Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 10. oktoober 1881 (vkj) kohta
 10. oktoober teistel aastatel:
 10. oktoobril surnud isikud
Janis Cimze 1814-1881  mainitud:   1864 17.06.1864 :  Valgas köstrikool ja J. Cimze pidasid 25. aastast tegevuse juubelit. …   1865 08.02.1865 :  Valga Linnaraamatukogu (saksa keeles *Walksche Stadt Bibliothek*) põhimääruse kinnitas Valga …   1867 06.08.1867 :  Friedrich Ladegasti 1867. aastal ehitatud orel Valga Jaani kirikus, esimene …   1869 06.08.1869 :  Esimese Eesti üldlaulupeo üldjuht kiidab peo kordamineku põhjusena ka Valga …   1875 02.07.1875 :  Üleüldine Liivimaa koolmeistrite 27. konverents kõigile kihelkonna- ja vallakoolmeistritele nii …   1876 09.09.1876 :  1876. aasta juunis läks Liivimaa kihelkonnakoolide koolmeistrite seminari direktor J. …   1880 1880 :  Hans Einer kirjutab: "Varsti tundsin, et kirikus ja koolis töötamisest …   1881 01.07.1881 :  Liivimaa rahvakoolmeistrite seminar peeti 1. ja 2. juulil Valgas. Osavõtjate …   1881 10.10.1881 :  4. oktoobril sai seminaridirektor Cimze Musse saalis näitemängu vaadates raske …   1881 12.10.1881 :  Valga-Valkas sureb kihelkonnakoolmeistrite seminari direktor Janis Cimze ja maetakse enam …   1881 20.10.1881 :  20. oktoobril maeti seminari direktori Joh. Cimze. Matusest võttis osa …   1883 23.02.1883 :  Valga seminaridirektor Cimze hauamälestusmärgi püstitamiseks on siseminister andnud loa annetuste …   1883 august 1883 :  Direktor Cimze surmast saadik otsiti Valga koolmeistrite seminarile uut juhatajat. …   1883 november 1883 :  Kihelkonnakooliõpetajate seminari uus direktor, kirikuõpetaja Hackmann, on Cimze järeltulijana ametisse …   1888 juuni 1888 :  Seminaridirektori Johannes Zimse (Janis Cimze) mäletussammas on ehitusmeister kortho käest …   1888 07.08.1888 :  Valka kalmistul avatakse köstrite ja kihelkonnakoolmeistrite seminari kauaaegse direktori Janis …   1888 07.08.1888 :  Cimze mälestussamba avamispäeval pidasid kõnesid õpetajad Neuland ja Ulmann läti …   1898 november 1898 :  Endise Valga seminari tegevusest ja kasvandikkudest ilmus raamat. Juttu on …   1913 juuni 1913 :  Läti ajalehes "Dsimtenes Wehstnesis" nr 121 ilmub üleskutse tähistada Janis …   1913 14.11.1913 :  J. Cimze 100. sünniaasta tähistamise kavandamiseks 21. juunil 1914. aastal …   1913 21.11.1913 :  J. Cimze 100. sünniaastapäeva koosolekule kogunes Läti seltsi ruumidesse umbes …   1914 21.06.1914 :  J. Cimze 100. sünniaastapäeva pidustuste ajal kahel päeval oli Valga …   1915 märts 1915 :  J. Cimze 100. juubeli puhul kogus Riia Läti selts kokku …   1920 aprill 1920 :  Juhitakse tähelepanu, et Janis Cimze järeletulijad, tütar Anna Pawelson (67) …