Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 22. august 1900 (vkj) kohta
 22. august teistel aastatel:
 22. augustil sündinud isikud
Jaan Soo 1862-1951  mainitud:   1899 03.01.1899 :  Eesti Karskuse Seltside üleüldine koosolek toimus siseministri loal 3. ja …   1899 26.12.1899 :  Teise jõulupüha õhtul 26. detsembril oli Valga Eesti Karskuse Seltsi …   1902 24.02.1902 :  24. veebruaril peeti Eesti Karskuse Seltsi ruumides "Säde" seltsi asutajate …   1904 11.01.1904 :  11. jaanuaril peeti karskusseltsi peakoosolek, millest võttis osa 67 liiget. …   1904 märts 1904 :  Professor Köleri ausamba ehituse heaks on Valgas moodustatud abikomitee, mille …   1904 05.05.1904 :  5. mail kanti "Säde" seltsis hilisema linnapea Jaan Soo juhatusel …   1905 jaanuar 1905 :  Peterburi heategeva seltsi üleskutsel on Eesti üliõpilaste jaoks annetusi teinud …   1905 13.03.1905 :  13. märtsil toimunud karskusseltsi koosolekul teatas esimees, et uus seltsi …   1906 05.03.1906 :  5. märtsil peeti "Säde" seltsi peakoosolek. Alustati kaks tundi hiljem, …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 01.04.1907 :  1. aprillil peeti ENKS Valga osakonna koosolek "Säde" seltsi ruumides. …   1907 01.09.1907 :  Algselt 26. augustil toimuma pidanud Eesti Eduerakonna Valga osakonna asutamise …   1907 22.10.1907 :  Eesti Kirjanduse Seltsi teadaandest selgub, et Valgast on seltsi liikmeteks …   1907 detsember 1907 :  ENKS Valga osakond algatav "uueaasta õnnesoovi kohustusest lahtiostmise" korjanduskampaania oma …   1908 27.01.1908 :  Valga Eesti Karskuse seltsi matusekassa üldkoosolekul "Säde" ruumides vaadati üle …   1908 03.02.1908 :  ENKS Valga osakond peab oma üldkoosolekut "Säde" seltsi ruumides. Kokku …   1908 17.02.1908 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul osales umbes 60 liiget. Koosoleku avas esimees …   1909 15.03.1909 :  ENKSi kõneõhtul kõneles õp. J. Kerg "Seltskonnast ja haridusest". Saal …   1910 september 1910 :  ENKS Valga osakond pole siiani saanud iseseisva seltsina tegutsemise luba. …   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1912 16.09.1912 :  Kaks seltsi pidasid "Sädes" oma koosolekut. ENKSi Valga osakond lõpetas …   1913 14.07.1913 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul võeti vastu 1912. aasta aruanne, mille järgi …   1914 08.06.1914 :  Valga Majaomanike Seltsi põhikiri saadi kinnitatult kätte maikuus. 8. juunil …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1917 30.03.1917 :  Linnavolikogu koosolekul valiti tagasiastunud Märtsoni asemel linnapeaks H. Einer, tema …   1919 01.02.1919 :  1. veebruaril, olles kaotanud linna ees olevad kaitsepositsioonid, oli vaenlane …   1919 01.02.1919 :  Valga linnapea J. Soo mälestused: > Öö vastu 1. veebruarit …   1919 02.02.1919 :  2. veebruari õhtul loodi "Ühistöö" Valga osakond. Linnavalitsuses korraldati koosolek, …   1919 05.02.1919 :  Et läti seltskonna poolt, kelle aktivsemad tegelased linnapea Osoliniga eesotsas …   1919 09.03.1919 :  Krediitühisuse ruumides toimus "Säde" seltsi eestseisuse koosolek, kus jagati uuesti …   1919 10.07.1919 :  Eesti Inglis-Ameerika klubi asutamisele oli "Ühistöö" ruumidesse tulnud 10 osavõtjat. …   1919 oktoober 1919 :  Linnavalitsuse koosseisu muudatused on antud garnisoniülemale kinnitamiseks. Liikmete arv tõuseb …   1919 18.10.1919 :  Garnisoniülem kindral Põdder kinnitab uue linnavalitsuse koosseisu: - linnapea Johan …   1919 22.11.1919 :  Valga linna garnisoniülem kindral major Põdder määrab komisjoni, kes võtab …   1919 04.12.1919 :  Valga jaama jõudis kell 11 rong esimeste Venemaalt pääsenud pantvangidega. …   1920 jaanuar 1920 :  Jaan Soo valiti linnade kongressil linnade ühenduse täidesaatvasse komiteesse.   1920 01.02.1920 :  Valga vabastamispidustuste ettevalmistamised algasid juba varakult. Linna kaunistamine ja "Säde" …   1920 21.03.1920 :  Valga Eesti Rahvahariduse seltsi üldkoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta …   1920 28.03.1920 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1918. ja 1919. aasta aruanded, 1920. …   1920 26.04.1920 :  Eesti-Läti piiriküsimuste vahekohus kohtus Valgas. Koosolekust võtsid osa kol. Tallents …   1920 18.06.1920 :  Valga Liidu üldkoosolekul võeti vastu uusi liikmeid ja valiti juhatus. …   1920 detsember 1920 :  Valga linnapeaks valiti Tartusse lahkunud Joh. Kuusiku asemel Jaan Soo. …   1921 01.02.1921 :  Valga vabastamispäeva ja Eesti de jure tunnustamise puhul oli linn …   1921 24.02.1921 :  Iseseisvumise kolmanda aastapäeva pidustused algasid kell 12 paraadiga turuplatsil, kuhu …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1922 29.01.1922 :  Majaomanike seltsi koosolek toimus "Säde" seltsi saalis. Koosolekut juhatas seltsi …   1922 26.10.1922 :  Valga linnavolikogu koosolekul raekojas oli päevakorras: **1. Päevakorra kinnitamine.** **2. …   1923 14.01.1923 :  Valga majaomanike selts pidas oma peakoosolekut "Säde" väikses saalis. Koosolekut …   1923 25.02.1923 :  "Säde" selts pidas oma peakoosolekut, millest võttis osa 72 liiget. …   1923 02.10.1923 :  Poeglaste gümnaasium lõpetas kolimise oma uuesti remonditud hoonesse. Hommikul kell …   1923 08.10.1923 :  Valga Hariduse Seltsi peakoosolekul tütarlastegümnaasiumi ruumides kinnitati möödunud aasta aruanne, …   1923 08.12.1923 :  Toimusid linnavolikogu valimised. Puraküla elanikud veel linnavolikogu valida ei saanud. …   1923 16.12.1923 :  Poeglaste gümnaasiumis toimunud koosolekul asutati Valga Skaudisõprade Selts ja valiti …   1923 30.12.1923 :  Eesti kinnitusseltsi XI ringkonna volinike valimised toimusid "Säde" seltsi saalis. …   1924 17.01.1924 :  Linnavolikogu koosolek, mis 10. jaanuaril pooleli jäi jätkus linnapea ja …   1924 01.02.1924 :  Valga vabastamise 5. aastapäeval olid majad juba varahommikul lipuehtes ja …   1924 11.02.1924 :  Valga maakonnapolitsei pidas oma 5. sünnipäeva koosviibimisega "Küttide Kodu" saalis …   1924 24.02.1924 :  Eesti iseseisvumise 