Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1890. aasta kohta
 1890. aastal sündinud isikud
Ants-Hans Pahla 1890-1966  mainitud:   1918 oktoober 1918 :  Valga "Säde" seltsis on näitemängu uue esimehe dr Mõttuse eestvedamisel …   1920 oktoober 1920 :  Avaldatakse Riigikogu kandidaatide nimekirjad, mida on kokku 11. Valga-Petseri-Võru valimisringkonnas …   1921 16.01.1921 :  Läti seltsi saalis korraldati "Säde" teatrimaja heaks peoõhtu, kus "Säde" …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 18.03.1921 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 38 liiget (puudusid Protopopow ja …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 26.08.1921 :  Linnavolikogu istung algas raekojas kell ½7 õhtul. Istungit juhatas Th. …   1921 26.11.1921 :  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1922 04.09.1922 :  Aluseks võeti 31. augustil läbi arutamata päevakord. **1. Päevakorra kinnitamine.** …   1922 22.10.1922 :  "Sädes" kanti esietendusena ette F. Arnoldi ja E. Bachi naljamäng …   1922 13.11.1922 :  Viimase linnavolikogu koosoleku protokoll jäi vormilistel põhjustel kinnitamata ja seetõttu …   1923 15.04.1923 :  15. aprillil kanti ette "Säde" näiteseltskonna poolt näitlejate tuluõhtuna T. …   1923 29.04.1923 :  "Sädes" kantakse ette naljamäng "Pulmapäew". Peaosas oli hr Pungar. Teistes …   1923 01.05.1923 :  "Sädes" kantakse kordusena ette näidend "Parwepoisid". Osades oli härrad Pahla, …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 17.01.1924 :  Linnavolikogu koosolek, mis 10. jaanuaril pooleli jäi jätkus linnapea ja …   1924 02.04.1924 :  "Sädes" oli näitejuhi C. Treumundti tuluõhtu, kus kanti ette laulumäng …   1924 30.10.1924 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas osales 27 volikogu liiget. Päevakorras: **Päevakorra kinnitamine** …
Johannes Roska (Orasmaa) 1890-1943  mainitud:   1921 10.12.1921 :  Pika vaheaja järel on Valga saksa seltsil "Musse" jälle võimalik …   1922 24.02.1922 :  Valga paraadil annetati 1. liigi 2. järgu vabaduse rist teiste …   1922 25.03.1922 :  Linnapea dr Müllerson juhtimisel toimus koosolek Vabadussõjas langenute ausamba ehituskomisjoni …   1924 01.02.1924 :  Valga vabastamise 5. aastapäeval olid majad juba varahommikul lipuehtes ja …   1924 11.02.1924 :  Valga maakonnapolitsei pidas oma 5. sünnipäeva koosviibimisega "Küttide Kodu" saalis …   1924 24.02.1924 :  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …   1924 28.11.1924 :  Vabadussõja õnneliku lõpuga jäi tükiks ajaks kaitseliidu elu soiku. Nüüd …   1924 01.12.1924 :  Seoses enamlaste mässuga kuulutati välja sõjaseisukord ja keelati avalikud üritused.   1924 04.12.1924 :  Valga linna komandantuuris peeti kaitseliidu asutamiskoosolek. Koosolekut juhatanud kolonel Roska …   1924 07.12.1924 :  Läti Valga asutused ja organisatsioonid tuli Eesti Valgasse, et suurejoonelise …   1925 05.02.1925 :  Valga skaudisõrade ühing pidas oma peakoosolekut. Juhatusse valiti T. Grünberg, …   1925 10.02.1925 :  10. veebruaril nimetati senine 2. soomusrongi ülem ja Valga Kaitseliidu …   1925 12.02.1925 :  Valga skautide malev korraldas oma aastapäeval skautide pühaliku tõotuse andmise, …   1925 24.02.1925 :  Kaitseliidu ülemaks suunduv kolonel Roska andis Valga skautide maleva juhtimise …   1926 24.02.1926 :  Paraadiga turuplatsil algasid kell ½12 algasid 24. veebruari pidustused Valgas. …   1926 24.02.1926 :  Iseseisvuspäeval korraldas Valga Kodukaitse Ühing keskkooli noortele malevlastele poeglaste gümnaasiumis …   1938 22.05.1938 :  Pühapäeval, 22. mail kell 11.30 algas pidustused turuplatsil Valga linna …
 1890. aastal surnud isikud
 1890. aastal loodud asutised
Valga Eesti Karskuse Selts 1890-  mainitud:   1883 1883 :  Ära tundes, et eesti seltskonna vaimline kui ka aineline arenemine …   1890 september 1890 :  Kurdetakse et valgalaste karskuse-seltsi algatamise mõte on soiku jäämas. Peetri …   1890 oktoober 1890 :  Valgast kurdetakse, et joomine on kurvastavalt suur. Linnas olevat poolsada …   1890 03.12.1890 :  Lõpuks saadeti "Karskuse ja parajuse seltsi Walk" põhikiri kõrgemale poole …   1891 11.01.1891 :  Valga Eesti karskuse seltsi põhikiri kinnitatakse Siseministeeriumi poolt ja see …   1891 17.03.1891 :  17. märtsil peeti Valga Eesti karskuse seltsi esimene koosolek Valga …   1891 05.05.1891 :  Valga Eesti karskuse selts etendas Läti seltsi saalis näitemängu "Armastus …   1891 02.06.1891 :  Toimus esimene Valga Eesti karskuse seltsi üldkoosolek. Õpetajahärra Undritz avas …   1891 21.07.1891 :  Pühapäeval 21. juulil etendas karskuse selts Läti seltsi saalis kaks …   1891 13.10.1891 :  Karskuse seltsi poolt esitati Läti seltsi saalis näitemängu: "Kroonu onu" …   1891 27.10.1891 :  Valga Eesti karskuse selts pidas üldkoosolekut. Ettekandeid tegid Valga Peetri-kooli …   1891 03.11.1891 :  Valga karskuse selts etendas näitemängu "Artur ja Anna". Etendus läks …   1891 24.11.1891 :  Valga karskusseltsi koosolekut peeti Peetri koolimajas. Esimees rääkis karskusliikumisest Soomes …   1892 04.01.1892 :  Eesti karskusseltside kokkusaamisel Vanemuises valiti Valga seltsi esimees H. Einer …   1892 28.01.1892 :  Karskusseltsi juurde asutatakse koor, mida asub juhendama kooliõpetaja hr Tolkenberg.   1892 09.02.1892 :  Pühapäeval etendas Valga karskuse selts Läti seltsi saalis näitemängu "Kosilane …   1892 29.03.1892 :  Valga karskuse selts pidas 29. märtsil üldkoosolekut. Aasta jooksul. alates …   1892 juuni 1892 :  Kahe Valga näitemängu seltskonna vahel käib ajakirjanduse vahendusel mõõduvõtmine, kes …   1892 05.07.1892 :  Karskusselts korraldas "Tee- ja lõbuõhtu" Läti seltsi saalis. Ettekandeid tegid …   1893 28.02.1893 :  Karskusselts korraldas Läti seltsi saalis tee- ja kirjandusõhtu. Kanti ette …   1893 11.04.1893 :  Valga karskusselts pidas aastakoosolekut. Esimees Einer tunnistas, et seltsi tegevus …   1893 25.04.1893 :  Karskusselts pidas oma koosolekut, mille avas esimees hr Kütt, kes …   1893 04.07.1893 :  Valga karskusselts pidas üldkoosolekut. Esimees J. Kütt lubas, et tulevikus …   1893 05.09.1893 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosoleku esimest korda uues …   1893 19.09.1893 :  Karskuse selts sai koosolekuks kokku Wirkowi majas. K. Hiobi juhatusel …   1893 03.10.1893 :  Karskusselts pidas oma