nimetatud.   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 30.03.1907 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …   1907 27.06.1907 :  Valga linnavalitsus kutsub kõiki, kel selleks õigus järjekordseteks Riigivolikogu valimisteks …   1907 16.09.1907 :  Toimusid valimiste koosolekud ja arutelu käigus seati üles järgmised kandidaadid: …   1907 23.09.1907 :  Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …   1907 24.10.1907 :  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …   1907 detsember 1907 :  Detsembris vaatasid dr Müllerson ja Märtson vastvalminud linna haigemaja ruumid …   1908 25.01.1908 :  Linnavolikogu istumisel osales 32 volikogu liiget 39st: Neli esimest päevakorrapunkti …   1908 16.02.1908 :  Laupäeva õhtul puhkes tulekahju linnapea J. Märtsoni hoovi peal asuvas …   1908 24.02.1908 :  Valga Vastastikkuse krediit-ühisuse üldkoosolek toimub "Säde" seltsi ruumides. Seltsil on …   1908 28.03.1908 :  28. märtsil peetud Valga linnavolikogu koosolekul osales 30 volinikku, puudus …   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1908 september 1908 :  Valga linnapea saatis kõrgemale poole palve ühendada Valga ümbruse alevikud …   1908 10.10.1908 :  Valga Eesti Peetri kirikukool otsib koolijuhatajat. Palk 450 rubla, prii …   1909 jaanuar 1909 :  Valga linnapea J. Märtson nimetati Wõnnu-Valga aurahukohtunikuks.   1909 05.04.1909 :  Valga Eesti Peetri koguduses toimus kiriku nõukogu ja koguduse volinike …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1910 14.03.1910 :  Peeti "Säde" seltsi juures oleva laenu- ja hoiuühisuse aastakoosolekut. Kohal …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 31.07.1910 :  Linnavolikogu koosolekul valiti Valga linnapeaks kolmandat korda järjest J. Märtson. …   1910 august 1910 :  Liivimaa kuberner kinnitas J. Märtsoni Valga linnapeaks järgnevaks neljaks aastaks.   1910 30.09.1910 :  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …   1910 november 1910 :  Valga linnapea J. Märtson ülendati nimenõunikuks.   1911 24.08.1911 :  Liivimaa õpetajate 77. sinod peetakse Valgas ja sellel osaleb umbes …   1911 31.10.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul. 1. Linna peatänavaid otsustati hakata katma Soome …   1912 14.04.1912 :  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1912 25.09.1912 :  Riigivolikogu valijameeste kandidaatideks on eestlaste poolt 1. kuurias üles seatud …   1912 29.09.1912 :  Valgas valiti Riigivolikogu 1. kuurias valijameheks linnapea Märtson 108 poolt- …   1912 29.09.1912 :  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …   1913 05.05.1913 :  Valgas taheti korraldada tiisikusehaigete toetuseks valge lille päeva. Möödunud aastal …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1913 15.09.1913 :  Valga tütarlastegümnaasiumi vanematekomitee valimised õnnestusid teisel korral ja 1913./14. õppeaastaks …   1913 november 1913 :  Linnavolikogu valimisteni on jäänud alla aasta ja juba on siit-sealt …   1914 02.03.1914 :  Joh. Märtson on ENKS Marienburi[?] haruseltsi auliige. Seltsi koosolekul anti …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 16.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1916 jaanuar 1916 :  Valga tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi kooseisu liikmeteks valis linnavolikogu kolmeks aastaks linnapea …   1917 jaanuar 1917 :  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …   1917 08.03.1917 :  Hommikul kell 8 peatus Valga raudteejaamas rong, milles olid Vene …   1917 10.03.1917 :  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …   1917 11.03.1917 :  Valga linnapääd Märtsoni süüdistati selles, et ta ei ole hakkama …   1917 22.03.1917 :  Valga linna esimene Eesti linnapea Joh. Märtson, kes 1902. a …   1917 30.03.1917 :  Linnavolikogu koosolekul valiti tagasiastunud Märtsoni asemel linnapeaks H. Einer, tema …
 13. augustil loodud asutised