Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 3. august 1897 (vkj) kohta
 3. august teistel aastatel:
 3. augustil sündinud isikud
Aleksander Tamm 1858-1939  mainitud:   1897 01.09.1897 :  Valga Püha Nikolai koguduse preestriks sai Aleksander Tamm.   1899 jaanuar 1899 :  Valga linnas tegutsesid 1898/99 järgmised kogudused: Evangeelse-luterikiriku Jaani kirik: Vöörmünder …   1899 10.01.1899 :  Peeti Valga Eesti Karskuse Seltsi aastakoosolekut. 1898. aasta jooksul olid …   1901 jaanuar 1901 :  Liivimaa kubermangu 1901. aasta aadressraamatu järgi: Valga koguduse eestseisjad: (kl …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1903 26.09.1903 :  26. septembril avati Valgas kaheklassiline kroonu algkool poiss- ja tütarlastele …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1905 15.09.1905 :  15. septembril pühitses Valga linnakool oma kestuse 100-aastast mälestuspäeva. Pidu …   1907 04.02.1907 :  4. veebruaril toimus linna uue haigemajahoone pidulik avamine. Enne lõunat …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 28.10.1908 :  Õigeusu vaimulike kohtumisel Riias osales Valga preester A. Tamm.   1911 10.04.1911 :  Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1914 august 1914 :  Valga Punase Risti jaoskond kutsub üles annetamaks sõjas haavatute raviks. …   1918 aprill 1918 :  Valga õigeusu koguduses on ametist vabastatud omal soovil preester Aleksander …