kõnekoosolekut ruumikas Wirkowi majas asuvas koolimajas. Kohal …   1894 06.01.1894 :  Kolmekuningapäeval pidas karskusselts järjekordse koosoleku hr Wirkowi majas. Valga Eesti …   1894 23.01.1894 :  Karskusseltsi aastakoosolekut alustati palvega. Ettekanded tegid esimees J. Kütt ja …   1894 20.02.1894 :  Üle pika aja esitas karskusselts Läti seltsi saalis näitemängu. Kavas …   1894 27.02.1894 :  Karskusseltsi koosolekul tegid ettekandeid esimees J. Kütt. K.Hiob ja P. …   1894 06.03.1894 :  Siinne karskusselts võttis nõuks eestlaste vabastuse (pärisorjusest vabastamise) mälestuspäeval 27. …   1894 20.03.1894 :  20. märtsil pidas karskusselts oma koosolekut, kust võttis osa palju …   1894 07.08.1894 :  Üle suve oli karskusseltsil esimene koosolek. Ettekanded tegid hr Grünfeldt …   1894 september 1894 :  Rõõmustavalt on erinevad Eesti seltskonnad Valgas hakanud karskusseltsi kirjatoimetaja hr …   1894 18.09.1894 :  Eesti kooli ruumides pidas koosolekut karskusselts. Esimehe abi Ainson alustas …   1894 27.11.1894 :  Valga Eesti Karskuse selts pidas koosolekut, mille alustas P. Grünfeldt …   1894 18.12.1894 :  18. detsembril peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. Õpetaja Undritz …   1894 26.12.1894 :  Teisel jõulupühal pidas karskusselts lõbuõhtut jõulupuu ja einelauaga. Laulsid mees- …   1895 08.01.1895 :  8. jaanuaril pidas Valga Eesti Karskuse Selts esimest üleüldist koosolekut. …   1895 veebruar 1895 :  Postimehe veergudel tekib jälle Eesti Karskuse Seltsi tegelaste sõnavahetus. D. …   1895 05.02.1895 :  5. veebruaril toimus Valga Eesti Karskuse Seltsi näitemüük ja näitemäng. …   1895 19.02.1895 :  Karskusseltsi koosoleku avas president palve ja lauluga. Kõigepealt anti aru …   1895 19.03.1895 :  Valga karskusseltsis toimus kirjanduse- ja lõbuõhtu. Ettekandeid tegid abipresident Z. …   1895 01.10.1895 :  Üle pika aja pidas karskusselts oma koosolekut. President hr Grünfeldt …   1895 16.10.1895 :  Kaks uut näitemängu "Suvemaja maantee ääres" ja "Tundmata tuttavad" tulid …   1895 22.10.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas üldkoosolekut, millest palju rahvast osa …   1895 11.11.1895 :  11. novembril pidas Valga "Lõbuselts" ehk Läti selts oma 10. …   1895 12.11.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest väga palju …   1895 26.11.1895 :  "Lõbu" seltsi saalis oli lõbus teeõhtu, mille korraldas karskusselts. Õhtut …   1895 10.12.1895 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma aastakoosolekut. President Grünfeldt andis …   1895 26.12.1895 :  Teisel jõulupühal etendas karskusselts "Lõbu" seltsi saalis näitemängusid "Vikerkaare trahter" …   1896 1896 :  1896. a üüris Valga Eesti Karskuse Selts endale esimesed ruumid …   1896 28.01.1896 :  28. jaanuaril pidas karskusselts oma aastakoosolekut Eesti koguduse õpetaja uues …   1896 20.02.1896 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma koosolekut Eesti koguduse õpetajamajas. …   1896 25.03.1896 :  Valga karskusselts korraldas lihavõtte keskmisel pühal, 25. märtsil Läti "Lõbu" …   1896 31.03.1896 :  Valga Eesti karskusselts pidas koosolekut õpetajamaja leerisaalis. Aupresident Undritz avas …   1896 18.05.1896 :  Valgas tähistati nagu mujalgi suurejooneliselt Vene keiser Nikolai II kroonimist. …   1896 08.09.1896 :  8. septembril otsustas Valga Eesti Karskuse Seltsi eestseisus asutada oma …   1896 25.09.1896 :  Liivimaa kuberner on huvi tundnud ja läbi Valga kreisiülema saatnud …   1896 29.09.1896 :  Mihklipäeval, 29. septembril tuli karskusseltsi poolt "Lõbu" seltsi saalis rahva …   1896 01.10.1896 :  Karskusselts avas oma ruumides Kesk 28 teemaja, mille pidajaks on …   1896 03.10.1896 :  Karskusselts on muutunud pärast oma maja saamist väga populaarseks. 3. …   1896 06.10.1896 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi uute ruumide ja teemaja pidulik avamine …   1896 november 1896 :  Kolme aasta eest oli Valga Eesti Karskuse Selts tülide tõttu …   1896 03.11.1896 :  Seltsi üldkoosolekul võeti karskusseltsi vastu 56 uut liiget ja nüüd …   1896 06.11.1896 :  Kolmapäeval 6. novembril peeti karskusseltsi kauaaaegse tegelase hr A.[?] lahkumisõhtu. …   1896 17.11.1896 :  Karskusselts pidas oma ruumides perekonnaõhtut. Seltsi sega- ja meeskoor alustasid …   1896 19.11.1896 :  Peterburi Eesti heategevuse selts kutsub jälle üles koguma annetusi õppivatele …   1896 08.12.1896 :  8. detsembri Valga Eesti Karskuse seltsi koosoleku avas abiesimees hr …   1897 jaanuar 1897 :  Eesti üliõpilaste toetuseks on annetuse teinud Valga eestlased J. Änilise …   1897 26.01.1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas "seltsilikku õhtut" laulude ja ettekannetega. …   1897 02.03.1897 :  Karskuse seltsi koosolekul otsustati klaver üürida, kuni oma korralik saal …   1897 16.03.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi koosolekul teatase esimees, et liikmete arvu …   1897 14.04.1897 :  Teisel lihavõttepühal etendas karskuse selts "Lõbu" seltsi saalis näitemängu "Järk-järgult …   1897 18.05.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi orkestri asutamiseks oma ruumides korraldataval näitemüügil …   1897 august 1897 :  1897. aasta suvi on valgalastele palju elavam ja mitmekesisem olnud, …   1897 03.08.1897 :  Eesti koguduse õpetajamaja ehituse võla katteks korraldati "Lõbu" seltsi aias …   1897 03.08.1897 :  Õhtul oli Valga Eesti karskusseltsi poolt korraldatud näitemäng, mis kõigiti …   1897 29.08.1897 :  Seltsi üldkoosolekul otsustati lisaruumide üürimine, mis maksaks 700 rbl aastas, …   1897 november 1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts on pärast oma ruumide saamist jõudsalt …   1897 14.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi jaoks ehitas majaomanik J. Koger sellekohase …   1897 14.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi uued ruumid õnnistas sisse Valga Luke …   1897 23.11.1897 :  Karskuse seltsi uues saalis etendatakse laulumäng "Ilumäe piimatüdruk". Näitlemine läheb …   1897 30.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1897 14.12.