Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1889. aasta kohta
 1889. aastal sündinud isikud
 1889. aastal surnud isikud
Johannes Heinrich Guleke 1821-1889  mainitud:   1873 15.06.1873 :  Valga seminarides saab 1873 sügisel 20 vallakoolmeistri abilist ette valmistatud. …   1874 veebruar 1874 :  H. Guleke annab aruande 1874. aastal jaanuaris-veebruaris toimunud Liivimaa rahvakoolide …   1874 17.06.1874 :  Kihelkonnakoolide koolmeistrite vastuvõtukatsed toimuvad 17. ja 18. juunil Valga köstrikoolis. …   1874 20.06.1874 :  Köstrikooli vastuvõtukatsed toimuvad 20.-21.06.   1874 03.07.1874 :  Liivimaa kihelkonna ning vallakoolmeistrite konverents toimus 3. ja 4. juulil …   1875 13.06.1875 :  Kihelkonnakoolmeistrite seminaris toimuvad kihelkonna koolmeistrite läbikatsumine (atesteerimine).   1875 20.06.1875 :  Liivimaa kooliameti nõunik H. Guleke kutsumisel toimuvad kihelkonna koolmeistrite seminari …   1875 25.06.1875 :  Liivimaa kooliameti nõunik H. Guleke annab pika ülevaate Liivimaa rahvakoolmeistrite …   1875 02.07.1875 :  Üleüldine Liivimaa koolmeistrite 27. konverents kõigile kihelkonna- ja vallakoolmeistritele nii …   1876 30.06.1876 :  Liivimaa koolmeistrite konverents peetakse 30. juunil Valgas. Osa võtsid koolmeistrid …   1877 29.06.1877 :  Üleüldine Liivimaa koolmeistrite konverents toimus 29. ja 30. juunil Valgas …   1881 01.07.1881 :  Liivimaa rahvakoolmeistrite seminar peeti 1. ja 2. juulil Valgas. Osavõtjate …   1881 19.11.1881 :  Valga-Valka kihelkonnakoolmeistrite seminaris toimub õpilaste vastuhakk seminariõpetajale Warstattile, takistades tal …   1889 06.09.1889 :  Liivimaa õpetajate sinod peetakse Valgas. Osavõtjaid on rohkem, kui tavaliselt. …   1898 november 1898 :  Endise Valga seminari tegevusest ja kasvandikkudest ilmus raamat. Juttu on …
 1889. aastal valminud kohad
Pihkva-Valga-Riia raudtee 1889-  mainitud:   1866 30.06.1866 :  Viljandis oli arutelu võimalikust Tartu-Riia raudtee ehitamisest. Urvaste ja Aakre …   1866 oktoober 1866 :  Raudtee ehitamisest on mitmesuguseid jutte liikvel. Muu hulgas ka seda, …   1866 november 1866 :  Võnnu-Wolmari-Valga suur-põllumeeste selts oli koos Võnnu linnas ja nad avaldasid …   1867 veebruar 1867 :  Tartu-Riia trassi osas käib tihe vaidlus, kust raudtee peab läbi …   1876 27.05.1876 :  Liivimaa ökonoomia-sotsieteedi volinik kammerhärra parun Pahlen on saanud keisrilt loa …   1880 aprill 1880 :  Tulevad uudised, et raudtee Pihkvast Valga ja Wolmari kaudu Riiga …   1881 27.05.1881 :  Rõibinski - Bologoje raudtee aktsionäride koosolekul 27. mail 1881 sai …   1882 september 1882 :  Läti ajaleht "Mahjas Weesis" teab kirjutada, et tulevase Liivimaa raudtee …   1883 veebruar 1883 :  Pihkva-Riia raudtee trassivalimise komisjoni käsu peale on insener Götte koostanud …   1884 19.03.1884 :  Ministrikomitee otsustas Riia-Pihkva raudtee ehitamise koos haruteega Tartusse ette võtta. …   1885 20.03.1885 :  Venemaa valitsus võttis vastu ehitama hakata kuut raudteed. Nende hulgas …   1886 04.01.1886 :  Ajaleht Postimees kirjutab, et raudtee ehitus Riiast Pihkvasse ja Tartus …   1886 18.03.1886 :  Uus raudtee Pihkva, Riia ja Tartu vahel on nüüd täiesti …   1886 mai 1886 :  Uue raudtee ehitus Pihkva-Tartu-Riia vahel on täiesti alanud. Alustati kõigist …   1887 september 1887 :  Tartu-Valga uus raudtee on juba nii kaugele jõudnud, temaga võib …   1888 jaanuar 1888 :  Rigasche Zeitungis kirjutatakse, et Valga-Tartu raudtee lubatud ajaks käima pole …   1888 19.04.1888 :  Raudtee roobaste panemine Riia poole läheb edasi. Eesti