Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 18. oktoober 1895 (vkj) kohta
 18. oktoober teistel aastatel:
 18. oktoobril sündinud isikud
 18. oktoobril valminud kohad
Isidori kirik 1898-  mainitud:   1894 aprill 1894 :  Valka kavandatakse uut õigeusu kirikut. Plats Friedrichhofi puiestiku juures põllul …   1894 mai 1894 :  Liivimaa raudteede ehitamise järgselt on Valga linna elanike arv kasvanud …   1896 04.04.1896 :  Liivimaal on kavas ehitada kümme uut õigeusu kirikut. Esimestena on …   1897 15.05.1897 :  Riia-Miitawi Kreeka õigeusu ülempiiskop Arseni jõudis 15. mail kel ½8 …   1898 september 1898 :  Valga linn kasvab ja muutub üha enam linlikumaks. Iseäranis ilusad …   1898 18.10.1898 :  Kreeka-õigeusu piiskop Agafangel õnnistab Valga uut õigeusu kirikut, mis saab …   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 30.04.1899 :  30. aprillil olid kõik Valga linna koolide juhid rahvakoolide inspektori …   1899 26.05.1899 :  "Puškini pidu" kuulsa luuletaja juubeli auks toimus Musse seltsi saalis …   1902 11.05.1902 :  11. mail istutasid Valga koolilapsed linna puid. Osalesid kõik koolid …   1902 04.07.1902 :  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …   1903 16.05.1903 :  Linnavalitsus koosolekul peeti aru turu uue asukoha suhtes ja otsustati …   1903 23.05.1903 :  23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised …   1904 17.09.1904 :  Valga linna volikogu otsustab pärast pikki vaidlusi viia turuplats vana …   1905 21.01.1905 :  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …   1905 24.04.1905 :  Valgas loeti ette Nikolai II ukaas usuvabadusest. Paljude jaoks oli …   1905 juuni 1905 :  Valga linnavolikogu otsus turu asumisest Isidori kiriku juurde sai kuberneri …   1909 09.07.1909 :  Turusõda jätkub uue hooga. Poolteist aastat tagasi otsustati turg tagasi …   1909 06.12.1909 :  Isidori kreeka-katoliku usu kiriku preester Karklin pühitses oma 25-aastast ametijuubelit. …   1913 21.02.1913 :  Romanovite dünastia 300-aastase juubeli puhul oli linn lipuehtes, kaupluste aknad …   1913 31.10.1913 :  Linnavolikogu koosolekul 1. Uue linnavolikogu valimise kuupäevadeks määrati 7. ja …   1914 06.05.1914 :  Keisri sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes ja Isidori kiriku juures …   1914 30.06.1914 :  Linnavolikogu koosolekul: - kinnitati 1913. aasta aruanne - reaalkooli ehitusplats …   1917 10.03.1917 :  Tähistati vabaduse mälestamise päeva, mille puhul oli enne lõunat ap.-õigeusu …   1919 24.02.1919 :  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …   1919 21.09.1919 :  Valga Eesti Nikolai koguduse täiskogu koosolek toimub Isidori kirikus.   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 24.02.1920 :  Vabariigi aastapäeva pühitsemine toimus Valgas võrdlemisi vaikselt. Keskpäeval oli Isidori …   1920 01.05.1920 :  Kohalikud raudteelased soovisid tähistada 1. maid rongkäiguga. Selleks said nad …   1921 07.01.1921 :  Valgat külastas ülempiiskop Aleksander. Ta pidas mitme preestri kaastegevusel Isidori …   1921 26.11.1921 :  Eesti Apostliku Õigeusu kiriku ülempiiskop Aleksander peab Eesti koguduste 75. …   1923 aprill 1923 :  Valga apostliku õigeusu kiriku juures on alustanud tegevust koor, mida …   1924 07.12.1924 :  Läti Valga asutused ja organisatsioonid tuli Eesti Valgasse, et suurejoonelise …   1926 01.12.1926 :  1924. aasta 1. detsembri sündmuste mälestamise puhul toimusid Valgas koolides …   1927 29.01.1927 :  Üks õnnetu abielumees, kes ilmselt vastutahtsi laulatusele tuli, teeskles et …   1927 24.02.1927 :  Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes. Hommikustel jumalateenistustel olid …   1927 24.02.1927 :  24. veebruari pühitsemise osas vahetasid linnavalitsus ja garnisoni ülem eelnevalt …
Suworowi // Lembitu 2 (algkoolimaja) 1924-  mainitud:   1914 märts 1914 :  Valga linnavalitsus otsib Suworowi uulitsasse ehitatava linna algkooli kahekordse kivist …   1914 18.03.1914 :  Linna uue algkoolimaja ehitamine Suvorovi uulitsale ehitusmeister J. Uibole. Ehitus …   1915 06.04.1915 :  Valga ehitatav algkoolimaja läks hilja õhtul põlema ja järgi jäid …   1921 18.02.1921 :  Kohalik koolivalitsus tegi linnavalitsusele ettepaneku, et raudteetaguse algkooli ruumid saaksid …   1922 26.01.1922 :  26. jaanuaril toimus linnavolikogu koosolek, mida juhatas volikogu esimees Th. …   1922 23.02.1922 :  Linnavolikogu istungil oli kohale tulnud 40 volikogu liikmest 29 (hiljem …   1922 29.06.1922 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. Linnavalitsuse …   1923 19.01.1923 :  Linnavolikogu koosolekul oli arutusel 18 punkti. Volikogu esimeheks valiti tagasi …   1923 22.03.1923 :  Valga linnavolikogu istungil pidi algses päevakorras olema **Puraküla linnaga ühendamise …   1924 jaanuar 1924 :  Saabub optimistlikke teateid, et poolelioleva koolimaja ehituseks Suvorovi tänaval saab …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 märts 1924 :  Vabariigi Valitsuse poolt anti 2 mln marka laenu Suvorovi tänava …   1924 06.03.1924 :  Linnavolikogu koosolekul olid arutusel eelmisel istungil jäänud küsimused, millele lisandusid …   1924 10.05.1924 :  Valga Linnavalitsus otsis vähempakkumise kaudu Lembitu tänava koolimaja lõpuni ehitajat. …   1924 22.05.1924 :  Linnavolikogu koosolekul toimus raekojas. Enne istungit teatati, et volikogust on …   1924 26.06.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas osales 21 volinikku. Päevakorras oli: **Päevakorra …   1924 august 1924 :  Linna III algkool, mis senini asus Poska (Nikolai) 23, kolitakse …   1924 08.09.1924 :  Algas õppetöö kõigis linna algkoolides. Töötavad järgmised koolid: I algkool …   1924 18.10.1924 :  Valmib Valga linna 3. algkooli uus Lembitu tänava kahekorruseline telliskividest …   1925 jaanuar 1925 :  Valgas on töötus kiiresti kasvanud ja arvel on juba 495 …   1925 18.10.1925 :  III algkool tähistas oma uude koolimaja saabumise esimest aastapäeva peoga. …   1926 25.03.1926 :  Volikogu koosolekul raekojas oli arutusel: - **päevakorra kinnitamine**. Lisati punkt …   1926 15.05.1926 :  III Riigikogu koosseisu valimised toimusid 15.–17. maini 1926. aastal. Valgas …   1926 04.12.1926 :  3. algkool pidas oma koolimajas Lembitu tänavas kinnise peo, kus …   1926 10.12.1926 :  Valga linnavalitsus annab teada, et uue linnavolikogu valimised toimuvad 8.-9. …   1927 juuni 1927 :  Üle raudtee asuvate linnaelanike palvel avatakse suvel Lembitu tänava koolis …   1927 august 1927 :  Suveks avati Lembitu tänava koolis lasteaed Võru tänava lastele. Nüüd …