Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 20. veebruar 1870 (vkj) kohta
 20. veebruar teistel aastatel:
 20. veebruaril sündinud isikud
Johann (Juhan) Äniline 1866-1923  mainitud:   1895 12.11.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest väga palju …   1895 10.12.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis …   1896 31.03.1896 :  Valga Eesti karskusselts pidas koosolekut õpetajamaja leerisaalis. Aupresident Undritz avas …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 detsember 1897 :  Peterburi Eesti Heategevusseltsi eestvedamisel korjatakse jälle annetusi eesti soost üliõpilaste …   1900 1900 :  1900. a tehti katse uut Eesti seltsi ellu kutsuda, sest …   1901 jaanuar 1901 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on Valgast annetuse 200 kop (2 rbl) …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1902 november 1902 :  Valga maakonna politseivalitsuse lauaülemaks kinnitati Äniline.   1902 detsember 1902 :  St. Peterburgi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel korjab eesti üliõpilaste jaoks …   1902 detsember 1902 :  Eesti üliõpilaste toetuseks annetuste kogumise esindaja Valgas on J. Äniline.   1902 detsember 1902 :  Valga linnast on Peterburi Eesti Heategeva Seltsi üleskutsel eesti üliõpilaste …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 detsember 1904 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel Eesti üliõpilaste toetuseks korjavad Valgas annetusi …   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1906 05.03.1906 :  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1908 mai 1908 :  Ametikõrgenduseks on Valga kreisiülema noorem abiline Taube (Smiltenis) ja kreisipolitsei …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1909 detsember 1909 :  Valgas võtavad annetusi Eesti soost üliõpilaste toetuseks vastu J. Äniline, …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …   1916 29.04.1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linnasekretäriks advokaat Joh. Sepp. Linnavalitsuse sekretäriks …   1917 jaanuar 1917 :  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1920 märts 1920 :  Maakonnavalitsuse administratiivosakonna asjaajajaks valiti Juhan Äniline.   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1921 10.03.1921 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …
Karl Wassil (Vassil) 1866-?  mainitud:   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1901 07.12.1901 :  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1903 24.10.1903 :  Valga linnavolikogu koosolek 24. oktoobril: 1. Linnavalitsuse ettepanek uue raudtee …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1903 22.11.1903 :  22. novembril peeti "Säde" seltsi ruumide seltsi juurde asutatud "Valga …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1904 01.02.1904 :  1. veebruaril peeti "Säde" seltsi üldkoosolek, kuhu oli ilmunud 44 …   1904 12.03.1904 :  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1905 30.01.1905 :  30. jaanuaril toimus "Säde" seltsi juures oleva Valga Laenu- ja …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1906 25.01.1906 :  Valgas toimunud linnavolikogu esimesel päeval valiti 37 volinikku ja teisel …   1906 26.02.1906 :  "Säde" seltsi juures asuv laenu- ja hoiuühisus pidas üldkoosolekut. Rasketele …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1906 30.12.1906 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kroonupalati ettepanekul nimetati [?] komisjoni …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 18.02.1907 :  18. veebruaril toimus "Säde" saalis karskusseltsi koosolek, mille avas seltsi …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 30.03.1907 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli 40 volikogu liikmest kohal 27: - …   1907 mai 1907 :  Valgas asutati Eesti Eduerakonna osakond. Esialgne juhatus on juhataja dr …   1907 juuli 1907 :  Kõigekõrgema poolt on hõbeaurahad rinnal kandimiseks kirjaga "hoolsuse eest" antud …   1907 01.09.1907 :  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …   1907 09.09.1907 :  9. septembril avati ENKS korraldusel Aia uulits 1 Nikolai kirikukooli …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 31.10.1907 :  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …   1907 detsember 1907 :  ENKS Valga osakond algatav "uueaasta õnnesoovi kohustusest lahtiostmise" korjanduskampaania oma …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 17.02.1908 :  "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkoosoleku avas esimees T. Grünberg. Koosoleku …   1908 24.02.1908 :  Valga Vastastikkuse krediit-ühisuse üldkoosolek toimub "Säde" seltsi ruumides. Seltsil on …   1908 02.03.1908 :  Eduerakonna Valga osakonnal toimub aastakoosolek "Säde" seltsi ruumides. Kohale oli …   1908 17.08.1908 :  ENKS Valga osakonna kursused algavad uut õppeaastat pühapäeval 17. augustil …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 september 1910 :  ENKS Valga osakond pole siiani saanud iseseisva seltsina tegutsemise luba. …   1910 30.09.1910 :  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …   1910 10.11.1910 :  "Säde" selts valib einelauapidajat. Üleandmised seltsi kassahoidjale K. Wassilile Moskva …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1912 12.02.1912 :  Eesti Noorsoos Kasvatuse seltsi Valga osakond pidas aastakoosolekut. Enne koosolekut …   1912 06.05.1912 :  22. aprillil pidamata jäänud krediidiühisuse koosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne. …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 mai 1914 :  Valga majaomanikud võtavad õllepoode endale hea meelega rentnikeks, sest need …   1914 08.06.1914 :  Valga Majaomanike Seltsi põhikiri saadi kinnitatult kätte maikuus. 8. juunil …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1917 jaanuar 1917 :  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1918 29.12.1918 :  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …   1919 jaanuar 1919 :  Enamlaste läbi sai Valga linn palju kannatada. Rööviti ja viidi …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1919 juuni 1919 :  Pihkvast tulnud teadete järgi on enamlased maha lasknud Eesti koguduse …   1919 november 1919 :  Venemaaga vahetatavate pantvangide nimekirjas on ka hr Wassil ja linna …   1920 jaanuar 1920 :  Pantvangide vahetuseks on käimas läbirääkimised nõukogude Venemaaga. Endiselt on vangis …   1920 10.02.1920 :  Pihkva lähedal toimus pantvangide vahetus, kus valgalastest vabanesid Wassil ja …   1920 27.02.1920 :  11. veebruaril kinnitas Eesti Valitsus ajutise Eesti-Läti piirialade valitsemise lepingu. …   1920 21.03.1920 :  Teistkordsel katsel õnnestus ära pidada Valga Vastastikkuse krediidiühisuse peakoosolek. Kohal …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 mai 1920 :  "Säde" seltsimaja laenu kustutamiseks korraldatava laada ja loterii päevaks määrati …   1920 21.05.1920 :  "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul arutati põlenud maja ülesehitamiseks laenu võtmise …   1920 18.06.1920 :  Valga Liidu üldkoosolekul võeti vastu uusi liikmeid ja valiti juhatus. …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 10.03.1921 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …   1921 18.03.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 38 liiget (puudusid Protopopow ja …   1921 28.04.1921 :  Valga linnavolikogu istungil raekojas osales 38 liiget. Päevakord ja otsused: …   1923 10.02.1923 :  Valga maakonnanõukogu koosolekut juhatas nõukogu esimees Krall ja osalesid kõik …   1923 30.12.1923 :  Eesti kinnitusseltsi XI ringkonna volinike valimised toimusid "Säde" seltsi saalis. …   1924 03.02.1924 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1926 04.03.1926 :  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 12.09.1926 :  Valga vabatahtlik tuletõrjeselts tähistas 59. sünnipäeva. Hommikul oli tuletõrjujate paraad …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …
Georg (Jüri) Hellat 1870-1943  mainitud:   1904 mai 1904 :  Teedeinsener G. Hellat tuleb Pärnust Valka ja teedeinsener Bucharin läheb …   1904 oktoober 1904 :  Liivimaa kubermanguvalitsuse iseäraliku komisjoni teede osakonna nooreminsener G. Hellat on …   1904 detsember 1904 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel Eesti üliõpilaste toetuseks korjavad Valgas annetusi …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1909 06.01.1909 :  ENKSi jõulupuul osalesid peale seltsi kursustest osavõtjate ka Peetri koguduse …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1910 25.05.1910 :  "Säde" selts korraldas "Musse" saalis muusikaõhtu, kuhu oli rohkelt rahvast …   1911 27.03.1911 :  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …   1911 27.11.1911 :  "Säde" seltsi saalis toimus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi korraldusel "Kalevipoja" …   1911 26.12.1911 :  Kolmandal jõulupühal oli "Säde" saalis suur kontsert ins G. Hellati …   1912 15.01.1912 :  "Säde" selts korraldab muusikaõhtu, kus eeskavas esinevad pr L. Hellat-Lemba …   1912 14.04.1912 :  "Säde" seltsi asutamise 10. sünnipäeva peeti tagasihoidlikult. Seltsimajas selle auks …   1920 14.05.1920 :  "Säde" ülesehitamiseks oli linnapea J. Kuusik saanud valitsuselt rõõmustavaid sõnumeid. …
 20. veebruaril loodud asutised