ja Läti …   1888 mai 1888 :  Kui raudtee käima hakkab, siis pidada siin renterei kinni pandama. …   1888 juuni 1888 :  Valga vaksali ehitus on kibedasti käimas, mis tulevat väga suur …   1888 25.09.1888 :  Pühapäeva hommikul läks esimene rong Tartust Riiga. Sellega sõitis tee-ehituse …   1889 jaanuar 1889 :  Teatatakse, et raudteejaam, veel kaugeltki valmis ei ole. Kokku ehitatavat …   1889 21.02.1889 :  Erakauba vedamine nüüd Riia ja Tartu vahel algas. Riia ja …   1889 02.04.1889 :  Pihkvast sõitis esimene reisirong Riiga.   1889 mai 1889 :  Liivimaa raudteel on nüüd kaubavedu korralikult käima saadud, aga reisijate …   1889 juuni 1889 :  Reisirongid on uuel raudteel sõitma hakanud. Esialgu on veel probleeme …   1889 juuni 1889 :  Raudtee avamine on kelmid tegutsema pannud. Muidu rahulikus Valgas on …   1889 juuli 1889 :  Liivimaa raudteel leitakse ikkagi mitmeid puudusi olevat. Osades jaamades puuduvad …   1889 22.07.1889 :  Riia ja Tartu vahel hakkab rong kaks korda päevas liikuma. …   1889 22.07.1889 :  Liivimaa raudtee avati täies pikkuses (368 versta). Pihkvas oli avamise …   1889 15.12.1889 :  Liivimaa raudteel hakkab 15. detsembrist Riia ja Pihkva vahel kaks …   1890 13.11.1890 :  Postimees avaldab Liivimaa raudteede sõiduplaani, mille järgi rongid sõidavad Valgast …   1891 04.01.1891 :  Avaldatakse raudtee sõiduplaan, mille järgi saab Valgast Riiga, Tartusse, Pihkva …   1892 29.11.1892 :  Kaagjärve talunik läks purjuspäi mööda raudteed Valgast kodu poole ja …   1893 10.02.1893 :  10. veebruaril kell 8 ajal sõitis kaubarongil Wõnnu ja Wolmari …   1893 01.05.1893 :  Käivitub ilma ümberistumiseta otserong Peterburi-Tapa-Tartu-Valga-Riia. Peterburist saab nüüd Riiga 17 …   1893 mai 1893 :  Rongide sõiduplaani järgi saab Valgast iga päev kaks korda sõita …   1893 05.07.1893 :  Valga ja Antsla vahel avatakse Vähero raudtee pooljaam.   1894 07.03.1894 :  Jällegi sai üks hooletu raudteel surma. Kolm versta Valga vaksalist …   1894 mai 1894 :  Liivimaa raudteede ehitamise järgselt on Valga linna elanike arv kasvanud …   1894 27.10.1894 :  Postimehes avaldatakse Valgast väljuvate rongide talvine sõiduplaan. Kõigis suundades on …   1894 detsember 1894 :  Uute sõiduhindade järgi saab Valga-Tartu vahel sõita I kl 2 …   1895 01.05.1895 :  Riia ja Peterburi vahele pannakse uus kiirrong käima läbi Valga …   1895 15.06.1895 :  Seoses Läti üldlaulupeoga langetatakse 15.-20. juunin poole võrra pileti hindasid …   1895 07.08.1895 :  Valgast Võru poole sõiva rongi masinist nägi raudteel istuvat meest …   1896 07.06.1896 :  Tallinna laulupeo jaoks on erirongid käima pandud. Ka Valgast läheb …   1896 10.08.1896 :  Valga-Pärnu raudtee eestvedajad arutasid Pärnus uue raudtee hindasid ja sõidugraafikut. …   1898 mai 1898 :  Muudeti Valga-Pärnu reisirongide sõiduplaani, kuid see tekitas nii palju nurinat, …   1901 september 1901 :  Valga jaama lähedale ehitatud liiprite immutamise tehas alustab tööd. Riia-Pihkva …   1902 13.06.1902 :  13. juuni hommikul saabus erarongiga Riiast Valka teedeminister vürst Hilkow. …   1902 16.09.1902 :  Hommikul paar versta Valgast kukkus Riiast Valka tulevalt reisirongilt nr. …   1903 13.05.1903 :  Peterburi kiirrongi nr 1 eravagunis sõitis Valgast läbi haridusminister Senger …   1903 14.06.1903 :  Laupäeva hommikul saab Balti ja Riia-Pihkva raudteede peainspektor Gortschanow erarongiga …   1903 15.07.1903 :  Valga ja Pihkva vahel on uus kaubarongide sõiduplaan. Kaubarongid liiguvad …   1903 26.07.1903 :  Pihkva-Riia ja Tapa-Valga raudteele tuleb juurde