6. aastapäeval, kell 11 kogunesid turuplatsile paraadiks sõjaväelased, …   1924 28.02.1924 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli kohal 32 liiget. Kommunistid olid kõik …   1924 02.03.1924 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas linnapea Soo. Kirjatoimetaja kandis ette seltsi …   1924 27.03.1924 :  27. märtsil toimus linnavolikogu koosolek linna raekojas. Algselt esitatakse ka …   1924 23.06.1924 :  Läti skaudid ja gaidid sõitsid öösel läbi Valga Tallinnasse, kus …   1924 18.10.1924 :  Avati pidulikult 3. algkooli uus maja Lembitu tänaval. Aktuse avakõne …   1924 04.12.1924 :  Valga linna komandantuuris peeti kaitseliidu asutamiskoosolek. Koosolekut juhatanud kolonel Roska …   1924 07.12.1924 :  Läti Valga asutused ja organisatsioonid tuli Eesti Valgasse, et suurejoonelise …   1924 27.12.1924 :  Jätkuvalt käivad vaidlused nn Lõuna-Eesti raudtee ehitamise osas. Küsimuse all …   1925 23.01.1925 :  Koolidirektor Tõnis Grünbergi tähistas oma 40-aastast ametijuubelit. Selle puhul tervitas …   1925 25.02.1925 :  2. veebruaril sai Kaitseliit uue põhikirja. Valga linnas asuti uutel …   1925 26.02.1925 :  Läti Vabariigi president Tshakste ja välisminister Meierowics Valgas, olles naasnud …   1925 03.05.1925 :  Maakonna Kaitseliidu koosolekul valiti juhatus, kuhu kuuluvad A. Ewertson, Dr. …   1925 13.06.1925 :  "Säde" seltsi korraldusel toimus** Valgamaa I laulupäev**. Laulupäev peeti "Säde" …   1926 07.03.1926 :  "Säde" seltsi peakoosolekul kinnitati 1925. aasta aruanne, mille järgi seltsi …   1926 28.03.1926 :  Tuletõrjeseltsi peakoosolekul "Sädes" kinnitati eelmise aasta aruanne ja võeti vastu …   1926 18.04.1926 :  Valga Panga aastakoosolekut juhatas T. Grünberg. Kinnitati aruanne ja võeti …   1926 26.04.1926 :  KIndral Laidoneri nimelise kapitali Valga osakonna koosolek kogunes linnapea kutsel …   1926 04.07.1926 :  Tartus pandi nurgakivi Tartu garnisoni surnuaiale ehitatavale mälestuskivile Vabadussõjas Lõune-Eesti …   1926 13.08.1926 :  Linnavalitsuses toimus nõupidamine Valga-Tõrva-Halliste raudtee ehitamise küsimustes. Vahepeal on raudtee …   1926 28.08.1926 :  Laupäeval toimus Valga linnavalitsuse eestvedamisel raekojas suurem kohtumine Lõuna-Eesti raudtee …   1926 19.11.1926 :  "Säde" seltsi ruumides toimus Valga linna malevkonna üldkoosolek. Koosolekut juhatas …   1926 01.12.1926 :  1924. aasta 1. detsembri sündmuste mälestamise puhul toimusid Valgas koolides …   1926 detsember 1926 :  Skautide maleva juures tegutseb 7-13 aastaste laste rühm ehk hundipoegade …   1926 12.12.1926 :  Soomusrongi rügement pühitses oma 8. aastapäeva. Hommikul toimus jumalateenistus, millele …   1926 17.12.1926 :  Linnavolikogu valimisteks 8.