Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1900. aasta kohta
 1900. aastal sündinud isikud
 1900. aastal surnud isikud
 1900. aastal loodud asutised
kroonu viinapoed 1900-  mainitud:   1899 august 1899 :  Kroonu viinapoed tulevad Valgas järgmistesse kohtadesse: Herrade uul 1, Moskva …   1900 02.02.1900 :  Valgas oli kroonu viinamüüjate valimine III aktsiisijaoskonna tarvis. Kokku soovis …   1902 veebruar 1902 :  Riia kameraalhoov (riigipalat) teatab, et Valgas müüakse tempelmarke kroonu viinapoes …   1902 16.04.1902 :  Kolmandal lihavõttepühal peeti jürilaata. Rahvast oli vähevõitu. Kroonu viinapoed ja …   1903 veebruar 1903 :  Valga kroonu viinaladude töötajatele määrati ülemalt poolt kingitusraha. Lao ülematele …   1903 veebruar 1903 :  Endine vallakooliõpetaja Paegle oli parema palga peale kroonu viinapoodi tööle …   1905 oktoober 1905 :  Alkoholimüügi kohtades tuleb alatasa rahurikkumisi ette. Riia uulitsal näeb sagedasti, …   1905 02.12.1905 :  Valga linnavolikogu erakorralisel istungil arutati rahva esindajate nõudmist, et linnas …   1906 detsember 1906 :  Kehtestati kord, kus kroonu viinapoodidest viivad aktsiisiametnikud iga päev raha …   1907 28.01.1907 :  15. novembrist kinnitatud seaduse järgi on tööaega lühendatud 9 tunnini. …   1907 16.04.1907 :  Peeti Jüripäeva laata. Hobused olid kõrges hinnas ja samuti kariloomad. …   1908 01.03.1908 :  Laupäeval üritasid neli meest röövida monopoli rahavedajat Snamenskit, kuid pärast …   1914 23.12.1914 :  Jõulude eel oli üks naljamees teinud nalja, et jõululaupäevaks Valga …   1927 01.04.1927 :  Ka Antsla alev hakkab oma viina ja piiritust saama Valga …
 1900. aastal valminud kohad
Maleva 5 (riigi viinalaod) 1900-  mainitud:   1898 september 1898 :  Kroonu viinaladusid asutatakse tervel Liivimaal ainult kolm: Riiga, Valka ja …   1900 15.06.1900 :  Valgas pühitseti kroonu viinalao hooned. Kohal viibis Liivimaa aktsiisivalitsuse ülem …   1901 september 1901 :  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …   1902 juuni 1902 :  Valga kroonu viinalaost on 1902. aasta maikuu jooksul 44 tuhande …   1902 08.07.1902 :  Rahandusministri abi vürst Obolensky külastas Valgas kroonu viinaladu. Jaamas oli …   1902 16.09.1902 :  Kubermangu aktsiisivalitsuse 7. septembri otsuse järgi on alates 16. septembrist …   1902 18.12.1902 :  Kroonu-kontrollikoja ametnikud tulid kroonu viinaladu kontrollima.   1903 veebruar 1903 :  Valga kroonu viinaladude töötajatele määrati ülemalt poolt kingitusraha. Lao ülematele …   1903 detsember 1903 :  Krooni viinalao juurde asutatava raamatukogu jaoks eraldatakse ühekordselt 100 rbl …   1904 veebruar 1904 :  Veebruaris hakati ehitama katoliku usu kirikut. Juba mitu aastat on …   1904 25.08.1904 :  Katoliku kiriku metropoliit krahv Shembeck jõudis Riiast sõidurongiga Valka koos …   1905 16.02.1905 :  16. veebruaril lõppes raudteetööliste streik. Kõik töölised ilmusid tagasi tööle. …   1905 19.02.1905 :  Kroonu viinaladude töötajatele tehti teatavaks vastus nende nõudmistele. Tööpäev lüheneb …   1906 veebruar 1906 :  Kroonu viinalao