hulk peatuseid, mistõttu on …   1903 21.08.1903 :  Valga jaamast sõitis läbi kaks keiserlikku rongi. Rongid suunduvad Peterburist …   1904 15.10.1904 :  15. oktoobrist hakkab kehti Balti ja Riia-Pihkva sõidurongide talvine sõiduplaan. …   1907 23.06.1907 :  Kirjasaatja kirjeldab Postimehes jaanipäeva vastuvõtmist Valgas. Jaanitulesid peetakse Luke poole …   1908 18.04.1908 :  Raudteel hakkab kehtima suvine sõiduplaan, mille järgi Tartu ja Pihkva …   1909 12.04.1909 :  Riia-Peterburi postirongi alla viskus üks soldat. Kuigi vedur paiskas surmaotsija …   1910 03.03.1910 :  Valga ja Pihkva vahel pannakse katseliselt kolmeks kuuks kahele kaubarongile …   1912 12.06.1912 :  Linna kohal (putka nr 71) on kaks raudteed, Riia ja …   1918 märts 1918 :  Taganenud vene väed lõhkusid Sangaste juures raudteesillad. Nüüd on need …   1919 juuli 1919 :  Raudteeühendus Riiaga on taastatud. Kuni Wolmarini annab sõiduks loa Eesti …   1919 02.07.1919 :  Eesti ja Läti raudteede esindajad kohtusid Valgas ja leppisid kokku …   1919 01.12.1919 :  Riigi raudtee ja Pärnu-Tallinna kitsaroopalise tee valitsuste vahel sõlmiti kokkulepe, …   1920 19.03.1920 :  Lätlaste anti üle raudteeliin kuni Säde jõeni koos Stakelni jaamaga. …   1920 01.07.1920 :  1. juulil kasutas kolonel Tallents komisjoni esimehe õigusi ja tegi …   1920 01.09.1920 :  Raudteel liikluse korraldamiseks peetakse Valgas Eesti ja Läti teedeministeerimide esindajate …   1920 01.12.1920 :  Raudtee reisirongid lähevad üle uuele sõidugraafikule. Valga-Tartu-Tallinna ja Valga-Võru-Irboska vahel …   1921 veebruar 1921 :  Avaldatakse Eesti Valga ja Läti Valga vaheline ja sealt edasi …   1921 07.04.1921 :  Alustatakse Riia-Valga raudtee tagasiehitamist laiarööpmeliseks. Sellega seoses jääb rongiliiklus seisma.   1921 10.04.1921 :  Rong saab nüüd jälle Läti Valka jaama sõita, sest raudteerööpad …   1922 11.02.1922 :  Valga jaama lähistel Võru tn ülesõidu ja piiri vahel jäi …   1922 juuni 1922 :  Avaldatud rongide sõiduplaani alusel on Valgast regulaarsed reisirongiliinid käigus Riia, …   1922 15.10.1922 :  Kehtima hakkab uus talvine rongide sõiduplaan.   1925 19.02.1925 :  Keegi vanem naisterahvas Minna Hermann heitis end Riiast tuleva rongi …   1925 05.06.1925 :  Suvise sõiduplaani järgi sõidab rong Riiga kaks, Tallinnasse kolm ja …   1926 15.05.1926 :  Raudtee suvise sõiduplaani järgi sõidab Valgas-Tartu-Tallinn liinil kolm, Irboskasse kaks …
raudteejaama hoone (kuni 1944) 1889-1944  mainitud:   1888 juuni 1888 :  Valga vaksali ehitus on kibedasti käimas, mis tulevat väga suur …   1888 september 1888 :  Valga linna vaksali ehitamine läheb õige aegamööda edasi. Umbes kümmet …   1888 september 1888 :  Valga raudteejaama ehitusel olla üks tööline urjadnikku mängima hakanud. Muretsenud …   1889 jaanuar 1889 :  Teatatakse, et raudteejaam, veel kaugeltki valmis ei ole. Kokku ehitatavat …   1889 27.11.1889 :  Valga raudteejaam on valmis ja 27. novembril pühitseti see õigeusu …   1891 juuni 1891 :  Valga raudteeametnike ülema ettepanekul ehitatakse Valga vaksali juurde keiserliku kõrgus …   1891 11.07.1891 :  Valgas tabati jaamas üks pikanäpumees, keda välimuse järgi kuidagi kelmiks …   1891 august 1891 :  Valgas on väga elav rukkikauplemine. Mõne päevaga oli umbes 200 …   1891 13.08.1891 :  Valga vaksalis võetakse Tapa lihakaupade vabriku jaoks nuumsigu vastu. 