-9. jaanuaril esitati kokku 14 nimekirja 279 kandidaadiga. …   1927 jaanuar 1927 :  Linna seltskondlik elu on hakanud vaibuma ja seepärast tuli linnapea …   1927 08.01.1927 :  Valga linnavolinikeks valiti 8. ja 9. jaanuaril toimunud valimistel perioodiks …   1927 24.01.1927 :  Õhtul toimunud järjekordsel koosolekul said kolm suuremat volikogu rühma (sotsialistid, …   1927 27.01.1927 :  Uus linnavolikogu pidas raekojas oma esimese istungi. Puudus ainult tööerakonna …   1927 veebruar 1927 :  Raudteetehaste saatus on jälle kaalul. 1927. aasta eelarvest on tehase …   1927 17.02.1927 :  Linnavolikogu koosolek toimus raekojas. Pealtkuulajaid oli rohkesti. Enne koosoleku algust …   1927 24.02.1927 :  Eesti Vabariigi sünnipäeva puhul oli linn lipuehtes. Hommikustel jumalateenistustel olid …   1927 27.02.1927 :  Säde" selts pidas järjekordse aastakoosoleku, mille avas seltsi esimees A. …   1927 14.03.1927 :  Esmaspäeval, 14. märtsil suri Läti president Jahnis Tschakste. Valgas olid …   1927 15.03.1927 :  Uus linnavalitsus võttis linnajuhtimise vanalt üle. Linnapeaks on A. Kokkult, …   1927 10.04.1927 :  Valga Naisselts tähistas oma 10. aasta tegevust tütarlaste gümnaasiumi saalis …   1927 08.05.1927 :  Valga majaomanike esindaja J. Soo andis Tartus majaomanike konverentsi ülevaate …   1927 26.06.1927 :  Linnapargis toimus **Eesti-Läti ühine laulupäev**. Pärast kella 2 pl liikus …   1927 06.07.1927 :  Linna tervishoiukomisjon, kuhu kuulusid dr Müllerson, dr Gens, linnapea abi …   1927 08.07.1927 :  Soome ap.-õigeusu vaimuliku külastasid Valgat ja vaatasid linna tähtsamaid asutusi. …   1927 21.08.1927 :  Linn oli politsei korraldusel lipuehtes. Hommikul saabusid pidupäevale kutsutud külalised. …   1942 14.11.1942 :  Dr Johan Müllersoni matusepäeval kell 10-12 olid "Säde" seltsi saali …
 22. augustil surnud isikud
Johannes Kerg 1848-1926  mainitud:   1896 18.08.1896 :  Pühapäeval oli korraga kolmes keeles piiblipüha jutlused. Saksa ja läti …   1907 14.01.1907 :  14. jaanuaril toimus "Säde" seltsi liikmete üldkoosolek, millest 90 seltsi …   1907 11.03.1907 :  Pühapäeval 11. märtsil oli "Säde" seltsi ruumides Valga Vastastikuse Krediidi …   1907 18.11.1907 :  18. novembril peeti "Sädes" ENKSi Valga osakonna üldkoosolek. Seltsil on …   1908 01.01.1908 :  1. jaanuril oli "Säde" seltsi jõulupuu, millest rahvas nii elavalt …   1908 06.01.1908 :  6. jaanuaril oli ka ENKSi jõulupuu. Tasuta said osa võtta …   1908 17.02.1908 :  "Säde" seltsi üldkoosolekul osales umbes 60 liiget. Koosoleku avas esimees …   1908 18.04.1908 :  18.-20 aprillil andsid vanemuislased 3 teatrietendust Läti seltsi saalis. 18. …   1909 06.01.1909 :  ENKSi jõulupuul osalesid peale seltsi kursustest osavõtjate ka Peetri koguduse …   1909 25.01.1909 :  Karskusseltsi koosolekule oli kohale ilmunud üle 100 liikme. Eestseisusesse valiti …   1909 15.03.1909 :  ENKSi kõneõhtul kõneles õp. J. Kerg "Seltskonnast ja haridusest". Saal …   1909 01.04.1909 :  Äsja loodud Eesti Rahva Muuseumi tegevliikmete kogu liikmeks sai õp. …   1909 05.04.1909 :  "Säde" üldkoosolekul pidas õp Kerg pikema kõne, kus igati lahkas …   1909 12.04.1909 :  Peeti karskuseltsi üldkoosolekut, kus kohal oli kaunis rohkelt rahvast. Õpetaja …   1909 