Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 3. märts 1880 (vkj) kohta
 3. märts teistel aastatel:
 3. märtsil sündinud isikud
 3. märtsil surnud isikud
Karl-Robert Põlde 1884-1963  mainitud:   1906 10.01.1906 :  10. jaanuaril saadeti jälle 29 meest Pihkva, kus nendest osa …   1906 17.12.1906 :  Karskusseltsis toimus üldkoosolek. Kohal oli 25 liiget. Kokku on liikmemaksu …   1907 15.04.1907 :  15. aprillil toimus "Säde" seltsis karskusseltsi juurde asutatava matusekassa avamiskoosolek, …   1907 06.05.1907 :  6. mail Läti seltsi saalis toimunud karskusseltsi peol esines vastloodud …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 21.11.1907 :  Kaubatarvitajate seltsi üldkoosolekule oli kogunenud üle 60 osaleja. Koosolekut juhtis …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1909 02.05.1909 :  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu. Asjaarmastajatest näitlejate poolt esitati Schilleri "Kellalaul". Lisaks …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1911 27.11.1911 :  "Säde" seltsi saalis toimus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi korraldusel "Kalevipoja" …   1912 02.09.1912 :  "Sädes" etendati kappelmeister A. Wirkhausi juhatusel J. Straussi operett "Nahkhiir", …   1913 10.02.1913 :  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1915 29.03.1915 :  "Säde" on pidude hoos. 1914. aasta sügisel tuli Valka näitejuhiks …   1915 aprill 1915 :  Aprilli lõpus jagasid karskusseltsi eestseisuse liikmed omavahel ameteid. Eestseisuse esimeheks …   1915 05.04.1915 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …
 3. märtsil loodud asutised
Valga Peetri koguduse kirikukool (Eineri kool) 1880-1917  mainitud:   1879 09.09.1879 :  9. septembril 1879. a pidas õpetaja Paslack Valga-Luke surnuaial esimese …   1879 10.09.1879 :  10. septembril oli kiriku nõukogu koos ja seal otsustati uue …   1880 03.03.1880 :  Koguduse asutamise ja kooli avamise pani Karula õpetajale Ewald Paslackile …   1881 07.02.1881 :  Esimene eesti näitemänguna Valgas kanti ette Musse seltsi saalis 7. …   1881 08.02.1881 :  Valga Eesti kooli heaks etendus Musse saalis eestikeelne näitemängug "Pärmi …   1881 05.07.1881 :  Esimene eesti näitemüük Valgas peeti 5. (17.) juulil 1881. a …   1885 1885 :  Ilmus H. Eineri "Lühike Eesti keele õpetus rahwakoolidele". Trükitud Tartus …   1885 september 1885 :  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1885. aasta sügisel Moskva tänavale …   1890 16.12.1890 :  Asutati "Valga Eesti Karskuse Selts", kellel luba oli kõnekoosolekuid pidada, …   1891 17.03.1891 :  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …   1891 juuni 1891 :  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …   1891 07.06.1891 :  Hans Einer lahkus Valga Eesti Peetri kirikukoolist. Kool oli uhkesti …   1891 september 1891 :  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1891. a. sügisel tagasi Hollerti …   1891 24.11.1891 :  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …   1892 10.03.1892 :  Tähtis Eesti Peetri koguduse liige Karl Kornel suri 71-aastaselt. 14. …   1892 september 1892 :  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1892. a sügisest Vladimiri (J. …   1893 august 1893 :  Valga linna Eesti kirikukool otsib teist kooliõpetajat. Vajalik on vene …   1893 16.08.1893 :  Valga Eesti kirikukoolis algas uus õppeaasta 16. augusti hommikul kell …   1893 september 1893 :  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1893. a sügisest Uuele tänavale …   1893 05.09.1893 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosoleku esimest korda uues …   1893 03.10.1893 :  Karskusselts pidas oma kõnekoosolekut ruumikas Wirkowi majas asuvas koolimajas. Kohal …   1894 18.09.1894 :  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …   1897 26.05.1897 :  Valga Eesti Peetri kiriku kasvandikud läksid oma õpetajaga Koiva äärde …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1898 september 1898 :  Valga Eesti kirikukool otsib abikooliõpetajat. Ühendust palutakse võtta koolijuhataja H. …   1901 jaanuar 1901 :  Valga Peetri koguduse kirikukooli õpetaja Hans Einer sai teenete eest …   1901 13.04.1901 :  13. aprillil pidas Valga Peetri kirikukool Valga Eesti Karskuse seltsi …   1902 25.10.1902 :  Toimus linnavolikogu istung, mille käigus muu hulgas määrati Eesti kirikukoolile …   1903 aprill 1903 :  Eesti koguduse kirikukooli õpetaja S. Kala lahkus Laatre ministeeriumi