1891. …   1891 29.10.1891 :  28/29. oktoobri vahel on Võru uulitsas linna ja vaksali vahel, …   1892 mai 1892 :  Valga raudteejaam ehitatakse suuremaks, sest rohkearvulised reisijad sinn enam ära …   1892 07.06.1892 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir Aleksandrovitš külastab Baltimaade sõjaväeosasid. Selle käigus …   1892 06.07.1892 :  Valga vaksalist lasti kõik luteriusulised masinistid ja niisamuti katolikuusku poolakad …   1892 01.11.1892 :  Valga raudteejaama juurdeehitus sai valmis. Kõik ruumid on väga ilusad …   1893 detsember 1893 :  Kirjasaatja kirjutab Valga linna kiirest laienemisest. Viie aasta jooksul on …   1894 20.01.1894 :  Vaksali juures oli üks naine lutikate hirmutamiseks kõik kohad petrooleumiga …   1894 07.03.1894 :  Jällegi sai üks hooletu raudteel surma. Kolm versta Valga vaksalist …   1894 15.06.1894 :  Keiserlik kõrgus suurvürst Vladimir külastas läbisõidul Riiast Tartusse Valga linna. …   1894 15.09.1894 :  15. septembri hommikul kell ½3 kõlasid tuletõrjepasunad, sest vaksalis oli …   1894 14.10.1894 :  14./15. oktoobril ajas torm vaksalis seitse vagunit liikuma ja need …   1895 21.02.1895 :  Valga rahukohtus mõisteti üks ebalihunik Stapan A. kolmeks kuuks aresti. …   1895 aprill 1895 :  Valga jaama kaudu on massiliselt rahvast Ufasse [?] rändamas. Iseäranis …   1896 17.08.1896 :  Kirjasaatja kirjeldab vastvalminud Valga-Pärnu raudteed: "Walga-Pärnu raudtee otsad on koos …   1896 23.08.1896 :  Üks Võru kreisist pärit karjamõisa rentnik sõitnud Tartust Valka ja …   1896 05.10.1896 :  Valga-Pärnu raudtee pidulik avamine toimus laupäeval 5.oktoobril. Kohal olid Liivimaa …   1897 10.02.1897 :  Mõrtsukas Aleksander Witlip toodi vangitapiga Valka, kus teda palju uudishimulikke …   1897 13.05.1897 :  Valga vaksalis juhtus kurb lugu, kui 13. mail kella ½1 …   1897 17.10.1897 :  17. oktoobril sõitsid kaks varast Pärnust Valga poole, kus politsei …   1898 veebruar 1898 :  Postimehe üksiknumber maksab Tartu, Tallinna ja Narva vaksali raamatukappides (lehekioskid?) …   1899 veebruar 1899 :  Postisaadetiste kiiremaks liikumiseks hakatakse nüüd kirjasid ja lihtsaadetisi lisaks postirongildele …   1899 september 1899 :  Riia-Pihkva raudteel on järjest suurem reisijate ja kauba hulk nõuab …   1900 aprill 1900 :  Valgas hakati ehitama vabrikut, kus raudteeliiprid puu mädanemise vastu immutatakse. …   1900 18.10.1900 :  Kolmapäeval 18. oktoobril lahkus rahvakoolide inspektor Beldjugin Valgast, et sõita …   1901 august 1901 :  Valga ja Tapa raudteejaamade juurde asutatakse raamatukogud, kust raudteeteenijad ja …   1901 september 1901 :  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …   1902 26.03.1902 :  Valgast sõitis läbi Liibawisse Sweaborgi suurtükiväe polgu 401 soldatit koos …   1902 05.07.1902 :  Valga raudteejaamas võeti kaks itaallasest salakaubavedajat kinni. Salakaubaks oli villane …   1902 08.07.1902 :  Rahandusministri abi vürst Obolensky külastas Valgas kroonu viinaladu. Jaamas oli …   1903 veebruar 1903 :  Antakse nõu, et Valga-Stockmanshofi raudteel kauba saatmine on kolmandiku võrra …   1903 16.02.1903 :  Valga jaamas juhtus õnnetus söelao teel, kui ühele vedurile, mille …   1903 11.03.1903 :  Riia ja Miitaw peapiiskop Agafangel külastas Valgat. Ta saabus öösel …   1903 24.03.1903 :  Õhtu kella 9 paiku tulistas üks õnnetu vallakooli abiõpetaja raudteejaamas …   1903 13.05.1903 :  Peterburi kiirrongi nr 1 eravagunis sõitis Valgast läbi haridusminister Senger …   1903 10.07.1903 :  Neljapäeval 10. juulil jõudis ½4se õhtupoolse sõidurongiga Liivimaa kuberner kindralleitnant …   1903 26.07.1903 :  Sõjaväemanöövrite tõttu saabus Valka suurem hulk soldateid, kes siit edasi …   1903 26.07.1903 :  Pihkva-Riia ja