Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1884. aasta kohta
 1884. aastal sündinud isikud
Johan Sepp 1884-1953  mainitud:   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1913 31.03.1913 :  "Säde" seltsi laenu- ja hoiuühisuse käive on juba peaaegu miljoni …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 1914 :  J. Suttise (end P. Eineri) kaupluse poolt välja antud reklaamkalendri …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1916 29.04.1916 :  Valga linnavolikogu koosolekul valiti linnasekretäriks advokaat Joh. Sepp. Linnavalitsuse sekretäriks …   1916 30.12.1916 :  Õhtul puhkes suur tulelahju, milles põlesid advokaat J. Seppa hoovipealsed …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 19.02.1918 :  Enamlased vangistasid advokaat J. Sepa ja andsid korralduse krediidiühisuse direktori …   1918 14.07.1918 :  Valga "Säde" seltsi juures tegutseva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul kinnitati …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1918 13.11.1918 :  Niipea, kui sakslaste seisukord linnas teatavaks sai, algasid kohe tegevust …   1920 aprill 1920 :  Valga linnavalitsus asutab Lepituskoja, kuhu kuuluvad korteriüürnike ja Majaperemeeste Seltsi …   1920 25.04.1920 :  Valga majaomanike selts pidas üldkoosolekut "Sädes". Võeti vastu 134 uut …   1920 26.04.1920 :  Eesti-Läti piiriküsimuste vahekohus kohtus Valgas. Koosolekust võtsid osa kol. Tallents …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1920 oktoober 1920 :  Valga keskkoolidesse on nii palju õpilasi juurde tulnud, et haridusministeeriumile …   1926 august 1926 :  Uus moodustatud riigi valitsus koosneb mitmetest ministritest, kes rohkem või …
Karl-Robert Põlde 1884-1963  mainitud:   1906 10.01.1906 :  10. jaanuaril saadeti jälle 29 meest Pihkva, kus nendest osa …   1906 17.12.1906 :  Karskusseltsis toimus üldkoosolek. Kohal oli 25 liiget. Kokku on liikmemaksu …   1907 15.04.1907 :  15. aprillil toimus "Säde" seltsis karskusseltsi juurde asutatava matusekassa avamiskoosolek, …   1907 06.05.1907 :  6. mail Läti seltsi saalis toimunud karskusseltsi peol esines vastloodud …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 21.11.1907 :  Kaubatarvitajate seltsi üldkoosolekule oli kogunenud üle 60 osaleja. Koosolekut juhtis …   1909 jaanuar 1909 :  Eesti soost üliõpilaste toetuseks on raha annetanud Valgast T. Grünberg, …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1909 02.05.1909 :  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu. Asjaarmastajatest näitlejate poolt esitati Schilleri "Kellalaul". Lisaks …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1911 27.11.1911 :  "Säde" seltsi saalis toimus Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi korraldusel "Kalevipoja" …   1912 02.09.1912 :  "Sädes" etendati kappelmeister A. Wirkhausi juhatusel J. Straussi operett "Nahkhiir", …   1913 10.02.1913 :  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1915 29.03.1915 :  "Säde" on pidude hoos. 1914. aasta sügisel tuli Valka näitejuhiks …   1915 aprill 1915 :  Aprilli lõpus jagasid karskusseltsi eestseisuse liikmed omavahel ameteid. Eestseisuse esimeheks …   1915 05.04.1915 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …
 1884. aastal surnud isikud
 1884. aastal loodud asutised