kooli …   1903 22.09.1903 :  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1905 21.08.1905 :  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1906 15.10.1906 :  15. oktoobril valiti Eesti Peetri koguduse kooli juhatajaks endine H. …   1906 16.12.1906 :  16. detsembril etendati "Säde" seltsi poolt Läti seltsi saalis Molieri …   1907 11.04.1907 :  Noosoo kasvatuse seltsi juhatus tegi oma esimesel koosolekul otsuse, et …   1907 26.08.1907 :  Kuberneri loal toimunud näitemüük eesti kirikukooli heaks "Säde" seltsi ruumides …   1907 09.09.1907 :  Eesti kirikukooli heaks korraldas Eesti Noorsoo Kasvatamise seltsi Valga osakond …   1907 oktoober 1907 :  Valga Eesti kirikukooli õpetaja hr P. Luther on ministeeriumikooli juhatajaks …   1907 november 1907 :  ENKS Valga osakond määras abirahad linna algkoolide vaesemate õpilaste toetuseks. …   1907 november 1907 :  Valga Eesti kirikukooli olukorrast saab teada, et 1906. aasta oktoobrist …   1908 märts 1908 :  Eesti kirikukoolist on mõned õpilased maksejõuetuse pärast välja langenud ja …   1908 märts 1908 :  Valga Peetri koguduse aruande järgi on 1907. aastal koguduses sündinud …   1908 juuni 1908 :  Koguduse liige kirjeldab segast olukorda Eesti kirikukoolis. Lapsed istuda ruumipuudusel …   1908 juuli 1908 :  Läbi mitme lehe käib vaidlemine kirikukooli asjade üle. Ühelt poolt …   1908 oktoober 1908 :  12. septembril valiti kohalikul konvendil senine Valga Eesti Peetri koguduse …   1908 10.10.1908 :  Valga Eesti Peetri kirikukool otsib koolijuhatajat. Palk 450 rubla, prii …   1908 12.10.1908 :  Kevadest on tüli kiriku nõukogu ja kirikukooli juhataja hr Ollino …   1909 25.01.1909 :  ENKSi peakoosolekule esitatud aruande põhjal on Valga osakonnas 153 liiget, …   1909 märts 1909 :  Valga ülemtalurahvakohtu eesistuja Karlson soovib oma kohtuga Palzmarist Valka kolida. …   1909 oktoober 1909 :  Linnavolikogu koosolekul oli Eesti Peetri koguduse kirikukooli abiraha arutusel. Kool …   1910 14.03.1910 :  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …   1910 29.08.1910 :  Valga Peetri koguduse kirikukool valib teist kooliõpetajat. Palk on 300 …   1910 30.09.1910 :  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …   1910 22.12.1910 :  Valga linnavolikogu on kahetsusväärselt vähendanud eesti kogudusele antava abiraha suurust. …   1911 01.01.1911 :  Uue aasta alguseks peeti karskusseltsis jõulupuud, millest Peetri kirikukooli ja …   1911 23.10.1911 :  Valga Peetri kiriku nõukogu korraldas "Sädes" Peetri kiriku ja kooli …   1911 12.12.1911 :  Nikolai von Grote, endine Kaagjärve ja Karula mõisa omanik maeti …   1912 juuni 1912 :  Koolide küsimus on Valga endiselt terav. Talvise lugemise järgi ei …   1912 september 1912 :  Eesti koguduse kirikukooli juhataja hr J. Kukk lahkuvat kuulduste põhjal …   1912 29.09.1912 :  Linnavolikogu koosolek peeti üksmeeles. Selle põhjuseks võis olla ka eelnevalt …   1912 oktoober 1912 :  Valga Peetri koguduse kool alustas 15. oktoobril talvekooli kolme õpetajaga. …   1913 veebruar 1913 :  Peetri kirikukoolis leiti, et kaks õpetajat on piisav ja tehti …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1913 september 1913 :  Linna algkoolid on õpilastest pungil. Kirikukoolis algab õppetöö alles 15. …   1913 september 1913 :  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …   1913 30.09.1913 :  Viimasel volikogu koosolekul tegi Juhan Alwer ettepaneku "tagurluse" pärast kirikukoolilt …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 30.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …   1914 september 1914 :  Valga Eesti Peetri Kirikukool kolis 1914. a sügisest Mesilase (Mesipuu) …   1915 jaanuar 1915 :  Eesti Peetri kirikukool on rasketele aegadele vaatamata õppetööd jätkanud. Kooliõpetaja …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1916 november 1916 :  Peetri koguduse nõukogu otsustas kirikumaksu 50 kopikalt 1 rublani tõsta. …   1917 jaanuar 1917 :  Valga Eesti Peetri kirikukoolist lahkus pr Mikkelsaar, kelle asemel tuli …   1917 juuli 1917 :  Juulis vabastati Valga Eesti kirikukooli õpetaja H. Kuriks koos teistega …   1917 oktoober 1917 :  Pärast 26. augustil toimunud Saksa zeppeliinide rünnakut algas põgenemine linnast. …   1917 november 1917 :  Valga Eesti Peetri koguduse kool jäi sügisel seisma. Koolitegevuse lõpetamise …   1920 02.09.1920 :  Betanias müüakse kooliinventari. Tegemist võis olla 1917. aastal suletud Peetri …