Tapa-Valga raudteele tuleb juurde hulk peatuseid, mistõttu on …   1903 31.07.1903 :  31. juulil kell 7 hommikul, seoses sõjaväemanöövritega, jõudis Valka suurvürst …   1903 21.08.1903 :  Valga jaamast sõitis läbi kaks keiserlikku rongi. Rongid suunduvad Peterburist …   1903 22.09.1903 :  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …   1903 02.11.1903 :  Õhtul kell 8 jäi üks õnnetu töömees suurest jaamast Walk …   1904 juuni 1904 :  Laiarööpalise raudtee jaoks kummitab pidevalt veepuudus. Eriti on seda tunda, …   1904 juuli 1904 :  Pool tundi enne keskööd jäi üks mees kitsarööpmelisel raudteel verst …   1904 19.08.1904 :  Õõsel 18. ja 19. augusti vahel on vargad vana apteegi …   1904 detsember 1904 :  Valgas on tagavaraväelaste kogunemine, mis on tekitanud käimasoleva sõja tõttu …   1905 30.01.1905 :  Viis raudteevabriku lukuseppa, kellest kaks vabatahtlikult lähevad Siberi raudteele tööle. …   1905 11.03.1905 :  Linnavolikogu istungil: 1. Linnametsast tasuta puude andmise punkti all kuulati …   1905 27.04.1905 :  Valga raudteejaamas sai õnnetult surma depoovahi Peeter Koiwi naine Helene. …   1905 juuni 1905 :  Aprilli lõpus toodi linna umbes 100 kasakat korda hoidma. Nende …   1905 14.06.1905 :  Kuulutati välja Valga linnas ja maakonnas tagavaraväelaste kokkukutsumine. Teenima võetakse …   1905 23.10.1905 :  21. oktoobril saadeti Valgast 3 saadikut erarongiga Pihkva kaudu Varssavisse, …   1905 24.11.1905 :  Valga jaamas oli rongiõnnetus, kui Riia-Peterburi postirongi osa vaguneid pöörmest …   1905 05.12.1905 :  Rahutused süvenevad. 5. detsembril röövivad vabrikutöölised rongidest peamiselt relvi. Nekrutid …   1906 24.01.1906 :  24.-26. jaanuaril pidas Valga raudteejaamas vagunites istungeid Balti ja Riia-Pihkva …   1906 27.04.1906 :  Vene impeeriumi I Riigiduuma kokkukutsumise päeval oli linn lipuehtes. Raudteevabrikus …   1906 mai 1906 :  Juba enne 27. aprilli (Riigivolikogu kokkutuleku päev) pandi tugevdatud soldatite …   1906 31.05.1906 :  Õhtul kell 11 läks jaamas seisev revidendi vagun põlema. Kuigi …   1906 28.06.1906 :  28. juunil jõudis F. Karlson Riiast tagasi, kuhu ta kohtu …   1906 juuli 1906 :  Jällegi on alanud läbiotsimised. Raudteevabrikus levitatakse lendlehti. Sõjaseisukord kestab edasi …   1906 30.07.1906 :  Rattamäärija Hrepkowski jäi manööverdava rongi alla ja sai surma. Temast …   1906 31.07.1906 :  Keegi viinalao ametnik kukkus vaksali vastas oleva kahekordse maja tornist …   1906 august 1906 :  Raudteevalitsuse poolt paigaldati linna surnuaiasr kuni vaksalini 8 lux-lampi. Nüüd …   1906 oktoober 1906 :  Õine liikumiskeeld teeb palju pahandust. Lubasid annab välja maakonnaülem, kuid …   1906 november 1906 :  Käivad jutud, et raudteevalitsuse ühendandamise tõttu kaotab Valga jaam oma …   1906 24.11.1906 :  8. detsembri 1906 Postimehes nr 278 on pikk reisikirjeldus Valgast, …   1906 detsember 1906 :  Kuulujutud Valga jaama tähtsuse vähenemisest pärast raudteevalituste liitumist ei vasta …   1907 10.01.1907 :  Ilm on väga külm ja üks voorimees (nr. 35) olla …   1907 märts 1907 :  Valga raudteejaamas oli 1905. aasta sündmuste tõttu 18-vaguniline "karistusrong" alati …   1907 13.05.1907 :  Pühapäeval kell 2 toimus raudteejaama ees olevas aias jumalateenistus Keisri …   1907 august 1907 :  Kurdetakse et Valga raudteejaamas olevas kaupluses ei ole saadaval Valga …   1907 september 1907 :  Hiljuti siia asunud uus Valga jaoskonna raudteeülem hr Stawrowsky on …   1907 02.12.1907 :  Kohaliku raudtee teedejaoskonna ülem W. Stawrowski lahkub pühapäeval