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi ettelugemise õhtul tegi kaks ettekannet hr. …   1898 04.01.1898 :  Karskusseltside kokkusaamisel Tartus "Karskuse Sõbra" saalis esindas Valga karskusseltsi E. …   1898 07.01.1898 :  Valgas avatakse 7. jaanuaril tantsukursused. Registeerimine K. Hiobi juures Moskva …   1898 25.01.1898 :  Karskusseltsi "perekonnaõhtu" läks väga korda. Esinesid sega- ja meeskoorid ning …   1898 10.02.1898 :  Vanemuine annab etendusi Valga karskusseltsi saalis. Ettekandmisele tulevad 10. veebruaril …   1898 13.02.1898 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, kus võeti kokku …   1898 16.02.1898 :  Vanemuise näiteseltskonna nimel tänab Aug. Wiera valgalasi ja Eesti seltsi …   1898 06.04.1898 :  Teisel lihavõttepühal etendati Valga Eesti Karskuse Seltsi poolt oma ruumides …   1898 30.08.1898 :  30. augusti ennelõunal peeti Jaani kirikus piiblipüha ja pärast lõunat …   1898 11.09.1898 :  Valga Eesti Karskuse Selts valib endale uut õkonoomi (raamatupidajat) ja …   1898 oktoober 1898 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi ruumides on saadaval soojad ja külmad …   1899 jaanuar 1899 :  Seltsidest tegutsesid Valgas 1898/99: Naisteklubi (Frauen-Verein) Asutatud 24. 8. 1891 …   1899 03.01.1899 :  Eesti Karskuse Seltside üleüldine koosolek toimus siseministri loal 3. ja …   1899 10.01.1899 :  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …   1899 29.08.1899 :  29. augustil toimub Valga maakonna sinodi puhul piiblipüha ja jamalateenistus, …   1899 26.12.1899 :  Teise jõulupüha õhtul 26. detsembril oli Valga Eesti Karskuse Seltsi …   1900 01.01.1900 :  Uue aasta õhtul (1. jaanuaril) oli karskusseltsis ilus jõulupuu seltsi …   1900 jaanuar 1900 :  Viimasel ajal on koostöö Valga eestlaste vahel kõikuma löönud ja …   1900 23.01.1900 :  23. jaanuaril oli karskusseltsi saalis lõbus õhtu, mis hulga rahvast …   1900 18.03.1900 :  18. märtsil toimus karskusseltsis tantsuõhtu, millest osavõtt oli vähepoolne. Juba …   1900 august 1900 :  Postimehele saadetakse valgalaste poolt pöördumine, kus kutsutakse üles Valka esinema …   1900 20.08.1900 :  20. augustil toimus Eesti karskuse seltsi saalis eesti evangeelse luteri …   1900 25.08.1900 :  Valga Eesti Karskuse Selts otsib einelauale rentnikku alates 1. oktoobrist …   1900 05.11.1900 :  Pühapäeval 5. novembril oli karskusseltsis kontsert ja Gogoli näitemäng "Naisevõtmine". …   1901 19.08.1901 :  Pühapäeval 19. augustil peeti Eesti Karskuse seltsi ruumides eesti kiriku …   1901 september 1901 :  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …   1901 07.09.1901 :  Valga Eesti Karskuse Selts valib einelauapidajat 1901/2. aasta jaoks.   1901 02.12.1901 :  Valga Eesti Karskuse seltsis oli mitmekesise kavaga perekonnaõhtu. Alustas segakoor, …   1901 26.12.1901 :  26. detsembril, teisel jõulupühal etendati karskusseltsis Charlotte Birch-Pfeiferi näitemäng "Kulla …   1902 märts 1902 :  Valga vaatleja saadab viimase aja sündmustest humoorika ja iroonilise analüüsi, …   1902 17.03.1902 :  17. märtsil peetud karskusseltsi koosoleku avas seltsi esimees hr Murrik …   1902 05.04.1902 :  Esimese tähtsa küsimusena kerkis ["Säde" seltsi] nõukogu koosolekul kohe korteriküsimus …   1902 10.04.1902 :  10. aprillil pidas "Säde" selts karskusseltsi ruumides koosoleku, kus arutusele …   1902 15.04.1902 :  Valgalased said jälle hulga aja tagant eesti näitemängu näha-kuulda. Teisel …   1902 06.05.1902 :  Eesti Karskuse seltsi ruumides peeti raudtee koolilaste poolt kirjanik Schukovskile …   1902 15.06.1902 :  Laupäeval pidi siinses karskuseseltsis üldkoosolek olema, kuid see jäi pidamata …   1902 30.06.1902 :  Karskusseltsi koosolekule oli 30. juunil peetud vähe liikmeid tulnud. Läbirääkimistel …   1902 juuli 1902 :  Kirjasaatja kurdab, et Valga Eesti Karskuse Seltsi tegevus on vähemaks …   1902 10.08.1902 :  Kahel päeval esinevad Valgas Viljandi karskusseltsi "Vabadus" näitlejad - 10. …   1902 15.09.1902 :  15. septembril toimus karskusseltsis perekonnaõhtu. Pilet oli odav ja seetõttu …   1902 22.09.1902 :  22. septembril oli karskusseltsi ruumides seltsi näitusmüük. Sissetulek oli 207 …   1902 oktoober 1902 :  Pärnu II laulupeole on ennast üles andnud Valga "Säde" seltsi …   1902 20.10.1902 :  20. oktoobril etendati karskusseltsi saalis seltsi oma näitlejate poolt S. …   1902 27.10.1902 :  27. oktoobril etendati karskusseltsi saalis Tartu ja Valga näitlejate poolt …   1902 01.11.1902 :  Alates 1. novembrist võttis Valga Eesti Karskusselts vene karskusseltsi oma …   1902 10.12.1902 :  Valga Eesti Karskuse Selts valib jälle uut õkonomi (majandusjuhatajat).   1902 22.12.1902 :  22. detsembril õhtul oli karskusseltsis jõulupuu. Osavõtmine oli elav. Lastele …   1903 18.01.1903 :  Peeti Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek, kus päevakavas oli eelmise …   1903 09.02.1903 :  9. veebruaril oli karskusseltsi üldkoosolek, kus arutusele tuli põhikirja muutmine …   1903 15.02.1903 :  Eesti Karskuse seltsis oli näokattepidu. Osavõtt oli õige elav.   1903 märts 1903 :  Valga Eesti Karskuse selts sai siinse karskuse kuratooriumi käest 100 …   1903 23.03.1903 :  Pühapäeval 23. märtsil toimunud prl Aino Tamme kontsert tõi karskusseltsi …   1903 aprill 1903 :  Eesti koguduse kirikukooli õpetaja S. Kala lahkus Laatre ministeeriumi kooli …   1903 27.04.1903 :  Kreisiülemal kolleegiuminõunik A. v. Grinewskyl sai 10 aastat Valga maakonnaülema …   1903 12.07.1903 :  12. juulil peeti pikema vaheaja järel karskusseltsis peoõhtu, kus seltsi …   1903 17.08.1903 :  17. augustil toimus karskusseltsis kirjandusõhtu, kus seltsi esimees Hans Einer …   1903 19.10.1903 :  19. oktoobril kanti karskusseltsi saalis seltsi omade tegelaste poolt ette …   1903 07.11.1903 :  Valga Eesti Karskuse selts valib einelauapidajat (ökonomi) 1904. aastaks.   1903 23.11.1903 :  Eesti Karskuse seltsis oli perekonnaõhtu näitemängu, laulu ja tantsuga.   