Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 15. juuni 1900 (vkj) kohta
 15. juuni teistel aastatel:
 15. juunil surnud isikud
Ernst Henn Murrik 1863-1942  mainitud:   1897 aprill 1897 :  Lähemal ajal saada Valgas kolm raamatukauplust ja üks trükikoda juurde …   1897 30.11.1897 :  Valga Eesti Karskuse Selts pidas oma üldkoosolekut, millest võttis osa …   1897 05.12.1897 :  Kirikuõpetaja Paul Undritzi matused toimusid reedel 5. detsembril algusega kell …   1897 14.12.1897 :  Valga Eesti Karskuse Seltsi ettelugemise õhtul tegi kaks ettekannet hr. …   1898 04.01.1898 :  Karskusseltside kokkusaamisel Tartus "Karskuse Sõbra" saalis esindas Valga karskusseltsi E. …   1902 17.03.1902 :  17. märtsil peetud karskusseltsi koosoleku avas seltsi esimees hr Murrik …   1903 18.01.1903 :  Peeti Valga Eesti Karskuse seltsi üldkoosolek, kus päevakavas oli eelmise …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1904 22.10.1904 :  22. oktoobril peetud karskusseltsi koosolekul luges seltsi liige Murrik ette …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1907 18.02.1907 :  18. veebruaril toimus "Säde" saalis karskusseltsi koosolek, mille avas seltsi …   1907 14.10.1907 :  Karskusselts pidas üldkoosolekut, kuhu oli kohale tulnud palju liikmeid sh …   1907 30.11.1907 :  Ernst Murrik kirjutab lehele pika kirja, kus räägib tütarlastekooli, siis …   1908 27.01.1908 :  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa üldkoosolekul "Säde" ruumides vaadati üle …   1908 10.02.1908 :  10. veebruaril peeti Läti seltsis karskusseltsi aastakoosolek, mille avab esimees …   1908 01.03.1908 :  1. märtsil toimus "Sädes" karskusseltsi kõneõhtu, kuhu oli tulnud üle …
 15. juunil valminud kohad
Maleva 5 (riigi viinalaod) 1900-  mainitud:   1898 september 1898 :  Kroonu viinaladusid asutatakse tervel Liivimaal ainult kolm: Riiga, Valka ja …   1900 15.06.1900 :  Valgas pühitseti kroonu viinalao hooned. Kohal viibis Liivimaa aktsiisivalitsuse ülem …   1901 september 1901 :  Ajalehes Uus Aeg ilmub kirjeldus Valga elust. Linn on muutunud …   1902 juuni 1902 :  Valga kroonu viinalaost on 1902. aasta maikuu jooksul 44 tuhande …   1902 08.07.1902 :  Rahandusministri abi vürst Obolensky külastas Valgas kroonu viinaladu. Jaamas oli …   1902 16.09.1902 :  Kubermangu aktsiisivalitsuse 7. septembri otsuse järgi on alates 16. septembrist …   1902 18.12.1902 :  Kroonu-kontrollikoja ametnikud tulid kroonu viinaladu kontrollima.   1903 veebruar 1903 :  Valga kroonu viinaladude töötajatele määrati ülemalt poolt kingitusraha. Lao ülematele …   1903 detsember 1903 :  Krooni viinalao juurde asutatava raamatukogu jaoks eraldatakse ühekordselt 100 rbl …   1904 veebruar 1904 :  Veebruaris hakati ehitama katoliku usu kirikut. Juba mitu aastat on …   1904 25.08.1904 :  Katoliku kiriku metropoliit krahv Shembeck jõudis Riiast sõidurongiga Valka koos …   1905 16.02.1905 :  16. veebruaril lõppes raudteetööliste streik. Kõik töölised ilmusid tagasi tööle. …   1905 19.02.1905 :  Kroonu viinaladude töötajatele tehti teatavaks vastus nende nõudmistele. Tööpäev lüheneb …   1906 veebruar 1906 :  Kroonu viinalao aktsiisiametnik Jüri Põllusaar sai hõbemedali kirjaga "Hoolsuse eest". …   1906 september 1906 :  Septembri keskel läsid setud siin põletamise piiritust ostma. Imelik oli …   1906 detsember 1906 :  Kroonu viinaladude uue valitseja Sjerowi soovitusel antakse lao töörahva raamatukogust …   1906 detsember 1906 :  Kroonu viinavabrikus toimuvad pühade ajal peoõhtud ja näitemäng. Viimasel ajal …   1907 veebruar 1907 :  Kroonu viinalaost on varastamise pärast mitmeid inimesi lahti lastud. Pikka …   1907 04.08.1907 :  Raudtee puu- ja küttelao juurest leiti kroonu viinavabriku masina ahjukütja …   1907 15.10.1907 :  Kroonu viinalao ülem annab teada, et ostetakse suures koguses küttepuid …   1908 september 1908 :  Valga kroonu viinaladu otsib viinavedajat poodidesse ja vaksalisse ning ostab …   1909 jaanuar 1909 :  Valga kroonu viinaladude valitsejale F. F. Serowile annetati kuldauraha hoolsuse …   1912 28.12.1912 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Linnavalitsuse ettepanekul saadeti kõrgemale poole palve, …   1919 september 1919 :  Tehakse plaan endisesse riigi viinavabrikusse asutada õunte konserveerimise tehas. 23.09.1919 …   1922 jaanuar 1922 :  Jaanuaris kolis soomusrongi brigaadi staap "Säde" majast, kus neil oli …