Valgast samale …   1908 03.04.1908 :  Kutsar kahehobusevankriga sõitis teel jaama vastu laternaposti. Hobused olla lõhkuma …   1908 30.04.1908 :  Voorimees nr 38 röövis naisterahvalt, kes temaga Mäe uulitsast vaksalisse …   1908 18.05.1908 :  Raudteejaamas põles öösel pagasihoone koos kraamiga maha. Kahju arvatakse olevat …   1908 03.08.1908 :  3. augustil lahkus ajalehe "Sõna" tegevtoimetaja H. Raudsepp Valgast. Sellega …   1909 07.06.1909 :  Endine rahvusvahelise õiguse professor Peterburi ülikoolis ja välisministeeriumi alaline liige …   1909 oktoober 1909 :  Saksa asunikud, kes mõnda aega tagasi siia saabusid ka Hummuli …   1910 märts 1910 :  Mustlasnaised käivad mööda maju kaart panemas ja käsi vaatamas. Ikka …   1911 mai 1911 :  28. mai ajaleht Postimees viitab ühe Riia lehe teatele nagu …   1911 21.11.1911 :  Tartust pärit nekrutid sattusid Valga jaamas omavahel kisklema. Sandarm, kes …   1912 juuli 1912 :  Valga linnas on umbes 20000 elanikku ja palju erinevaid rahvusi. …   1912 november 1912 :  Valga-Tõrva raudtee siht on paika pandud. Tee pöörab Valga vaksalist …   1913 28.01.1913 :  Raudteetööline Juhan Milt jäi manööverdava veduri ja vaguni vahele ning …   1913 20.02.1913 :  Romanovite dünastia 300 aasta juubelipidustuste puhul võis juba juubelipäeva eelõhtul …   1913 märts 1913 :  Valga vaksalis sai üks mees õnnetult surma, kui tahtis prahirongiga …   1914 21.07.1914 :  Vene keisririigi toetuseks korraldati mitmetes linnades nn "isamaalisi" meeleavaldusi. Ka …   1915 10.03.1915 :  Valka jõudis teade Peremõshli kindluse vallutamisest. Linnas olid väljas lipud …   1915 03.09.1915 :  Sõjavägede ülemjuhataja poolt keelatakse mujalt Valga kreisi sõitmine ära. Need …   1915 november 1915 :  Sõjaväeülema käsul saadeti maalt välja vaksali puhvetipidaja Schiff ja vaksali …   1916 august 1916 :  Valgas oli mustuse väljavedu antud Kapsta mõisa rentnikule pikaajaliselt lepinguga …   1917 08.03.1917 :  Hommikul kell 8 peatus Valga raudteejaamas rong, milles olid Vene …   1917 juuli 1917 :  Soldatiteks riietunud kurjategijate grupp tappis kaupmees Kikkani. Kaupmees Kikkani pood …   1917 27.08.1917 :  Augustikuu 26. ööl vastu 27. 1917. a, kui kõik juba …   1917 24.09.1917 :  Eesti polgu sõdurid jõudsid teel Riia rindele Valga jaama. Jaama …   1918 19.02.1918 :  Enamlased vangistasid öösel Valgas mitmeid tuntud inimesi. Nende seas oli …   1918 07.07.1918 :  Valga I ja II raudteejaama vahel juhtus õnnetus, kui kaubarongivedur …   1918 29.07.1918 :  Valga jaamas saadi kätte kelmidest abielupaar, kes end õnnetul kombel …   1918 november 1918 :  Eduard Niilus nimetati Eesti Ajutise Valitsuse teedeministri poolt Valga raudteejaama …   1918 detsember 1918 :  Valga Eesti Naisselts korraldas puhkepaiga sõjavangist tagasi tulnud eestlastele. Selleks, …   1918 detsember 1918 :  Valgas peatusid teel Pihkvast Riiga aristokraatlikult riides olevad daamid. Nende …   1918 08.12.1918 :  Valka jõudis Läti valitsuse komissar, kes otsekohe hakkas linna- ja …   1918 15.12.1918 :  Läbirääkimistel enamlaste juurest, kus osales 2 saksa sõjaväelast, tehti kokkulepe, …   1918 17.12.1918 :  Kell 5 saadeti viimane reisirong Riia poole. Lõuna paiku lahkus …   1919 01.02.1919 :  1. veebruaril, olles kaotanud linna ees olevad kaitsepositsioonid, oli vaenlane …   1919 veebruar 1919 :  Veebruari alguses kohe pärast asutamist avas "Ühistöö" toitlustusjaoskond raudteejaamas toitlustuspunkti, …   1919 06.02.1919 :  Vägede ülemjuhataja oli rongisõidul lõunarindel ja jõudis hommikul Valka. Tal …   1919 06.03.1919 :  Hommikul jõudis Tartust Valka Ameerika Ühendriikide esindaja rahukongressil kapten Krantz …   1919 27.04.1919 :  Soomusrongide divisjoni ülem kapten Anton Irw langes 27. aprillil lahingus …   1919 07.09.1919 :  Valga raudteejaamas avatakse "Rajalase" raamatukapp [ajalehekiosk]. Teised lehemüüjad kaotavad sellega …   1919 16.09.1919 :  Valga jaamas peatus teel Tallinnast Pihkvasse Eesti delegatsioon rahuläbirääkimisteks Venemaaga. …   1919 detsember 1919 :  Riigi raudteevalitsus korraldab enampakkumise, et leida raudteejaamades rentnikke. Valga jaamas …   1919 01.12.1919 :  Riigi raudtee ja Pärnu-Tallinna kitsaroopalise tee valitsuste vahel sõlmiti kokkulepe, …   1920 13.05.1920 :  Pärast "Säde" kustutamist pakuti appitulnud Tartu tuletõrjujatele Wassili majas kehakinnitust. …   1920 01.07.1920 :  1. juulil kasutas kolonel Tallents komisjoni esimehe õigusi ja tegi …   1920 november 1920 :  Valga raudteevabrik on täielikus töökorras ja seal töötab umbes 250 …   1921 veebruar 1921 :  Raudteel juhtub alatasa hilinemisi ja seetõttu on juhtunud, et Tallinnast …   1921 veebruar 1921 :  Avaldatakse Eesti Valga ja Läti Valga vaheline ja sealt edasi …   1921 05.03.1921 :  Valga raudteejaama komandandiks nimetati alamkapten Ilja Kasak.   1921 17.03.1921 :  Välipolitseinik märkas kahtlast isikut restoranis "Rooma", kes alati teist kätt …   1921 20.12.1921 :  Valga Tollivalitsus müüb konfiskeeritud salakaupa oma ruumides Valga jaama juures.   1922 jaanuar 1922 :  Raudteejaama tuletõrjujate kolonn sai endale kasutusse aurupritsi, millele kohapeal alus …   1922 26.02.1922 :  Valga jaamas peeti kinni Alide Kalberg, kes soovis umbes kahe …   1922 juuni 1922 :  Posti peavalitsis soovis postkontori maja linnalt ära osta. Kui ostmine …   1922 15.08.1922 :  Öösel kell 1 sattus rööpaseadja Täht ametitalitustel vaguni rataste alla. …   1923 jaanuar 1923 :  Eesti ja Läti leppisid kokku, et välismaa passiga saab nüüd …   1923 07.02.1923 :  Valgas suri Eesti ärkamisaja agar naisliikumise juht Lilli Suburg. Ta …   1923 22.02.1923 :  Valga linnavolikogu koosolekule oli ilmunud 40st liikmest 30. **Määrati kindlaks …   1923 10.04.1923 :  Sõidumääruste rikkumise eest tehti Aleksander Suurele protokoll selle eest, et …   1923 16.09.1923 :  Eraettevõtja Oja avas Ed. Kivi ja M. Grossi Valgas tegustevas …   1923 november 1923 :  Valga linnavolikogu trahterimaksu jaotusest 1924. aastaks on näha, et Valgas …   1923 15.11.1923 :  15. novembrist alates otsustas raudteevalitsus, et vältida rongide ajal jaamaesistel …   1924 11.03.1924 :  Admiral Pitka sõitis läbi Valga, et suunduda Euroopa kaudu Kanadasse. …   1924 juuni 1924 :  Tollimaja ehitusega raudteejaama juurde, mis ehitatakse endise raudtee postkontorihoone kohale, …   1924 14.06.1924 :  Hukkunud esimese maailmasõjaaegse eestlasest lenduri Jaan Mahlapuu vend Oskar Mahlapuu …   1924 23.06.1924 :  Läti skaudid ja gaidid sõitsid öösel läbi Valga Tallinnasse, kus …   1924 25.09.1924 :  Linnavolikogu koosolekul osales 27 liiget 40st. **Joogikohtade loaandmise küsimuses** selgus …   1924 10.11.1924 :  Vabadussõjas langenud sõjaväelaste mälestussamba komitee otsustas, et 1925. aasta suvel …   1925 08.02.1925 :  Siseministri määrusega muudeti raudteepolitsei ülemate asukohti järgnevalt: 2. (Tartu) jaoskonnaülema …   1925 23.02.1925 :  Läti president jõudis öösel erirongiga Valka, kus olid teda vastu …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 18.03.1925 :  Raudteejaama lähedal juhtus autoõnnetus, kui kogenematu juht sõitis otsa kelgutavale …   