Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1874. aasta kohta
 1874. aastal sündinud isikud
dr Aleksander Tammet (Tamberg) 1874-1961  mainitud:   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 01.04.1907 :  1. aprillil peeti ENKS Valga osakonna koosolek "Säde" seltsi ruumides. …   1907 15.07.1907 :  15. juulil peeti Läti seltsi saalis Valga Kaubatarvitajate Seltsi asutamiskoosolek, …   1907 01.09.1907 :  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 06.02.1908 :  ENKS Valga osakonna eestseisuse koosolekul jagati omavahel ametid: esimees dr …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1909 märts 1909 :  ENKSi Valga osakonna juhatus jaotas omavahel ameteid. Seltsi esimeheks sai …   1909 15.03.1909 :  ENKSi kõneõhtul kõneles õp. J. Kerg "Seltskonnast ja haridusest". Saal …   1909 31.10.1909 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Liivimaa kubermanguvalitsus nõudmine, et linn Valga …   1910 31.01.1910 :  Dr Tamberg rääkis karskusseltsis rõugehaigusest. Linnas on haigus levimas ja …   1910 30.03.1910 :  Linnavolikogu valis kahe kandidaadi (dr Tamberg ja dr J. Müllerson) …   1910 mai 1910 :  ENKSi Valga osakonna eestseisus jagas ametid järgmiselt: Esimeheks sai dr …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1912 29.09.1912 :  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 20.04.1914 :  Kell 4 pl peeti "Säde" ruumides Valga Rahvahariduse Seltsi koosolek, …   1914 30.04.1914 :  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linna sanitaararstiks siirdunud dr Müllersoni asemel …   1914 08.06.1914 :  Valga Majaomanike Seltsi põhikiri saadi kinnitatult kätte maikuus. 8. juunil …   1914 16.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul oli 39 volinikust kohal 28 1. Esimesena anti …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1915 31.08.1915 :  Linnavolikogu koosolekul pidi dr Tambergi asemele uue (linnanõuniku) linnavalitsuse liikme …   1915 november 1915 :  Valga linnavalitsuses on linnapea asetäitjaks, kes sellelt kohalt omal soovil …   1916 jaanuar 1916 :  Valga tütarlastegümnaasiumi kuratooriumi kooseisu liikmeteks valis linnavolikogu kolmeks aastaks linnapea …   1916 mai 1916 :  Rahvahariduse selts pidas dr Tambergi juhatusel oma kooli lahedates ruumides …   1917 22.03.1917 :  Valga linna esimene Eesti linnapea Joh. Märtson, kes 1902. a …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 september 1918 :  Nõuandmiseks vaesematele emadele on linna arstid kokku leppinud nõuandmise kohad: …   1919 juuni 1919 :  Linnaarstiks nimetati A. Tamberg ja maksuinspektoriks õigusteadlane Kreideberg.   1919 juuni 1919 :  Doktor A.Tamberg teatab, et elab Vladimiri uul 3, loomaarst Moreli …   1919 detsember 1919 :  Linnaarst dr Tamberg palus linnavalitsust rohke töö pärast linna haigemaja …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 25.04.1920 :  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …   1920 13.05.1920 :  Pärast "Säde" kustutamist pakuti appitulnud Tartu tuletõrjujatele Wassili majas kehakinnitust. …   1920 21.05.1920 :  "Säde" seltsi erakorralisel üldkoosolekul arutati põlenud maja ülesehitamiseks laenu võtmise …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 10.03.1921 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul valiti seltsi esimeheks dr Tamberg, abiesimeheks …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 26.11.1921 :  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …   1923 25.02.1923 :  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 jaanuar 1924 :  1924. aasta kalendri järgi võtsid Valgas vastu patsiente **arstid**: Dr …   1924 11.02.1924 :  Valga maakonnapolitsei pidas oma 5. sünnipäeva koosviibimisega "Küttide Kodu" saalis …   1925 02.10.1925 :  Dr Tambergi eestvedamisel loodi Valgas tiisikuse vastu võitlemise selts. Asutamiskoosolek …   1925 03.10.1925 :  Valga maakonna arst Dr A. Tamberg teatab, et on 1. …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 08.04.1926 :  Tuletõrjujate seltsi juhatus pidas koosolekut ja jaotas omavahel ära ametid. …   1926 18.04.1926 :  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …   1926 06.05.1926 :  Valgas asutati protestantlik ühendus. Ajutisse juhatusse valiti adv Õsso, pr …   1926 01.11.1926 :  Tiisikuse vastu võitlemise selts pidas peakoosolekut. Juhatusse valiti A. Kokkult, …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …   1927 05.03.1927 :  5. ja 6. märtsil pühitses "Säde" selts 25. aastapäeva juubelit. …
