Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 10. august 1880 (vkj) kohta
 10. august teistel aastatel:
 10. augustil surnud isikud
 10. augustil loodud asutised
Valga Peetri kogudus 1880-  mainitud:   1880 10.08.1880 :  Valga eesti koguduse asutamise päev oli 10. aug. 1880. a, …   1884 04.03.1884 :  Õpetajakandidaat Rudolf Kallas pühitseti eesti koguduse õpetaja abiliseks. Valga linnakirikus …   1886 oktoober 1886 :  Valga Peetri koguduse õpetaja Kallas valiti Rõuge koguduse õpetajaks. Sisseõnnistamine …   1888 04.12.1888 :  4. detsembril mängisid Valga Eesti Peetri näitlejad siinses Läti seltsi …   1890 05.08.1890 :  Valga Peetri koguduse õpetaja Lezius pidas 5. augustil oma viimase …   1890 september 1890 :  Kurdetakse et valgalaste karskuse-seltsi algatamise mõte on soiku jäämas. Peetri …   1890 november 1890 :  Valga linna eesti koguduse õpetajaks saab Paul Undritz.   1890 detsember 1890 :  Selleajani oli Valga Peetri koguduse jutlus hommikul kell 7-9. See …   1891 märts 1891 :  Valga Eesti koguduselt nõutakse Jaani kiriku kasutamise eest 50 rbl …   1891 25.08.1891 :  25. augustil toimus Valga Eesti Peetri koguduse piiblipüha, kus enne …   1892 10.03.1892 :  Tähtis Eesti Peetri koguduse liige Karl Kornel suri 71-aastaselt. 14. …   1892 30.08.1892 :  Valga Eesti kogudus kavandab oma kiriku, õpetajamaja ja koolimaja ehitamist. …   1892 27.12.1892 :  Eestikeelsel jumalateenistusel juhtus kentsakas lugu, kus koguduse organist ajas jumalateenistusel …   1893 28.02.1893 :  Politsei saatis Valga kaupmeestele (va pagarid ja lihunikud) ringkirja, millega …   1893 22.08.1893 :  Pühapäeval, 22. augustil, oli kõigis kolmes Valga koguduses piiblipüha ja …   1893 24.10.1893 :  Paul Undritz, kes siiani Eesti Jaani kogudusele abiõpetajaks oli, on …   1894 15.06.1894 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …   1894 08.08.1894 :  Valga Eesti koguduse õpetaja kiidab, et eesti koguduse õpetajamaja ehituseks …   1894 21.08.1894 :  21. august oli Valga eestlastele sisukas. Hommikul oli piiblijutlus Jaani …   1895 mai 1895 :  Eesti kirikuõpetaja maja ehitus algas maikuu algusest. Oktoobrikuuks loodetakse, et …   1895 juuli 1895 :  Valga Eesti kogudus on viimase 10 aasta jooksul ohtralt suurenenud. …   1895 01.08.1895 :  Eesti koguduse õpetajamaja ehitus on rahapuudusel takerdunud. Nüüd tahetakse selle …   1895 13.08.1895 :  13. augustil peeti Jaani kirikus Eesti piiblijutlust, kus külalisena teenisid …   1896 15.01.1896 :  Valga Eesti kogudusel oli rõõmupäev. Õpetajamaja, mida korjanduste abil mitu …   1896 14.08.1896 :  Liivimaa selleaastane järjekorras 62. sinod oli kindralsuperindendendi poolt 14. augustiks …   1897 03.08.1897 :  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …   1897 september 1897 :  Luke kihelkonnast ja kirikust tuleb kriitiline kiri, kus kurdetakse et …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1898 30.08.1898 :  30. augusti ennelõunal peeti Jaani kirikus piiblipüha ja pärast lõunat …   1898 september 1898 :  Valga Eesti Jaani kiriku kogudus on 14 aasta jooksul kasvanud …   1898 19.12.1898 :  R. Wühner määrati Valga Peetri, hiljem ka Valga Luke õpetajaks.   