Olen tänulik, kui märkasid viga või oskad täiendada:

Vihje parandamiseks/täiendamiseks

Sinu nimi/kontaktandmed

Lood 1901. aasta kohta
 1901. aastal sündinud isikud
 1901. aastal surnud isikud
 1901. aastal loodud asutised
Valga linnavolikogu koosseis (1902-1906) 1901-1906  mainitud:   1901 august 1901 :  Valga linnavolikogu koosolekul arutati Valga rahvakoolide inspektori ettepanekut asutada Valgas …   1901 detsember 1901 :  1901. a detsembril jõudsid uue linnavolikogu ja linnaametnike valimised kätte. …   1901 detsember 1901 :  Valgas on eestlased ja lätlased jõud ühendanud ning sakslaste vastu …   1901 07.12.1901 :  7. detsembril said eestlased koos lätlastega valimistel täieliku võidu seni …   1901 07.12.1901 :  Valga linnavolikogu valimised toimusid 7. detsembril. Hääletamine toimus saksa seltsi …   1902 jaanuar 1902 :  Valga linnavolikogu valimistulemused kinnitati kubermanguvalitsuse poolt. Saksa erakonna poolt esitatud …   1902 24.01.1902 :  Uue linnavolikogu vannutamine toimus Jaani kirikus ja ap.-õigeusu Nikolai kirikus. …   1902 16.02.1902 :  Linnavolikogu koosolekul valiti esimene eesti rahvusest linnapea. Koosolekust võtsid osa …   1902 juuni 1902 :  Linnapea tegi linnavolikogule ettepaneku küsida reaalkooli avamiseks ülemalt poolt luba. …   1902 juuli 1902 :  Kirjasaatja Valgast teab, et volikogu otsus reaalkooli asutamise asjus on …   1902 04.07.1902 :  4. juulil oli Liivimaa kuberner kindralmajor Paškov Valgas. Kella 10 …   1902 27.09.1902 :  Linnavolikogu istungil arutati järgmisi küsimusi: 1. Linna tulu ja kulu …   1902 oktoober 1902 :  Postimehes ilmub Valga linnavolikogu 27. septembri istungit selgitav lugejakiri. Seal …   1902 25.10.1902 :  Toimus linnavolikogu istung, mille käigus muu hulgas määrati Eesti kirikukoolile …   1902 november 1902 :  Linnavolikogu istungil anti Jaani kirikuvalitsuse palvele vastu tulles kiriku ümber …   1903 24.01.1903 :  Valga linnavolikogu 24. jaanuari koosolekul olid järgmised teemad: 1. Riia …   1903 veebruar 1903 :  Valga linna Jaani kiriku dokumendid olid raekojas linnavalitsuse arhiivis. 1902. …   1903 28.03.1903 :  28. märtsil toimunud linnavolikogu istungil oli palju asju arutamisel. Liivimaa …   1903 29.04.1903 :  29. aprillil toimus erakorraline linnavolikogu koosolek. Arutati asutatava reaalkooli maja …   1903 23.05.1903 :  23. mail toimus Valga linnavolikogu istung, millel oli arutusel järgmised …   1903 22.09.1903 :  Valga linnavolikogu 22. septembri koosolekul: 1. Kõpu vabriku direktor, insener …   1903 24.10.1903 :  Valga linnavolikogu koosolek 24. oktoobril: 1. Linnavalitsuse ettepanek uue raudtee …   1903 november 1903 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna tulude ja kulude eelarve. Kinnitati …   1903 17.12.1903 :  Valga linnavolikogu 17. detsembri istungil: 1. Linna arstile dr Kochile …   1904 veebruar 1904 :  Vene-Jaapani sõja toetuseks annetavad paljud raha või esemeid. Valga linnavolikogu …   1904 12.02.1904 :  Volikogu istungile oli kohale tulnud 20 volinikku, puudus 10. - …   1904 12.03.1904 :  Valga linnavolikogu istungist võtsid osa 28 liiget, puudus 2: 1. …   1904 19.05.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Linna haigemaja ehitus. Ette on valmistatud …   1904 17.09.1904 :  Valga linnavolikogu koosolekul: 1. Riia õpikonna kuraatori ettepanek, et linn …   1904 29.10.1904 :  Valga linnavolikogu istungil: 1. Revisjonikomisjoni aruanne. Revisjonikomisjon (W. Graudin, H. …   1904 detsember 1904 :  Valgast tuleb kiri, milles kirjutatakse Naha tänava sünnist. 1904. septembrikuu …   1905 jaanuar 1905 :  Valga linnavolinik dr W. Graudin on saanud kutse sõjaväljale arstiks …   1905 21.01.1905 :  Valga turu küsimus läks volikogus teist korda arutamisele. Vahepeal oli …   1905 11.02.1905 :  Valga linna volikogu otsustab asutada linna kulul “eesgümnaasiumi,” kuna “raskete …   1905 11.03.1905 :  Linnavolikogu istungil: 1. Linnametsast tasuta puude andmise punkti all kuulati …   1905 juuni 1905 :  Turuküsimus tekitab ikka pingeid. Liivimaa kubernerile saadeti kaebus, milles väidetakse …   1905 12.09.1905 :  Valga linnavolikogu erakorralisel koosolekul: Maikuus kinnitas kuberner "kahe uue turu" …   1905 02.12.1905 :  Valga linnavolikogu erakorralisel istungil arutati rahva esindajate nõudmist, et linnas …   1909 jaanuar 1909 :  1905. aastal võeti nõuks turgu Jaani kiriku juurest üles surnuaia …