1903 14.12.1903 :  14. detsembril pühitseti karskusseltsis lauluisa dr Fr. R. Kreutzwaldi 100. …   1903 26.12.1903 :  Valga Eesti Karskuse seltsis on jõulu teisel pühal näitemängu-õhtu, kus …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1904 14.03.1904 :  Valga Eesti Karskuse selts ei saanud Liivimaa kubernerilt luba näitemüügi …   1904 29.03.1904 :  Teisel lihavõttepühal, etendati karskusseltsis Charlotte Birch-Pfesteri näitemäng "Kullataat". Õhtu lõpetuseks …   1904 30.05.1904 :  Pühapäeval toimus karskusseltsi koosolek. Lisa ettelugemisele rääkis kooliõpetaja Kamsen taimede …   1904 juuli 1904 :  Eelmisel aastal ära saadetud karskusseltsi uut põhikirja ja tema juures …   1904 25.07.1904 :  Silt ukse peal teatas, et karskusseltsi 25. juuli koosolek jäetakse …   1904 07.08.1904 :  Valga Eesti Karkuse seltsi põhikiri tuli muudetult, kuid kinnitama kujul …   1904 21.08.1904 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek ministeeriumist tulnud põhikirja muudatused tagasi …   1904 september 1904 :  Postimehes ilmub kirjavahetus, kus Valga Eesti Karskuse seltsi olukorrast ja …   1904 22.10.1904 :  22. oktoobril peetud karskusseltsi koosolekul luges seltsi liige Murrik ette …   1904 30.10.1904 :  Valga Eesti karskuseselts valib endale einelauapidajat.   1904 detsember 1904 :  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …   1905 09.01.1905 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul valiti senine eestseisus väheste muudatustega …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1905 august 1905 :  Postimehele saadab kirjasaatja vihje, et ühte karskusseltsi asutajat ja esimeest …   1905 27.08.1905 :  Valga Eesti karskuse selts korraldas sügispeo, kus kavas olid laulukoori …   1905 september 1905 :  Valga karskusseltsi üks juhatuse liige lahkus sealt, sest peaaegu ükski …   1905 25.09.1905 :  Pühapäeval 25. septembril andis prl Paula Brehm karskusseltsi saalis kontserdi, …   1905 02.10.1905 :  Valga Eesti Karskuse seltsis esitasid Tartu näitlejad Aug. Wiera juhatusel …   1905 16.10.1905 :  Aino Tamm annab Valga Eesti Karskuse seltsi saalis kontserdi.   1905 26.10.1905 :  Rahvakoosolekud, kus nõuti üleüldist valimisõigust toimusid 26. oktoobril "Säde" saalis …   1905 06.11.1905 :  6. novembril toimunud rahvakoosolekul karskusseltsis kõneles üliõpilane J. Sarv valimistest. …   1905 31.12.1905 :  Vana aasta öösel oli luba kella 2ni uulitsatel viibida, et …   1906 25.01.1906 :  25. jaanuari tuli Valka uut sõjaväge hulga vankrite ja kuulipildujatega. …   1906 07.02.1906 :  Alates 7. veebruarist võivad kõik ärid, tööstused ja seltsid kindral …   1906 11.02.1906 :  Karskuseseltsi ruumid on ikka veel soldatite käes, "Säde" ruumidest pooled. …   1906 17.02.1906 :  Karskuse seltsi ja "Säde" seltsi ruumides asuvad II kütipataljoni sõjaväelased …   1906 märts 1906 :  Lõpuks lahkusid sõjaväeosad "Säde" seltsi ruumidest, kuna karskusseltsi ruumid on …   1906 12.03.1906 :  Hirm ja sõjaseadus kestab linnas edasi. Eesti seltside tegevus seisab. …   1906 03.05.1906 :  Liikumiskeeldu leevendatakse seoses kevadiste põllutöödega. Nüüd võib linnas liikuda hommikul …   1906 03.06.1906 :  Laupäeval jõudis Tartus Valka Samara polgu staap. Neid võeti pidulikult …   1906 16.06.1906 :  16. juunil peetud karskusseltsi koosolekul tehti otsus endistest seltsi ruumidest …   1906 august 1906 :  Karskusselts viis oma inventari endistest ruumidest ära ja otsib uusi …   1906 24.09.1906 :  Valga vene karskusselts pidas oma koosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kuigi …   1906 26.09.1906 :  26. septembril peetud karskusseltsi üldkoosolekul otsustati seltsile uued ruumid üürida, …   1906 15.10.1906 :  Valga Eesti Karskuse selts otsib einelaua ja võõrastemaja rendilevõtjat.   1906 01.11.1906 :  Karskusseltsile üüriti kuued ruumid Pihkva uulits 23, kuhu koliti ka …   1906 19.11.1906 :  Karskusselts korraldab oma kassaseisu parandamiseks Läti seltsi saalis kontserdi, kus …   1906 24.11.1906 :  8. detsembri 1906 Postimehes nr 278 on pikk reisikirjeldus Valgast, …   1906 09.12.1906 :  Eesti karskuseseltsi ruumides toimus "Valga Eesti lugemise ringkonna" asutamise koosolek. …   1906 17.12.1906 :  Karskusseltsis toimus üldkoosolek. Kohal oli 25 liiget. Kokku on liikmemaksu …   1906 26.12.1906 :  Teisel jõulupühal etendati Valga Eesti karskusseltsi poolt Läti seltsi saalis …   1907 veebruar 1907 :  Valgas on juba mitmeid eesti seltse "Valga Eesti Karskuselts", "Säde", …   1907 17.02.1907 :  17. veebruaril etendati karskusseltsi näitlejate poolt Läti seltsi saalis A. …   1907 18.02.1907 :  18. veebruaril toimus "Säde" saalis karskusseltsi koosolek, mille avas seltsi …   1907 28.02.1907 :  Õpetaja Wühner saadab avaliku kirja, kus palub enda karskusseltsi auliikmest …   1907 märts 1907 :  Viimasel toimunud koosolekul tekkis karskusseltsi tegelastel soov asutada laulukoor. Mõte …   1907 04.03.1907 :  4. märtsil etendati karskusseltsi poolt Läti seltsi saalis Kneiseli naljamäng …   1907 22.03.1907 :  22. märtsil kinnitati karskusseltsi matusekassa põhikiri Liivimaa kuberneri poolt ja …   1907 14.04.1907 :  14. aprilli õhtul kell 9 toimus "Säde" seltsis kõikide kohalike …   1907 15.04.1907 :  15. aprillil toimus "Säde" seltsis karskusseltsi juurde asutatava matusekassa avamiskoosolek, …   1907 23.04.1907 :  Teisel pühal etendab karskusselts "Säde" suveteatris Valga Eesti lugemisringkonna heaks …   1907 28.04.1907 :  Valga Eesti Lugemise ringkonna koosolekut juhatas J. Raudsepp ja tema …   1907 06.05.1907 :  6. mail Läti seltsi saalis toimunud karskusseltsi peol esines vastloodud …   1907 13.05.1907 :  12. mail kell 6 pl toimus "Säde" seltsi ruumides karskusseltsi …   1907 juuni 1907 :  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassal on nüüd 101 liiget täis …   1907 03.06.1907 :  3. juunil toimus "Sädes" ENKSi aiapidu "Sädes", kus esimesena esines …   1907 08.07.1907 :  Katoliku palvemaja ehituse jaoks raha kogumiseks toimus Friedrichshofi pargis näitemüük. …   1907 15.07.1907 :  15. juulil peeti Läti seltsi saalis Valga Kaubatarvitajate Seltsi asutamiskoosolek, …   1907 30.09.1907 :  Pühapäeval toimus karskusseltsi matusekassa liikmete erakorraline üldkoosolek "Säde" seltsi ruumides, …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 25.11.1907 :  25. novembril oli Läti seltsi saalis karskusseltsi pidu, kus esines …   1907 15.12.1907 :  Linnakooli õpilaste pidu toimus Läti seltsis 15. detsembril. Kohal oli …   1907 26.12.1907 :  26. detsembril etendati karskusseltsi tegelaste poolt Läti seltsi saalis Heisermanni …   1908 06.01.1908 :  6. jaanuaril peeti Läti seltsi saalis karskusseltsi jõulupuu, kus rahvast …   1908 27.01.1908 :  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa üldkoosolekul "Säde" ruumides vaadati üle …   1908 30.01.1908 :  Linnavolikogu viimase koosoleku otsus II järgu trahteripidajatele lubada kauem lahti …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1908 14.02.1908 :  Karskusseltsi eestseisuse koosolekul valiti seltsi näitejuhiks pr M. Raudsepp, abiks …   1908 16.02.1908 :  16. veebruaril toimus karskusseltsi näokattepidu, millest osavõtt oli kaunis rohke. …   1908 01.03.1908 :  1. märtsil toimus "Sädes" karskusseltsi kõneõhtu, kuhu oli tulnud üle …   1908 märts 1908 :  Karskusseltsi juures tahetakse taas käivitada turnimise osakond. Varemad katsed on …   1908 04.03.1908 :  Linnavalitsus viis karskusseltsi endistest ruumidest sõjaväe välja. Kahe aasta jooksul …   1908 09.03.1908 :  Karskusselts etendas Läti seltsi saalis J. Philippi näidendi "Pärandus", mis …   1908 30.03.1908 :  30. märtsil oli Läti seltsis karskusseltsi perekonnaõhtu, kuhu publikut oli …   1908 aprill 1908 :  Märtsi lõpus kogunesid kohalike seltside komisjonid ühise seltsimaja ehitamiseks esimesele …   1908 06.04.1908 :  Läti seltsi saalis toimus karskuseltsi kõneõhtu, kus Helmi Einberg Tartust …   1908 mai 1908 :  Linnaelanike ja kohaliku karskusseltsi palvekirjad, et linnavolikogu otsus II järgu …   1908 25.05.1908 :  25. mail toimus ENKSi näitemüük "Säde" aias, mida võib kordaläinuks …   1908 juuni 1908 :  Valga Eesti Karskusseltsi seltsimaja ehitamiseks või ostmiseks annetas seltsi liige …   1908 juuni 1908 :  Valga Eesti Karskuse seltsi juurde luuakse mandoliinide orkester.   1908 02.06.1908 :  Teisel suvistepühal andis Valga Eesti Karskuse seltsi etenduse Hargla kiriku …   1908 22.06.1908 :  Valga Eesti Karskuse seltsi näitetrupp esineb Keeni-Lotta vallas "Ansi" talu …   1908 29.06.1908 :  29. juunil oli karskusseltsi suvepidu Kranzeni metsas koos rongkäiguga läbi …   1908 juuli 1908 :  Karskusseltsi eestseisuse ja orkestrantide vahel tekkis tüli. Viimased nõudsid omavahelise …   1908 juuli 1908 :  1907. aasta aruande järgi oli Valga karskusselts kõige suurem kogu …   1908 20.07.1908 :  "Sädes" ruumides peeti karskusseltsi üldkoosolek, kuhu oli kohale ilmunud 70 …   1908 august 1908 :  Valga Eesti Karskuse Selts üüris 6 aastaks omale ruumid Eineri …   1908 august 1908 :  4. märtsil lahkus sõjavägi karskusseltsi ruumidest, kuid ruumid on pärast …   1908 03.08.1908 :  3. augustil lahkus ajalehe "Sõna" tegevtoimetaja H. Raudsepp Valgast. Sellega …   1908 23.08.1908 :  Läti seltsi ruumides pidas karskusselts lillepidu. Näidati elavaid pilte ja …   1908 07.09.1908 :  Karskusseltsi üldkoosolekul andis juhatus teada, et on hr Eineriga ruumide …   1908 oktoober 1908 :  Karskusseltsiga pidi kaasüüriliseks tulema uus läti selts, kuid mõnede rahvuslikult …   1908 11.10.1908 :  11. oktoobril toimus karskusseltsi ruumide avamine oma endises majas perekonnaõhtuga, …   1908 17.10.1908 :  17.-18. oktoobril tõi vanemuislase näiteseltskond jälle külakosti. Karskusseltsi saalis etendati …   1908 17.11.1908 :  Karskusseltsis oli peoõhtu, kus esinesid külalisesinejad Tallinnast. Hr Trilljärv esines …   1908 23.11.1908 :  23. novembril toimus karskusseltsis näitemänguõhtu, kus Tschirikowski kurbmäng "Juudid" ette …   1908 26.12.1908 :  Teisel jõulupühal kanti karskusseltsis ette näidend "Hans Hädavares". Etendus läks …   1908 27.12.1908 :  Kolmandal jõulupühal etendati karskusseltsi poole teist korda etendus kurbmäng "Juudid". …   1909 17.01.1909 :  17. jaanuaril andis prl Paula Brehm karskusseltsi saalis kontserdi, kus …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1909 01.02.1909 :  Karskusseltsi matusekassa koosolekule oli ilmunud vaevalt kolmandik liikmetest, mistõttu jäi …   1909 veebruar 1909 :  Valga Eesti seltside toimkonnad peavad paar aastat ühise seltsimaja ehitamise …   1909 08.02.1909 :  Karskuseseltsi saalis esineb Aino Tamm.   1909 18.02.1909 :  Karskusseltsi kõneõhtul esines kooliõpetaja P. Raudsepp "Rahvusest". Ettekanne rääkis rahvuse …   1909 08.03.1909 :  Karskusseltsi perekonnaõhtul kanti ette laule ja mängis balalaikaorkester ning pr …   1909 30.03.1909 :  Karskusseltsis kanti ette Ibseni näidend "Seltskonna toed", mis osutus meie …   1909 12.04.1909 :  Peeti karskuseltsi üldkoosolekut, kus kohal oli kaunis rohkelt rahvast. Õpetaja …   1909 13.04.1909 :  Kolmel päeval andsid vanemuislased karskusseltsi saalis etendusi. Esitusele tulid "Sadamas", …   1909 26.04.1909 :  Karskuseseltsi matusekassa põhikirja muudatused saadeti kubermanguvalitsusest vormivigade tõttu tagasi. Koosolekul …   1909 26.04.1909 :  Karskusseltsi ruumides oli kõneõhtu, kus kooliõpetaja H. Einer rääkis "Eesti …   1909 02.05.1909 :  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu. Asjaarmastajatest näitlejate poolt esitati Schilleri "Kellalaul". Lisaks …   1909 13.05.1909 :  Tallinna Eesti teatri "Estonia" näitlejad eesotsas oma esinäitleja Paul Pinnaga …   1909 18.05.1909 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi näitlejad etendasid Hargla kiriku lähedal Reisbergi …   1909 18.05.1909 :  Valga Eesti Karskuse selts korraldas peo Laanemetsas. Rahva osavõtt oli …   1909 24.05.1909 :  ENKSi Valga osakonna perekonnaõhtu peeti karskusseltsi ruumides. Eeskavas olid koorilaulud, …   1909 31.05.1909 :  Karskusseltsis näitemüügist saadi tulu oli üle 800 rubla. Seltsil on …   1909 juuni 1909 :  Karskusseltsi matusekassa muudetud põhikiri on nüüd kinnitatud. Uue põhikirja alusel …   1909 13.09.1909 :  Karskusseltsis kanti ette L. Fulda näidend "Noorepõlve sõbrad".   1909 25.09.1909 :  Kooliõpetaja P. Raudsepp pidas karskuseseltsis kõne vähestele kohaletulnutele, mis kandis …   1909 27.09.1909 :  Karskuseseltsi näitlejad etendasid teist korda Halme "Murdunud". Mäng läks ladusalt …   1909 oktoober 1909 :  Karskuseselts muretses endale piljardilaua. Kahetsusväärselt pidi raamatukogu nüüd väiksemasse ruumi …   1909 17.10.1909 :  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus kanti ette segakoori laule, deklamatsioone ja …   1909 18.10.1909 :  Kursi õpetaja G. Punga pidas karskusseltsis kõnet väljarännanud eestlaste elust, …   1909 november 1909 :  Valga Eesti Karskuse seltsi raamatukogus on juba üle 340 raamatu. …   1909 06.11.1909 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi einelauapidajaks valiti G. Frisch. Eestseisus tahab …   1909 08.11.1909 :  J. Raudsepp pidas karskusseltsis kõne "Elu". Kuulajaid oli keskmiselt.   