1899 jaanuar 1899 :  Evangeelse Luteri kiriku aruannete järgi on Valga Eesti koguduses sündinud …   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 29.08.1899 :  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …   1900 mai 1900 :  Valga Eesti kogudus sai loa Eesti kiriku ehitamiseks raha korjata. …   1900 20.08.1900 :  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …   1900 04.09.1900 :  Kirikuõpetaja Wühner teatab, et nüüd on kiriku õpetajamaja võlg tasutud …   1900 15.10.1900 :  Valga Eesti koguduse õpetaja Wühner käis 15. oktoobril Ergmäel Lätimaa …   1901 19.08.1901 :  Pühapäeval 19. augustil peeti Eesti Karskuse seltsi ruumides eesti kiriku …   1903 jaanuar 1903 :  1902. aasta jooksul tehti Valgas 365 politseiprotokolli, seega üks päeva …   1905 jaanuar 1905 :  Uue Eesti kiriku ehitamiseks on aastatega kogunenud 3711 rubla. Õpetaja …   1905 jaanuar 1905 :  Valga Eesti koguduses on 1904. aastal sündinud 66 poissi ja …   1905 21.08.1905 :  Valgas peetakse Liivimaa õpetajate sinod. Uuendusena alustatakse seekord pühapäeval. Kokku …   1905 21.08.1905 :  Liivimaa kirikuõpetajate sinodi esimesel päeval kl 6 pühitseti Jaani kirikus …   1906 26.02.1906 :  Eesti kogudus otsustas iseseisvuda. Musse saali kogunesid umbes 160 koguduse …   1906 26.03.1906 :  Palmipuudepühal oli Jaani kirikus vaimulik kontsert uue eesti kiriku ehitamise …   1906 05.09.1906 :  Valga Eesti koguduse volikogu koosolekul osales 35 liikmest 20. Koosolekut …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1907 jaanuar 1907 :  Valga Eesti Peetri koguduse aruandest: Sündis 77 poeglast ja 59 …   1907 07.01.1907 :  Valga Eesti koguduse kirikumajas oli kavas koguduse liikmete koosolek. Hääleõiguslikud …   1907 23.02.1907 :  Valga Eesti Peetri kogudus otsib kirikumajale aia ehitajat.   1907 25.02.1907 :  Pühapäeval 25. märtsil kell 3 pl õpetajamajas hääleõiguslike Eesti koguduse …   1907 08.04.1907 :  Pühapäeval kell 5 oli eesti koguduse hääleõiguslike liikmete koosolek. Kohal …   1907 mai 1907 :  Eesti kiriku ehitamiseks on u 5000 rubla koos, kuid liikumas …   1908 märts 1908 :  Valga Peetri koguduse aruande järgi on 1907. aastal koguduses sündinud …   1908 25.10.1908 :  Valga Eesti kogudus sai lõpuks siseministeeriumi poolt kinnitatud. Uues koguduses …   1909 märts 1909 :  Valga Peetri koguduse aruandest 1908. aasta kohta: Koguduses 2038 meeste- …   1909 05.04.1909 :  Valga Eesti Peetri koguduses toimus kiriku nõukogu ja koguduse volinike …   1909 detsember 1909 :  Valga Eesti Peetri koguduse köster Fr. Kaup lahkub Tallinnasse kroonu …   1910 jaanuar 1910 :  Valga Eesti Peetri koguduses on 1909. aasta jooksul sündinud 51 …   1910 14.03.1910 :  Pühapäeval 14. märtsil pühitses Valga Eesti Peetri kogudus oma 30. …   1910 12.09.1910 :  Valga Eesti Peetri koguduse uueks köstriks õnnistati hr Klamman.   1910 30.09.1910 :  Valga Eesti koguduse kirikukool on kogu aeg olnud majanduslikes raskustes. …   1910 12.12.1910 :  Valga Peetri koguduse õpetaja Wühneri abiliseks valiti õpetajakandidaat Jaan Treumann.   