Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 24. august 1893 (vkj) kohta
 24. august teistel aastatel:
 24. augustil surnud isikud
Karl Eduard Rothberg (Rooleid) 1896-1942  mainitud:   1919 07.10.1919 :  Algab õppeaasta mõlemas Eesti keskkoolis ja ka teistes linna koolides …   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 mai 1920 :  "Säde" seltsimaja laenu kustutamiseks korraldatava laada ja loterii päevaks määrati …   1921 16.01.1921 :  Valga "Ühistöö" osakond kogunes kokku ja otsustas osakonna likvideerida. Otsustati …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1922 19.03.1922 :  Peeti järjekordne "Säde" seltsi peakoosolek, kus esitati revisjonikomisjoni aruanne ja …   1922 01.07.1922 :  Valga Kunsti Seltsi põhikiri sai kinnituse ja peeti esimene üldkoosolek …   1922 27.07.1922 :  Linnavolikogu koosolekul oli kohal 75% volinikest. Juhatas esimehe abi M. …   1922 august 1922 :  "Säde" seltsi otsustas teatrile uue moodsa sissekäigu ehitada. Kunstnik Rotbergi …   1922 november 1922 :  Linna ilustamise komisjon on teinud esialgsed ettepanekud, mille järgi linnakiriku …   1923 16.02.1923 :  Valga Kunsti Selts pidas oma peakoosoleku tütarlastegümnaasiumi ruumides. Kinnitatakse aruanne, …   1923 19.04.1923 :  Linnavolikogu erakorralisel koosolekul osales 29 linnavolikogu liiget. Päevakorras oli kokku …   1923 21.10.1923 :  "Sädes" esitatakse laulumäng "Loos nr. 7359", Näitejuht on C. Treumundt, …   1923 18.11.1923 :  "Sädes" kantakse ette näidend "Neetud talu". Näitejuht on C. Treumundt …   1923 detsember 1923 :  Eesti Rahvaerakonna ja Kaupmeeste Ühingu kandidaatide nimekirjas kandideerivad mitmed Valgas …   1924 29.01.1924 :  Valga õpetajate seltsi aastakoosolekul oli 62 seltsi liikmest kohale tulnud …   1924 10.02.1924 :  Valga kunstiselts pidas oma peakoosolekut tütarlastegümnaasiumi ruumides. Päevakorras on aruannete …   1924 23.02.1924 :  Tütarlastegümnaasium korraldas oma majas peo, milles sissetulek läheb kehvemate õpilaste …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 06.03.1924 :  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …   1924 27.03.1924 :  27. märtsil toimus linnavolikogu koosolek linna raekojas. Algselt esitatakse ka …   1924 02.04.1924 :  "Sädes" oli näitejuhi C. Treumundti tuluõhtu, kus kanti ette laulumäng …   1924 24.04.1924 :  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel: **Puraküla linnaga ühendamise administratiivpiiri kindlaksmääramine.** Esialgselt …   1925 23.04.1925 :  Kunstiseltsi koosolekul valiti uus juhatus. Esimeheks sai K. Rotberg, abiks …   1926 27.02.1926 :  Tütarlaste gümnaasiumi peoõhtul toodi lavale Maeterlincki "Õde Beatrice". Selle raske …   1926 märts 1926 :  Valga gaidid valisid endale staabi järgmises koosseisus: hr Rotberg, prl …   1926 17.05.1926 :  Kunstiseltsi peakoosolekule oli tulnud uus liikmeid. Uude juhatusse valiti preilid …   1927 14.05.1927 :  Laupäeval ja pühapäeval toimus tütarlaste gümnaasiumi joonistuste ja käsitööde näitus, …
 24. augustil loodud asutised
Saksa naisteklubi // Saksa naisseltsi Valga osakond 1891-  mainitud:   1892 08.11.1892 :  Valgas esitati Läti seltsi saalis eestikeelset näitemängu. Mängiti kahte tükki …   1899 jaanuar 1899 :  Seltsidest tegutsesid Valgas 1898/99: Naisteklubi (Frauen-Verein) Asutatud 24. 8. 1891 …   1904 veebruar 1904 :  Vene-Jaapani sõja toetuseks annetavad paljud raha või esemeid. Valga linnavolikogu …   1923 13.12.1923 :  Valga linnavolikogu selle koosseisu viimasel koosolekul raekojas oli alguses kohal …   1924 31.05.1924 :  Saksa naisselts korraldas "Musse" seltsis aiapeo, kus oli lõbustusi ka …   1924 31.07.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli algses päevakorras 21 punkti, kuid …   1924 09.11.1924 :  Saksa naisseltsi Valga osakond avas "Musse" seltsi ruumides oma hoolealuste …   1924 27.11.1924 :  LInnavolikogu koosolekul oli tähtsaimaks **langenud sõjaväelaste mälestussamba küsimus**. Ülevaate ettevalmistustest …   1925 30.04.1925 :  Linnavolikogu koosoleku alguses teatas juhataja, et siseministri määruse alusel on …   1926 25.03.1926 :  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …   1926 06.06.1926 :  Eestimaa Saksa Naisliidu Valga osakond korraldab "Musses" kirju õhtu laulumängum …   1926 18.09.1926 :  "Musse" saalis korraldas Valga saksa naisselts "Vana-Viini õhtu".   1926 04.12.1926 :  Eestimaa Saksa Naisliidu Valga osakond korraldas tee-õhtu Läti seltsi saalis. …   1926 16.12.1926 :  Linnavolikogu selle koosseisu viimasel koosolekul raekojas oli päevakorras: - **Päevakorra …   1927 19.02.1927 :  Saksa naisseltsi Valga osakond korraldas kinnise näokattepeo Läti seltsi saalis.   1927 31.03.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Päevakorras: 1. **Päevakorra kinnitamine** 2. **Linnavalitsuse …   1927 29.05.1927 :  Saksa naisselts korraldab heategevusliku peo "Musse" saalis. Esitatakse näidend ja …