1909 14.11.1909 :  "Vanemuise" näiteseltskonna etenduse karskusseltsi saalis tõi kohale ainult pool saali …   1909 06.12.1909 :  Valga Eesti karskusseltsi üldkoosolek jäi väheste osalejate tõttu pidamata.   1909 13.12.1909 :  J. Adamson tegi karskusseltsi ettekande "Taimede elust, nende meeltest ja …   1909 20.12.1909 :  Üliõpilane K. Einbund esines karskusseltsis kõnega "Eesti praegused kultuurilised püüded …   1909 20.12.1909 :  Karskusseltsi üldkoosolekul otsustakse muuta põhikirja, et liikmeteks vastu võtta alaealisi. …   1909 26.12.1909 :  Saalitäiele rahvale kanti ette karskusseltsi näitlejatelt näidend "Vaenlased".   1909 31.12.1909 :  Vana-aasta õhtul oli karskusseltsis jõulupuu, millest osavõtt oli väga elav. …   1910 jaanuar 1910 :  Valga karskusseltsi tegevus on elavnenud. Seltsil on üle 300 raamatuga …   1910 17.01.1910 :  Karskusseltsis kõneles K. Einbund teemal "Inimese võit looduse üle". Oma …   1910 31.01.1910 :  Dr Tamberg rääkis karskusseltsis rõugehaigusest. Linnas on haigus levimas ja …   1910 veebruar 1910 :  Karskusseltsis on küll üle 200 liikme, kuid varaline seis on …   1910 07.02.1910 :  Karskuseseltsi üldkoosolekul ei olnud otsustamiseks piisavalt osalejaid. Kohalolnutele tutvustati seltsi …   1910 13.02.1910 :  Karskusseltsis kõneles J. Lillipuu teemal "Inimese vaimsest edenemisest".   1910 14.02.1910 :  Karskusseltsis toimus matusekassa koosolek. Uus põhikiri kinnitati 30. mail 1909 …   1910 14.02.1910 :  Karskusseltsis etendati näidend "Kirikumõisa Riike", mille esitamine läks küllalt ladusalt.   1910 21.02.1910 :  21. veebruaril toimus karskusseltsi aastakoosolek, kus seltsi esimees õp Kerg …   1910 27.02.1910 :  Karskusseltsis toimus kõneõhtu, kus hr Koger rääkis "Vanapoisi õnnepõlvest", püüdes …   1910 28.02.1910 :  Karskusseltsi saalis kõneles üliõpilane Palvadre "Isiku õiguse ajaloolisest arenemisest". Kuulajaid …   1910 14.03.1910 :  J. Lillipuu kõneles karskusseltsis alkoholi mõjust ja "Neidude seltsis" ning …   1910 19.03.1910 :  Valga Eesti Karskuse Selts valib jälle einelauapidajat.   1910 21.03.1910 :  Õigusteadust õppiv üliõpilane E. Juhanson esines karskusseltsis kõnega teemal "Ühistegevuse …   1910 08.04.1910 :  Kooliõpetaja J. Kukk kõneles karskusseltsis "Hariduse ja seltskondliku elu arengust".   1910 19.04.1910 :  Karskusseltsi näitlejad esitasid Põhjalase näidendi "Leeni". Rahva osavõtt oli rohke …   1910 25.04.1910 :  Valgas toimus esimese alalise paiknemisega kino avaetendus. Valga Eesti Karskuse …   1910 06.05.1910 :  Kolmel õhtul esinesid teater "Estonia" näitlejad karskusseltsi saalis. 6. mail …   1910 27.05.1910 :  Karskusseltsis oli pidusöök, kus tervituskõne pidas H. Einer, rääkides seltsi …   1910 29.05.1910 :  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu, kus kanti ette Jakobsoni "Joodiku kolm elujärku" …   1910 30.05.1910 :  Karskusseltsi üldkoosolekul osales 30 liiget. Esimeseks arutuse all olevaks küsimuseks …   1910 27.06.1910 :  Karskusseltsi korraldus lastepeo, mis algas kell 5 pl rongkäiguga seltsi …   1910 juuli 1910 :  Karskusseltside kongressi eel avaldatakse ülevaade Valgast, milles märgitakse ära tema …   1910 07.08.1910 :  IX Valga karskuse kongressi avamisel karskusseltsi ruumides luges A. Jürgenstein …   1910 september 1910 :  Kaubanduskooli pidaja A. Kamsen küsis Eesti Noorsoo Kasvatuse seltsi Valga …   1910 03.10.1910 :  Karskusseltsis kanti ette Põhjalase "Leeni" teistkordselt. Rahvast oli etendusel niivõrd …   1910 november 1910 :  Karskusseltsi raamatukogus valitseb nüüd kord ja kindel asjaajamine. Lugemiseks on …   1910 28.11.1910 :  Karskusseltsis esines Halliste õpetaja von Dehn kõnega "Monismusest". Selles kõnes …   1910 12.12.1910 :  Valga Eesti Karskuse seltsi koosolekul peeti plaani tulevikus "Säde" puumajja …   1910 26.12.1910 :  Karskusseltsis mängiti Jakob Liivi näidendit "Kolmat aega vallavanem".   1911 01.01.1911 :  Uue aasta alguseks peeti karskusseltsis jõulupuud, millest Peetri kirikukooli ja …   1911 jaanuar 1911 :  "Säde" seltsi ja Valga Eesti Karskuse seltsi ühise katuse alla …   1911 30.01.1911 :  Karskusseltsi näitlejad kandsid teistkordselt ette näitemängu "Kolmandat korda vallavanem". Vaatajaid …   1911 02.02.1911 :  Karskusseltside kesktoimkonna asjaajaja K. Einbund rääkis karskusseltsi "Alkoholi hädaohust". Ta …   1911 27.02.1911 :  Karskusseltsi üldkoosolekul kinnitati 1910. aasta aruanne, mille järgi sissetulekuid oli …   1911 märts 1911 :  Karskusseltsi eestseisus jagas omavahel ametid: esimees P. Einer, abi A. …   1911 16.03.1911 :  Eesti Karskuse Seltsi matusekassa aastaaruande kinnitamisel selgus, et palju kassa …   1911 27.03.1911 :  Karskusseltsi näitelaval esitati Sudermanni "Jaanituli". Osavõtt oli elav.   1911 27.03.1911 :  "Säde" seltsi üldkoosolek peeti uues, kuid veel avamata majas. Koosolekul …   1911 08.04.1911 :  Suure Reede hommikul puhkes karskusseltsi saalis tulekahju. Tuli sai alguse …   1911 11.04.1911 :  Karskusseltsis perekonnaõhtul pidas J. Kerg alustuseks kõne, millele järgnes näitemäng …   1911 07.05.1911 :  Karskusseltsi saalis mängiti külalisnäitlejate poolt J. Mändmetsa näidendit "Neli päeva", …   1911 05.06.1911 :  Valga Karskuse Selts pidas rahvapeo Krantsenis. Pidu algas kell 3 …   1911 18.09.1911 :  Pikema vaheaja järel oli karskusseltsis perekonnaõhtu. Laulsid koorid ja esitati …   1911 09.10.1911 :  Karskusseltsis mängiti M. Dreyeri näitemängu "Ravitsemisel", millest rahva osavõtt oli …   1911 22.10.1911 :  22. oktoobril tähistati karskusseltsis "Kalevipoja" juubelit. Pidu algas vägevalt lauluga …   1911 08.11.1911 :  Karskusselts valib einelauapidajat.   1911 19.11.1911 :  Karskusselts korraldas perekonnaõhtu, kus kanti ette näidend "Torm". Rahvast oli …   1911 20.11.1911 :  Karskusseltsi kõnele Lucie Martna "Loomade ja taimede vahe". Osavõtmine oli …   1912 28.01.1912 :  Karskusseltsis perekonnaõhtul kõneles kooliõpetaja J. Kukk armastusavaldusest muistsel ajal. Kanti …   1912 veebruar 1912 :  Karskusseltsi aastakoosolekul kinnitati 1911. aasta aruanne, millest on näha sissetulekuid …   1912 19.02.1912 :  Karskuseltsis esitati Ibseni näitemäng "Rahvavaenlane".   