1910 22.12.1910 :  Valga linnavolikogu on kahetsusväärselt vähendanud eesti kogudusele antava abiraha suurust. …   1911 veebruar 1911 :  Uus Eesti koguduse abiõpetaja J. Treumann on sattunud nii kreisipolitsei …   1911 veebruar 1911 :  Valga Peetri koguduse aruande järgi oli 1910. aastal kogudused 4000 …   1911 august 1911 :  Valga-Peetri koguduse abiõpetaja nimetati Peterburi konsistooriumi poolt Jamburi-Teshkowo õpetajaks ja …   1911 september 1911 :  Peetri koguduse abiõpetaja Jaan Treumann lahkus Jamburisse õpetaja koha peale. …   1911 23.10.1911 :  Valga Peetri kiriku nõukogu korraldas "Sädes" Peetri kiriku ja kooli …   1911 12.12.1911 :  Nikolai von Grote, endine Kaagjärve ja Karula mõisa omanik maeti …   1912 veebruar 1912 :  Valga Luke eestlased ei ole suutnud omakeelset kirikuõpetajat ja kooliharidus …   1912 aprill 1912 :  Valga Peetri koguduse uue kiriku ehituseks annetati 1000 rbl.   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1912 29.04.1912 :  Õpetaja Wühner õnnistas 1. aprillil kirikus altari ees valitud Peetri …   1912 juuli 1912 :  Eesti koguduse liikmed asutasid mõne aasta eest laulukoori ja käisid …   1912 26.08.1912 :  "Säde" seltsi ruumides toimus näitemüük Valga Eesti Peetri koguduse kiriku …   1913 09.04.1913 :  Peterburis suri Rudolf Kallas. 1884–1887 töötas ta pastorina Valga Peetri …   1913 juuli 1913 :  Valga Peetri koguduse 1912. aasta aruande järgi sündis 98 ja …   1913 juuli 1913 :  Valga Eesti koguduse õpetaja R. Wühner on puhkusele lubatud. Teda …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1913 september 1913 :  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …   1914 jaanuar 1914 :  Valga Saksa koguduses sündis õpetajate aruannete järgi 1913. aastal 7 …   1914 mai 1914 :  Valga Eesti Peetri kogudus tahab omale kirikut ehitama hakata. Riia …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …   1916 november 1916 :  Peetri koguduse nõukogu otsustas kirikumaksu 50 kopikalt 1 rublani tõsta. …   1917 jaanuar 1917 :  Valga Eesti Peetri koguduse 1916. aasta aruande kohaselt sündis aasta …   1917 27.08.1917 :  Ado Köögardal õnnistati pühapäeval Valga Eesti koguduses õpetajaametisse. Ta oli …   1919 17.08.1919 :  Kell 2 p. l. peeti koguduse täiskogu koosolek Petanias Mesilaste …   1919 21.12.1919 :  Valga Peetri koguduse koosolekul valitakse köster ja revisjonikomisjoni liikmeid.   1920 17.03.1920 :  Valga Eesti Peetri kogudus otsib Aleksandri tänavas asuvale aiale rentnikku.   1920 28.03.1920 :  Valga Eesti Peetri koguduse palvemajas oli rahvakoosolek, kus osales umbes …   1920 06.04.1920 :  Valga Eesti Peetri kogudus korraldas täiskogu koosoleku "Betanias" Mesipuu tänaval, …   1920 mai 1920 :  Õpetaja Bäuerle lahkus Kuressaarde ja seetõttu jäi Valga Eesti kogudus …   1920 25.07.1920 :  Valga Eesti koguduse uue õpetaja valimisteks käisid proovijutlust pidamas 20. …   1920 oktoober 1920 :  J. Pastarus saadab ajalehele arvamusloo, kus mainitakse muu hulgas