09.08.1909 :  Kell 4 pl toimus suure rahvahulga osavõtul "Säde" seltsimajale nurgakivi …   1909 17.10.1909 :  Karskusseltsis oli perekonnaõhtu, kus kanti ette segakoori laule, deklamatsioone ja …   1910 21.02.1910 :  21. veebruaril toimus karskusseltsi aastakoosolek, kus seltsi esimees õp Kerg …   1910 02.05.1910 :  ENKSi Valga osakonna üldkoosolekule oli väga vähe rahvast kokku tulnud. …   1910 07.08.1910 :  IX Valga karskuse kongressi avamisel karskusseltsi ruumides luges A. Jürgenstein …   1910 30.09.1910 :  Valga linnavolikogu istungil tuli muu seas jutuks trahterite ja õllepoodide …   1911 10.04.1911 :  Esimesel lihavõttepühal avati pidulikult vastvalminud "Säde" seltsi teatri- ja kontserdimaja. …   1911 11.04.1911 :  Karskusseltsis perekonnaõhtul pidas J. Kerg alustuseks kõne, millele järgnes näitemäng …   1912 12.02.1912 :  Eesti Noorsoos Kasvatuse seltsi Valga osakond pidas aastakoosolekut. Enne koosolekut …   1912 19.02.1912 :  Õpetaja Kerg pidas karskusseltsis kõne "Tarkade nõiakivi", mille eesmärk oli …   1912 05.08.1912 :  "Säde" seltsi peakoosolekut juhatas advokaat Sepp ja osales üle 60 …   1913 10.02.1913 :  Karskusseltsis toimus koosolek, kus algatuseks õpetaja Kerg kõneles teemal "Alkoholi …   1913 25.03.1913 :  "Säde" selts korraldas peoõhtu eesti rahva vabastamispäeva tähistamiseks, kus esitati …   1913 18.08.1913 :  Valga Rahvahariduse Seltsi uue koolimaja pühitsesid sisse preester Tamm ja …   1914 16.02.1914 :  16. veebruaril kell 12 toimus "Säde" seltsi saalis Eesti Kirjanduse …   1914 23.03.1914 :  Valga Rahvahariduse Selts korraldas "Säde" ruumide muinasjuttude õhtu. Ettekande keelepeksust …   1914 08.04.1914 :  Viimasel ülestõusmispühal oli karskuspäevale "Sädesse" mitusada inimest kokku tulnud, kus …   1914 21.06.1914 :  J. Cimze 100. sünniaastapäeva pidustuste ajal kahel päeval oli Valga …   1914 07.07.1914 :  Valijakaardi võttis linnavolikogu valimisteks välja 632 valijast 480, kellest valimas …   1914 08.07.1914 :  Linnavalimised lõppesid eestlaste täieliku võiduga. Linnavolinikeks valiti: Johann Märtson Adam …   1914 07.12.1914 :  Sõja ajal soovivad karskusseltsid muuta ajutist alkoholimüügi keeldu alaliseks. Sellega …   1915 29.03.1915 :  Valga "Säde" laenu- ja hoiuühisuse üldkooolekul kinnitati aastaaruanne, 1915. aasta …   1915 aprill 1915 :  Aprilli lõpus jagasid karskusseltsi eestseisuse liikmed omavahel ameteid. Eestseisuse esimeheks …   1915 aprill 1915 :  Liivimaa kuberner andis loa Johann Kergile Valgas Romanovi tänavas raamatukauplust …   1915 26.04.1915 :  Karskusselts kutsus kokku koosoleku, kus arutati tehtud karskusalast tööd ja …   1915 29.05.1915 :  Valga linnavolikogu koosolekul oli muu hulgas T. Grünbergi asemele uue …   1915 juuli 1915 :  1895. aastal otsustati piibli eestikeelset tõlget põhjalikult revideerida. Nüüd on …   1915 august 1915 :  Linnavolikogu 29. mai otsus T. Grünbergi asemel J. Kergi valimisest …   1915 november 1915 :  Valga linnavalitsuses on