Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 8. oktoober 1874 (vkj) kohta
 8. oktoober teistel aastatel:
 8. oktoobril sündinud isikud
Adam Morel 1874-1942  mainitud:   1899 jaanuar 1899 :  Loomaarst A. Morel annab teada, et võtab vastu Valgas Moskva …   1899 08.05.1899 :  Loomaarst Aadam Morel, kes 1898. aastal pärast lõpetamist Valka tegevusele …   1901 jaanuar 1901 :  1901. aasta alguse seisuga oli Liivimaa aadressraamatu järgi kreisi ametiasutustes: …   1903 märts 1903 :  Valga maakonna loomaarstiks A. Morel kinnitatud.   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1907 31.01.1907 :  Teisipäeval 30. jaanuaril oli linnavolikogu koosolek raekoja saalis 1. Revisjonikomisjoni …   1907 august 1907 :  Kreisi loomaarst A. Morel tõsteti kolleegiumi assessoriks.   1908 29.05.1908 :  Linnavolikogu koosolekul osales 24 linnavolinikku ja puudus 15. Koosoleku avas …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1911 30.12.1911 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Romanovite 300 aasta valitsemise tähistamiseks tehti …   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1913 veebruar 1913 :  Valga kreisi loomaarst Morel kutsub üles marutaudi vältimiseks kasutama koertel …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1915 27.02.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul: - Loeti ette Liivimaa kuberneri kiri, milles …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1915 aprill 1915 :  Loomaarst A. Morel on sõjaväeteenistusse kutsutud. Aprilli keskel lahkub ta …   1916 august 1916 :  Loomaarst A. Morel, kes sõjaväljal viibib, annetas rahvahariduse seltsi koolile …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1919 juuni 1919 :  Doktor A.Tamberg teatab, et elab Vladimiri uul 3, loomaarst Moreli …   1920 märts 1920 :  Valga maakonnavalitsus valis maakonna loomaarstiks dr Moreli, kes ka varem …   1920 juuli 1920 :  Loomaarst A. Morel teatab, et on jälle Valgas ja võtab …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 mai 1921 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate selts on jälle oma tegevuse täies mahus …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 24.02.1922 :  Valga paraadil annetati 1. liigi 2. järgu vabaduse rist teiste …   1922 30.03.1922 :  Linnavolikogu istungi päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnanõunike ja ametnike …   1922 aprill 1922 :  Valga vabatahtlike tuletõrjujate seltsi juhatus koosseisus peamees J. Müllerson, seltsi …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1923 27.09.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekul linna raekojas osales 26 volinikku. Alguses juhatas …   1924 03.02.1924 :  Valga Vabatahtlike Tuletõrjujate Selts pidas oma peakoosolekut "Säde" ruumides. Kuna …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1925 22.02.1925 :  Valgamaa üliõpilaste kogu vilistlased kohtusid poeglastegümnaasiumi ruumides. üliõpilane R. Kenkmann …   1925 30.04.1925 :  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 08.04.1926 :  Tuletõrjujate seltsi juhatus pidas koosolekut ja jaotas omavahel ära ametid. …   1927 13.02.1927 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul kinnitati 1926. aasta aruanne, mille järgi oli muu …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 03.03.1927 :  "Säde" seltsi juhatuse koosolekul jagati ameteid. Esimeheks valiti tagasi dr …   1927 20.08.1927 :  Augustis pühitses Valga Vabatahtlik Tuletõrje Selts oma 60. juubelit. Seltsi …
 8. oktoobril surnud isikud
 8. oktoobril loodud asutised