Peetri …   1920 10.10.1920 :  Valga Eesti Peetri kiriku õpetaja leidmisel minnakse uuele katsele. Valimised …   1920 17.10.1920 :  "Sõdurite kodus" peetakse näitemüük Peetri koguduse heaks. Oma avakõne peab …   1921 30.01.1921 :  Peetakse Valga Eesti Peetri koguduse täiskogu koosolek koguduse leerisaalis Aleksandri …   1921 22.02.1921 :  Eesti Evangeelse Luterliku usu konsistoorium andis Valga Peetri kogudusele teada, …   1921 10.04.1921 :  Valga Eesti Peetri kogudus koguneb järjekordselt koguduse leerisaalis, valida kogudusele …   1921 27.04.1921 :  Oskar Frey kinnitati Eesti Evangeelse Luteriusu Konsistooriumi poolt Valga Peetri …   1921 30.06.1921 :  30. juuni õhtul peeti linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees …   1921 24.07.1921 :  Ametisse õnnistatakse Valga Jaani ja Peetri koguduste õpetajad Frey ja …   1921 31.07.1921 :  Valga linnapargis toimus suur näitemüük Peetri koguduse heaks.   1921 august 1921 :  Eesti ja Läti vahelise piiri kehtestamisega tõusis üles surnuaedade küsimus. …   1922 05.02.1922 :  Valga Eesti Peetri koguduse täiskogu koosolek toimus koguduse leerisaalis Aleksandri …   1922 05.03.1922 :  Luke koguduse täiskogu koosolekul valiti nõukogusse W. Kattai, Karl Hoppe, …   1922 25.03.1922 :  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …   1922 26.04.1922 :  Võru praostkonna sinod peeti Valgas. Esimesel päeval koguneti Peetri koguduse …   1922 09.07.1922 :  Peetri koguduse täiskogu koosolek peetakse õpetajamajas. Muu hulgas oli päevakorral …   1922 30.07.1922 :  Linnapargis korraldas näitemüügi oma kassa heaks Peetri kogudus. Kavas oli …   1922 september 1922 :  Nagu varem juba kuulda oli, lahkub Peetri koguduse õpetaja Frey …   1923 21.01.1923 :  Peetri koguduse täiskogu kogunes "Säde" seltsi saali koosolekule, et kinnitada …   1923 04.03.1923 :  Valga Peetri koguduse täiskogu kogunes "Säde" seltsi saalis, et valida …   1923 05.08.1923 :  Peetakse Luke kalmistu jumalateenistust. Selleks et üle piiri pääseda, peavad …   1924 27.01.1924 :  Peetri koguduse täiskogu pidas koosolekut koguduse leerisaalis.   1924 29.05.1924 :  Peetri kogudus korraldas linnapargis näitemüügi õpetajamaja remondi kulude katmiseks. Näitemüük …   1924 juuni 1924 :  Valga Jaani kogudus hakkas nõudma Peetri koguduselt Jaani kiriku kasutamise …   1924 15.08.1924 :  Algkooli usuõpetajate kursused algasid Valgas Peetri koguduse õpetaja E. Aksimi …   1924 september 1924 :  Peetri ja Luke koguduste õpetaja E. Aksim on kutsutud Kanadasse …   1924 oktoober 1924 :  Pärast koguduste õpetaja E. Aksimi lahkumist on Luke ja Peetri …   1924 12.10.1924 :  Õpetaja E. Aksim pidas oma viimase jumalateenistuse Valgas ja jättis …   1924 detsember 1924 :  Linna Peetri koguduse noodivara avastati aja jooksul laiali kantud olevat. …   1924 07.12.1924 :  Poeglaste gümnaasiumis toimunud koguduse täiskogu koosolekull valiti Peetri koguduse õpetajaks …   1924 14.12.1924 :  Luke koguduse täiskogu peab koosolekut algkooli majas kiriku vastas, et …   1924 14.12.1924 :  Uus õpetaja A. Tammik pidas oma esimese jutluse.   