linnapea asetäitjaks, kes sellelt kohalt omal soovil …   1916 13.03.1916 :  Karskusselts pidas peakoosolekut, mida juhatas P. Raudsepp. Seltsi esimees J. …   1918 10.05.1918 :  Taas ellukutsutud 1914. aastal valitud linnavolikogu teine ja viimane koosolek …   1918 17.07.1918 :  Rahvahariduse selts valis loodavatele eestkeelsetele keskkoolidele juhatajad. Tütarlaste koolijuhatajaks sai …   1918 19.08.1918 :  Rahvahariduse seltsi soovile avada eestikeelseid keskkoole töötas vastu kohalik sakslastest …   1919 03.02.1919 :  Eesti sõjaväed seadsid linnas varsti korra jalule, nõnda et võidi …   1919 24.02.1919 :  24. veebruaril algas esimese iseseisvuspäeva pühitsemine kell 9 jumalateenistusega kirikutes …   1919 juuli 1919 :  Eesti-Läti komisjoni liikmeteks nimetati sõjaväe poolt kapten Poopuu, Valga maakonna …   1919 03.08.1919 :  Inglise saatkonna kaheliikmeline esindus polkovnik Wardiga eestotsas käis Valga tutvumas …   1919 september 1919 :  Septembris andis senine Valga linnapea J. Kerg lahkumispalve. Tema järeltulijaks …   1919 18.10.1919 :  Garnisoniülem kindral Põdder kinnitab uue linnavalitsuse koosseisu: - linnapea Johan …   1920 09.08.1920 :  Valga koolivalitsuse (esimees J. Kerg, liikmed A. Kokkult, H. Messias, …   1920 september 1920 :  J. Kerg valiti Kärdla õpetajaks. Ta on seal ka varem …   1920 detsember 1920 :  Luke linnas asutatakse Eesti kogudus. Asja korraldamine ja kirikunõukogu valimine …   1921 28.02.1921 :  Luke kogudus peab koosolekut Moskva 5, vilditööstuse omaniku hr Hoppe …   1921 märts 1921 :  Luke Eesti kiriku nõukogu koosolek 7. märtsil ja õpetaja J. …   1921 02.03.1921 :  Kell 6 pl algas linnavolikogu koosolek raekojas, mille avas senine …   1921 02.04.1921 :  Suurel neljapäeval pidas Luke Eesti koguduse õpetaja linnakirikus jutluse. Pärast …   1921 10.04.1921 :  Luke koguduse nõukogus valiti esimeheks Willem Kattai ning aseesimeheks ja …   1921 29.05.1921 :  Kell 9 toimub linnakirikus Luke koguduse jumatateenistus, kus jutlustab õp …   1921 26.11.1921 :  Remonditud "Säde" teatrimaja avapidustused algasid aktusega kell 3 pl, mille …   1922 05.03.1922 :  Luke koguduse täiskogu koosolekul valiti nõukogusse W. Kattai, Karl Hoppe, …   1922 01.07.1922 :  Luke koguduse ajutine kirikuõpetaja J. Kerg, kes on ühtlasi ka …   1924 06.07.1924 :  Läti Luke koguduse eestlastele pidas Luke kalmistul eestikeelse surnuaiajutluse J. …   1924 18.10.1924 :  Avati pidulikult 3. algkooli uus maja Lembitu tänaval. Aktuse avakõne …   1926 13.05.1926 :  Taevaminemispühal pidas Läti Valga Luke kirikus jumalateenistuse koguduse õpetaja J. …   1926 22.08.1926 :  22. augustil suri Soorus, oma Wariku talus õp. emeritus Johannes …   1926 22.08.1926 :  Ootamatult suri 77. aastaselt oma kodus Varikul kirikuõpetaja Johannes Kerg. …   1926 27.08.1926 :  Õpetaja Kergi matusepäeval sadas kerget vihma. Puusärgi juures seisid Eesti …   1926 september 1926 :  Õpetaja Kergist jäi maha mahukas arhiiv, mis kadunu väimehe prof …