aktsiisiametnik Jüri Põllusaar sai hõbemedali kirjaga "Hoolsuse eest". …   1906 september 1906 :  Septembri keskel läsid setud siin põletamise piiritust ostma. Imelik oli …   1906 detsember 1906 :  Kroonu viinaladude uue valitseja Sjerowi soovitusel antakse lao töörahva raamatukogust …   1906 detsember 1906 :  Kroonu viinavabrikus toimuvad pühade ajal peoõhtud ja näitemäng. Viimasel ajal …   1907 veebruar 1907 :  Kroonu viinalaost on varastamise pärast mitmeid inimesi lahti lastud. Pikka …   1907 04.08.1907 :  Raudtee puu- ja küttelao juurest leiti kroonu viinavabriku masina ahjukütja …   1907 15.10.1907 :  Kroonu viinalao ülem annab teada, et ostetakse suures koguses küttepuid …   1908 september 1908 :  Valga kroonu viinaladu otsib viinavedajat poodidesse ja vaksalisse ning ostab …   1909 jaanuar 1909 :  Valga kroonu viinaladude valitsejale F. F. Serowile annetati kuldauraha hoolsuse …   1912 28.12.1912 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Linnavalitsuse ettepanekul saadeti kõrgemale poole palve, …   1919 september 1919 :  Tehakse plaan endisesse riigi viinavabrikusse asutada õunte konserveerimise tehas. 23.09.1919 …   1922 jaanuar 1922 :  Jaanuaris kolis soomusrongi brigaadi staap "Säde" majast, kus neil oli …
liiprite immutamise tehas 1900-  mainitud:   1900 aprill 1900 :  Valgas hakati ehitama vabrikut, kus raudteeliiprid puu mädanemise vastu immutatakse. …   1901 september 1901 :  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …   1901 september 1901 :  Valga jaama lähedale ehitatud liiprite immutamise tehas alustab tööd. Riia-Pihkva …   1903 24.08.1903 :  Liiprivabrikus jooksid vagunid vagunite haakija lohakuse tõttu teistele selga. Viga …   1905 27.12.1905 :  Mitmeid raudteeametnikke on vahistatud ja läbiotsimised teenistujate kodudes jätkuvad. Depooülema …   1906 18.08.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Kubermangu nõukogu valijameheks valiti ühel häälel linnapea …   1906 30.11.1906 :  Linnavolikogu koosolekul: 1. Valiti kaubandussaadikuteks K. Wassil ja J. Klasmann. …   1913 august 1913 :  Augustis avas põllumeeste ühisus "Koit" oma kaupluse Moskva uulitsal, postkontori …   1921 14.08.1921 :  Pühapäeva hommikul kell ½11 ajal hakkas raudtee ääres olev riigi …   1922 juuni 1922 :  Raudtee tee- ja ehitusjaoskonna poolt tehti järelvaatus linna lähedal olevas …   1922 november 1922 :  Liiprite imbutamise vabriku kordaseadmistööd on praegu käsil. Kuna viimastel päevadel …   1923 aprill 1923 :  Käesoleva aasta 19. märtsil võttis komisjon liiprite imbutamise vabriku aurukatla …   1923 juuni 1923 :  Liipritehase tööleseadmisega on tekkinud probleemid ja õli valgub Tambre ojja. …   1923 juuli 1923 :  Liiprivabrik sai lõplikult valmis. Üleandmiskomisjonis oli Krulli tehase esindaja ja …   1925 jaanuar 1925 :  Valgas on töötus kiiresti kasvanud ja arvel on juba 495 …   1926 28.05.1926 :  Leedu raudteevalitsuse esindajad käisid tutvumas Valga raudteeliiprite immutamise tehases.   1926 september 1926 :  Linnapargi tiik on sinnavoolava raudteelaste sauna ja liiprite immutamise tehase …