1925 jaanuar 1925 :  Valga Peetri koguduse aruandest saab teada, et 1924. aastal sündis …   1925 04.01.1925 :  Peetri ja Luke koguduste ühine nõukogu koosolek otsustas, et igal …   1925 01.02.1925 :  Linna vabastamise 6. aastapäeva puhul hommikul kell ½9 mängis poeglaste …   1925 15.03.1925 :  Arnold Tammik õnnistati Peetri ja Luke koguduste õpetajaks. Õnnistamisel osalesid …   1925 07.06.1925 :  Peetri kogudus korraldas linnapargis näitemüügi. Puhast tulu suudeti korjata üle …   1925 30.07.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 25 linnavolikogu liiget, puudus 15. Päevakorras: 1. …   1925 august 1925 :  Linnakirik, mis pikemat aega oli viletsas seisus, sai remondiga ilusamaks. …   1925 oktoober 1925 :  Linnal on matmise kohtadega kitsas. Peetri kogudus on pöördunud põllutööministeeriumi …   1926 jaanuar 1926 :  1925. aastal annetati Peetri kogudusele 45 216 marka ja Luke …   1926 jaanuar 1926 :  Luke ja Peetri kogudustes sündis 1925. aastal 129 last - …   1926 jaanuar 1926 :  Valga linna nelja evangeelse luterliku koguduse peale on üks kirik. …   1926 01.01.1926 :  1925. aasta kirikupäeva otsusega jagati Võru praostkond kahte jakku: - …   1926 07.02.1926 :  Luke koguduse täiskogu koosolek toimus poeglaste gümnaasiumi ruumides. Tüli tõttu …   1926 21.03.1926 :  Nõukogu esimees K[?]. Kattai kutsel pidas Luke koguduse nõukogu koosolekut …   1926 10.05.1926 :  Peetri koguduse nõukogus oli arutusel uus põhikirik. Levimas on protestantlikud …   1926 06.06.1926 :  Peetri koguduse täiskogu kogunes põhikirja vastuvõtmiseks poeglastegümnaasiumi saalis. Kohale oli …   1926 17.06.1926 :  Tuntud koolitegelane ja kirjamees Hans Einer pühitses 70. sünnipäeva. See …   1926 05.09.1926 :  Valga Peetri kogudus korraldas näitemüügi "Säde" aias. Kavas olid ka …   1926 30.09.1926 :  Linnavolikogu koosolekul astus väljalangenud volikogu liikme J. Mitti asemele J. …   1926 oktoober 1926 :  Valga Peetri kogudus sai endale surnuaiaplatsi Tartu tee ääres Wiinuti …   1926 24.10.1926 :  **Valga Peetri koguduse** täiskogu koosolek visitatsiooni puhul toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. …   1926 22.12.1926 :  Peetri ja Luke kogudused korraldasid vaestele jõulupuu leerisaalis.   1927 jaanuar 1927 :  Valga Peetri ja Luke koguduste aruannete põhjal sündis 1926. aastal …   1927 20.02.1927 :  Valga Peetri koguduse täiskogu koosolek toimus poeglastegümnaasiumi ruumides. Kinnitati aruanne …   1927 28.02.1927 :  H. Eineri matused algasid 28. veebruaril, kui kirst tuletõrjujate poolt …   1927 29.05.1927 :  Peetri kogudus sai endale surnuaiaks Tartu tee äärde uue platsi, …   1927 01.07.1927 :  Täitus aasta, kui linnavalitsuses alustas tööd perekonnaseisuamet. Selle aja jooksul …   1939 29.07.1939 :  Pühitseti Valga linnakiriku 125. aasta juubelit. Kõrgetest külalistest osalesid Piiskop …   1939 30.07.1939 :  Valga Peetri ja Luke koguduse õpetaja (1897-1919) )R. Wühneri haua …   1939 30.07.1939 :  Valga linnakiriku 125. aasta juubeli pühitsemine jätkus piduliku jumalateenistusega algusega …