Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 26. veebruar 1896 (vkj) kohta
 26. veebruar teistel aastatel:
 26. veebruaril surnud isikud
Henn Julius Sõrmus 1872-1944  mainitud:   1904 juuni 1904 :  Tulevane Valga apteeker Henn Sõrmus saadab teel sõjaväljale Postimehe kaudu …   1907 01.09.1907 :  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 24.02.1908 :  Valga Vastastikkuse krediit-ühisuse üldkoosolek toimub "Säde" seltsi ruumides. Seltsil on …   1910 05.04.1910 :  Toimuvad Valga linnavolikogu valimised. Esimesel päeval valis 342 valijat 482 …   1910 31.07.1910 :  Linnavolikogu koosolekul valiti Valga linnapeaks kolmandat korda järjest J. Märtson. …   1911 jaanuar 1911 :  Eesti üliõpilaste heaks on annetuse teinud Valgast M. Alwer, J. …   1911 30.01.1911 :  30. jaanuaril oli ENKSi Valga osakonna aastakoosolekul kinnitati 1910. aasta …   1912 01.04.1912 :  Valga Peetri koguduse hääleõiguslike liikmete koosolekul koguduse leeritoas valiti kiriku …   1913 10.02.1913 :  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1913 25.08.1913 :  "Säde" ruumides toimus näitemüük Valga Peetri kiriku ehituseks ja kirikukooli …   1914 13.04.1914 :  Kell 3 pl peeti teistkordsel katsel ära "Sädes" Valga Vastastikuse …   1914 20.04.1914 :  Kell 4 pl peeti "Säde" ruumides Valga Rahvahariduse Seltsi koosolek, …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1914 13.07.1914 :  "Säde" seltsi koosolekul valiti seltsi eestseisus koosseisus: Grünberg, Sõrmus, Märtson, …   1915 mai 1915 :  Linnavalitsuse liige H. Sõrmus astus tagasi ja tema asemele kinnitati …   1915 31.05.1915 :  Peetri koguduse nõukogusse valiti H. Sõrmus, K. Põlde, J. Treimuth, …   1917 jaanuar 1917 :  Bergmanni abiraha abil Eestist õppimaläinud noorte toetamise ja Eesti kirjanduse …   1917 september 1917 :  Pärast Riia langemist sakslaste kätte ja rinde nihkumist Riiast ida …   1919 mai 1919 :  Valga Punase Risti haigemajale on muu hulgas annetanud raamatukaupmees J. …   1920 jaanuar 1920 :  Apteeker H. Sõrmus on annetanud Eesti Punase Risti Valga komiteele …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 13.05.1920 :  Samal päeval, kui "Säde" maja põles, kell 3 kogunes põlenud …   1920 18.07.1920 :  Valgas tuli 12. juulil kokku grupp ärimehi, kes soovib asutada …   1920 10.10.1920 :  Valga Eesti Peetri kiriku õpetaja leidmisel minnakse uuele katsele. Valimised …   1921 30.01.1921 :  I algkooli ruumides peab oma üldkoosoleku Valga naisselts. Autatakse muu …   1921 veebruar 1921 :  Valga linnavolikogu valimisteks käib nimekirjade registreerimine. "Ühenduse rühma" nime all …   1921 12.02.1921 :  Toimusid Valga linnavolikogu valimised. Valiti 40 linnavolikogu liiget volitustega kuni …   1921 27.02.1921 :  "Säde" selts pidas oma üldkoosoleku pühapäeval kell 2 krediidiühisuse ruumides …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 11.03.1921 :  Kinnitati Valga linnavolinike nimekiri, kes valiti 12. ja 13. veebruaril …   1921 24.07.1921 :  Ametisse õnnistatakse Valga Jaani ja Peetri koguduste õpetajad Frey ja …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1924 jaanuar 1924 :  1924. aasta kalendri järgi võtsid Valgas vastu patsiente **arstid**: Dr …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1925 05.02.1925 :  Linnavolikogu koosolekul raekojas olid päevakorras 29. jaanuaril pooleli jäänud koosoleku …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …