Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1881. aasta kohta
 1881. aastal sündinud isikud
Adolf Stafenau 1881-1970  mainitud:   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1906 17.12.1906 :  Karskusseltsis toimus üldkoosolek. Kohal oli 25 liiget. Kokku on liikmemaksu …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1908 16.03.1908 :  Valga kaubatarvitajate seltsi aastakoosolek peeti "Säde" ruumides. Koosoleku avab esimees …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1915 05.04.1915 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …   1919 01.09.1919 :  Moodustati Valga tolliamet. Esimeseks tolliülemaks määrati A. Stafenau.   1919 05.11.1919 :  Eesti spordiselts "Kalev" soovib igasse linna oma tegevust laiendada. Selleks …   1920 03.02.1920 :  Valga teatritegelased pidasid nõu, kuidas Valga teatriasja paremale järjele tõsta. …   1920 aprill 1920 :  Karskusseltsi eestseisuse koosolekul jaotati ametid järgmiselt: Esimeheks hr Kreideberg ja …   1920 25.04.1920 :  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …   1921 24.01.1921 :  Luke linna Eesti konsuliks nimetati A. Stafenau. Konsulaadi ruumid avati …   1922 16.01.1922 :  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1926 22.08.1926 :  Läti Valga haridusselts korraldas uues rahvamajas suure lauluõhtu, millest võtsid …   1927 veebruar 1927 :  Kuigi vahepeal oli kavas Eesti konsulaat Läti Valgas ära kaotada, …   1927 juuni 1927 :  Eesti-Läti piiril juhtub alailma sekeldusi. Nüüd tekkis pahandus kanade pärast, …
 1881. aastal surnud isikud
Janis Cimze 1814-1881  mainitud:   1864 17.06.1864 :  Valgas köstrikool ja J. Cimze pidasid 25. aastast tegevuse juubelit. …   1865 08.02.1865 :  Valga Linnaraamatukogu (saksa keeles *Walksche Stadt Bibliothek*) põhimääruse kinnitas Valga …   1867 06.08.1867 :  Friedrich Ladegasti 1867. aastal ehitatud orel Valga Jaani kirikus, esimene …   1869 06.08.1869 :  Esimese Eesti üldlaulupeo üldjuht kiidab peo kordamineku põhjusena ka Valga …   1875 02.07.1875 :  Üleüldine Liivimaa koolmeistrite 27. konverents kõigile kihelkonna- ja vallakoolmeistritele nii …   1876 09.09.1876 :  1876. aasta juunis läks Liivimaa kihelkonnakoolide koolmeistrite seminari direktor J. …   1880 1880 :  Hans Einer kirjutab: "Varsti tundsin, et kirikus ja koolis töötamisest …   1881 01.07.1881 :  Liivimaa rahvakoolmeistrite seminar peeti 1. ja 2. juulil Valgas. Osavõtjate …   1881 10.10.1881 :  4. oktoobril sai seminaridirektor Cimze Musse saalis näitemängu vaadates raske …   1881 12.10.1881 :  Valga-Valkas sureb kihelkonnakoolmeistrite seminari direktor Janis Cimze ja maetakse enam …   1881 20.10.1881 :  20. oktoobril maeti seminari direktori Joh. Cimze. Matusest võttis osa …   1883 23.02.1883 :  Valga seminaridirektor Cimze hauamälestusmärgi püstitamiseks on siseminister andnud loa annetuste …   1883 august 1883 :  Direktor Cimze surmast saadik otsiti Valga koolmeistrite seminarile uut juhatajat. …   1883 november 1883 :  Kihelkonnakooliõpetajate seminari uus direktor, kirikuõpetaja Hackmann, on Cimze järeltulijana ametisse …   1888 juuni 1888 :  Seminaridirektori Johannes Zimse (Janis Cimze) mäletussammas on ehitusmeister kortho käest …   1888 07.08.1888 :  Valka kalmistul avatakse köstrite ja kihelkonnakoolmeistrite seminari kauaaegse direktori Janis …   1888 07.08.1888 :  Cimze mälestussamba avamispäeval pidasid kõnesid õpetajad Neuland ja Ulmann läti …   1898 november 1898 :  Endise Valga seminari tegevusest ja kasvandikkudest ilmus raamat. Juttu on …   1913 juuni 1913 :  Läti ajalehes "Dsimtenes Wehstnesis" nr 121 ilmub üleskutse tähistada Janis …   1913 14.11.1913 :  J. Cimze 100. sünniaasta tähistamise kavandamiseks 21. juunil 1914. aastal …   1913 21.11.1913 :  J. Cimze 100. sünniaastapäeva koosolekule kogunes Läti seltsi ruumidesse umbes …   1914 21.06.1914 :  J. Cimze 100. sünniaastapäeva pidustuste ajal kahel päeval oli Valga …   1915 märts 1915 :  J. Cimze 100. juubeli puhul kogus Riia Läti selts kokku …   1920 aprill 1920 :  Juhitakse tähelepanu, et Janis Cimze järeletulijad, tütar Anna Pawelson (67) …
 1881. aastal loodud asutised