1912 19.02.1912 :  Õpetaja Kerg pidas karskusseltsis kõne "Tarkade nõiakivi", mille eesmärk oli …   1912 26.03.1912 :  Teisel lihavõttepühal esitati Valga Eesti Karskuse Seltsi näitlejate poolt Philippi …   1912 aprill 1912 :  Valga Eesti Karskuse seltsi raamatukogust keelas kuberner ajutiselt raamatute väljaandmise …   1912 22.04.1912 :  Karskusseltsis kanti ette näitemäng "Nõia tütar", mille J. Liivi jutu …   1912 04.05.1912 :  4. mai õhtul, koju minnes sai Valga tuntud seltskonnategelane Jüri …   1912 26.05.1912 :  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus esitati koorilaule ja deklamatsioone. Näitemäng "Teenijad" …   1912 27.05.1912 :  Valga kaupluste- ja kontoritöötajate ühisuse põhikiri jõudis pärast mitmekordselt edasi-tagasi …   1912 juuni 1912 :  Kauplustes ja kontorites teenistuses olevate noorte selts valis enda ruumideks …   1912 17.06.1912 :  Valga karskusselts pidas suvepidu Krantsenis. Pidu algas rongkäiguga seltsi lipu …   1912 21.07.1912 :  Näituse puhul toimusid "Sädes" peoõhtud. 21. juulil toimunud peoõhtul oli …   1912 november 1912 :  Karskusseltsi tegevusest on viimasel ajal vähe kuulda ja seltsi tegevus …   1912 november 1912 :  Karskusseltsi matusekassa tahab muuta põhikirja, et saaks vaba raha parema …   1913 13.01.1913 :  13. jaanuril avati karskusseltsi uisutee heas vaikses kohas, mis on …   1913 10.02.1913 :  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …   1913 21.02.1913 :  Romanovite dünastia 300-aastase juubeli puhul oli linn lipuehtes, kaupluste aknad …   1913 24.02.1913 :  Karskusseltsi ruumides toimus Karskusseltside Kesktoimkonna korraldusel kõnekoosolek, mille avas kesktoimkonna …   1913 09.03.1913 :  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus esitati segakoori laule ja näitemäng "Mulgi …   1913 30.04.1913 :  Postimehe hinnangul on Valga karskusselts, kes vahepeal suurte raskuste võidelnud, …   1913 mai 1913 :  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa 1912. aasta aruandest on näha, …   1913 juuni 1913 :  Valga Eesti Karskuse Seltsil on suur raamatukogu, mida pidevalt täiendatakse. …   1913 juuli 1913 :  Karskusselts pidas oma suvepeo linnapargis, mis tekitas osades liikmetes pahameelt, …   1913 august 1913 :  "Säde" seltsimaja saali ehitamise järgselt on mitmed karskusseltsi tugevamad näitejõud …   1913 september 1913 :  Valgas on kolm hariduslike eesmärkide seltsi: karskusselts, "Säde" selts ja …   1913 oktoober 1913 :  Karskusseltsi laulukoori juhatajaks valiti endine "Säde" seltsi orkestri- ja laulukoori …   1913 17.11.1913 :  Valga Eesti Karskuse Selts korraldas pühapäeval "Sädes" peoõhtu, kus teist …   1914 09.02.1914 :  Valga Eesti Karskuse seltsi aastakoosolekul kinnitati eelmise aasta aruanne, mille …   1914 23.03.1914 :  Valga "Säde" seltsi juures asuva laenu- ja hoiuühisuse üldkoosolekul olid …   1914 30.03.1914 :  Palmipuudepühal korraldas Valga Eesti Karskuse Selts linnakirikus vaimuliku kontserdi, kus …   1914 08.04.1914 :  Viimasel ülestõusmispühal oli karskuspäevale "Sädesse" mitusada inimest kokku tulnud, kus …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 20.04.1914 :  20. aprillil peeti karskusseltsi koosolek seltsi ruumides. Päevakorda oli võetud …   1914 27.04.1914 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi poolt kanti Wirkhausi juhatusel ette Schilleri …   1914 mai 1914 :  Karksusseltsi raamatukogus on üle 1200 raamatu. Põhiliselt sisaldab kogu eestikeeleset …   1914 04.05.1914 :  Valga Eesti Karskuse seltsi erakorralisele koosolekule oli seltsi ruumidesse ilmunud …   1914 11.05.1914 :  "Sädes" etendati pühapäeval karskusseltsi poolt L. Falli operett "Lõbus talupoeg". …   1914 04.07.1914 :  Karskusseltsi juhatuse koosolekul astus senine juhatuse liige hr K. Mölder …   1914 24.09.1914 :  Valga karskuse selts valib endale ökonoomi.   1915 jaanuar 1915 :  Karskusseltsi aias on avatud linna ainut uisutee, mis hästi tegutseb.   1915 veebruar 1915 :  Valga Eesti Karskuse selts otsustas jääda endistesse ruumidesse, kuid ilma …   1915 27.03.1915 :  "Säde" eestseisuse koosolekul arutati, kas anda Eesti Karskuse Seltsile saali …   1915 aprill 1915 :  Aprilli lõpus jagasid karskusseltsi eestseisuse liikmed omavahel ameteid. Eestseisuse esimeheks …   1915 aprill 1915 :  Vastastikkuse Krediitühisuse üldkoosolek jäi 5. aprillil ära, sest kohale tuli …   1915 05.04.1915 :  Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolekul võeti vastu eelmise aasta aruanne. …   1915 26.04.1915 :  Karskusselts kutsus kokku koosoleku, kus arutati tehtud karskusalast tööd ja …   1915 11.05.1915 :  Karskuseseltside kesktoimkonna poolt korraldatakse Valgas 2. nelipühal karskusepühad, kus kõnesid …   1915 31.05.1915 :  Kõik Eesti seltsid "Säde", "Rahvahariduse", "Karskuse selts" otsustasid suurvürstinna Tatjana …   1915 detsember 1915 :  Karskusseltsi ruumid on sõjaväe kasutuses, mistõttu seltsi puhvet ja lugemistuba …   1916 jaanuar 1916 :  Seltsielu oli täiesti halvatud, seda suurema hooga töötasid aga kinod. …   1916 13.03.1916 :  Karskusselts pidas peakoosolekut, mida juhatas P. Raudsepp. Seltsi esimees J. …   1916 aprill 1916 :  Postimehes ilmub ülevaade sõjaaja Valga eluolust. Seltside ruumid on enam-vähem …   1916 november 1916 :  Sõjaväe ja evakueeritud asutuste tõttu on kõikide seltside sh "Säde" …   1918 juuli 1918 :  Seltsid hakkavad vaikselt hoogu võtma. "Säde" seltsimaja on sõja tõttu …   1918 august 1918 :  Avati Saksa okupatsioonivõimude poolt taastatud "Musse" seltsi ruumid, mis nagu …   1918 10.09.1918 :  Valga Eesti Karskuse Selts korraldab võistlused võimlemises ja raskejõustikus seltsi …   1918 oktoober 1918 :  Karskusseltsi esimesel kõneõhtul oli kohal 20 kuulajat, kellele esines luuletaja …   1919 24.02.1919 :  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …   1919 24.02.1919 :  Eesti Vabariigi esimeseks sünnipäevaks korraldataval rongkäigul osalevad ka "Säde" ja …   1919 05.11.1919 :  Eesti spordiselts "Kalev" soovib igasse linna oma tegevust laiendada. Selleks …   1919 21.12.1919 :  Valga Eesti Karskuse Selts koos raudteelaste näiteseltskonnaga kandsid "Sädes" ette …   1920 18.01.1920 :  Karskuse selts avas oma aias uisutee. See on suurim linnas …   1920 01.02.1920 :  Valga suuremad seltsid "Säde", karskusselts, tuletõrjujad, "Ühistöö" osalevad linna vabastamise …   1920 15.02.1920 :  Valgas tähistati üleriigilist karskusepäeva linnakirikus jumalateenistusega. Kell 3 toimus rahvakoosolek …   1920 aprill 1920 :  Karskusseltsi eestseisuse koosolekul jaotati ametid järgmiselt: Esimeheks hr Kreideberg ja …   1920 17.05.1920 :  Linnavalitsuses kohtusid Valga seltside esindajad, et arutada rahvamaja ehituse küsimust. …   1920 juuni 1920 :  Valga karskusselts ostab endale maja[?].   1921 27.01.1921 :  Valga Eesti Karskuse selts müüb Moskva 33 aias saelaudu.   1921 veebruar 1921 :  Linnas puudub siiani avalik raamatukogu. Karskuseltsil on üle 2000 raamatu …   1921 11.02.1921 :  Linnavolikogu valimiste eel annab teada oma eelistustest ka pikemat aega …   1921 märts 1921 :  Karskusselts, riigi- ja omavalitsuse teenijate selts ja Rahvahariduse selts pöördusid …   1921 04.04.1921 :  Riigi- ja omavalitsusteenijate Valga osakonna koosolek peeti kriminaalpolitsei ruumides. Otsustati …   1921 11.04.1921 :  Linna raekojas toimus linnavolikogu koosolek, millest võttis osa 36 volikogu …   1921 mai 1921 :  Valga Karskuse selts teatab, et avab Samueli pärijate majas, Moskva …   1921 juuni 1921 :  Moskva 16 Samueli pärijate majas avatakse seltside ühiskodu, kus asuvad …   1921 10.07.1921 :  Kell 6 pl toimus Moskva tänaval Samueli majas "Ühiskodu" avaaktus …   1921 21.08.1921 :  Valga "Ühiskodu" tegelaste [karskusseltsi, haridusseltsi ja teenistujate ühingu ühine maja] …   1921 29.09.1921 :  Valga Linnavolikogu koosolekul **1. Linnavolikogu juhataja valimine.** **2. Linna 5-miljonilise …   1921 02.10.1921 :  Karskuse selts pidas üldkoosolekut ja otsustas muu hulgas oma 2000 …   1921 november 1921 :  Valga karskusselts on jälle aktiivsemalt tegutsema hakanud. Kohalikule vangimajale annetati …   1921 10.12.1921 :  Pika vaheaja järel on Valga saksa seltsil "Musse" jälle võimalik …   1922 16.01.1922 :  Kohalik karskusselts korraldas "Sädes" kõnekoosoleku, kus kõneles Soome kodukasvatuse liikumise …   1922 veebruar 1922 :  "Ühiskodu" ruumidesse, kus juba tegutsevad karskusselts, haridusselts ja riigi- ja …   1922 19.02.1922 :  Valga Eesti Karskuse selts valib seltside ühiskodusse Moskva 16 einelauapidajat.   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 14.05.1922 :  Valga Karskuse Selts korraldab Läti seltsi saalis kõneõhtu, kus esineb …   1922 20.10.1922 :  Valga Karskuse Seltsi raamatukogu alustas tegevust "Ühiskodu" ruumides. Raamatuid laenutatakse …   1922 30.11.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekut juhatas Th. Villa ja protokolli J. Jänes. …   1922 14.12.1922 :  Linnavolikogu koosoleku alguseks oli kohale tulnud ainult 26 liiget. Hiljem …   1923 07.02.1923 :  Valgas suri Eesti ärkamisaja agar naisliikumise juht Lilli Suburg. Ta …   1923 märts 1923 :  Ajalehes Lõuna-Eesti ilmub ülevaade seltsidest ja nende olustikust Valgas. Ära …   1923 märts 1923 :  Valga garnisonis on algatatud karskusliikumine ja nad kutsuvad üles nende …   1923 03.03.1923 :  Läbisõidul Riiga kõneleb Valgas Riigikogu liige W. Ernits karskusteemadel poeglaste …   1923 mai 1923 :  Valgas on viis keskkooli, kus õpetajaid kokku 65 ja õpilasi …   1923 01.11.1923 :  Seltside "Ühiskodus" avati tasuta üldraamatukogu, mis on kõigile avatud esmaspäeviti …   1924 16.06.1924 :  Valga "Ühiskodu" raamatukogu suletakse määramatuks ajaks. Raamatukogu pidajaks on karskusselts, …   1924 15.07.1924 :  Valga Karskusselts peab üldkoosoleku "Ühiskodu" saalis. Muu hulgas kinnitati 1923. …   1924 august 1924 :  Valga Karskusseltsi juhatuse koosolekud toimuvad kolmapäeviti "Ühiskodu" ruumides. Karskusseltsi esimees …   1924 07.09.1924 :  Karskusseltsi raamatukogu on nüüd avatud igal pühapäeval kella 16-18 kõigile …   1924 10.09.1924 :  Karskusselts jätkab möödunud aastate eeskujul oma "Ühiskodu" ruumides kolmapäeval huviõhtute …   1924 08.10.1924 :  Valga karskusselts korraldab "Ühiskodus" huviõhtu, kus kõneleb T. Grünberg Valga …   1924 15.10.1924 :  Karskusselts korraldab järjekorras juba 5. huviõhtu, millel esineb õpetaja Kokamägi …   1924 22.10.1924 :  Valga Karskusseltsi järjekordsel huviõhtul räägitakse eelolevates üldhariduslikest kursustest, mis algavad …   1924 27.10.1924 :  Valga Karskusselts korraldab üldhariduslikud kursused. Teemade ring on lai ja …   1924 09.11.1924 :  Karskusselts korraldas "Ühiskodu" ruumides kodulillede näituse. Parimatele osalejatele olid ka …   1924 16.11.1924 :  Karskusseltsi juhatus korraldab "Ühiskodus" üldkoosoleku, kus arutatakse tegevuse taasalustamist. Tõdeti, …   1924 19.11.1924 :  Valga Karskusselts korraldab järjekorras juba 7. huviõhtu, kus sel korral …   1924 03.12.1924 :  Karskusseltsi järjekorras 8. huviõhtul jätkas keemik R. Brachmann huvitavaid ettekandeid …   1924 25.12.1924 :  Karskusselts korraldab "Ühiskodus" vaesemate perede lastele jõulupuu.   1925 11.02.1925 :  Karskusseltsi esimees T. Grünberg pidas 2. soomusrongide rügemendis kõne karkuse …   1925 17.05.1925 :  Suvel korraldavad Valga Karskusselts ja ÜENÜ Valga osakond ühiselt ekskursioone. …   1925 20.06.1925 :  Valga karskusselts ja ÜENÜ Valga osakond sõitsid ühisele väljasõidule Pühajärve. …   1925 august 1925 :  Valga linnavolikogu istungil otsustati muu hulgas, et Kaitseliidu peod on …   1925 september 1925 :  Karskusselts sai linnavolikogult loa avada oma majas (Kesk tn) einelaud. …   1925 september 1925 :  "Eesti Ühiskodu" pidamine jäi ainult karskusseltsi õlgadele ja seetõttu otsustasid …   1925 september 1925 :  Karskusselts lasi Ühiskodu juurde viiva tee juurde paigaldada elektrivalgustuse. Nüüd …   1925 17.09.1925 :  Karskusselts alustab huviõhtute korraldamisega, mis toimuvad igal neljapäeval algusega kell …   1925 24.09.1925 :  Karskusselts korraldas huviõhtu. Ettekande teeb muu hulgas ka esimees K. …   1925 01.10.1925 :  Valga Karskusselts korraldav huviõhtu ühiskodu ruumides. Räägitakse teemadel "Kasvatuse sihtjooned" …   1925 08.10.1925 :  Karskusselts korraldab järjekordse huviõhtu karsklaste "Ühiskodu" ruumides. Kahjuks on huviõhtutel …   1925 28.11.1925 :  Karskusselts alustas oma ruumides kehakultuuri kursustega, kus käsitleti nii teoreetilist, …   1925 12.12.1925 :  Karskusselts pühitses "Musses" oma 35-aastase tegevuse juubelit. Külalisi oli ligi …   1926 aprill 1926 :  Karskusseltsil on endiselt aukartust äratav raamatukogu, milles üle 2000 köite. …   1926 22.08.1926 :  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …   1927 23.02.1927 :  Hilja õhtul suri tuntud koolimees Hans Einer. 1878. peale Cimze …