1925 09.05.1925 :  Riigivanem jõudis hommiku 4.45 Valga jaama, et siit 5.15 edasi …   1925 10.05.1925 :  Invaliidide päeva puhul oli linn lipuehtes. Raudteejaama esisel toimus rahvakontsert …   1925 25.06.1925 :  Linnavolikogu koosolekul osales 21 volikogu liiget. **A. Saare palve talle …   1925 juuli 1925 :  Valga linna ja raudteevalitsuse vahel sõlmitakse leping, millega viidi seni …   1925 juuli 1925 :  Raudteejaama juurest on üle raudtee käimine keelatud ja seetõttu on …   1925 15.07.1925 :  Suvise sõiduplaani koostamisel jäeti Valga huvid kõrvale ja seetõttu peavad …   1925 september 1925 :  Kuu algul lõpetati linnas ettenähtud elektrivõrgu laiendamistööd. Selleks olid peamiselt …   1926 jaanuar 1926 :  Valga vaksalis seisvast rongist leiti "mahaunustatud" 3-5 päevane tütarlaps. Laps …   1926 29.08.1926 :  Vabadussõjas vigastatud sõjameeste heaks toimub karbikorjandus kütte muretsemiseks. Raudteejaama aias …   1926 november 1926 :  Raudteejaama ümberkorraldamise käigus toodi piletikassa kolmanda klassi ooteruumi.   1927 veebruar 1927 :  Raudteejaamas tehti ümberkorraldusi ja sisemist remonti. Teise ja kolmanda klassi …   1927 29.03.1927 :  Hommikul toodi rongile pakk, mis Sangaste jaamas avamisel osutus vastsündinud …   1927 mai 1927 :  Raudteejaama hoones tehti ümberkorraldusi, mistõttu on seal liikumine lahedam. Ka …   1927 07.05.1927 :  Taastati bussiühendus Mõniste ja Võru liinil. Raudteejaamast algas sõit kell …   1927 22.05.1927 :  Valga peeti invaliidide päeva ja toimus korjandus nende heaks. Hommikul …   1927 juuni 1927 :  Valga vagunitehase ümberehituse tööd kavandatakse 1928. aastale. LIsaks sellele kavatsetakse …   1927 15.07.1927 :  Riigivanem Teemant sõitis Valgast läbi Tallinna. Jaama olid teda vastu …   1927 21.08.1927 :  Linn oli politsei korraldusel lipuehtes. Hommikul saabusid pidupäevale kutsutud külalised. …   1927 21.08.1927 :  Õõsel vastu pühapäeva juhtus õnnetus, kuid Tartust saabunud reisirongi järel …
avalikud lõbumajad 1889-?  mainitud:   1889 1889 :  Koolide venestamine algas juba 1886. aastal, kuid kohus ja politsei …   1900 22.02.1900 :  Võltsitud raha levitamise eest oli Riia ringkonnakohtu 2. kaelakohtu istumisel …   1902 13.08.1902 :  13. augusti hommikul kella 1 ajal puhkes Mäe uulitsal asuvas …   1902 13.08.1902 :  Kangete jookidega kauplemise eest oli avaliku pordumaja pidaja P. kohaliku …   1902 detsember 1902 :  Valgas võttis üks pordumajapidaja 17-aastase neiu Riiast ja sundis teda …   1904 juuli 1904 :  Hiljuti olla avatud lõbumaja sellisesse tänavasse, kus neid veel enne …   1904 oktoober 1904 :  Kaevatase et lõbumajades müüakse seaduse vastaselt õlut ja viina. Paraku …   1905 juuni 1905 :  Valgas on juba neli lõbumaja. Mõnda aega tagasi nõudsid ühe …   1907 jaanuar 1907 :  Viljandimaalt pärit 16-aastane tüdruk sattus ühe naisterahva kaudu Valka pordumajasse …   1907 10.01.1907 :  Ilm on väga külm ja üks voorimees (nr. 35) olla …   1907 juuni 1907 :  Avalike majade ümber toimub pidevalt rüselust ja pahandusi. Selle tõttu …   1910 märts 1910 :  Võru uulitsasse on salajane lõbumaja tekkinud, kuhu kergeusklikke tüdrukuid meelitatakse.   1912 26.02.1912 :  25./26. veebruari öösel tapeti Mäe uulitsa avalike lõbumajade piirkonnas linnavaht …   1916 september 1916 :  Sõja alguses pandi kohalikud avalikud lõbumajad enamasti kõik kinni peale …   1922 28.11.1922 :  Paju vallanõukogu (tegutseb Purakülas) määras Tartu 41 asuvale majaomanikule Leena …   1924 oktoober 1924 :  Mäe tänava endise lõbumaja simss on tänavale langenud. Maja on …