Adam Morel 1874-1942  mainitud:   1899 jaanuar 1899 :  Loomaarst A. Morel annab teada, et võtab vastu Valgas Moskva …   1899 08.05.1899 :  Loomaarst Aadam Morel, kes 1898. aastal pärast lõpetamist Valka tegevusele …   1901 jaanuar 1901 :  1901. aasta alguse seisuga oli Liivimaa aadressraamatu järgi kreisi ametiasutustes: …   1903 märts 1903 :  Valga maakonna loomaarstiks A. Morel kinnitatud.   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 august 1907 :  Kreisi loomaarst A. Morel tõsteti kolleegiumi assessoriks.   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1911 30.12.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Romanovite 300 aasta valitsemise tähistamiseks tehti …   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1913 veebruar 1913 :  Valga kreisi loomaarst Morel kutsub üles marutaudi vältimiseks kasutama koertel …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1915 aprill 1915 :  Loomaarst A. Morel on sõjaväeteenistusse kutsutud. Aprilli keskel lahkub ta …   1916 august 1916 :  Loomaarst A. Morel, kes sõjaväljal viibib, annetas rahvahariduse seltsi koolile …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1919 juuni 1919 :  Doktor A.Tamberg teatab, et elab Vladimiri uul 3, loomaarst Moreli …   1920 märts 1920 :  Valga maakonnavalitsus valis maakonna loomaarstiks dr Moreli, kes ka varem …   1920 juuli 1920 :  Loomaarst A. Morel teatab, et on jälle Valgas ja võtab …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 mai 1921 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate selts on jälle oma tegevuse täies mahus …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 24.02.1922 :  Valga paraadil annetati 1. liigi 2. järgu vabaduse rist teiste …   1922 30.03.1922 :  Linnavolikogu istungi päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnanõunike ja ametnike …   1922 aprill 1922 :  Valga vabatahtlike tuletõrjujate seltsi juhatus koosseisus peamees J. Müllerson, seltsi …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1923 27.09.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul linna raekojas osales 26 volinikku. Alguses juhatas …   1924 03.02.1924 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1925 22.02.1925 :  Valgamaa üliõpilaste kogu vilistlased kohtusid poeglastegümnaasiumi ruumides. üliõpilane R. Kenkmann …   1925 30.04.1925 :  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 08.04.1926 :  Tuletõrjujate seltsi juhatus pidas koosolekut ja jaotas omavahel ära ametid. …   1927 13.02.1927 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul kinnitati 1926. aasta aruanne, mille järgi oli muu …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …
Jānis Bricmanis (Pritsmann, Britzmann) 1874-1939  mainitud:   1907 jaanuar 1907 :  Eesti ja läti ringkondade poolt on Riigivolikogu valijameeste esinumbritena ühiselt …   1907 11.01.1907 :  Riigivolikogu valimiskoosolek Läti seltsi saalis läks väga tuliseks. Koosoleku avasid …   1907 19.01.1907 :  Riigivolikogu valimised toimusid Valga linnas 19. jaanuaril 1907. Valiti kaks …   1907 16.09.1907 :  Toimusid valimiste koosolekud ja arutelu käigus seati üles järgmised kandidaadid: …   1907 23.09.1907 :  Riigivolikogu valijameeste valimised toimusid Valgas - I valijategrupile 23. septembril. …   1907 detsember 1907 :  Kohalik kaubatarvitajate ühisuse tegevus suureneb kiiresti. Paari kuuga on suudetud …   1907 09.12.1907 :  Kaubatarvitajate seltsi üldkoosolek peeti "Sädes". Osales 60 liiget. Koosoleku juhatajaks …   1908 16.03.1908 :  Valga kaubatarvitajate seltsi aastakoosolek peeti "Säde" ruumides. Koosoleku avab esimees …   1909 04.12.1909 :  3. detsembri öösel vastu 4. detsembrit toimetas politsei paljudes korterites …   1914 november 1914 :  Valga õppeasutuste komitee poolt läks esimene saadetis sooje riideid sõjameestele. …   1917 oktoober 1917 :  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …