Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1886. aasta kohta
 1886. aastal sündinud isikud
Alfred Julius Mõttus 1886-1942  mainitud:   1917 20.04.1917 :  Ehkki siseministri 20. aprilli telegrammi järele vana volikogu täiendatud kujul …   1917 juuni 1917 :  Eestimaa ja Lätimaa kubermangude piirikomisjoni koosseisu nimetati Eesti poolelt Einer …   1917 16.07.1917 :  Valgas toimusid linnavolikogu valimised uue korra järgi. Volikogu valiti pooleteiseks …   1917 25.07.1917 :  Linna uue volikogu koosolekul valiti volikogu juhatajaks sai lätlaste ettepanekul …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 23.02.1918 :  Järgmisel päeval pärast sakslaste linnatulekut hakati linnavalitsuse asju korraldama. Bürgermeistriks …   1918 27.03.1918 :  Taas ellu kutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu esimene koosolek oli …   1918 24.09.1918 :  Paariaastase vaheaja järel pidas "Säde" selts üldkoosoleku. Aruandest selgus, et …   1918 oktoober 1918 :  Valga "Säde" seltsis on näitemängu uue esimehe dr Mõttuse eestvedamisel …   1918 november 1918 :  Okupeeritud Valga linna komissariks on Ajutise Valitsuse poolt määratud dr …   1918 13.11.1918 :  Niipea, kui sakslaste seisukord linnas teatavaks sai, algasid kohe tegevust …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1919 august 1919 :  Ettevalmistamisel on Eesti-Läti segakomisjon piiri asjus, mille töö hakkab toimuma …   1919 15.09.1919 :  15.-17 septembrini said Eesti-Läti piirikomisjoni liikmed esmakordselt kokku Valga komandantuuri …   1920 26.02.1920 :  Valgas algas taas tööd piirikomisjon. PIkem vahe tekkis sellest, et …   1921 18.08.1921 :  Eesti-Läti piirikomisjon alustab Tallinnas jälle tööd, et teha parandusi nn …   1922 06.01.1922 :  Taas algab Tallinnas Eesti-Läti piirikomisjoni töö. Eesti liikmetena võtavad osa …   1924 07.08.1924 :  Valga maakonnavalitsuse uus esimees J. Mõttus haigestus pärast maakonnanõukogu valimisi …
August Kõiv 1886-1942  mainitud:   1919 11.01.1919 :  Pärast saksa okupatsioonivõimude lahkumist alustas tööd eestikeelne kool - Valga …   1919 22.02.1919 :  Ilmus pärastsõjaaegse ajalehe "Rajalane" esimene number. Asja algatajaks oli juba …   1919 25.02.1919 :  25. veebruaril alustati õppetööga ka koolides. Koolikorralduseks loodi linnavalitsuse juurde …   1919 25.05.1919 :  Valga Eesti Hariduse selts ja Valga Eesti kooliõpetajate selts on …   1920 31.08.1920 :  31. augustil valis Iinna koolivalitsus Eesti kõrgema algkooli juhatajaks koolinõuniku …   1920 oktoober 1920 :  Õpetaja August Kõiv kinnitati oktoobris haridusministri poolt Valga linna ja …   1921 24.04.1921 :  Siseministri määruse alusel toimuvad Valga maakonnanõukogu valimised 24. ja 25. …   1921 23.05.1921 :  Peeti esimene maakonnanõukogu koosolek maavalitsuse ruumides (Pihkva 5). Päevakorras oli: …   1921 13.06.1921 :  Valga maakonnanõukogu koosolekul viidi lõpuni maakonnavalitsuse moodustamine. Eelmisel istungil ja …   1921 06.09.1921 :  Linna koolivalitsus annab teada, et uuel õppeaastal töötavad järgmised linna …   1921 21.09.1921 :  Toimus Valga maakonna nõukogu koosolek, mida juhatas A. Kõiw. Muu …   1921 19.12.1921 :  Maakonna nõukogu pidas koosolekut esimees A. Kõiwa juhtimisel maakonnavalitsuse ruumides …   1922 16.01.1922 :  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …   1922 24.02.1922 :  Valga maakonna ja linna õpetajate päev toimus tütarlaste reaalgümnaasiumi majas. …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1923 02.06.1923 :  Valga koolinoorsoo III noortepüha läks halvale ilmale vaatamata päris hästi …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1926 22.11.1926 :  Valga õpetajate selts pidas üldkoosoleku poeglastegümnaasiumi ruumides. Kuulati koolinõunik A. …   1927 25.03.1927 :  "Sädes" avati esmakordne kirjanädal aktusega. Avar saal oli rahvast tulvil. …
Johan (Johann) Kuusik (Kusik) 1886-?  mainitud:   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1918 14.10.1918 :  Eesti Tehnika Seltsi eestvedamisel on tehnilise hariduse edendamiseks Tallinnas tehnikum …   1919 03.02.1919 :  Eesti sõjaväed seadsid linnas varsti korra jalule, nõnda et võidi …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1919 mai 1919 :  Tüli C. Grünwaldi ja osade "Säde" seltsi juhatuse liikmete vahel …   1919 september 1919 :  Septembris andis senine Valga linnapea J. Kerg lahkumispalve. Tema järeltulijaks …   1919 oktoober 1919 :  Linnavalitsuse koosseisu muudatused on antud garnisoniülemale kinnitamiseks. Liikmete arv tõuseb …   1919 18.10.1919 :  Garnisoniülem kindral Põdder kinnitab uue linnavalitsuse koosseisu: - linnapea Johan …   1920 21.03.1920 :  Teistkordsel katsel õnnestus ära pidada Valga Vastastikkuse krediidiühisuse peakoosolek. Kohal …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 mai 1920 :  Valga ja Kaagjärve ettevõtjad ja teised ärksad inimesed panid J. …   1920 13.05.1920 :  Samal päeval, kui "Säde" maja põles, kell 3 kogunes põlenud …   1920 14.05.1920 :  "Säde" ülesehitamiseks oli linnapea J. Kuusik saanud valitsuselt rõõmustavaid sõnumeid. …   1920 oktoober 1920 :  Senine Valga linnapea Kuusik lahkub Valga linnapea ametist, kuna läheb …   1920 oktoober 1920 :  Riigikogu valimisteks on Valga linnas kokku seatud valijate nimekirjad, millega …   1920 detsember 1920 :  Valga linnapeaks valiti Tartusse lahkunud Joh. Kuusiku asemel Jaan Soo. …   1926 04.03.1926 :  Karl Wassil pühitses oma 60. sünnipaeva. Karl Wassil sündis Heimtalis …
Friedrich Volrad Mikkelsaar 1886-1930  mainitud:   1914 26.01.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts pidas oma üldkoosolekut, kuhu oli kokku tulnud …   1914 07.12.1914 :  Sõja ajal soovivad karskusseltsid muuta ajutist alkoholimüügi keeldu alaliseks. Sellega …   1915 11.01.1915 :  Valga kavatsetakse uuesti korraldati "Sädes" kihutuskoosolek alkoholimüügi keelamiseks linnas. Osalema …   1915 05.04.1915 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …   1915 26.04.1915 :  Karskusselts kutsus kokku koosoleku, kus arutati tehtud karskusalast tööd ja …   1916 jaanuar 1916 :  Valga kõrgema algkooli kooliõpetaja P. Mikkelsaar on hoolsa koolitöö eest …   1916 mai 1916 :  Rahvahariduse selts pidas dr Tambergi juhatusel oma kooli lahedates ruumides …   1916 12.09.1916 :  Valga kõrgema algkooli juures loodud maamõõtjate kursused alustasid 19 õpilasega, …   1916 detsember 1916 :  Rahvahariduse seltsi koolile annetas koolikomisjoni esimees P. Mikkelsaar muusika õpetamiseks …   1917 jaanuar 1917 :  Rahvahariduse seltsi juhataja P. Raudsepp lahkus Valgast. Tema juhatusel sai …   1917 20.03.1917 :  Eestlastest kooliõpetajad asutasid märtsi lõpunädalatel ühingu, mille eesmärgiks seati eesti …   1917 23.03.1917 :  Valga Eesti seltside ja organisatsioonide liidu loomiseks peeti koosolek kooliõpetaja …   1917 18.04.1917 :  Esimese mai pidustused läksid suurepäraselt korda. Kella 1 pl kogunesid …   1918 23.11.1918 :  Eesti Maapäeval tõstis Mikkelsaar üles Eesti ja Läti piirikomisjoni töö …   1919 august 1919 :  Ettevalmistamisel on Eesti-Läti segakomisjon piiri asjus, mille töö hakkab toimuma …
 1886. aastal surnud isikud