Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1872. aasta kohta
 1872. aastal sündinud isikud
Richard Georg Alexander Wühner 1872-1919  mainitud:   1897 03.08.1897 :  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …   1898 19.12.1898 :  R. Wühner määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks.   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1899 10.01.1899 :  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …   1899 29.08.1899 :  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …   1900 01.01.1900 :  Uue aasta õhtul (1. jaanuaril) oli karskusseltsis ilus jõulupuu seltsi …   1900 mai 1900 :  Valga Eesti kogudus sai loa Eesti kiriku ehitamiseks raha korjata. …   1900 20.08.1900 :  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …   1900 04.09.1900 :  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …   1900 15.10.1900 :  Valga Eesti koguduse õpetaja Wühner käis 15. oktoobril Ergmäel Lätimaa …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi: Valga koguduse eestseisjad: (kl …   1901 aprill 1901 :  Liivimaa kuberner andis loa Valga linna õpetajale Richard Wühnerile Valga …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 29.08.1903 :  Pühapäeval 29. augustil pühitses Hans Einer karskusseltsi saalis oma 25aastast …   1903 26.09.1903 :  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …   1903 14.12.1903 :  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1905 21.08.1905 :  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1906 01.09.1906 :  1. september avati pidulikult linna tütarlaste progümnaasium, mille puhul ka …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 25.02.1907 :  Pühapäeval 25. märtsil kell 3 pl õpetajamajas hääleõiguslike Eesti koguduse …   1907 28.02.1907 :  Õpetaja Wühner saadab avaliku kirja, kus palub enda karskusseltsi auliikmest …   1907 06.03.1907 :  6. märtsil kogunes saksa-läti koguduse õpetaja Dietrichi kutsel Musse saali …   1907 08.04.1907 :  Õpetaja Wühneri kutsel olid õhtul kell 7 õpetajamajja kogunenud naised, …   1908 12.10.1908 :  Kevadest on tüli kiriku nõukogu ja kirikukooli juhataja hr Ollino …   1909 29.11.1909 :  Evangeelne noorte meeste selts pidas aastapidu ja sellest võttis osa …   1910 14.03.1910 :  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …   1910 juuni 1910 :  Õpetaja Wühner keeldus võtmast enda juurde leeri ühte Sangaste kihelkonnast …   1910 30.09.1910 :  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …   1910 12.12.1910 :  Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri abiliseks valiti õpetajakandidaat Jaan Treumann.   1911 veebruar 1911 :  Uus Eesti koguduse abiõpetaja J. Treumann on sattunud nii kreisipolitsei …   1912 20.03.1912 :  Luke kirikukonvendil tegi patroon ettepaneku, et kui soovitakse uut õpetajat, …   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1912 29.04.1912 :  Õpetaja Wühner õnnistas 1. aprillil kirikus altari ees valitud Peetri …   1913 20.01.1913 :  Luke koguduse uus õpetaja Lange jõuab Valka. Kuna ta eesti …   1913 juuli 1913 :  Valga Eesti koguduse õpetaja R. Wühner on puhkusele lubatud. Teda …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1914 24.04.1914 :  Kohalikes kõrgemates koolides algasid lõpueksamid. Kõrgema algkooli juures tegutsevate kasvatusteaduste …   1914 august 1914 :  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …   1916 25.10.1916 :  Suri Luke koguduse õpetaja Harald Lange ja maeti Riiga. Harald …   1917 24.07.1917 :  Valgast pärit noor õhusõitja, esimene eestlasest õhuäss, Jaan Mahlapuu hukkus …   1918 29.12.1918 :  Veidi üle paari nädala ametis olnud demokraatlik linnavalitsus kihutati minema …   1919 jaanuar 1919 :  Algasid hulgalised läbiotsimised, kinnivõtmised ja mahalaskmised ilma mingisuguseta kohtuotsuseta. Komandandiks …   1919 jaanuar 1919 :  Enamlaste läbi sai Valga linn palju kannatada. Rööviti ja viidi …   1919 17.03.1919 :  Kokku on 107 surnukeha üles leitud, kuid kui palju tapeti …   1919 juuni 1919 :  Pihkvast tulnud teadete järgi on enamlased maha lasknud Eesti koguduse …   1919 13.06.1919 :  Enamlaste ohvriks langenud õpetaja Wühner toodi Pihkvast Valka ja maeti …   1920 01.02.1920 :  Jumalateenistusel linnakirikus mälestatakse ühtlasi ka õpetaja R. Wühnerit. Jutluse peavad …   1939 30.07.1939 :  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …
Henn Julius Sõrmus 1872-1944  mainitud:   1904 juuni 1904 :  Tulevane Valga apteeker Henn Sõrmus saadab teel sõjaväljale Postimehe kaudu …   1907 01.09.1907 :  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 24.02.1908 :  Valga Vastastikkuse krediit-ühisuse üldkoosolek toimub "Säde" seltsi ruumides. Seltsil on …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 31.07.1910 :  Linnavolikogu koosolekul valiti Valga linnapeaks kolmandat korda järjest J. Märtson. …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1913 10.02.1913 :  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 20.04.1914 :  Kell 4 pl peeti "Säde" ruumides Valga Rahvahariduse Seltsi koosolek, …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1915 mai 1915 :  Linnavalitsuse liige H. Sõrmus astus tagasi ja tema asemele kinnitati …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …   1917 jaanuar 1917 :  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1919 mai 1919 :  Valga Punase Risti haigemajale on muu hulgas annetanud raamatukaupmees J. …   1920 jaanuar 1920 :  Apteeker H. Sõrmus on annetanud Eesti Punase Risti Valga komiteele …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 13.05.1920 :  Samal päeval, kui "Säde" maja põles, kell 3 kogunes põlenud …   1920 18.07.1920 :  Valgas tuli 12. juulil kokku grupp ärimehi, kes soovib asutada …   1920 10.10.1920 :  Valga Eesti Peetri kiriku õpetaja leidmisel minnakse uuele katsele. Valimised …   1921 30.01.1921 :  I algkooli ruumides peab oma üldkoosoleku Valga naisselts. Autatakse muu …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 24.07.1921 :  Ametisse õnnistatakse Valga Jaani ja Peetri koguduste õpetajad Frey ja …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 jaanuar 1924 :  1924. aasta kalendri järgi võtsid Valgas vastu patsiente **arstid**: Dr …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1925 05.02.1925 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras 29. jaanuaril pooleli jäänud koosoleku …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …
 1872. aastal loodud asutised