Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1882. aasta kohta
 1882. aastal sündinud isikud
Karl (Kārlis Aleksandrs) Osolinš (Ozoliņš) 1882-1960  mainitud:   1907 21.01.1907 :  Valdade valijameesteks valiti Riigivolikogu valimistel Valgas kooliõpetaja Karl Ošolin (käremeelne) …   1917 03.04.1917 :  Lätlaste survel viidi läbi uued volikogu valimised, kus volikogusse valiti …   1917 11.04.1917 :  Valga linnavalitsemine on läinud ajutiselt seltskondlike organisatsioonide nõukogu ja selle …   1917 20.04.1917 :  Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 25.07.1917 :  Linna uue volikogu koosolekul valiti volikogu juhatajaks sai lätlaste ettepanekul …   1917 26.07.1917 :  Ajutine linnavalitsus, kelle eluiga oli olnud kolm kuud, andis juhtimise …   1917 september 1917 :  Saksa sõjavägi vallutas septembrikuu alul Riia linna. See asjaolu andis …   1918 08.01.1918 :  Küll katsus linnavalitsus võimu veel enda käes hoida, kuid tagajärjeta, …   1918 23.02.1918 :  Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …   1918 21.03.1918 :  Linnavalitsus tegi 21. märtsil kohalikule komandandile ettepaneku kutsuda kokku volikogu, …   1919 05.02.1919 :  Et läti seltskonna poolt, kelle aktivsemad tegelased linnapea Osoliniga eesotsas …   1920 27.02.1920 :  11. veebruaril kinnitas Eesti Valitsus ajutise Eesti-Läti piirialade valitsemise lepingu. …   1922 10.09.1922 :  Läti Valga maakonna koolivalitsus otsustas avada 1922/23 õppeaastal Luke kihelkonna …
Karl-Ferdinand Kornel 1882-1953  mainitud:   1907 06.01.1907 :  6. jaanuaril ilmus vannutatud advokaadiabi H. Hellati poolt toimetatud ja …   1907 13.05.1907 :  12. mail kell 6 pl toimus "Säde" seltsi ruumides karskusseltsi …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 17.03.1908 :  Algkooliõpetajate igakevadised eksamid, mis tavaliselt linnakooli juures tehti, toimuvad nüüd …   1908 september 1908 :  ENKS Valga osakond on võimsalt kasvanud. Õhtused kursused on käimas …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 11.11.1918 :  Pärast maailmasõja vaherahu sõlmimist 11. nov 1918. a, mille kohaselt …   1919 01.02.1919 :  1. veebruaril, olles kaotanud linna ees olevad kaitsepositsioonid, oli vaenlane …   1919 01.02.1919 :  Valga linnapea J. Soo mälestused: > Öö vastu 1. veebruarit …   1919 07.02.1919 :  Päevakäsus nr. 23 2. diviisile määrab diviisi ülem oberst Puskar …   1919 13.02.1919 :  Valga komandant andis välja päevakäsu, et 13.02.1919 tuleksid tema juurde …   1919 18.02.1919 :  Toimus läti üksuste mobiliseerimine Valgas ja Valga ümbrusest. O. Hasmanise …   1919 19.02.1919 :  Valga linna ja maakonna komandandi Korneli päevakäsu järgi on toiduainete …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 08.03.1919 :  Valga linna ja maakonna komandant Korneli käsul mobiliseeritakse 21 kuni …   1919 12.03.1919 :  8.-10. märtsil mobiliseeritud mehi kästi koguneda Vladimiri uuli 63, linna …   1919 15.03.1919 :  Kornet Kornel läheb tervislikel põhjustel puhkusele ja Valga komandandiks määratakse …   1919 21.03.1919 :  Diviisiülema päevakäsuga nr. 50 määratakse kornet Kornel Valga maakonna Kaitseliidu …   1919 11.05.1919 :  "Sädes" pidas kõne Asutava Kogu tegevusest K. Kornel. Kuulajaid oli …   1920 05.06.1920 :  Rahvaerakonna Valga konverentsil esinevad teiste hulgas ka välisminister A. Birk …   1925 24.02.1925 :  Iseseisvuspäeva tänujumalateenistuse linnakirikus pidas õpetaja A. Tammik. Kaitseliitlased, kooliõpilased, tuletõrjujad …   1926 august 1926 :  Uus moodustatud riigi valitsus koosneb mitmetest ministritest, kes rohkem või …   1926 12.10.1926 :  Kaubandus-tööstusminister K. Kornel külastas Valgat ja vaatas tööstusettevõtteid. Nähtust olid …   1927 20.08.1927 :  Tööstusminister Kornel külastas Valgat ja kohtus linnavalitsuses kohalike töösturitega. Väiketööstused …
 1882. aastal surnud isikud
 1882. aastal loodud asutised
Valga poeglaste erakool // progümnaasium 1882-1907  mainitud:   1882 15.08.1882 :  Valgas alustab dr Zeidleri juhatusel (Tartust) era-progümnaasium. Alustatakse kahe kõrgema …   1891 juuni 1891 :  Valgas on mitmed koolid oma juhatajaid vahetamas. Lahkumas on progümnaasiumi …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1898 17.08.1898 :  T. Grünbergi erakool gümnaasiumi ja reaalkooli 4 klassi kursustega võtab …   1899 jaanuar 1899 :  Linna koolivõrk koosnes 1898/99 Liivimaa aadressraamatu järgi järgmistest koolidest: Linnakool: …   1900 10.01.1900 :  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et 4-klassilisse erakooli gümnaasimi ja …   1901 16.08.1901 :  Kooli eestseisja T. Grünberg teatab, et uute õpilaste vastuvõtmine neljaklassilisse …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 09.01.1903 :  Koolijuhataja T. Grünberg annab teada, et õppetöö neljaklassilises erakoolis algab …   1903 03.03.1903 :  3. märtsi õhtul kell ½11 jõudis Riia õppekonna kuraator Iswolski …   1903 28.03.1903 :  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …   1903 17.12.1903 :  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …   1904 16.08.1904 :  Valga 4-klassiline erakool T. Grünbergi juhatamisel alustab õppeaastat 16. augustil …   1904 17.09.1904 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …   1905 11.02.1905 :  Valga linna volikogu otsustab asutada linna kulul “eesgümnaasiumi,” kuna “raskete …   1905 16.08.1905 :  T. Grünbergi 4-klassiline erakool gümnaasiumi ja reaalkooli kursustega alustab õppetööd.   1905 detsember 1905 :  T. Grünbergi erakool on haridusministeeriumilt saanud kroonukooli progümnaasiumi õigused. Vastuvõtmine …   1906 16.05.1906 :  Valga progümnaasiumis on vastuvõtueksamid.   1906 10.08.1906 :  T. Grünbergi juhatatavas Valga progümnaasiumis algab õppeaasta.   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 17.09.1906 :  17. septembril oli poeglaste progümnaasiumi lastevanemate koosolek, kus koolijuhataja T. …   1906 oktoober 1906 :  Oktoobri algusest hakati poeglaste progümnaasiumis eesti keele tunde andma 2 …   1907 09.01.1907 :  Valga poisslaste progümnaasiumisse võtab T. Grünberg uusi kasvandikke vastu koolimajas …   1907 28.05.1907 :  Poisslaste progümnaasiumis on vastuvõtueksamid ettevalmistamise, I, II, III ja IV …   1907 02.09.1907 :  Pühapäeval toimus T. Grünbergi progümnaasiumis lastevanemate koosolek. Valiti nõukogu, mille …   1907 24.10.1907 :  Riia õppekonna kuraator hr T. Lewichin jõudis uue avatava reaalkooli …   1907 31.10.1907 :  Õhtul kell 8 alanud linnavolikogu istungist võeti elavalt osa, puudus …   1907 03.11.1907 :  Valga reaalkoolis algab kasvandike vastuvõtt ettevalmistus- ja kolme alamasse klassi. …   1907 15.12.1907 :  15. detsembril lõpetab Grünbergi eraprogümnaasium oma tegevuse. Kooli ruumid lähevad …   1908 jaanuar 1908 :  Jaanuaris alustas tegevust rahvahariduse ministri loal avatav riigi reaalkool endises …   1908 mai 1908 :  Reaalkooli inspektor T. Grünbergi volikogu poolt linnapea asendajaks valimine viimase …   1924 18.05.1924 :  Kolmel päeval (18., 19. ja 22. mail) pidasid poeglastegümnaasiumi õpilased …